Skvaller

Skvaller: Har du hört?

Ibland kan det vara svårt att inte berätta ett ”spännande skvaller” eller föra ett rykte vidare. Det är inte bara barn som frestas att berätta "smaskiga" nyheter. Vi behöver alla bli påminda om att skvaller ofta sårar någon annan. Det finns dock saker som är FÖR bra för att inte berätta om för andra. Under den här samlingen vill vi utmana barnen att tänka till innan de sprider rykten om andra, men och andra sidan sprida ryktet om vad Jesus har gjort - ett budskap fyllt med hopp. 

Samlingens längd: 66 min

Mål

 • Att lära barnen att skvaller och sprida rykten kan såra människor.
 • Att utmana barnen att sprida ett rykte om det hopp som finns i Jesus.

 

Beskrivning

Ibland kan det vara svårt att inte berätta ett ”spännande skvaller” eller föra ett rykte vidare. Det är inte bara barn som frestas att berätta "smaskiga" nyheter. Vi behöver alla bli påminda om att skvaller ofta sårar någon annan. Det finns dock saker som är FÖR bra för att inte berätta om för andra. Under den här samlingen vill vi utmana barnen att tänka till innan de sprider rykten om andra, men och andra sidan sprida ryktet om vad Jesus har gjort - ett budskap fyllt med hopp. 

Material till samlingen

 • Bibel
 • ögonbindlar
 • tom plastflaska
 • tom plastflaska
 • brickor
 • två ihoprullade tidningar
 • vattenpistoler
 • bilaga Måltavla
 • coca-cola burkar
 • ögonbindlar
 • hoprullade tidningar
 • godis
 • Kartonger
 • stolar
 • apelsinklyftor
 • Mobiltelefoner
 • pennor
 • papper

Samlingens moduler

Skapa en budskap

Intro
6 mins

Mål: Att skicka vidare ord och forma en mening.

Förberedelser: Blås upp ett stort antal ballonger och skriv ett ord (med markeringspenna) på varje ballong. Du kan välja ord som tillsammans kommer att skapa ett meddelande men leken blir roligare om det bara är en blandning av olika ord (från olika ordklasser). 

Lek

 • Dela in barnen i två eller tre lag.
 • Låt lagen ställa sig på rad efter varandra och lägg ett antal ballonger framför lagets förste deltagare. 
 • Ge lagen 2-3 minuter att skicka så många ballonger de kan genom laget. 
 • Ballongen ska gå över huvudet på lagets första person, mellan benen på nästa person, över huvudet på den tredje och mellan benen på den fjärde, osv. 
 • De får inte skicka nästa ballong förrän den aktuella ballongen har kommit till den sista personen. 
 • När tiden är ute ska lagen samlas kring sina ballonger och på en minut ska de försöka skapa ett meddelande (mening) av orden som är skrivna på ballongerna. 
 • Utse det lag som har skapat det bästa budskapet med hjälpa av sina ballonger till vinnare. 
Modul material
ballonger
markeringspennor

Tänk på vad du säger

9 mins

Mål: Att introducera dagens tema och ge ut viktig information (pålysningar) som du har. 

Förberedelser: Skriv den information du önskar säga till gruppen på ett par olika lappar. Varje grupp behöver få ett meddelande. Grupperna kan få samma meddelande eller olika, se bara till att de är ungefär lika långa så att tävlingen blir rättvis. Om du inte har några pålysningar, kan du skriver ner ett valfritt meddelande som barnen kan skicka vidare. 

Aktivitet/Meddelanden

 • Dela in barnen i två lag och låt dem ställa sig på en rad bredvid varandra. Det ska var ett visst mellanrum mellan barnen så att de inte kan se vad den andre skriver. 
 • Se till att alla har sin mobiltelefon samt telefonnumret till personen som står på deras vänstra sida. 
 • Om någon inte har en mobiltelefon, ger du denne samt personen på deras högra sida ett papper och en penna var.
 • Ge ut ett meddelande var till de personer som står längst till höger i varje lag. 
 • På din signal ska personen som fått meddelandet skicka det vidare (i form av ett textmeddelande) till personen på sin vänstra sida. 
 • När den personen får meddelandet, ska han/hon läsa det och sedan skriva om det och skicka det till personen på sin vänstra sida. De får inte bara skicka meddelandet vidare, utan de ska skriva om det. Be dina hjälpledare kontrollera att de inte fuskar. 
 • Lagen har tre minuter på sig att skicka meddelandet hela vägen till den person som står sist (längst till vänster). 
 • Det vinnande laget är det som lyckas få meddelandet till sista personen inom den angivna tiden och vars meddelande är mest likt ursprungsmeddelandet.
 • (Du kan behöva korrigera tiden baserat på hur många barn du har. Om ni har väldigt många barn kan du också välja att dela in i tre lag istället för två). 
 • Om ett lag inte lyckas få meddelandet till personen längst till vänster i tid har de förlorat. 
 • (Om någon inte har en mobiltelefon, ska personen på deras högra sida skriva ner meddelandet på en lapp och ge det till personen utan mobil. Den personen skriver sedan om meddelandet på sin lapp och ger det vidare till nästa person. Den personen skickar sedan ett SMS som vanligt).
 • Som avslutning ser du till att de meddelanden som du vill delge gruppen blir klart och tydligt upplästa. 

