Tanken bakom Alive

Bibelfokus

Alive –perfekt lärjungeträning för barn i åldern 10–13 år. 

Växa i tron

Alive är ett material som vänder sig till barn i åldern 10–13 år som regelbundet går i kyrkan. Materialet har utvecklats för att ge barnen en fördjupad tro och kunskap om Gud. Det ger dig ett innovativt upplägg som tar lärjungaskap för denna åldersgrupp till en helt ny nivå och inspirerar barnen att vara ett goda föredömen i sin omgivning.

Grundpelare Alive

Pelare

Åldern 10-13 år

12 år

En härlig ålder!