Stressad tjej

Stressad över skolan?

Skolan kan ge upphov till stress för många barn. Denna samling är skapad för att kunna användas i början av en termin eller under ett skolår. Den fokuserar på hur vi kan lära oss att hantera stress samtidigt som den ger möjlighet för barnen att prata om det som kanske stressar eller oroar dem. I samlingen tittar vi på psalmer skrivna av personer som kände sig pressade och hur Gud fanns där för dem när de behövde hjälp. Samlingen ger oss också praktiska tips som vi kan lära oss från. 

Session Length: 1 mins

Mål

 • Att barnen ska fundera över vad som stressar dem i skolan.
 • Att ge några praktiska tips kring hur man kan hantera stress.
 • Att visa hur Bibeln kan hjälpa oss när vi känner oss stressade.

Beskrivning

Skolan kan ge upphov till stress för många barn. Denna samling är skapad för att kunna användas i början av en termin eller under ett skolår. Den fokuserar på hur vi kan lära oss att hantera stress samtidigt som den ger möjlighet för barnen att prata om det som kanske stressar eller oroar dem. I samlingen tittar vi på psalmer skrivna av personer som kände sig pressade och hur Gud fanns där för dem när de behövde hjälp. Samlingen ger oss också praktiska tips som vi kan lära oss från. 

Material till samlingen

 • sax
 • Snöre
 • papper
 • pennor
 • Projektor
 • Högtalare
 • bilaga Hjälp mot stress
 • pennor
 • bomullsbollar
 • muggar
 • brickor eller liknande
 • bilaga Stresskala
 • våtservetter
 • handduk
 • ägg
 • våtservetter
 • tallrikar
 • ris

Samlingens moduler

Höger/Vänster

Intro
0 mins

Intro

 • Ställ lika många stolar som du har barn i en ring och låt sedan barnen ställa sig bakom var sin stol.
 • Förklara att du kommer att ropa 1, 2, eller 3 i en slumpmässig ordning. 
 • Om du ropar “1” ska barnen flytta sig ett steg till vänster (och ställa sig bakom den stolen).
 • Om du ropar “2” ska barnen flytta sig ett steg till höger (och ställa sig bakom den stolen).
 • Om du ropar “3” ska barnen sätta sig ner på en stol så snabbt som möjligt.
 • Den person som sätter sig ner sist på en stol är ute ur leken men ska sitta kvar på sin stol.
 • De övriga deltagarna ställer sig återigen bakom en stol och personen som sitter ner blir nu ett hinder i spelet. 
 • Fortsätt på detta sätt till det bara finns en deltagare kvar - en vinnare!
Modul material
stolar

Kladdigt värre

Lek
0 mins

Förberedelser: Koka ris i förväg. Desto kladdigare riset är desto bättre. Ha våtservetter redo så att barnen kan torka av sina händer efter de utfört sin uppgift.

Lek

 • Be några frivilliga komma fram och ställa sig bakom var sin tallrik med ris.
 • Förklara att du kommer att läsa upp ett ord (ett föremål relaterat till skolan) som de ska skapa (forma) av riset. Ge dem sedan 60 sekunder på sig att utföra uppgiften.
 • Låt gruppen rösta fram vem som har lyckats bäst när alla är klara.
 • Upprepa detta så många gånger du önskar.
 • Låt nya frivilliga komma fram för varje ny omgång. 

Förslag på föremål:

 • Penna
 • Bord
 • Lärare
 • Ryggsäck
 • Papperskorg

Säg
Idag ska vi prata om två saker som ibland kan höra ihop nämligen stress och skolan. Vi ska samtala om vad som kan stressa oss med skolan och vad vi kan göra för att minska den stressen. 
 

Modul material
våtservetter
tallrikar
ris

Skolchat

Samtala
0 mins

Samtala
Ta några minuter och samtala med barnen om skolan. Här är några möjliga frågor ni kan samtal om:

 1. Hur har din vecka i skolan varit?
 2. Vilket är ditt favoritämne?
 3. Vilket ämne tycker du sämst om?
 4. Gillar du skolan? Varför/varför inte?
 5. Vem är din favoritlärare? Varför?
 6. Vad är det roligaste/tokigaste som hänt på skolan?
CORE

Under press

Lek
0 mins

Till ledaren: Om du gör denna lek inomhus kan du behöva lägga ut något för att skydda golvet, eller så kan du välja att byta ut äggen mot små bollar. Se till att du har våtservetter och handdukar till hands om äggen skulle gå sönder. 