Säg
Det är naturligt att vilja skicka vidare (berätta) något som vi får höra, speciellt om det handlar om personer som vi känner. Tänk dock på att budskap (meddelanden) lätt förändras på vägen när det berättas från en person till en annan. Innan du berättar det vidare är det bra att tänka igenom om du verkligen borde berätta detta eller om det du hört ens är sant.

Modul material
Mobiltelefoner
pennor
papper

Fruktsallad

Lek
6 mins

Förberedelser: Skala ett par apelsiner och dela upp dem i klyftor.

Lek

 • Låt barnen sätta sig på stolar i en cirkel.
 • Ge varje deltagare namnet på en frukt. (Du kan välja ut 3–4 olika frukter så ett antal barn får samma frukt).
 • Välj en person som kommer att stå i mitten och ropa sedan ut namnet på en frukt (det kan hjälpa att ha en lista av de olika frukterna uppsatt på en vägg så att barnen vet vilka frukter de har att välja mellan.)
 • De som har den frukten måste snabbt byta plats med varandra.
 • Personen i mitten försöker under tiden sätta sig på en ledig stol. Den som blir utan en stol får ställa sig i mitten och i sin tur ropa ut en frukt. 
 • Om du vill kan ni också använda begreppet ”fruktsallad” och då måste alla byta plats med varandra. 
 • En utmaning med denna lek är att personen som står i mitten måste ha en apelsinklyfta i munnen när han/hon ropar ut namnet på frukten. På detta sätt blir det mycket svårare att höra vilken frukt personen ropar ut. 

Fråga

 • Vad kan förändra (förvränga) ett meddelande (budskap eller nyhet) som vi vill berätta?
 • Kan du tänka på något exempel?
 • Vad kan vi göra för att förhindra att det vi säger förvrängs?
 • Hur hänger detta ihop med skvaller?
   
Modul material
stolar
apelsinklyftor

Skvaller är som…

Diskussion
6 mins

Mål: Att fundera över vad skvaller är och hur det påverkar oss.

Diskussion

 • Be barnen avsluta meningen: ”Skvaller är som…”
 • Uppmuntra dem att tänka på en bild som summerar (sammanfattar) vad skvaller gör. (Är skvaller som en chokladbit, eftersom det är smaskigt och frestande? Eller är det som ett virus som sprider sig?)
 • Låt barnen försöka komma på olika liknelser. 
 • Om din grupp är stor kan du dela upp dem i mindre diskussionsgrupper.

Fråga
Vad är skvaller?
 

Tivolitävlingar

Lek
10 mins

Till ledaren: Den här aktiviteten kräver lite förberedelser men det är den helt klart värt! 

Förberedelser: Skriv ut ett antal kopior av bilagan "Måltavla". Förbered sedan tre stationer som barnen kommer att tävla vid. Station 1: Sätt upp 4–5 måltavlor på en tvättlina eller snöre (håll till utomhus eller på en plats där det går enkelt att torka upp vattnet efteråt). Station 2(i ett annat rum om möjligt): Ställ upp tomburkar i tre pyramidformationer. Station 3 (i ett tredje rum): Placera godis i en liten karton. Gör några mindre hål i kartongen så att det går att skaka ut godis om man försöker. (Om du har tid att skapa en papier-maché kan du använda det istället för kartongen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Papier-mach%C3%A9).

Aktiviteten

 • Dela in barnen i tre lag och låt lagen rotera runt till de tre olika stationerna.
 • Efter två minuter byter lagen station och går till nästa aktivitet.
 • Det lag som lyckas bäst med sina tre aktiviteter vinner.
 • Placera ledare vid varje station som noterar hur varje lag lyckas. Lägg ihop resultaten och utse en vinnare.

