Stressad tjej

Stressad över skolan?

Skolan kan ge upphov till stress för många barn. Denna samling är skapad för att kunna användas i början av en termin eller under ett skolår. Den fokuserar på hur vi kan lära oss att hantera stress samtidigt som den ger möjlighet för barnen att prata om det som kanske stressar eller oroar dem. I samlingen tittar vi på psalmer skrivna av personer som kände sig pressade och hur Gud fanns där för dem när de behövde hjälp. Samlingen ger oss också praktiska tips som vi kan lära oss från. 

Session Length: 1 mins

Mål

  • Att barnen ska fundera över vad som stressar dem i skolan.
  • Att ge några praktiska tips kring hur man kan hantera stress.
  • Att visa hur Bibeln kan hjälpa oss när vi känner oss stressade.

Beskrivning

Skolan kan ge upphov till stress för många barn. Denna samling är skapad för att kunna användas i början av en termin eller under ett skolår. Den fokuserar på hur vi kan lära oss att hantera stress samtidigt som den ger möjlighet för barnen att prata om det som kanske stressar eller oroar dem. I samlingen tittar vi på psalmer skrivna av personer som kände sig pressade och hur Gud fanns där för dem när de behövde hjälp. Samlingen ger oss också praktiska tips som vi kan lära oss från. 

Material till samlingen