Ensam pojke

Ut med mobbaren!

Många barn utsätts idag för mobbning. Ofta bär de på sina känslor i tysthet istället för att berätta för någon. I den här samlingen kommer vi att prata om hur barnen ser på mobbning och vad vi kan göra för att bekämpa den. Oavsett om vi själva är utsatta för mobbning eller om vi är den som mobbar andra har Bibeln mycket att lära oss om hur vi borde agera mot andra.

Tänk på att det kan finnas dem i er grupp som är utsatt för mobbning och att du som ledare kan behöva ta hänsyn till deras känslor under samlingens gång.
 

Samlingens längd: 61 min

Mål

Att prata om hur vi behandlar andra människor med utgångspunkt från Matteus 5:43–48.
 

Beskrivning

Många barn utsätts idag för mobbning. Ofta bär de på sina känslor i tysthet istället för att berätta för någon. I den här samlingen kommer vi att prata om hur barnen ser på mobbning och vad vi kan göra för att bekämpa den. Oavsett om vi själva är utsatta för mobbning eller om vi är den som mobbar andra har Bibeln mycket att lära oss om hur vi borde agera mot andra.

Tänk på att det kan finnas dem i er grupp som är utsatt för mobbning och att du som ledare kan behöva ta hänsyn till deras känslor under samlingens gång.
 

Material till samlingen

 • pennor
 • bilaga Jag lovar
 • Biblar
 • stolar
 • bollar
 • skittles
 • stolar
 • Projektor
 • dator
 • Högtalare
 • blädderblock
 • markeringspennor
 • stolar

Samlingens moduler

Flingutmaningen

Lek
5 mins

Mål: Att som lag förflytta frukostflingorna från en mugg till en annan.
 
Lek

 • Dela in gruppen i två lag.
 • Ge ett sugrör till varje deltagare.
 • Placera plastmuggarna med flingor vid rummets ena kortsida och de två tomma muggarna vid den andra.
 • Målet är att lagen ska utmana varandra i en stafett och förflytta så många flingor som möjligt från den ena sidan till denna andra.
 • OBS! De får bara förflytta flingorna genom att suga upp dem med sugröret och sedan släppa dem i den tomma muggen.
 • Det lag som lyckas förflytta flest flingor vinner. 
Modul material
plastmuggar
runda frukostflingor t.ex. Nesquick bollar
Sugrör

Tumkrig i cirkel

Lek
5 mins

Mål: Att besegra sina motsåndare i tumkrig.

Aktivitet

 • Be barnen ställa sig i en cirkel och berätta att ni kommer att ha ett tumkrig.
 • Förklara att de genom att korsa sina armar kommer att hålla ett tvåfrontskrig; ett mot motståndaren på vänster sida och ett mot motståndaren på höger sida.
 • (OBS! Ni måste ha ett jämnt antal deltager för att detta ska fungera.)
 • Be barnen greppa varandras fingrar och placera tummarna mot varandras.
 • Målet är att sätta sin egen tumme över opponentens tumme och trycka ned den.
 • Den som förlorat båda sina matcher är ute ur leken.
 • Om tiden tillåter kan ni fortsätta tills det bara återstår två deltagare som får köra en finalomgång.
 • Vinnaren utses till Rock Solid-klubbens tumkrigsmästare!

Till ledaren: Det finns risk för fusk i denna lek och det kan därför vara en bra idé att dina hjälpledare håller ett öga på de tävlande för att redo ut eventuella oklarheter!

Allt är ditt fel!

4 mins

Mål: Att läsa upp viktig information för den kommande veckan.

Aktivitet

 • Förklara att du inte har någon information för den här veckan eftersom en av ledarna glömt att ta med listan.
 • Be ledaren komma fram och kritisera denne inför barnen. Säg att allt är deras fel!
 • (OBS! Gör detta på ett lite skämtsamt sätt. Målet är att reta personen inte att förödmjuka. Kritisera personen för löjliga saker som att ha fel färg på strumporna eller för något de uppenbart inte rår för som t.ex. att Sverige inte gick till final i fotbolls-VM.)
 • Be gruppen om råd för hur du borde bestraffa personen. Gör dig redo att bestraffa personen men låt en annan av ledarna komma inspringande med veckans information precis i det ögonblicket.
 • Be om ursäkt till den anklagade ledaren innan ni går vidare!

Säg
Detta var bara ett skämtsamt exempel men visst kan det vara lätt att beskylla andra när något går fel. Ibland börjar det på skoj för att sedan bli mer och mer allvar. Idag kommer vi att prata om hur vi påverkas av att någon retar oss och hur vi kan behandla andra på ett bättre sätt. 

