Jesus Rabin

Jesus 2 - Rabbin (lärare)

Det här är den andra samlingen i serien om Jesu olika namn, vad de betyder och hur han fick dessa namn. Den här samlingen tittar närmare på betydelsen av “Rabbi” (lärare), något som många kallade Jesus för. Vi kommer att förklara vad en rabbin är och att Jesus var en lärare. Han hade mycket att säga, saker som vi kan lära oss från och växa som människor. Vi tittar också närmare på lärjungarna och att de kallade honom för rabbi, samt hur var och en av oss är utvalda av Gud. 

Samlingens längd: 97 min

Mål

 • Att titta närmare på Jesus som rabbin - läraren
 • Att barnen ska förstå att de är utvalda och speciella för Gud
 • Att samtala om att livets mening är att bli mer lik Jesus

Beskrivning

Det här är den andra samlingen i serien om Jesu olika namn, vad de betyder och hur han fick dessa namn. Den här samlingen tittar närmare på betydelsen av “Rabbi” (lärare), något som många kallade Jesus för. Vi kommer att förklara vad en rabbin är och att Jesus var en lärare. Han hade mycket att säga, saker som vi kan lära oss från och växa som människor. Vi tittar också närmare på lärjungarna och att de kallade honom för rabbi, samt hur var och en av oss är utvalda av Gud. 

Material till samlingen

 • pennor
 • hemgjorda inbjudningskort eller bilaga
 • post-it lappar
 • pennor
 • tärningar
 • sopsäckar
 • bord
 • mjöl
 • brickor
 • Projektor
 • dator
 • Projektor
 • dator
 • pennor
 • post-it lappar
 • tärningar
 • Projektor
 • dator
 • pennor
 • bilaga Berömda lärare
 • pennor

Samlingens moduler

Rörelsemönster

Intro
7 mins

Förberedelser: Tryck ut bilagan (t.ex. två kopior) och klipp ut rörelsemönstren.

Intro

 • När barnen börjar komma till samlingen, välj ut några av dem (t.ex. fyra stycken och låt dem arbete i par) och ge dem var sitt rörelsemönster. 
 • De får inte visa de andra barn utan de ska själva försöka memorera det tills samlingen börjar. 
 • Börja sedan samlingen med att barnen som fått rörelsemönstren lär ut sitt rörelsemönster till de andra på mindre än 90 sekunder. Låt ett par åt gången lära ut sitt mönster. 
Modul material
sax
CORE

Se och lär

Lek
7 mins

Lek

 • Dela in barnen i grupper med 3-4 i varje grupp.
 • Ge varje grupp några pennor och en kopia av kartan med USA:s stater.
 • Säg att de har 60 sekunder på sig som grupp att memorera så många stater som de kan.
 • När tiden är ute samlar du in kartorna och ger dem istället den blanka kartor. Säg att de har 60 sekunder på sig att skriva in alla stater som de kommer ihåg. 
 • Laget med flest rätt vinner!

Säg

Vi lär oss hela tiden nya saker och idag ska vi titta på ett annat av Jesu namn/titlar, nämligen rabbi. En rabbin är en lärare och under samlingen ska vi titta på varför de kallade Jesus för en lärare. 

Modul material
pennor

Trump eller Jesus

Lek
8 mins

Lek

 • Läs nedanstående påståenden.
 • Barnen ska säga om de tror att det var Jesus eller Donald Trump som sa dessa saker.
 • För att göra leken mer aktiv kan du dela in rummet i två delar. Ena sidan för Jesus och andra för Trump. Barnen väljer sida baserat på om de tror att det var Jesus eller Trump som sa påståendet. 

Påståenden:

 1. Om någon slår dig på högra kinden, vänd också den andra till honom. (Jesus)
 2. Lyckliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. (Jesus)
 3. Jag kommer att bygga en stor, stor mur vid södra gränsen och Mexiko kommer att betala för muren. Lita på mina ord. (Trump)
 4. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Jesus)
 5. Ingen har varit mer framgångsrik än jag. (Trump)
 6. Ledsen förlorare och hatare, men mitt IQ är ett av de högsta - och ni vet alla om det! (Trump)
 7. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Här i världen kommer ni att möta bedrövelser men var vid gott mod, jag har besegrat världen. (Jesus)
 8. Jag är smart. Några människor skulle säga att jag är mycket, mycket, mycket smart. (Trump)

