Såningsmannen

Liknelse: Såningsmannen

Denna termin fortsätter vi att titta på ytterligare en liknelse. Den här gången är det liknelsen om såningsmannen som vi sätter i fokus. Den handlar om en man som sår frön på olika ställen och hur detta påverkar frönas tillväxt. I den här samlingen får barnen leva sig in i liknelsen och samtidigt funderar över dess betydelse. 
 

Samlingens längd: 103 min

Mål

  • Att barnen ska få en djupare förståelse för liknelsen om såningsmannen.
  • Att barnen ska kunna omsätta liknelsen i deras liv. 

Beskrivning

Denna termin fortsätter vi att titta på ytterligare en liknelse. Den här gången är det liknelsen om såningsmannen som vi sätter i fokus. Den handlar om en man som sår frön på olika ställen och hur detta påverkar frönas tillväxt. I den här samlingen får barnen leva sig in i liknelsen och samtidigt funderar över dess betydelse. 
 

Material till samlingen