Ensam pojke

Ut med mobbaren!

Många barn utsätts idag för mobbning. Ofta bär de på sina känslor i tysthet istället för att berätta för någon. I den här samlingen kommer vi att prata om hur barnen ser på mobbning och vad vi kan göra för att bekämpa den. Oavsett om vi själva är utsatta för mobbning eller om vi är den som mobbar andra har Bibeln mycket att lära oss om hur vi borde agera mot andra.

Tänk på att det kan finnas dem i er grupp som är utsatt för mobbning och att du som ledare kan behöva ta hänsyn till deras känslor under samlingens gång.
 

Samlingens längd: 61 min

Mål

Att prata om hur vi behandlar andra människor med utgångspunkt från Matteus 5:43–48.
 

Beskrivning

Många barn utsätts idag för mobbning. Ofta bär de på sina känslor i tysthet istället för att berätta för någon. I den här samlingen kommer vi att prata om hur barnen ser på mobbning och vad vi kan göra för att bekämpa den. Oavsett om vi själva är utsatta för mobbning eller om vi är den som mobbar andra har Bibeln mycket att lära oss om hur vi borde agera mot andra.

Tänk på att det kan finnas dem i er grupp som är utsatt för mobbning och att du som ledare kan behöva ta hänsyn till deras känslor under samlingens gång.
 

Material till samlingen