Såningsmannen

Liknelse: Såningsmannen

Denna termin fortsätter vi att titta på ytterligare en liknelse. Den här gången är det liknelsen om såningsmannen som vi sätter i fokus. Den handlar om en man som sår frön på olika ställen och hur detta påverkar frönas tillväxt. I den här samlingen får barnen leva sig in i liknelsen och samtidigt funderar över dess betydelse. 
 

Samlingens längd: 103 min

Mål

 • Att barnen ska få en djupare förståelse för liknelsen om såningsmannen.
 • Att barnen ska kunna omsätta liknelsen i deras liv. 

Beskrivning

Denna termin fortsätter vi att titta på ytterligare en liknelse. Den här gången är det liknelsen om såningsmannen som vi sätter i fokus. Den handlar om en man som sår frön på olika ställen och hur detta påverkar frönas tillväxt. I den här samlingen får barnen leva sig in i liknelsen och samtidigt funderar över dess betydelse. 
 

Material till samlingen

 • bilaga Blommor
 • pennor
 • saxar
 • bilaga Hjärtat
 • pennor
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Bibel
 • skål
 • papper
 • penna
 • frön
 • papperstallrik
 • små stenar
 • blomkruka med jord
 • tuschpenna
 • papper
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • papper
 • pennor
 • bilaga Matcha frön
 • pennor
 • pris

Samlingens moduler

CORE

Hitta fröet

Intro
8 mins

Till ledaren: Se till att ingen har allergier mot kiwi innan ni börjar aktiviteten. 

Aktivitet

 • Be några frivilliga komma fram och ge varje person en kopp och en kiwi. 
 • Förklara att de får 90 sekunder på sig att plocka ut så många frön från kiwi som de kan och lägga dem i koppen.
 • De får själva välja hur de ska gå tillväga men de får inte använda några redskap som hjälpmedel.

Säg
Idag ska vi titta på en berättelse som Jesus berättade, liknelsen om såningsmannen och de fyra frön som han sådde ut. 
 

Modul material
Koppar
kiwi

Frågor om frön

Lek
7 mins

Förberedelser: Skriv ut kopior av bilagan.

Lek

 • Dela in barnen i par och be dem korrekt para ihop namnen och bilderna.
 • Gå därefter igenom svaren och utse en vinnare. 
 • Ge ett litet pris till det vinnande paret.

Svar:

 1. Hästkastanj
 2. Hasselnöt
 3. Ek (ekollon)
 4. Nypon
 5. Bok (bokollon)
 6. Slånbär
 7. Äkta kastanj

Säg
Idag ska vi prata en liknelse som Jesus berättade. Den handlar om frön. Vi ska göra olika aktiviteter som är kopplade till den liknelsen men vi börjar med att titta på ett videoklipp. 
 

Modul material
bilaga Matcha frön
pennor
pris
CORE

Såningsmannen

Videoklipp
8 mins

Videoklipp

Titta på detta tecknade videoklipp: https://www.max7.org/en/resource/ParableSower

Säg
Berättelsen denna vecka handlar om en såningsman (eller lantbrukare). Vi ska snart titta närmare på betydelsen av denna berättelse. Jesus berättade ofta berättelser (liknelser) som var en enkel berättelse som dock hade en djupare mening. Vi ska tillsamman titta på vad meningen i denna liknelse är. 

Uppgift
Be barnen att skriva ner det första de kommer att tänka på när de ser den här liknelsen. Vi ska sedan återkomma till vad deras första tankar om betydelsen för denna berättelse var.
 

Modul material
dator
Högtalare
Projektor
papper
pennor

Välj ett hörn

Lek
10 mins

Förberedelser: Skriv ner följande ord på A4 papper (ett uttryck per papper) och sätt upp dem en i varje hörn av rummet.

 • Stenig mark 
 • Tistlar 
 • Vägen 
 • God jord

Lek

 • Ledaren blundar och vänder barnen ryggen.
 • Varje barn väljer ett hörn där de ställer sig.
 • När alla har valt ett hörn, ropar ledaren ut namnet på ett av hörnen och de barn som står där är ute ur leken. 
 • Fortsätt på detta sätt tills endast ett barn är kvar. 
 • Förklara att de inte alla får ställa sig i samma hörn utan de måste dela upp sig och stå i olika hörn.
   
Modul material
tuschpenna
papper
CORE

Så frön

Diskussion
5 mins

Aktivitet

 • Ställ fram en papperstallrik, några små stenar och en blomkruka med jord i på ett bord där alla kan se. 
 • Låt en frivillig komma fram och lägga lite frön på tallriken, bland stenarna och i jorden i blomkrukan.

Diskutera

 • Om du vore ett frö, i vilken av dessa tre ställen skulle du vilja bli planterad?
 • Vad är för och nackdelarna med de olika platserna där frön hamnade?

Säg
Det är självklart att vi skulle vilja bli planterade i jorden. Där ligger fröet säkert och det finns näring och vatten. Vad kan vi lära oss från detta? Vad menade Jesus när han berättade den här liknelsen? Vi kommer snart att titta på det. 
 

