olika religioner

Jesus- Den enda vägen? 

Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet… men kristendomen är ju inte den enda religionen i världen. Hur vet vi då att vi kristna har det rätta svaret och att vår Gud är den rätte? Och vad vet vi om andra religioner som judendom, islam eller hinduism? I den här samlingen har vi som mål att svara på olika frågor som barnen kan ha om andra religioner. Vi pratar om hur man kan veta vad man ska tro på när när det finns så många val. Är alla religioner rätta? Eller har alla fel? Har alla rätt i något? I den här samlingen tar vi denna stora fråga på allvar.

Session Length: 102 mins

Mål

 • Att hjälpa barnen se att det finns många religioner, men att det logiskt sett bara kan finnas ett rätt svar.
 • Att fundera på skillnaderna mellan olika religioner.
 • Att uppmuntra barnen att söka Gud genom bön och att ställa frågor.

Beskrivning

Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet… men kristendomen är ju inte den enda religionen i världen. Hur vet vi då att vi kristna har det rätta svaret och att vår Gud är den rätte? Och vad vet vi om andra religioner som judendom, islam eller hinduism? I den här samlingen har vi som mål att svara på olika frågor som barnen kan ha om andra religioner. Vi pratar om hur man kan veta vad man ska tro på när när det finns så många val. Är alla religioner rätta? Eller har alla fel? Har alla rätt i något? I den här samlingen tar vi denna stora fråga på allvar.

Material till samlingen

 • Projektor
 • Högtalare
 • Ficklampa
 • musik
 • Bibel
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • Bibel
 • A3-ark
 • pennor
 • Bilagan Hitta fem likheter!
 • sax
 • Bilaga Vilka hör ihop?
 • tapetrulle
 • färgpennor
 • olika sorters cola
 • kall tunn brunsås/sky/buljong
 • ögonbindlar

Samlingens moduler

Sänka fartyg på riktigt!

Introduktion
10 mins

Aktivitet

 • Förklara att ni kommer att spela sänka fartyg fast i stort format. 
 • Dela in barnen i två lag och be dem ställa sig på var sin halva av rummet.
 • Utse en frivillig från varje lag som kommer att ställa sig på det andra lagets planhalva och försöka sänka deras skepp. Denne får ställa sig mot en vägg med ryggen mot de övriga i laget så att han/hon inte ser vart laget placerar sina fartyg.
 • Be de övriga röra sig i sin halva av rummet och sedan bestämma var de vill placera sig. Se till att de inte går över på det andra lagets halva! Förklara att barnen kan vara ensamma båtar eller koppla ihop sig till större fartyg.
 • Om någon i skeppet blir träffad sjunker hela fartyget. Det lag som först sänkt alla det andra lagets fartyg vinner.
 • Den frivillige är kanonen, den mjuka bollen är missilen och resten av barnen är skepp.
 • Den frivillige ska, med ryggen vänd mot gruppen, avfyra en missil genom att kasta bollen över sitt huvud. De övriga deltagarna får inte flytta sig.
 • Om bollen inte träffar någon är det en bom. Om den träffar någon är den båten sänkt. 

Säg
Idag kommer vi att fokusera på några lite svårare frågor om tro. Vi kommer att prata om hur man ska veta vilken tro som är den rätta när det finns så många olika religioner. Det uppskattas finnas 4200 olika religiösa grupper i världen idag och 84% av alla människor tillhör någon av dessa grupper. Hur ska man veta vilken som är den rätta? Vissa menar att ingen av dem har rätt medan andra menar att de alla är lika rätta. Det är som att spela sänka fartyg eller hur? Stänga ögonen, gissa och hoppas att du har valt rätt väg. Idag kommer vi att prata om hur kristendom står sig mot de andra religionerna och varför den är den rätta vägen.

Modul material
mjuk boll

Fånga och prata

Introduktion
9 mins

Mål: Att låta varje deltagare säga vad de tycker eller vad de tror på.

Aktivitet

 • Be barnen ställa sig i en cirkel.
 • Ställ dig i mitten av cirkeln med en mjuk boll i handen.
 • När du kastar bollen till någon i cirkeln ska de fånga den och säga något som de tror eller tycker.
 • Det kan vara alla möjliga saker; De kanske tror/tycker att ett visst fotbollslag är det bästa, de kanske tror/tycker att deras mamma är den bästa i hela världen, de kanske tor att Gud älskar alla människor.
 • När de är klara kastar de bollen vidare till någon annan i gruppen.