Säg
Vi kan läsa om Donald Trump och allt vad han säger i tidningar och på social medier. Han är USA:s president och han säger väldigt många saker - han är väldigt känd! Jesus var också ganska känd när han levde - han var en av de mest kända lärarna vid den tiden och han sa en del väldigt tänkvärda och bra saker. Om Jesus inte skulle ha gjort någonting annat än att undervisa skulle han nog ha blivit ihågkommen som en otrolig lärare. Många av de saker han sa har förändrat världen. Här är några av dem:

Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Det näst viktigaste budet är: ’Du ska älska din medmänniska som dig själv. Inget bud är viktigare än dessa.” Mark 12:30-31

Ni har hört det sägas: ’Du ska älska din medmänniska och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender, be för dem som förföljer er. Matt 5:43-44

Fråga
Kan ni komma på några andra saker som Jesus sa?

CORE

Berömda lärare?

Diskussion
10 mins

Diskussion
Dela ut några kopior av bilagan “Berömda lärare” och se om barnen tillsammans kan komma på vilka lärarna är och vilken serie/film de kommer från. 

Svar:

 1. Professor McGonagall (Harry Potter) 
 2. Miss Trunchbull (Matilda)
 3. Charles Xavier (X-Men)
 4. Yoda (Star Wars) 
 5. Sue Sylvester (Glee)
 6. Miss Krabappel (The Simpsons)
 7. Dewey Finn (School of Rock) 

Samtala
Vem är din favoritlärare? Varför tycker du om honom/henne som lärare?

Säg
När vi pratar om favoritlärare handlar det sällan om att läraren kan mycket! Oftast handlar det om att läraren är snäll, rolig, trevlig, bryr sig eller är duktig på att motivera och uppmuntra. Det samma gäller Jesus. Han visste mycket och var otroligt vis, men det var inte anledningen till att folk drogs till honom. Människor sökte sig till Jesus eftersom han talade sanningen, han älskade människorna och predikade de goda nyheterna!

Modul material
pennor
bilaga Berömda lärare

Du är utvald

Visa
10 mins

Visa
Välj ett av följande videoklipp:

https://youtu.be/8IfGSnm9lF8 (Visa till 5:10)
(All Golden Buzzers i Talang 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=_NUbW9syTjs  -  (Visa från 15:33-23:42)
(ALLA GOLDEN BUZZERS i Talang 2017 - Talang (TV4))

Säg
I det här klippet ser vi hur Eva eller Nellie blir utvald till att gå direkt till semifinal i Talang. Vi kan se hur rörd Natalie hon blir när hon hör juryns ord och förstår att hon har gått vidare till semifinalen. På ett liknande sätt har vi också blivit utvalda av Gud. Han bjuder in oss till ett liv tillsammans med Honom, fast Han är Gud!

Modul material
Projektor
dator

Överleva

Lek
15 mins

Lek

 • Ge två post-it lappar och en penna till varje barn.
 • De ska på en av lapparna skriva namnet på en person (verklig eller påhittad) och på den andra lappen ska de skriva en sak (svärd, hund, chokladkaka, o.s.v.). Be även dina ledare skriva några lappar. 
 • Samla sedan in alla lapparna och sätt fast dem på en av väggarna.
 • Läs upp det som barnen har skrivit. 
 • Dela sedan in barnen i mindre grupper och ge varje grupp en tärning.
 • Förklara för barnen att de alla var med på ett flygplan som har kraschat på en öde ö mitt uti i havet och att de inte har några saker eller mat kvar.
 • Deras mål som lag är att försöka överleva längst på ön och de ska nu få möjligheten att välja ut personer att hjälpa dem och saker som de kan behöva. De ska alltså kämpa om att få ta post-it lapparna som sitter på väggen. 
 • Förklara för barnen att de kommer att få två minuter på sig att samla in så många personer och saker som de kan. De ska turas om att slå med tärningen och när en person får en etta eller en sexa får den personen springa till väggen och välja ut en person eller sak som de tro kan hjälpa dem överleva på ön. När personer kommer tillbaka till gruppen får de fortsätta att slå med tärningen. 
 • Fortsätt på detta sätt tills tiden är ute.
 • Låt sedan varje grupp berätta vilka de har valt att bli en del av deras grupp och vilka saker de tog. 
 • Ledarna kommer sedan att välja ut vilket lag har störst chans att överleva baserat på deras val. 

Säg
I den här tävlingen gällde det att springa till väggen och välja ut rätt person eller sak som bäst kunde hjälpa ert lag att överleva. På samma sätt måste vi i våra liv välja vilka vi är kompisar med och vilka vi lyssnar till. Kristna tror att det Jesu sa när han gick på jorden är de bästa råden vi kan följa i våra liv. 