Modul material
frön
papperstallrik
små stenar
blomkruka med jord

Hinderbana

Lek
15 mins

Förberedelse
Förbered en hinderbana. Den kan var så komplex eller enkel som du har plats och möjlighet för. Det kan handla om att gå slalom runt några stolar eller en svår hinderbana med bänkar, bord, mattor, osv. Om du har väldigt lite plats kan du istället för en hinderbana gör en utmaning där de ska flytta ballonger från en plats till en annan, kasta bönpåsar i en rockring eller hitta godis i mjöl. Skriv följande text på fyra papperslappar eller A6 papper och vik sedan ihop dem. (OBS! Skriv endast ett uttryck på varje papper). 

 • Stening mark
 • Tistlar (ogräs)
 • Vägen
 • Goda nyheter

Lek

 • Lägg de fyra ihopvikta papperslapparna i en skål.
 • Låt fyra frivilliga komma fram och dra var sin papperslapp.
 • Förklara att den som har fått lappen “Stening mark” måste gå på sina knän; “Tistlar (ogräs)” måste blunda eller ha ögonbindel; “Vägen” får inte använda sina armar; “Goda nyheter” får tävla som de är och kan ta hjälp av sina kompisar. (Du kan ändra på dessa restriktioner så att det passar den hinderbana som du har skapat). 
 • Mät hur lång tid det tar för varje person att ta sig igenom hinderbanan. 
 • Om tiden tillåter, upprepa detta så att alla får försöka. 

Fråga

 • Vem hade det enklast att ta sig runt hinderbanan?
 • Vem hade största utmaningen att ta sig runt hinderbanan?
 • Vilken papperslapp skulle du helst dra från skålen?

Säg
Den här leken visar hur de tre första platserna där frön föll var mycket svårare än den fjärde och sista. Liknelsen är kanske fortfarande lite svår att förstå för oss och det var den även för människorna på Jesu tid. Vi ska alldeles strax se hur Jesus förklarade liknelsens betydelse. 
 

Modul material
skål
papper
penna

Berättelsen i bilder

Videoklipp
5 mins

Videoklipp

Visa följande videklipp: https://youtu.be/rU5cO1RiO4A
(An Animated Parable of the Four Soils - SteveThomason)

Videoklippet är på engelska men kan du stänga av ljudet och läsa texten från bibeln medan barnen tittar på videoklippet. Läs från Markus 4:1-20.

Till ledaren: Om du inte tycker att det fungerar bra kan du bara hoppa över denna modul och gå till nästa där barnen kommer att läsa berättelsen från Bibeln. Du kan också välja att ta delar av de frågor som du hittar i nästa modul och använda dem efter detta videoklipp.

Modul material
dator
Projektor
Bibel
CORE

Vad betyder det?

Tänkvärt
15 mins

Säg
Vi har under samlingen pratat om liknelsen men nu ska vi titta på dess betydelse.

Tänkvärt
Dela in barnen i tre grupper och ge varje grupp ett av följande bibelställen: 

 • Matt 13:1-23
 • Mark 4:1-20
 • Luk 8:4:15

Om du har tillräckligt med ledare sätt en ledare i varje grupp för att se till att de läser bibelställena noggrant.

Diskutera

 1. Vem är såningsmannen?
 2. Vad tror du fröet som faller på vägen symboliserar? Vad betyder det för oss?
 3. Vad tror du fröet som faller på den steniga marken symboliserar? Vad betyder det för oss?
 4. Vad tror du fröet som faller bland tistlarna symboliserar? Vad betyder det för oss?
 5. Vad tror du fröet som faller i den goda jorden symboliserar? Vad betyder det för oss?

Fundera

 • Samla alla barnen och lyssna på deras svar på frågorna.
 • Låt barnen titta på det svar som de skrev ner från modulen “Såningsmannen” (om ni gjorde den modulen). Stämmer deras första tanke med vad liknelsens egentligen betyder?

Säg
Det kan vara svårt att förstå denna liknelse och människorna på Jesu tid förstod inte direkt dess betydelse. Det Jesus säger är att han vill att våra hjärtan (vår inre människa) ska vara som den goda jorden. Det betyder att vi ska bry oss om andra människor, göra bra saker samt leva våra liv för Jesus. Vi kan se denna berättelse som en bild av att vi ska fokusera mer på Gud och inte på de saker som tar bort vårt fokus från Honom. Framför allt handlar berättelsen om att vara öppen och redo att höra Guds ord och det goda budskap som Han har för oss. Om några minuter ska vi prata om vad detta betyder för oss. Den här liknelsen visar oss hur viktigt det är att skydda vårt hjärta (inre människa) och tänker på hur vi lever våra liv. 
 

Modul material
Biblar

Hjärtat

Aktivitet
15 mins

Förberedelser: Skriv ut en bilaga till varje barn.