.Station 1:

 • Dela ut tre vattenpistoler.
 • Låt barnen skjuta mot måltavlorna (från ett lagom avstånd) tills tiden är ute eller vattnet i pistolerna tar slut. 
 • Räkna hur många av måltavlorna de lyckts "förstöra". (Du som ledare bestämmer när en måltavla är förstörd. Du kan prova själv så du vet vad som krävs för att ”förstöra” en måltavla). 
 • Se till att alla får chansen att skjuta med vattenpistolen och att inte bara några få använder allt vatten. 
 • Sätt upp nya måltavlor innan nästa lag kommer. 

Station 2:

 • Låt barnen kasta (tennis)bollar mot tomburkarna. Se till att de står tillräckligt långt ifrån burkarna för att det inte ska bli för lätt. 
 • Låt varje barn kasta en boll för att sedan ge plats för nästa person. 
 • Räkna hur många burkar de lyckas kasta ner under den givna tiden. 
 • Om ett lag kastar ner alla tomburkar, ställ snabbt upp dem och låt dem fortsätta att kasta. 

Station 3:

 • Sätt en ögonbindel på en av deltagarna. Ge honom/henne en hoprullad tidning och snurra honom/henne några varv. 
 • Ge deltagaren tio sekunder att gissa vart kartongen (eller papier-maché) är och slå på den med tidningen. 
 • Låt flera av barnen försöka. Låt dem gärna stå förberedda med ögonbindel för att hinna med så många av dem som möjligt på den tid de har till förfogande. 
 • Ge poäng baserat på hur mycket skada de har åsamkat kartongen eller hur många godisar som har kommit ut ur den. 
 • Sätt fram en ny kartong/låda för nästa grupp. (Försök att välja kartonger/lådor som inte är för kraftiga utan som de kan slå sönder med en tidning).
   
Modul material
vattenpistoler
bilaga Måltavla
coca-cola burkar
ögonbindlar
hoprullade tidningar
godis
Kartonger

Håll i din bricka

Lek
7 mins

Mål: Att slå ner brickan från motståndarens hand.

Lek

 • Välj ut två frivilliga och ge dem var sin bricka (t.ex. i plast eller aluminium) och hoprullad tidning.
 • De ska hålla sina brickor på handflatan. De får inte greppa tag i brickan!
 • Målet är att knuffa ner brickan från motståndarens handflata med hjälp av sin hoprullade tidning. 
 • Den som först lyckas med detta vinner.
 • Deltagarna måste stå på ett ben och får endast flytta sig genom att hoppa.
 • Om en deltagare gör sig skyldig till onödigt hårdhänt spel, blir han eller hon diskvalificerad. 
 • Du kan endera låta vinnaren stanna kvar för att tävla vidare eller låta två nya deltagare tävla mot varandra.
   
Modul material
brickor
två ihoprullade tidningar

Klubba, svärd, pil

Tänkvärt
5 mins

Mål: Att demonstrera att skvaller kan såra människor.

Säg
Vi talade tidigare om vad skvaller är. Bibeln beskriver skvaller som ett vapen, till och med tre vapen!

Läs
Ordspråksboken 25:18
”En klubba, ett svärd eller en vass pil är den som vittnar falskt mot sin medmänniska.”

Säg
Bibeln beskriver skvaller som en klubba, ett svärd eller en vass pil. Det betyder att när vi pratar om andra människor utan att tänka på om det är sant eller hur personen i fråga upplever det, kan våra ord verkligen såra personen i fråga. Låt mig demonstrera vad jag menar:

Aktivitet

 • Be en hjälpledare komma fram. (Se till att personen i förväg vet om att detta kan göra lite ont). 
 • Fråga barnen om exempel på rykten som kan spridas om den här personen. 
 • För varje rykte som nämns, slå till hjälpledaren med den tomma plastflaskan. 
 • Du kan själv börja genom att ge en fånigt exempel: ”Jag har hört att (hjälpledarens namn) fortfarande sover med sin teddybjörn”. 
 • Låt barnen komma på egna idéer om rykten som skulle kunna sägas om personen. 

Personlig berättelse
Om du har en personlig berättelse om någon som spridit ett rykte om dig kan detta vara ett bra tillfälle att berätta om det. Det spelar ingen roll om det är ett mer allvarligt rykte eller mer komisk. Oavsett hjälper det att illustrera det du vill få sagt. 

Säg

Det finns stor kraft i våra ord. Om vi inte är försiktiga med hur vi använder dem kan vi såra människor med våra ord. Det kan vara ”spännande” att skvallra för någon men vi borde första fundera över om det ens är sant. Även om det är sant, behöver vi tänka på hur känns det för personen ifråga om vi för skvallret vidare. 
 

Modul material
tom plastflaska

Skvaller eller inte skvaller

Diskussion
5 mins

Mål: Att prata om hur allvarligt skvaller är.