Modul material
informationsblad för den kommande veckan

Är det här dina vänner?

Lek
5 mins

Mål: Att fundera på vad vänskap är och hur det känns att vara utanför.

Aktivitet

 • Placera stolar i en cirkel och be alla barnen (utom en som får ställa sig mitt i cirkeln) sätta sig på dessa.
 • Den som står i mitten kan gå fram till vem som helst i cirkeln och fråga “Är personerna bredvid dig dina vänner?"
 • Personens kan svara “ja” eller “nej”. (Förklara att detta bara är på skoj och att de inte ska ta svaren på allvar.)
 • Om personen svarar ja måste alla tre personer (den tillfrågade och de som sitter bredvid denne) byta plats med varandra. Personen i mitten ska försöka stjäla en av deras stolar.
 • Om personens svarar nej får denne istället tala om vilka dennes vänner är. T.ex. “Mina vänner har klockor på sig.” eller “Mina vänner hejar på AIK” etc.
 • Alla som passar in på beskrivningen måste nu byta plats med varandra utan att personen i mitten hinner stjäla en stol.
Modul material
stolar
CORE

Vad är mobbing?

Fundera
6 mins

Mål: Att barnen ska fundera på vad mobbing egentligen är.

Aktivitet
Ställ barnen frågorna nedan och skriv de olika förslagen på ett blädder-block så att alla kan se.

Frågor

 1. Hur skulle du beskriva mobbing?
 2. Finns det olika sorters mobbing?
 3. Är det mobbing att inte låta någon vara med i ditt gäng av vänner?

Säg
Små handling ar eller ord kan påverka människor på sätt som vi inte förväntar oss. Ibland känner någon sig mobbad bara för att de inte är med i vår grupp av vänner. Tänk på hur det vi säger och gör påverkar andra människor. Låt oss hjälpas åt så att alla känner sig välkomna.

Modul material
blädderblock
markeringspennor
CORE

Tillbaka till framtiden

Videoklipp
5 mins

Till ledaren: Om du inte har tillgång till "Tillbaka till framtiden filmen" kan du välja mellan de alternativa videoklippen längst ner i modulen. 

Mål: Att ge ett exempel på mobbning.

Säg
Mobbare retar personer av alla möjliga anledningar. I det här klippet retar mobbaren någon därför att han vet att den andre är smartare än honom själv.

Visa
Tillbaka till framtiden (Netflix – om tillgänglig)
Visa minut 38:30-40:30. (Biff mobbar George McFly)

Tillbaka till framtiden (DVD - kapitel 8)
Tid: 0:37:00 - 0:39:30

Säg
Senare i filmen bestämmer sig George för att trotsa mobbaren och det gör att hans liv tar en ny vändning.

Alternativa videoklipp
https://youtu.be/GLL8Ndq0kO8 (Visa minut 0:00-2:12)
(Mobbad)

https://youtu.be/6ynZJeLVRkU
(Mobbning)

https://youtu.be/SovkZnIwK6Y 
(Ahmed & Markus - en film om mobbning)

(Visa valfri längd. OBS! I del två förekommer många svordomar. Välj om ni endast visar första delen och sedan förklarar vad som händer i den andra delen).

Modul material
Projektor
dator
Högtalare

Fånga rymmaren

Lek
6 mins

Mål: Att komma undan från din motspelare.
 
Förberedelser: Ställ fram stolar i en cirkel på golvet.
 
Aktivitet

 • Be barnen dela in sig två och två.
 • Den ene i paret får sätta sig på stolen och den andre ställer sig bakom stolen.
 • En person är utan partner och får ställa sig bakom en tom stol.
 • Be dem som står bakom stolarna lägga händerna bakom ryggen.
 • Den som står bakom den tomma stolen ska sedan blinka till någon som sedan ska springa till den tomma stolen. Personen som stod bakom ska försöka ta tag i dennes axlar och hålla kvar denne på stolen (de får inte dra i håret, eller i kläderna).
 • I den här leken gäller det att vara snabb och koncentrerad.
 • När ni kört leken en stund kan ni låta paren byta positioner så att den som tidigare suttit nu står bakom stolen etc.

Säg
Skillnaden mellan den här leken och den förra är att någon nu kan stoppa dig från att springa. En av effekterna av mobbing är att personens hindras från att ta del i olika aktiviteter. Det kan också få dem att känna sig tvingade att vara med i något de egentligen inte vill.

Modul material
stolar
CORE

Sluta!