Säg
Vi har alla olika saker vi tror på och som vi menar är sanna och riktiga. Men för någon annan kanske helt andra saker är sanna. Du kanske sa att du trodde att ett visst lag var det bästa i världen men någon annan höll inte med dig. Ofta är det saker som bara beror på tycke och smak, men vad händer om det handlar om större och viktigare frågor i livet som t.ex. religion? Är det också bara en fråga om tycke och smak?

Modul material
mjuk boll

Kändisar med tro

Samtala
7 mins

Samtala om
Nedan finns en lista på kändisar som alla har någon slags tro. Fundera tillsammans med barnen på hur deras tro har påverkat dem som människor (om de tycker att det märks på dem på något sätt).

Orlando Bloom - Buddist
Denzel Washington - Kristen
Mesut Ozil - Muslim
Julia Roberts - Hindu
Natalie Portman - Jude
Tom Cruise - Scientologist
Russell Brand - Hindu (typ)
Justin Bieber-Kristen

Säg
Alla de personer som vi pratat om skulle säkert säga att just deras religion är den bästa. De tycker att deras religion har påverkat deras liv på ett positivt sätt. Är det okej att tro på vad man vill så länge det inte skadar någon annan? Problemet är att dessa kändisars tro (och många andras) skiljer sig väldigt mycket på flera viktiga områden. Ta Guds natur till exempel; I de olika religionerna ovan finns det vissa som bara tror på en Gud medan någon annan tror att det finns tusentals gudar. Vissa menar att vi kan lära känna gud medan andra menar att det inte går. Vissa tror att gud är god medan andra säger att han är föränderlig. De kan inte alla ha rätt eller vad tror du?
 

CORE

Samma eller annorlunda?

Lek
11 mins

Till ledaren: I den här leken kommer vi att spela ett spratt med ett av barnen. Välj någon som inte kommer att bli arg eller ledsen över detta. Om du känner dig osäker kan du välja att spela ett spratt med din hjälpledare istället.

Förberedelser: Häll i förväg upp de olika Colorna och den kalla såsen/skyn/buljongen i små plastmuggar. Märk muggarna så att du som ledare vet vilken som är vilken (t.ex. under muggen).

Aktivitet

 • I den här leken behöver du tre frivilliga.
 • Förklara att aktiviteten går ut på att känna igen de små smaknyanserna som skiljer olika Color från varandra. Frågan är om de två smakproven kommer från samma Cola eller om de är olika.
 • Sätt en ögonbindel på de frivilliga och låt en åt gången komma fram för att smaka de olika Colorna.
 • Be den förste komma fram och ge denne två muggar med identiskt innehåll.
 • Låt sedan näste person komma fram och låt denne smaka på två olika sorters Color.
 • Tricket kommer med den tredje personen! Låt denne komma fram och ge denne först en mugg med Cola och sedan en mugg som du i hemlighet fyllt med mörk buljong.
 • Detta borde ge en stark reaktion!

Säg
Vissa ser på religion som olika sorters Cola; bara en liten nyansskillnad men egentligen samma sak! Men egentligen är motsatsen sant. Kristendom är egentligen lika lik de övriga religionerna som Colan och buljongen var (de är båda bruna till färgen men i övrigt är de fundamentalt olika!) Därför blir frågan om vilken religion som är sann en väldigt viktig fråga för oss. Vi kan inte bara välja en religion och tro att de är samma sak. Vi måste fundera på vilken som är den rätta!
 

Modul material
olika sorters cola
kall tunn brunsås/sky/buljong
ögonbindlar
CORE

Vad tycker du?

Aktivera
9 mins

Aktivitet

 • Rulla ut en stor bit tapet på golvet.
 • Lägg fram färgade tuschpennor.
 • Förklara för barnen at de ska skriva allt de vet om olika religioner på pappret.
 • Du kan antingen dela in pappret i olika rutor för olika religioner eller låta barnen skriva upp vadhelst de kommer på.
 • Ge dem ca:5 min att utföra detta och samtala sedan om frågorna nedan.

Samtala om

 1. Vilka likheter kan ni upptäcka?
 2. Vilka skillnader kan ni upptäcka?
Modul material
tapetrulle
färgpennor

Vilka hör ihop?

