Kors

Jesus 3: Vår Frälsare

Detta är den tredje samlingen i en serie på tre delar som handlar om Jesu olika namn. Vi hör ofta att Jesus kallas för frälsare, både i Bibeln och idag men vad innebär det för oss? Behöver vi bli räddade och isåfall från vad? Och vad innebär det att bli räddad?

Samlingens längd: 91 min

Mål

 • Att fundera på varför Jesus kallas för vår frälsare.
 • Att fundera på Jesu offer på korset och vad han räddade oss från och till.
 • Att prata om vad det innebär att Jesus betalat priset för oss och hur det påverkar vår relation med Honom. 

           
 

Beskrivning

Detta är den tredje samlingen i en serie på tre delar som handlar om Jesu olika namn. Vi hör ofta att Jesus kallas för frälsare, både i Bibeln och idag men vad innebär det för oss? Behöver vi bli räddade och isåfall från vad? Och vad innebär det att bli räddad?

Material till samlingen

 • Projektor
 • internet
 • Högtalare
 • dator
 • Biblar
 • pennor 
 • ägg
 • våtservetter
 • pappersmosaik
 • 2 A3 ark
 • 2 papperslim
 • Bilagan Ranka lösensummorna
 • Bibel
 • bilagan Vem väljer du att rädda? 

Samlingens moduler

Strumpbombaren 

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Nominera någon i gruppen till att vara strumpbombaren och någon annan till att vara strumpfrälsaren.
 • Förklara att båda måste ta av sig sina strumpor och rulla ihop dem.
 • När du räknar till tre får de börja bomba de övriga i rummet genom att kasta sina stumpor på dem.
 • De övriga deltagarna ska försöka undvika att bli träffade.
 • Den som blir träffad är ute ur leken och får sätta sig ned på golvet.
 • När någon satt sig ned kan strumpräddaren välja att ge denne en ny chans genom att vidröra personen med sin egen strumpa innan bombaren hunnit plocka upp sina strumpbomber igen.
 • Om strumpbombaren hinner plocka upp sina strumpor innan räddaren har hunnit fram till personen blir denne person också strumpbombare.
 • 
Strumpbombaren vinner om denne lyckas få alla deltagare över på sin sida.
 • Strumpräddaren vinner om det fortfarande finns “fria” deltagare efter ni kört leken i fem minuter.


Superhjälte Quiz 

Fundera
10 mins

Aktivitet
Dela in gruppen i två lag. Förklara att du kommer att läsa upp olika namn på personer som på något sätt relaterar till en superhjälte.

Läs upp följande namn ett i taget och låt lagen gissa vilken superhjälte det är:

 1. Clark Kent 
 2. Tony Stark 
 3. Parker  
 4. Barry Allen

 5. Reed Richards

 6. Bruce Banner

 7. Scott Summers

 8. Natasha Romanoff 
 9. Diana Prince

 10. Kara Danvers 
 11. Jennifer Walters 
 12. Wanda Maximoff 
 13. Carol Danvers 
 14. Doreen Green 

Rätt svar:

 1. Superman 
 2. Iron Man
 
 3. Spider Man 
 4. The Flash
 
 5. Mr Fantastic 
 6. The Hulk 
 7. Cyclops

 8. Black Widow
 
 9. Wonder Woman

 10. Supergirl

 11. She Hulk
 
 12. Scarlet Witch

 13. Captain Marvel / Miss Marvel
 14. Squirrel Girl 

Samtala om 

Be barnen föreställa sig någon av de superhjältefilmer de har sett där någon av superhjältarna räddar någon och be dem ge så många förslag på svar de kan på följande frågor:

 1. Vad räddar superhjältarna? (t.ex. oskyldiga människor, världen, framtiden, universum, någon de älskar, sina fiender etc.)
 2. Hur räddar superhjältarna? (t.ex. genom att vara starkare än sin fiende, genom att använda sig av sin intelligens eller vishet, genom att arbeta som ett team, genom att övertyga fienden om att ge upp, genom att offra sig själv etc.)

Reflektera på gruppens svar och förklara att dagens samling kommer att handla om Jesu olika namn och hans roll som världens frälsare. Visa på likheter eller skillnader mellan det barnen svarade på frågorna ovan och vad Jesus gjorde för oss på korset.

Vem väljer du att rädda? 

Diskussion
15 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut de olika personerna eller använd dig av PowerPoint-versionen.

