Drömmar

Nyårsdrömmar

Den här samlingen fungerar bra som en kickstart på det nya året. Vi funderar tillsammans på vilka drömmar och planer vi har för det kommande året och på om Gud har en plan för våra liv.

Samlingens längd: 81 min

Mål

 • Att fundera på vad vi drömmer om att göra.
 • Att fundera på vad det innebär att nå sina drömmar.
 • Att fundera på om Gud har en plan för våra liv.

 

Beskrivning

Den här samlingen fungerar bra som en kickstart på det nya året. Vi funderar tillsammans på vilka drömmar och planer vi har för det kommande året och på om Gud har en plan för våra liv.

Material till samlingen

 • skedar
 • tennisbollar
 • Hinkar
 • bollar
 • Hinkar
 • bollar
 • Muffins
 • glasyr

Samlingens moduler

Dröm-topping

Intro
10 mins

Förberedelser: Ställ fram muffins och olika toppings på ett bord.

Aktivitet
Ge varje barn en muffins när de kommer och låt dem dekorera den med sin egen dröm-topping!

Säg
Ett nytt år har precis börjat - det är den tid då vi ser framåt, gör planer och drömmer stort. Idag kommer vi att tala om vilka drömmar vi har inför det det här året.

Modul material
Muffins
glasyr

Ballongraket

Lek
8 mins

Lek

 • Ge en penna och en ballong till varje deltagare. (Det är bra om ballongerna har olika färger så att det går lätt att skilja dem åt.)
 • Be barnen rita sitt ansikte på ballongen.
 • Be dem sedan ställa sig på en rak linje i ena sidan av rummet.
 • Förklara att de ska blåsa upp sin ballong och på din nedräkning släppa den så att den flyger upp i luften medan luften går ur. 
 • Målet är att få sin ballong att flyga längst. 
 • Kör några omgångar av leken.

Säg
Vi har alla drömmar och vi hoppas att de ska gå i uppfyllelse en dag. Det kan vara allt från att resa någonstans till att göra något speciellt. En dröm är något vi vill göra och som vi tycker ska bli roligt och spännande.

Modul material
Hinkar
bollar

Drömsamtal

Diskussion
6 mins

Fråga

 1. Vad har du för drömmar och förhoppningar för det här året?
 2. Om du visste att du inte kunde misslycka vad skulle du då vilja göra?
 3. Vad hoppas du att du har gjort om fem år?

Titta inte bakåt!

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Dela in gruppen i lag och be lagen ställa sig på rad.
 • Ge varje lag ett antal bollar.
 • Ställ en hink ca: 5 meter framför varje lag.
 • Barnen ska försöka kasta sina bollar i hinken och för varje boll som går i får de 10 poäng. 
 • Förklara att de måste stå med ryggen mot hinken och måste kasta bollen utan att titta mot hinken.
 • Om bollen landar i något annat lags hink får laget fem minuspoäng.
 • Det lag som får flest poäng vinner.

Säg
Drömmar handlar om framtiden och att blicka framåt. Man kan inte drömma upp något som redan hänt! Det kan till och med vara så att det blir svårare att nå våra drömmar om vi hela tiden ser tillbaka på saker som hänt tidigare. 

Fråga

 1. Har du någon gång låtit något som hänt tidigare påverka dina drömmar?
 2. Har någon sagt något till dig som fått dig att tänka att dina drömmar är omöjliga?
Modul material
Hinkar
bollar

Torn eller drömmar?

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Förklara för barnen att de alldeles strax ska få bygga ett torn.
 • Ställ en timer på två minuter och förklara att de har tills timern piper på sig att samla ihop material men att de inte får börja bygga.
 • När de samlat klart (efter två minuter) får de några minuter på sig att bygga upp tornet.​

Säg
Det lustiga med drömmar är att de ibland kan verka ganska långt borta från verkligheten. Men drömmar förblir bara drömmar om vi inte gör något åt dem. Om vi alltid skjuter drömmarna på framtiden kommer de aldrig att gå i uppfyllelse. Vi kan göra något åt det nu, vi kan börja ta steg mot våra mål redan nu.

