ljus i handen

Jesus 1: Världens ljus

Det här är den första samlingen i en serie som handlar om Jesus och de namn som Bibeln ger Honom. I denna samling utgår vi från Joh 8:12 där Jesus beskrivs som “Världens ljus” som sprider hopp i en mörk värld ungefär som en fyr i natten. 

Samlingens längd: 82 min

Mål

 • Att fundera på vad det innebär att Jesus är världens ljus?
 • Att dela med oss erfarenheter av “mörka” saker i världen och hur vi kan se Jesus sprida ljus till oss.
 • Att låta barnen få möjlighet att ta ett steg närmare Gud och börja vandra i ljuset.

Beskrivning

Det här är den första samlingen i en serie som handlar om Jesus och de namn som Bibeln ger Honom. I denna samling utgår vi från Joh 8:12 där Jesus beskrivs som “Världens ljus” som sprider hopp i en mörk värld ungefär som en fyr i natten. 

Material till samlingen

 • självlysande pinnar/ batteridrivna teljus
 • batteridrivna teljus
 • batteridrivna teljus
 • papper
 • pennor
 • Kartonger
 • tejp 
 • dagstidningar
 • saxar
 • Bricka
 • diskhandduk
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • Filmklipp
 • underlakan
 • filtar
 • silvertejp
 • aliminiumfolie
 • lakan
 • aluminiumfolie
 • silvertejp

Samlingens moduler

CORE

Namnen 

Introduktion
5 mins

Förberedelser: Ta före samlingen reda på dina hjälpledares smeknamn och skriv dem på etiketter så att varje person (eller grupp) får ett set av etiketter.

Aktivitet

 • Ge varje person/grupp ett set av etiketter med ledarnas smeknamn.
 • Be dem försöka lista ut vilket namn som hör till vilken ledare och sedan sätta fast lappen på den person de tror den hör ihop med.
 • När alla är klara samlar du gruppen och talar om det rätta svaret.
   

Säg
Idag kommer vi att starta en serie som handlar om vilka “smeknamn” Jesus har. Han är känd under många olika namn; både namn som beckiver hans karaktär och namn som beskriver vad han har gjort för oss. Vi kommer idag att prata om ett av dessa namn.

Modul material
Etiketter
penna

Självlysande ord

Lek
5 mins

Aktivitet 

 • Dela in barnen i par/lag och ge varje grupp ett antal självlysande pinnar.
 • Förklara att du kommer att säga ett ord som de sedan ska skapa på golvet med hjälp av sina självlysande pinnar. Kör ett par omgångar och se vem som är snabbast varje gång.

Till ledaren: Om du inte har tillgång till självlysande pinnar kan du använda dig av tändstickor som läggs ut till att bilda bokstäver och ord.

Modul material
lakan
aluminiumfolie
silvertejp
CORE

Mörker

Uppdrag
10 mins

Aktivitet

 • Fråga gruppen hur många olika ljuskällor de kan se i rummet.
 • Utmana dem att arbeta tillsammans för att släcka ned alla ljuskällor och göra rummet så mörkt som möjligt.
 • Låt barnen leda aktiviteten men kontrollera hur de jobbar för att se till att de inte utsätter sig själva eller andra för fara.
 • När de eliminerar de mer uppenbara ljuskällorna blir rummet mörkare och mörkare men förmodligen ändå inte helt mörkt.
 • Låt dem upptäcka att det är omöjligt att blockera allt ljus! 

Till ledaren: Ge barnen ett par underlakan, filtar, silvertejp och folie att använda sig av.  

Säg
Hur mörkt vi än lyckas göra det här rummet kommer ljuset ändå alltid att vara starkare än mörkret. Bara en enda liten ljusstrimma bryter mörkret. I den här samlingen kommer vi att prata om vad Jesus hade att säga om att vara ljus.

Modul material
underlakan
filtar
silvertejp
aliminiumfolie

Farligt mörker

Videoklipp
7 mins

Videoklipp
Vi kommar att titta på ett klipp från filmen Bilar tillsammans. Sportbilen Lightning McQuen är full av arrogans över vem han är och vad han kan göra men i det här klippet får han lite problem när han hamnar i mörker. Låt barnen sätta sig så att alla kan se filmskärmen.Spela upp klippet från filmen Bilar (starta vid 0:18:25 när Mac vill stanna och vila och stanna vid 0:22:35 när lastbilen han stannat säger åt honom att sätta på lyset.

