Jesus Rabin

Jesus 2 - Rabbin (lärare)

Det här är den andra samlingen i serien om Jesu olika namn, vad de betyder och hur han fick dessa namn. Den här samlingen tittar närmare på betydelsen av “Rabbi” (lärare), något som många kallade Jesus för. Vi kommer att förklara vad en rabbin är och att Jesus var en lärare. Han hade mycket att säga, saker som vi kan lära oss från och växa som människor. Vi tittar också närmare på lärjungarna och att de kallade honom för rabbi, samt hur var och en av oss är utvalda av Gud. 

Samlingens längd: 97 min

Mål

  • Att titta närmare på Jesus som rabbin - läraren
  • Att barnen ska förstå att de är utvalda och speciella för Gud
  • Att samtala om att livets mening är att bli mer lik Jesus

Beskrivning

Det här är den andra samlingen i serien om Jesu olika namn, vad de betyder och hur han fick dessa namn. Den här samlingen tittar närmare på betydelsen av “Rabbi” (lärare), något som många kallade Jesus för. Vi kommer att förklara vad en rabbin är och att Jesus var en lärare. Han hade mycket att säga, saker som vi kan lära oss från och växa som människor. Vi tittar också närmare på lärjungarna och att de kallade honom för rabbi, samt hur var och en av oss är utvalda av Gud. 

Material till samlingen