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Skriv ut ett par kopior av bilagan. Behåll en som facit och klipp de övriga i individuella lappar. (OBS! Förklaringarna av de olika religionerna är förenklade eftersom det naturligtvis inte går att förklara en religion med några få meningar. Syftet är bara att visa att det finns stora skillnader mellan dem).

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper på 3–4 personer i varje.
 • Förklara att du förberett lappar med olika religioners namn samt lappar som säger vad de tror man hamnar när man dör och hur man kommer dit.
 • Ge varje grupp ett set av lappar.
 • Ge grupperna 5 minuter på sig att para ihop de olika trosuppfattningarna med rätt religion.
 • Den grupp med flest rätta svar vinner.

Säg

Som ni kan se har de olika religionerna olika uppfattning om vad som händer när man dör. De kan ju inte alla ha rätt eller hur? Man kan inte bli återfödd på jorden och komma till himlen på samma gång! Det vore inte logiskt! Även om det skulle vara enkelt att säga att alla religioner leder till samma mål så är det inte sant. Det finns fundamentala skillnader i uppfattning och därför måste vi göra ett val.

Modul material
sax
Bilaga Vilka hör ihop?

Hitta fem likheter!

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut ett par kopior av bilagan.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper på 3-4 personer i varje.
 • Ge varje grupp en kopia av bilagan.
 • Förklara att deras uppgift är att hitta 5 likheter i bilderna.
 • På varje bild finns det fem saker som tagits från den andra bilden.
 • Det lag som först hittar alla fem likheter vinner!

Säg

Religion skiljer sig från varandra på många olika sätt. Det kan vara saker som:

-Hur de ser på Gud.
-Hur Gud är.
-Hur många gudar som finns.
-Vad som händer efter döden.
-Hur man kommer till himlen.
-Vad att leva ett bra liv betyder.
-Hur bön fungerar.
-Vilken skrift som är helig.
-Vad som händer om man inte tror.
-Vad ondska är.
-Hur man blir förlåten.

Det är faktiskt ibland svårare att hitta likheterna än att hitta skillnaderna.
Poängen med detta är att det måste finnas en väg som är rätt. Den fråga vi behöver ställa oss är vilken väg det är!

Till ledaren: Om du vill kan du skriva upp meningarna ovan på ett blädderblock så att barnen lättare kan följa med när du talar.

 

Modul material
Bilagan Hitta fem likheter!

Han mötte Jesus

Videoklipp
10 mins

Till ledaren: Den här videon är lite lång och textningen är inte perfekt men budskapet i videon är att personen och namnet Jesus förvandlade honom. Uppmuntra barnen att titta på det fokus som finns på Jesus och hur människor i mannens omgivning reagerar på namnet Jesus. Förklara även att den hunger som Jahsem pratar om i början av videon är ett andligt sökande och inte ett sökande efter vanlig mat. 

Visa

https://www.jesus.se/video/muslim-vittnar-om-jesus/

(Jahsem vittnar om Jesus - Jesus.se)

Diskutera
Vad tyckte du var mest intressant med Jahsems berättelse?

Säg
Det finns många människor från andra religioner som har blivit kristna. De flesta av dem pratar om hur Jesus förändrat deras liv. Fokus ligger på Jesus och inte regler. Deras fokus har flyttats från en religion till en relation – med Jesus. 

Jesus är det mest centrala inom kristendomen. De flesta andra religioner fokuserar på hur man ska leva sitt liv och vilka regler man ska följa. De handlar om att leva rätt för att bli accepterad av Gud. Inom kristendomen börjar allt med en relation med Jesus, inte en strävan efter att bli så bra som möjligt. Detta är den stora skillnaden. Jesus är i centrum. Han förändrar oss. Det var precis det som Jahsem pratade om i slutet av videon. 

 

 

 

 

Modul material
Projektor
Högtalare
CORE

Vägen, sanningen och livet

Tänkvärt
9 mins

Läs
Joh 14:4–6

Aktivitet

 • Skriv orden “Vägen” “Sanningen” och “Livet” på tre A3-ark.
 • Låt barnen skriva vad orden betyder på de olika arken.
 • Vad innebär det att känna den rätta vägen, att känna sanningen?

Samtala om
På vilket sätt tror du att kristendomen är annorlunda än andra religioner?