Aktivitet

 • Be barnen föreställa sig att de är ett räddningsteam på en räddningshelikopter.
 • Förklara att det skett en olycka med en färjebåt och att de har blivit inkallade för att rädda människor som hamnat i vattnet.
 • De som ska räddas ligger i livbåtar som varje rymmer två personer. Men tyvärr så kommer vi på grund av att livbåtarna sjunker så snabbt bara att hinna rädda en person från varje båt.
 • Visa barnen de olika paren från bilagan. Be dem titta på ett par åt gången och bestämma sig för vem av dem de ska rädda.
 • När de är klara berättar du för dem den hemliga informationen du har om dem de räddat och dem de valt bort. Fråga sedan gruppen om de önskar att de skulle ha gjort andra val än de gjorde.
Modul material
bilagan Vem väljer du att rädda? 

Lösensumman 

Reflektera
6 mins

Läs
Markus 10:45 "Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” NUB
 
Aktivitet
Använd dig av följande frågor för att starta ett samtal om den vers ni just läst.

Fråga

 1. I vilket sammanhang hör man vanligtvis ordet lösensumma?
 2. Om en lösen betalas för att sätta någon fri, vem tror du då att det var Jesus ville sätta fri?
 3. Vad tror du att Jesus ville sätta oss människor fria från?
Modul material
Bibel

Ranka lösensummorna

Diskussion
15 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut de olika korten eller använd dig av Power Point-presentationen.

Aktivitet

 • Förklara för gruppen att de kommer att få höra om sex kända (och sanna) kidnappningssituationer där en lösensumma betalades ut.
 • Dessa händelser skedde under olika tidsepoker och därför har vi omvandlat värdet av lösensumman till dagens pengavärde.
 • Barnen kommer att få höra lite av berättelsen om varje kidnappning och får sedan försöka ranka de olika berättelserna enligt storleksordningen på deras lösensummor. Vems frihet tror de kostade mest?
 • Berätta inte svaren förrän barnen fått en stund att prata om detta och fundera på i vilken ordning de vill placera personerna.
 • När gruppen är redo talar du om hur mycket lösensummorna var för de olika personerna.

              

Ranking
Namn
Lösensumma i dagens värde

           
1

Kung Richard Lejonhjärta
£2.5 triljoner
           
2

Patty Hearst 
£22 miljoner

3            

John Paul Getty den tredje
£12 miljoner 
         
4

Samuel Bronfman den andre
£8.43 miljoner 
            
5

Maran Centaurus crew  
£5.5 miljoner 
        
6

Virginia Piper 
£4.14 miljoner 


 
Till ledaren: Lyssna till gruppens funderingar och hur de kommer fram till vem som har den högsta lösensumman. (Det kan t.ex. bero på saker som hur rik personen som betalade var, hur mycket någon älskade den kidnappade, eller hur viktig personen var i samhället.)

Samtala om  
Om din grupp känns tillräckligt mogen för detta kan du fortsätta aktiviteten med att samtala om några av följande frågor:

 1. Om Jesus betalade ett pris för oss, vem var det då han betalade till? När någon krävdes på en lösensumma berodde mycket på hur mycket de älskade eller brydde sig om den kidnappade eller hur?
 2. Tror du att Gud bryr sig mer eller mindre om oss än personerna i berättelserna brydde sig om dem de betalade lösen för? 
 3. Vad tror du att det skulle kosta att köpa all människors liv som någonsin levt?
 4. Vad skulle man kunna kräva av Gud som har allt i sin ägo?
 5. Om Gud som har tillgång till allt, även om han skulle betala lika mycket för varje människa i världen som den dyraste av våra kidnappade, skulle det då kosta honom allt han hade? Hur kan en Gud som äger allt någonsin ge något som “kostar på” för Honom?
 6. Om Jesus sa att han betalade det ultimata priset för oss, vad säger det då oss om hur viktiga vi är för Honom?       

   

Modul material
Bilagan Ranka lösensummorna

Räddar från och räddad till del 1 

Aktivitet
20 mins

Till ledaren: Det här är den första av två delar av aktiviteten "Räddad från och räddad till". Läs båda aktiviteterna innan du bestämmer dig för hur/ vilken av aktiviteterna du väljer att utföra. 


Aktivitet 1- Äggröra 

Förberedelser: För att utföra den här aktiviteten krävs att ni har tillgång till ett rum där det är tillåtet att bli lite kladdigt och du förberett barnen på att deras kläder kan bli lite smutsiga. (Alternativt kan aktiviteten utföras utomhus.)

 • Målet med leken är att de som lag ska försöka hålla så många ägg som möjligt hela tills lekens slut.
 • Låt barnen ställa sig i en cirkel och ge var och en ett ägg.
 • Förklara att du kommer att räkna till tre och att de då måste kasta sitt ägg till någon annan i guppen. (Det svåra är att alla kommer att kasta och fånga ägg på samma gång.)
 • Målet med leken är att "rädda" så många ägg som möjligt innan du blåser av leken efter ca: 3 minuter.
 • De får bara hålla i ett ägg i max 3 sekunder innan de måste kasta det vidare till någon annan. Äggen ska med andra ord hela tiden vara i rörelse.
 • Ha våtservetter redo eller skicka barnen att tvätta av sig.