Aktivitet

 • Ge en kopia av bilagan och en penna till varje barn.
 • Be dem måla tre ledsna och ett glatt ansikte på silhuetterna som de har på sitt papper.
 • Be dem sedan rita något i varje hjärta som symboliserar betydelsen av de olika frönen i liknelsen. Det kan vara det som står i Bibeln eller något som de tycker beskriver det på ett bra sätt. Det viktiga är att de själva förstår vad liknelsen vill säga och att de kan visa det genom vad de ritar i sina fyra hjärtan. 

Säg
Frön är en symbol för hur Guds ord kommer in i våra liv. Hur ser våra hjärtan ut?

 • Finns det negativa saker i ditt liv som gör ditt hjärta (inre) ledset?
 • Har du djupa sår i ditt hjärta? Har du svårt att ta emot Gud i ditt hjärta?
 • Vill ditt hjärta göra bra saker men dina kompisar får dig att göra motsatsen?
 • Känner du dig ofta arg och frustrerad?

Livet kan var tufft ibland och vi kan känna oss ledsna och som att vi har sår i våra hjärtan. Gud vill dock att vi ska känna frid (glädje) i vårt inre (hjärta). Han vill att vi ska bry oss om andra och vara snälla mot dem.

I Ordspråksboken 4:23 står det: “Att du vakar över ditt innersta är viktigare än något annat, för därifrån utgår livet.” Om du känner en frid och glädje i ditt inre och det är lätt att bry sig om andra är det jättebra! Vi ska ta en stund och fundera över det som vi har ritat i våra fyra hjärtan.

 • Hur ser ditt hjärta ut?
 • Vilket av de fyra hjärtan du ritat är mest likt ditt?

Göra
Låt barnen reflektera några minuter över deras hjärtan och samtala personligt med Gud. Låt dem fundera över tankarna nedan. (Du kan välja de som passar din grupp.)

 1. Om du känner dig sårad och det hindrar dig från att bry dig om andra, samtala med Gud om hur du ska kunna förlåta och älska människor runt omkring dig. 
 2. Om du känner dig arg, be Gud att Han ger dig frid och glädje i ditt inre.
 3. Om du känner att ditt hjärta är som de frön som föll på den steniga marken, be Gud att Han hjälper dig till en djupare tro på Honom.
 4. Om du tyckte att din tro tidigare var OK men nu känns det som att den håller på att försvinna (kvävas av ogräset - tistlarna), be Gud ge dig kraft och hjälpa att hitta Honom igen.
 5. Om du inte vet vad du ska tro och det känns som att ditt frö ligger på vägen, be Gud att Han ska visa sig för dig.
 6. Om du känner att ditt frö ligger i den goda jorden. Var glad, tack Gud och be om kraft att kunna hjälpa andra hitta Gud. 
 7. Om du känner att ditt hjärta är fullt av kärlek, fundera över hur du kan älska andra ännu mer.
Modul material
bilaga Hjärtat
pennor
CORE

Blommor

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Skriv ut några kopior av bilagan och klipp ut blommorna. 

Aktivitet

 • Ge ut en blomma och en penna till varje barn. 
 • Be barnen skriva ner en sak på varje blomblad som de kan göra för att lära sig mer om Gud, växa i tron eller en god gärning. Det kan t.ex. vara att läsa bibeln, lyssna på kristen musik, hjälpa någon, prata med någon som är ensam i skolan. 
 • Uppmuntra barnen att försöka skriva ner minst en sak som blir en utmaning för dem, t.ex. att göra något för någon annan. 
 • Uppmuntra barnen att under veckan göra det som de skrivit ner och sedan färglägga de blad som är gjorda.
 • Säg att de gärna får visa upp sina blommor nästa vecka och berätta om hur det gick och hur det kändes.

Säg
Precis som frön behöver vatten, näring, luft och bra jord för att bli blommor, träd eller andra växter, behöver vi göra saker för att växa i vår relation med Gud. Det som vi skrivit på blombladen är för oss som vatten, luft och näring är för frön. Vi borde försöka göra det vi har skrivit ned, eftersom det är bra saker som hjälper oss att bli bättre människor. Dessa saker kan få vår tro att växa, precis som ett litet frö växer upp och blir något stort och vackert. 

Utmaning
Uppmuntra barnen att berätta om sin blomma för någon vuxen, t.ex. en föräldrar, och få den vuxne att uppmuntra dem att genomföra det som de skrivit ner under veckan. 
 

Modul material
bilaga Blommor
pennor
saxar

Senapsfrö

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning
Ge varje barn ett senapsfrö (som du har tejpat fast på ett litet papper i förväg). Förklara eventuellt vad Bibeln säger om senapsfröet.

Bön
Herre, tack för att du älskar oss och att du tar vår lilla tro och hjälper den att växa till något stort. Tack för att du vet allt om oss, hur våra hjärtan mår och hur vi vill leva våra liv. Tack för att du hjälper oss att växa i tro och bli människor som bryr sig om andra och visar dem kärlek. Amen.