Tanken bakom Alive

Bibelfokus

Alive- perfekt lärjungeträning för barn i åldern 10-13 år. 

Växa i tron

Syftet är att hjälpa barnen växa i sin tro, fördjupa sin relation med Gud och att inspirera dem att vara ett gott föredöme i sin omgivning. Materialet har ett innovativt upplägg som tar lärjungaskap för denna åldersgrupp till en helt ny nivå. 

Grundpelare Alive

Pelare

Åldern 10-13 år

12 år

En härlig ålder!