Modul material
pennor
post-it lappar
tärningar
CORE

Jag har utvalt dig

Visa
5 mins

Visa

Visa följande videoklipp: https://youtu.be/IsLVdSReFuQ 

Svenskt klipp kommer snart.

Modul material
Projektor
dator

Ett frieri

Visa
5 mins

Visa

Visa följande videoklipp (fram till min 3:44): https://youtu.be/ug59g8A_NIk
(Sveriges galnaste frieri - Swedish marriage proposal 2014-06-08)

 
Säg
Det finns många sätt att fria på. Ett frieri handlar om att ställa en fråga som ska besvaras. Det finns alltid ett val. Det är samma sak med Gud. Han har valt dig men det är upp till dig om du vill svara ja. 

Modul material
Projektor
dator

Mjöligt värre

Lek
12 mins

Förberedelser: Förbered 2-3 bord längst fram i rummet och en bricka med en hög av mjöl på varje bord. 

Fråga

 • Man brukar säga att man blir som de man umgås med. Tror du att det är sant?
 • Har du någon gång märkt att du börjar säga och göra samma saker som dina kompisar?

Lek

 • Välj ut 2-3 frivilliga och låt dem ställa sig längst fram i rummet. Ge dem en sopsäck var, klipp ett hål för huvudet och låt dem ta på sig sopsäckarna som en poncho. 
 • Be de frivilliga att ställa sig på knäna på golvet bakom brickan.
 • Välj ut ytterligare 2-3 frivilliga som ställer sig på andra sidan av bordet. 
 • Målet med leken är att på två minuter låta de senast utvalda frivillig blåsa så mycket mjöl som möjligt på personen som står på knä. 
 • Personen med mest mjöl på sig vinner!

Säg

Där Jesus bodde var det förmodligen väldigt dammigt och när man var ute och gick fick man dammet från vägen på sig (som den personen sparkade upp när de gick). Människor som följde rabbiner (lärare) blev ofta dammig från vägdammet som rördes upp av fötterna. Desto närmare man gick sin rabbin, desto dammigare blev man. Desto mer tid du tillbringar med någon, desto mer “damm” hamnar på dig. (Du blir påverkad av den personen). Vem vill du ska påverka och forma dig som person?

Modul material
sopsäckar
bord
mjöl
brickor
CORE

Vem var Jesus?

Aktivitet
12 mins

Aktivitet

 • Den här aktivitet är en omvänd variant på modulen “Överlevare”.
 • Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp en tärning.
 • Förklara att de ska turas om att slå tärningen och om någon får en etta eller en sexa ska de ta en post-it lapp och skriva ner ett ord som de tror beskriver vem Jesus är och sedan springa och sätta upp den på väggen. 
 • Ge dem två minuter för att utföra detta. 
 • Be ledarna också sätta upp några lappar för att försäkra er om en bra diskussion på slutet. 
 • När tiden är ute, läs upp alla lapparna och samtala om vad barnen tänker kring detta. Se till att du sätter fokus på karaktärsdragen hos Jesus. 

Säg

Det vi har samtalat om är bara några av de karaktärsdrag (egenskaper) som Jesus har. Bibeln säger att vi ska försöka bli lik Jesus och det bästa sättet att göra det är genom att tillbringa tid med Honom. Vi kan läsa Bibeln och be. Meningen med våra liv är att bli mer lik Jesus. Hur mycket tid tar du till att lära känna Jesus mer?

Modul material
post-it lappar
pennor
tärningar
CORE

En inbjudan

Sammanfattning
6 mins

Förberedelser: Förbered dina egna inbjudningskort eller använd förslaget som finns i bilagan. (Du kan även skriva in deras namn direkt i inbjudningskortet om du vill göra det ännu mer personligt). 

Aktivitet
Ge ut inbjudningskorten till alla barnen.

Säg
Gud ger oss alla en inbjudan att leva för och tillsammans med Honom. Som vi har sett tidigare, är vi alla utvalda av Gud. Han vill dock respektera de val som vi gör och därför har vi en fri vilja där vi kan säga JA eller NEJ till Hans inbjudan. Att leva för Gud innebär att vi förstår att Han sträcker ut sin hand till oss och att vi tar Hans hand och ber Honom leda oss genom livet. Vi förstår att vi behöver Guds hjälp i våra liv och vi litar på att Hans sätt är det bästa för oss. Jesus får bli Herre i våra liv och leda oss. 

 

Modul material
pennor
hemgjorda inbjudningskort eller bilaga