   


Aktivitet 2- Mosaiktrofén

Förberedelser: Skriv ut exemplet från bilagan. Förbered två stora färgade pappersark och lägg dem på två olika bord.

 • Dela in gruppen i två lag.
 • Förklara att deras uppgift är att så snabbt som möjligt skapa en mosaik som liknar en trofé på sitt färgade ark. (Håll upp exemplet och förklara att man kan skapa riktiga konstverk med hjälp av enkla pappersbitar.)
 • Förklara för de två lagen att du kommer att kasta upp pappersmosaikbitar i luften men för att få använda sig av dem i sin mosaik måste barnen fånga dem innan de träffar golvet. Alla bitar som landat på golvet är “ute” ur leken.
 • De kommer sedan att ha 5 minuter på sig att sätta ihop sina konstverk.
 • Ställ dig sedan på en stol och kasta efter nedräkning upp pappersbitarna i luften. Låt ett par av dina hjälpledare hjälpa till med att kasta ut pappersbitar. 
Modul material
ägg
våtservetter
pappersmosaik
2 A3 ark
2 papperslim

Räddar från och räddad till del 2 

Samtala
7 mins

Till ledaren: Detta är en fortsättning på aktiviteten Räddad från och räddad till del 1.  

Samtala om 
Om du har använt de båda lekarna i den tidigare modulen kan du börja med att prata om hur båda lekarna innebar att de skulle försöka “rädda” något. I den första leken skulle de rädda äggen “från” att falla i golvet men de använde sedan inte äggen till något särskilt. I den andra leken var målet att rädda pappersbitarna för att de skulle kunna användas till deras konstverk.

(Om du inte gjorde lekarna i den tidigare modulen eller bara använde dig av en av dem kan du visa skillnaden mellan att spara från och spara till genom några enkla jämförelser, till exempel räddar en målvakt bollen från att gå i mål medan en perukmakare "räddar" avklippt hår genom att använda det till sina peruker. )
  
Samtala om 
Fråga gruppen vad de tror att Jesus kom för att rädda oss från. Notera deras svar på ett stort papper eller blädderblock.

Välj sedan fyra personer som får slå upp och läsa följande verser som en inspiration till det fortsatta samtalet.

 • Matteus 1:21 (Han kom för att frälsa oss från våra synder) 
 • Johannes 3:16 (Han kom för att rädda oss från döden) 
 • Johannes 3:36 (Han kom för att rädda oss från Guds vrede) 
 • 1 Peter 1:18 (Han kom för att rädda oss från ett tomt och meningslöst sätt att leva)

Du kan även hjälpa samtalet vidare genom att citera någon av följande verser: 

 1. Titus 2:14 "Han offrade sig själv för oss för att köpa oss fria från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, ett folk som strävar efter att göra det som är gott." NUB
 2. Efesierbrevet 2:10 "Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud från början planerade att vi skulle göra." NUB
 3. 2 Korintierbrevet 4:15 "Allt detta är för er skull, för att allt fler ska nås av nåden och allt fler visa överflödande tacksamhet till Guds ära." NUB
 4. Johannes 14: 1-4 “Låt inte era hjärtan oroas! Tro på Gud och tro på mig! I min Faders hus finns det många rum och om det inte vore så, skulle jag ju inte ha sagt att jag går för att göra i ordning en plats åt er. Om jag nu går bort för att göra i ordning en plats åt er, ska jag komma tillbaka och hämta er så att också ni kan vara där jag är. Nu vet ni vart jag går och ni känner till vägen dit.” NUB
Modul material
Biblar
pennor 

Advokaten och hans vän

Videoklipp
8 mins

Aktivitet
Visa följande videoklipp: https://youtu.be/AZkRPuEMofA  (Klicka på "CC" för svensk text)
(Domaren och hans vän) 

    
Samtala om  
Relatera till videon och samtala om de frågor nedan som du tror passar din grupp:

 1. Om du var domarens vän hur tror du att du skulle känna dig när han skrev ut checken?
 2. Om du var domarens vän hur tror du att ditt liv skulle förändras efter den här händelsen?
 3. Vad tror du anledningen till att domaren skrev ut checken var?
 4. Sätt dig själv i domarens väns sits och föreställ dig att Jesus är domaren: vad tror du att du är anklagad för?
 5. Hur skrev Jesus en check? Hur betalade han för dig? Hur fungerade det?
 6. Känns det verkligt för dig? Tror du att Jesus gjort detta för dig? Har det förändrat ditt liv på något sätt? Isåfall hur?
Modul material
Projektor
internet
Högtalare
dator