Strumpboll

Lek
8 mins

Förberedelser: Stoppa en tennisboll i varje strumpa.

Aktivitet

 • Be alla ställa sig i en cirkel och välj 2 personer som får ställa sig i mitten.
 • De som står i cirkeln ska försöka kasta strumpbollarna till varandra utan att de som står i mitten får tag i dem.
 • Om en av personerna i mitten fångar en strumpboll får denne byta plats med den som kastade.
 • För att få fart på leken kan man också ge personerna i mitten möjlighet att tagga någon i cirkeln som då måste byta plats med personen i mitten.

Fråga
I den här leken kom andra hela tiden vägen för oss! Vilka saker kan komma i vägen för att vi ska nå våra drömmar?

Läs 
Philiperbrevet 4:13 ​"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." (NUB)

Fråga
Vad tror du den här versen betyder?

Modul material
tennisbollar

Hjälpande händer

Lek
6 mins

Förberedelser: Ställ fram 4 skålar med jogurt på ett bord. Placera en sked vid varje skål.

Lek

 • Be 4 frivilliga att komma fram och ställa sig framför var sin skål med jogurt.
 • Förklara för dem att de kommer att ha 30 sekunder på sig att äta så mycket av yoghurten de kan men att de inte får använda sina händer.
 • Låt dem utföra uppdraget två personer åt gången.
 • Klipp hål i en sopsäck och använd som förkläde till de tävlande. Det kan bli lite kladdigt!
 • Låt det första paret tävla och ge vinnaren ett litet pris.
 • Låt sedan det andra paret tävlande komma fram.
 • Betona att de inte får använda sig av sina händer men att det inte är förbjudet att be någon komma och hjälpa dem.
 • Fråga deltagarna hur lätt eller svårt de tyckte att det var och varför.

Säg
Det är inte meningen att vi ska behöva göra allt i livet själva, vi kan ta hjälp av andra människor. Andra kommer ibland att hjälpa oss och vi kommer ibland att hjälpa andra och det betyder att vi ibland kan göra saker vi inte skulle ha klarat av ensamma!

Modul material
skedar

Hans plan

Tänkvärt
7 mins

Läs
Jeremia 29:11 "Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp." (NUB)

Fråga

 1. Vad tänker du på när du läser den här versen?
 2. Tror du att Gud har en speciell plan för ditt liv?

Hans omsorg

Tänkvärt
8 mins

 

Aktivitet

 • Be barnen räcka upp handen om de skulle vilja ha en godis?
 • Välj en person som får komma fram och hämta en godis.
 • Fråga sedan samma person om han/hon är villig att lämna tillbaka den till dig.
 • Om personen går med på det ger du denne en ännu större godsbit t.ex. chokladkaka som belöning. 
 • Om de inte vill ge tillbaka den visar du gruppen vad personen gick miste om.

Säg
Gud har en plan för dig och den ger dig mening med livet. Det kan vara ganska svårt att ge upp våra egna planer även om det finns något ännu bättre för oss. Det kan kännas svårt att lita på Gud när det gäller våra drömmar eftersom vi inte alltid vet vad Gud har tänkt för oss. Gud har ett hopp och en framtid för oss! Han älskar oss!

Tanke
Om det känns passande kan du fråga om någon känner sig redo att ge sina drömmar till Gud. Be för dem som vill. 

Mig själv eller andra?

Sammanfattning
8 mins

Fråga

 1. Består dina drömmar av sådant som är bra för dig själv eller sådant som är bra för andra?
 2. Varför tror du det är så?

Aktivitet

 • Be alla sätta sig ned i en cirkel på golvet.
 • Ge en penna och en post-it lapp till varje deltagare.
 • Be dem fundera på en dröm som de har som också skulle kunna vara bra för andra och skriva ned den på sin lapp. 
 • Låt alla placera sin lapp på golvet i mitten av cirkeln. 

Bön
Avsluta samlingen genom att be tillsammans för dessa drömmar.