Diskussion
6 mins

Aktivitet

 • Be tre ledare eller modiga deltagare utföra ett drama.
 • En person spelar mobbare, en spelar offer och den tredje spelar åskådare.
 • Mobbaren retar offret en stund. Sedan fryser de i sina positioner.
 • Fråga gruppen vad de tror att de olika personerna i dramat tänker just då.
 • Fråga vad de tycker att åskådaren borde göra. Borde denne hjälpa? Och isåfall vem? Eller borde denne gå därifrån?
 • Låt sedan dramat fortsätta genom att välja det alternativ som majoriteten tyckte var bäst.

Säg
En man som hettet Edmund Burka sa så här “Det enda som behövs för att ondskan ska segra är att det goda inte gör någonting.” Om vi ser någon som blir mobbad och vi inte gör något för att stoppa det ställer vi oss i princip på modbarens sida. Vi ska naturligtvis inte utsätta oss själva för fara. Ibland kan det räcka med att tala om för någon vuxen person vad som hänt. Men en sak är säker: om vi inte gör någonting alls så kommer inget att förändras.

Skittlekrig

Lek
7 mins

Mål: Att träffa det andra lagets Skittels.

Till ledaren: För att utföra denna aktivitet behöver du ha tillgång till en öppen yta ungefär lika stor som en badmintonplan. Dela av spelplanen med ett midjehögt nät eller stolar.

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag. 
 • Be lagen ställa sig på var sin sida av spelplanen.
 • Lägg fem Skittles i kortänden av varje lags spelplan.
 • Ge ett par mjuka skumbollar till varje lag och låt dem börja kasta dem mot opponentens Skittles.
 • Målet är att träffa varje Skittle.
 • När det en laget träffat alla motståndslagets Skittles har de vunnit.
 • Spela flera matcher om ni har tid.
Modul material
stolar
bollar
skittles
CORE

Älska dem?

Reflektera
4 mins

Mål: Att utmana barnen att vara förlåtande och älska varandra.

Säg
Det kan vara väldigt jobbigt att bli utsatt för mobbing. Det kan också vara svårt att bli vän med någon igen efter de mobbat oss. Ibland kan vi till och med känna det som att vi vill ge igen på något sätt eller aldrig förlåta personen. Bibeln ger oss konkreta råd på hur vi borde förhålla oss mot dem som gjort fel mot oss.

Läs
Matteus 5:43-48

Säg
Vad Jesus säger i det här bibelordet är att om vi ger igen när någon gjort oss illa kommer alla bara att fortsätta att vara arga och sårade. Men om vi visar den person som gjort oss illa kärlek kan det få personen att förändras till det bättre.

Fråga

 1. Tror du att detta stämmer?
 2. Tror du att detta är möjligt?
 3. På vilket sätt skulle vi kunna visa kärlek till någon som mobbar oss?

Säg
Det finns ett ordspråk som säger; “Mörker kan inte driva bort mörker, det kan bara ljus göra.” På samma sätt kan inte hat driva bort hat utan man kan bara driva bort hat genom kärlek. Kom ihåg att detta inte är samma sak som att säga att vad de gjort är okej. Om någon gör dig illa kan du göra något för att få det att sluta men ändå visa den personen kärlek. Om någon mobbar dig borde du tala om det för någon vuxen person som du litar på.
 

Modul material
Biblar

Jag lovar...

Kom ihåg
4 mins

Mål: Att gruppen ska ta ett beslut att försöka medverka till att mobbing stoppas.
 
Förberedelser: Skriv ut bilagan "Jag lovar..." och klipp ut de individuella korten.

Aktivitet

 • Ge ett kort till varje deltagare.
 • Läs korten tillsammans.
 • Be sedan barnen att skriva under löfteskorten.

Säg
Ta med kortet och ställ det någonstans där du ser det varje dag så att du påminns om att hjälpa dem som blir mobbade.
 

Modul material
pennor
bilaga Jag lovar

Du behövs!

Uppdrag
3 mins

Mål: Att visa att det är viktigt att hjälpa varandra.

Aktivitet

 • Be barnen ställa sig i dubbla cirklar (den person som står bakom ska lägga båda händerna på axlarna på personen framför dem).
 • När du räknar till tre ska alla sätta sig ned samtidigt utan att falla (ingen får ta hjälp genom att sätta händerna i golvet).
 • De kommer att “sätta sig i knä på varandra”.

Säg
Den här uppgiften är bara möjlig om alla hjälper varandra. Livet är mycket enklare om vi hjälper människor runt omkring oss.

Stå upp för andra

Avslutning
1 mins

Mål: Att avsluta genom att påminna barnen om samlingens huvudtankar.

Säg
Vi kan vara ett föredöme för andra och förändra världen genom att stå upp för dem som blir mobbade och visa medmänsklig kärlek till varandra.