Lek

 • Dela in barnen i grupper (3-5 i varje). (Om du bara har ett fåtal barn kan de istället få försöka göra utmaningen på tid.)
 • Förbered en sträcka som deltagarna ska gå eller springa. Banan behöver inte vara avancerad, det räcker att gå fram och tillbaka i ett större rum. 
 • Låt lagen ställa sig på ett led vid startpunkten och ge varje lag tre okokta ägg.
 • Ge ett av äggen till varje person som står först i ledet. De ska sätta ägget under hakan och hålla fast det utan att använda händerna, (de ska hållas bakom ryggen).
 • På din signal ska de ta sig runt banan (t.ex. fram och tillbaka genom rummet) och när de kommer tillbaka till sitt lag ska de ge ägget till nästa person som då startar sin sträcka. Det lag som först klarar av uppgiften vinner. 
 • Om ägget spricker eller går sönder måste laget använda ett av sina reservägg. (De har totalt tre ägg att jobba med). Personen som hade sönder ägget måste börja om från start med det nya ägget. 
 • OBS! Om du vill slippa att det blir kladdigt kan du använda små bollar i stället för ägg. 

Säg
Den här leken kan bli lite stressig. Det kan vara en utmaning att hålla ägget tillräckligt hårt så att det inte faller i golvet, men inte så hårt att det går sönder. Vi människor kan ibland bli stressade över saker i livet och ibland kan det kännas som att vi inte klarar av något mer. 

Diskutera

 1. Hur märker man att någon är stressad?
 2. Hur känns det när du blir stressad? Vad händer? (Uppmuntra dem att tänka på känslor eller fysiska reaktioner som de får). 

Till ledaren:
Du kan behöva hjälpa dem och förklara att några människor blir tysta när de är stressade, andra blir arga och vissa kan få panikattacker. Stress visar sig på många olika sätt.
 

Modul material
våtservetter
handduk
ägg
CORE

Stresskala

Aktivitet
0 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut emoji ansiktena.

Aktivitet

 • Dra en linje på golvet med hjälp av maskeringstejp eller liknande.
 • Lägg ut den första emojin på vänster sida (det neutrala ansiktet), den mest stressade emoji på höger sida och den sista i mitten. 
 • Förklara att du kommer att läsa upp olika typer av händelser (scenarier) och barnen ska ställa sig på den plats på linjen som motsvarar hur de skulle känna sig i den situationen. 
 • Det neutrala ansiktet betyder att de inte alls skulle känna någon stress över det medan ansiktet på höger sida representerar att man skulle vara väldigt stressad över situationen. De kan ställa sig vart som helst på linjen för att beskriva hur de skulle känna sig i den situationen. 

Scenarier

 • Du har ett prov imorgon.
 • Du har matematiklektion och du förstår inget av vad läraren förklarar.
 • Du har blivit osams med en klasskamrat. Snart börjar lektionen och ni sitter bredvid varandra.
 • Det är söndagskväll och du har fått höra att det går ett dåligt rykte om dig och alla kommer att prata om det imorgon på skolan.
 • Någon planerar att bråka med din bästa kompis efter skolan.
 • Du kommer till skolan och du upptäcker att det var i dag som ni hade maskerad och alla utom du är utklädda. 

Diskutera

 1. Kan ni komma på några andra saker som skulle kunna göra att man blir stressad i skolan?
 2. Vad stressar dig mest i skolan? Varför?
Modul material
bilaga Stresskala
CORE

Tillflykt!

Aktivitet
0 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 3-5 i varje grupp.
 • Ge varje grupp en bomullsboll och material som aluminiumfolie, tidningar, tejp, små plastpåsar, papperstallrikar, osv. (Använd saker som du har till hands).
 • Ge dem också en bricka eller något annat som de kan bygga sin “tillflykt” på utan att vattnet rinner över allt på bordet och golvet. (Du kan eventuellt använda handdukar eller bygga utomhus). 
 • Ge barnen fem minuter att skapa den bästa “tillflykten” (skyddet) för sin bomullsboll och förklara att när de har byggt det klart kommer du att hälla en mugg med vatten över deras “tillflykt” och målet är att deras bomullsboll INTE ska bli blöt av vattnet. 
 • Gruppen med den mest kreativa tillflykten och den torraste bomullsbollen vinner!

Läs
Psalm 31:1-5

Säg
I psalm 31 skriver författaren att Gud är hans tillflykt, hans klippa, hans borg. En säker plats som skyddar och hjälper honom. Ibland kan livet känns besvärligt och stressigt. Ibland har det med skolan att göra. Det fantastiska är att även om allt känns jättejobbigt, bryr Gud sig om oss och Han vill att vi ska komma till Honom. Du kan gå till Gud som vill vara din klippa, en plats där du kan känna dig säker. Hos Gud finner vi ett lugn, glädje och ett nytt perspektiv på jobbiga situationer. Kristna tror att Gud har allt i sin hand, och även om det kräver att vi litar på Gud, finns det en underbar och fridfull plats när vi närmar oss Gud. 