Diskussion

 • Låt barnen ställa sig mitt i rummet.
 • Förklara att ni ska fundera över vad som räknas som skvaller och hur allvarligt det är med olika typer av skvaller. 
 • Be barnen föreställa sig en linje på golvet som går från ena väggen till den andra. 
 • Den ena väggen representerar något som inte kan kallas för skvaller samt det som är positivt. När man följer linjen blir skvallret allvarligare och sämre för att vid den andra väggen representera den värsta sorten av skvaller som man kan tänka sig. 
 • Läs upp de olika exemplen nedan och låt barnen ställa sig längs den tänkta linjen baserat på hur illa de tycker detta skvaller är. 
 • Vid varje fråga be en eller två av barnen förklara varför de valde den position som de gjorde. 
 • Upprepa detta med de andra exemplen (beroende på hur mycket tid ni vill lägga på det). 

Exempel (använd dessa eller gör dina egna):

 1. Din kompis har skaffat sig en jättekonstig och ful frisyr. Du bara måste berätta det för dina andra kompisar.
 2. Du ser din mattelärare på apoteket och han köper medicin mot diarré. Du skriver på en gång ett text meddelande till alla i din klass. 
 3. Du märker att din kompis har börjat röka och du är orolig för henne. Du vill prata med någon om denna situation. 
 4. Din kompis ringer dig och berättar att hans pappa är sjuk. Han säger att han berättar detta till några av sina kompisar så att de kan be för hans pappa. 
 5. Din kompis pappa blir helt plötsligt frisk, mycket snabbare än vad som borde vara möjligt. Du är säker på att det är Gud som har gjort honom frisk och du berättar det för alla som vill lyssna på dig. 
   

Katt och råtta

Lek
5 mins

Mål: Att den ”blinda” katten ska fånga råttan.

Lek

 • Låt barnen sätta sig i en cirkel på golvet.
 • Välj ut två frivilliga och förklara att en av dem är katt och den andra råtta.
 • Sätt en ögonbindel på katten och ge denne en tom plastflaska (eller en hoprullad tidning).
 • På din signal ska katten försöka att träffa råttan med den tomma plastflaskan.
 • Råttan får röra sig fritt inom cirkeln.
 • Ge katten 30 sek att försöka träffa råttan. Om katten lyckas får denne fortsätta och en ny deltagare hoppar in som råtta. Om katten inte lyckas träffa råttan, blir istället råttan ny katt och en annan deltagare bli ny råtta. 
   
Modul material
ögonbindlar
tom plastflaska

Skvallra om Goda Nyheter

Tänkvärt
6 mins

Mål: Att ”skvallra” om hoppet vi har i Jesus.

Säg
Vi förstår att det kan såra människor när vi skvallrar och sprider arga rykten. Vi kan dock använda våra ord till att sprida bra rykten om hopp. Jag ska förklara vad jag menar. Två av Jesus lärjungar, Petrus och Johannes, kunde inte låta bli att prata med människor om Jesus. Här kan vi läsa om vad som hände dem:

Läs
Apostlagärningarna 4:18–20

"Sedan kallade de in Petrus och Johannes igen och befallde dem att aldrig mer tala eller undervisa i namnet Jesus. Men Petrus och Johannes svarade: ”Tänk efter själva, om det är rätt inför Gud att lyda er istället för honom? Nej, vi kan inte låta bli att berätta om allt det som vi har sett och hört.”

Säg
Petrus och Johannes kunde inte låta bli att berätta om Jesus och vad han hade gjort. När vi har upplevt något häftigt är det svårt att låta bli att berätta om det för andra. Det är bra att berätta positiva saker. Om vi låter Jesus bli en del av vårt liv, kanske vi får svårt att hålla inne med de goda nyheterna precis som Petrus och Johannes. Vi kanske vill berätta för andra om det Jesus har gjort för oss. Vi kan ”skvallra” (sprida  ett bra rykte) om hoppet som finns i Jesus. 

Fråga

 1. Vad betyder att ”skvallra hopp” för dig?
 2. Finns det positiva saker som Jesus har gjort i ditt liv som du kan dela med andra?
 3. Hur skulle människor runt omkring dig påverkas om du skulle berätta om Jesus för dem?
   
Modul material
Bibel

Skicka det vidare!

Sammanfattning
1 mins

Mål: Att avsluta samlingen med en kort sammanfattning av dagens viktigaste punkter.

Säg
Skvaller (och att sprida rykten) kan såra de människor vi talar om. Därför är det viktigt att vi tänker till innan vi öppnar våra munnar och pratar för mycket. Samtidigt finns det saker som är för bra och för viktiga för att bara hålla för oss själva. Om Jesus är en aktiv del av våra liv är det kanske något positivt som vi vill berätta för så många som möjligt.