Säg
Sanningen är den viktigaste ingrediensen när vi pratar om olika religioner. Finns det någon fakta eller bevis som talar för en viss religion? Vad säger religionen om att hitta sanningen? Jesus är central i den kristna tron. Det faktum att han var utan synd, säger sig vara Gud och dog för våra synder skiljer honom från andra religioner. Det är intressant att man i många andra religioner håller med om att han funnits och var en gudsman. Andra religiösa ledare som Buddha och Mohammed pekar på andra än sig själva och säger "här är sanningen". Det är bara Jesus som säger "Jag är sanningen". För oss kristna är tron personlig. Vi kan lära känna Gud och Han vill ha en personlig relation med oss.

Modul material
Bibel
A3-ark
pennor
CORE

Vi tror

Videoklipp
7 mins

Videoklipp
Låt barnen sätta sig i en skön soffa eller på golvet. Berätta att ni kommer att titta på en musikvideo som talar om vad vi som kristna tror på. Be dem lyssna på orden och särskilt lägga märke till om det finns något som de inte visste eller som de inte förstod i texten.

Titta på följande videoklipp tillsammans:https://www.youtube.com/watch?v=OUaJcpJJtk0
Vi Tror Lyric Video - Hillsong Worship

Samtala om

 1. Var det något i den här videon som du inte tänkt på förut?
 2. Fanns det något du inte förstod?

Säg
I den här musikvideon sammanfattas stora delar av den kristna tron och vad den innebär. Som kristna tror vi att Jesus är den enda vägen till Gud. Det kanske låter exkluderande och det är det! Men som vi har sett idag, det är på grund av att alla religioner är så annorlunda från varandra som de inte kan rymmas i samma religion- det måste finnas en väg. Vi tror att den vägen är Jesus!

 

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
CORE

Sök så ska du finna

Lek
13 mins

Aktivitet

 • De här aktiviteten är en variation på den klassiska leken “musikaliska statyer”.
 • Som ledare behöver du en riktigt kraftfull ficklampa.
 • Be en av hjälpledarna hjälpa till med att tända och släcka lyset i rummet.
 • Be barnen sprida ut sig i rummet och förklara att de ska röra sig/dansa medan musiken spelar.
 • Istället för att stanna upp när musiken tystnar ska de stanna när lyset släcks.
 • När din hjälpledare släcker lyset tar du fram ficklampan för att se vem som fortfarande rör sig.
 • Den som rörde sig är ute ur leken.
 • Den som är sist kvar vinner.

Till ledaren:
Du kanske gör denna aktivitet medan det fortfarande är ljust ute. Du behöver inte ha tillgång till ett helt mörkt rum men det måste bli en klart märkbar skillnad när man släcker lyset. Dra för gardiner/persienner för att få bättre effekt.

Säg
Ficklampor är bra att ha när det är mörkt och allt känns osäkert. Det är en sak som hjälper oss att se det oklara klart. Det är ett hjälpmedel när vi söker efter något. I Bibeln ger Gud oss ett löfte som handlar om sökande:

Läs
Amos 5:4 “ Så säger Herren till israeliterna: Sök mig, så ni får leva.”

Säg
Den största skillnaden mellan kristendom och andra religioner är att Jesus lovar oss att om vi söker honom och litar på honom så lovar han oss ett bra liv både nu och efter vi dör. Bibeln uppmuntrar oss faktiskt att söka Gud - inte bara acceptera att han finns. I bibelordet från Amos står det att om vi söker honom kommer vi att finna liv. Nu ska vi få chans att göra just detta; att söka Gud i bön.

Bön
Be barnen stänga sina ögon och be sedan Gud visa dem vem han är. Ge dem stund att i tysthet söka Gud i sina hjärtan. 

Säg
Någon av er kanske tänker att ni inte kände någonting när vi bad men ge inte upp efter ett försök- det är inte det som menas med att söka. Om du lekte kurragömma och gav upp efter att ha letat en gång skulle det vara en hemsk lek. Var nyfiken, be till Gud, ställ tuffa frågor och ge inte upp! 

 

Modul material
Ficklampa
musik
Bibel

Kolla upp det

Uppdrag
3 mins

Utmaning
Utmana barnen att under den kommande veckan intervjua minst en person som de vet är kristen. Be dem ställa dem några tuffa frågor om varför de valt att bli kristen.