I Petrus 5:7 står det: “Lämna alla bekymmer till honom, för han tar hand om er.” Det betyder att vi kan lägga all vår oro och bekymmer på Honom.

Modul material
bomullsbollar
muggar
brickor eller liknande
CORE

Lyssna!

Tänkvärt
0 mins

Säg
Vi kan uppleva mycket stress i skolan. Det kan handla om att passa in bland kompisarna eller att lyckas bra på proven. Det positiva är att Gud älskar dig oavsett vad som händer i skolan eller hur duktig du är. Gud har en plan för ditt liv. Han överger inte dig eller den planen bara för att du misslyckas på ett prov eller att du blir ovän med någon. Det betyder INTE att du inte borde försöka ditt bästa, men det betyder att Gud finns vid din sida även när det känns tungt. Ditt värde som person beror inte på hur det går i skolan. Ditt värde kan vi se i det faktum att Gud var villig att låta sin Son dö för dig. Det är så viktig du är för Gud!

(Om det passar)

Ge ut några stressbollar eller stressleksaker till barnen och uppmuntra dem att klämma hårt på dem medan de i sitt inre ger Gud all sin stress. Låt dem istället tänka på det som vi har pratat om under den här samlingen - om att Gud är vår tillflykt och vår räddning. 
 

CORE

Hjälp mot stress

Aktivitet
0 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i par och ge varje par en uttryckt bilaga och en penna
 • Be dem läsa igenom listan av saker som kan hjälpa när man är stressad och be dem stryka under de fem viktigaste råden enligt dem. 
 • Låt de olika paren berätta vilka fem råd de har valt. 

Fråga
Finns det några andra råd som ni skulle vilja lägga till denna lista?
 

Modul material
bilaga Hjälp mot stress
pennor

Se in i framtiden

Videoklipp
0 mins

Visa

Visa början av filmen Wall-E. Du kan hoppa över introduktionen och den första minuten om du vill och visa drygt 2-3 minuter av början av filmen. Målet är bara att visa hur framtiden ser ut i denna film. 

Om du inte har tillgång till filmen kan du använda detta videoklipp. Kvalitén är inte så bra men det kommer att fungera. 

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/wall-e-lKGI06Hx8QTtN5Kg

 

Säg
I vissa filmer eller serier försöker man gissa hur jorden kommer att se ut i framtiden. Många människor fundera över hur framtiden kan tänkas komma att se ut. Det kan faktiskt vara ganska bra att förbereda sig för framtiden. Jag menar inte på ett konstigt sätt men om vi vet av saker som gör oss stressade kan vi bättre veta hur vi ska hantera det när det händer. Om du t.ex. vet att du blir stressad av att göra hemläxa precis innan du ska gå och lägga dig, kan du lära dig att göra klart läxan tidigare på dagen. Om du tycker att ett ämne i skolan är jobbig för dig, kan du prata med läraren om det och tillsammans hitta ett sätt som gör det lättare för dig att gå till de lektionerna. Genom att tänka igenom vad som kan stressa dig i framtiden, kan du lättare göra något åt det.
 

Modul material
Projektor
Högtalare

Skriv till Gud

Aktivitet
0 mins

Läs
Psalm 102:1-11 (Du kan korta ner den om dina barn har svårt att fokusera eller så kan du välja att projektera versen och låta dem följa med när du läser). 

Säg
Psaltaren är en bok i Bibeln som är full av människors känslor om livet. I den här psalmen berättar författaren hur jobbigt han har det. Visste du att du kan berätta allt för Gud?

Aktivitet

 • Ge varje barn ett papper och en penna.
 • Ge dem lite tid att skriva ett brev till Gud, där de berättar om det som är jobbigt och stressigt för dem.
 • Be dem beskriva sina känslor till Gud. (Om de inte har det jobbigt och stressig för tillfället kan de skriva ett brev till Gud om hur det går i skolan.) 
 • Du kan spela lite bakgrundsmusik medan de skriver.
 • Om det passar kan du uppmuntra dem att be till Gud om det som de har skrivit ner. 
   
Modul material
papper
pennor

Kom ihåg mig

Kom ihåg
0 mins

Förberedelser: Klipp upp ett snöre i korta stumpar.

Sammanfattning
Ge en liten bit snöre till varje barn och uppmuntra dem att knyta det någonstans där de kan se det under skoldagen. Det kan var på sin skolväska, på sin sko, på pennan, på byxorna eller någon annan plats som fungerar bra för dem. Förklara att snöret ska påminna dem, oavsett om de har en bra eller dålig dag i skolan, om att Gud kan hjälpa dem och att Han är vid deras sida!
 

Modul material
sax
Snöre