Säg
Sportbilen Lightning McQueen får problem när hans strålkastare på bilen inte fungerar. Han tappar bort sig och är ensam i mörkret. Om vi försöker allt i egen kraft i livet kan det hända att vi också tappar bort oss i mörkret. I dag kommer vi att prata om att Jesus har visat oss ett biter alternativ om vi följer Honom.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
Filmklipp
CORE

Kim's ljuslek 

Aktivitet
8 mins

Förberedelser: Samla ihop ett antal olika ljuskällor som teljus,ljus, tändstickor, självlysande pinnar, ficklampor, nyckelringar med led-ljus, glödlampor etc. Lägg dem på en bricka och tak över med en diskhandduk.

Aktivitet

 • Ställ fram brickan med ljuskällor på ett bord framför barnen.
 • Be två frivilliga komma fram.
 • Förklara att du kommer att ta undan diskhandduken och att de har en minut på sig att försöka memorera allt som finns på brickan.
 • När en minut har gått lägger du tillbaka handduken igen och tar i hemlighet bort ett föremål från brickan.
 • Visa sedan föremålen igen och se vilken av de frivilliga som först upptäcker vilket föremål som fattas.
 • Ge ett litet pris till vinnaren.

Säg 
Var söker vi efter ljus? idag kommer vi att lära oss mer om vad det betyder att Jesus lyser in med sitt ljus i våra liv. Detta låter knake lite konstigt men i Joh 8:12 säger Jesus så här: “Jag är världens ljus. Den som följer mig behöver inte vandra i mörkret utan har livets ljus.” NUB

Modul material
Bricka
diskhandduk

Läs om det

Fundera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och placera en hjälpledare i varje grupp.
 • Ge ett par dagstidningar till varje grupp.
 • Be barnen bläddra igenom tidningen och söka efter bilder eller artiklar som beskriver mörkret som finns i världen.
 • Låt dem klippa ut de berättelser de hittat och placera dem på golvet i mitten av gruppen så att alla kan se dem.

Samtala  

 1. Var kan vi se mörker i vår värld?
 2. Varför händer sådana saker?
 3. Hur skulle ljus se ut i dessa situationer?
 4. Vad tror ni att Jesus skulle ha sagt eller gjort om han hamnat i någon av dessa situationer?
Modul material
dagstidningar
saxar

Vi behöver ljuset

Lek
10 mins

Förberedelser: Välj en av lekarna nedan:

Lek 1

 • Be ett par frivilliga komma fram och sätt på dem ögonbindlar.
 • Ge varje frivillig en penna och ett papper.
 • Be dem sedan att rita något tex. en hund, ett hus, någon av ledarna etc.
 • Ge dem 30 sekunder att rita föremålet så bra de kan.
 • Låt sedan gruppen avgöra vem som lyckats bäst med sin teckning
 • Kommentera genom att säga att de alla nog skulle ha lyckats bättre om de hade kunnat se vad de gjorde och hade kunnat avvända sig av ljuset runt omkring dem  


Lek 2

 • Skapa en labyrint genom rummet genom att använda dig av kartonger.
 • Släck lamporna i rummet.
 • Ge ficklampor till hälften av barnen och sätt på ögonbindlar på den andra hälften.
 • Ta tid på de som fått ficklampor för att se hur lång tid det tar dem att ta sig igenom banan.
 • Gör sedan samma sak med dem som har förbundna ögon.
 • Fråga barnen hur svårt de tyckte det var att ta sig igenom banan.
 • Hur mycket lättare var det för dem som kunde använda sig av ljuset?

Säg 
I den vers vi läste tidigare idag stod det “Den som följer mig behöver inte vandra i mörkret utan har livets ljus.” (Joh 8:12). Precis som det var svårt att ta sig igenom labyrinten med förbundna ögon kan det ibland vara svårt att “ta oss igenom livet" när vi möter svårigheter. Jesus erbjuder oss ljus. Om vi väljer att följa Jesus kan han leda oss i rätt riktning. Det är inte alltid lätt men med Hans hjälp kan vi hitta den bästa vägen framåt.

      

Modul material
papper
pennor
Kartonger
tejp 
CORE

Följa ljuset

Reflektera
5 mins

Förberedelser: Fundera på vem av er ledare som kan ge ett kort vittnesbörd om hur Jesus hjälpt dem i en mörk situation.

Tanke 
Den här veckan har vi fokuserat på ett av de namn som Jesus ger sig själv nämligen “Världens ljus”. Vad vet vi egentligen om ljus? Även om det är mitt i natten kan vi lysa upp världen runt omkring oss genom att trycka på lysknappen. Vi provade tidigare hur svårt det var att stänga ute allt ljus ur ett rum. Sanningen är den att hur mycket mörker det än finns runt omkring oss så vinner alltid ljuset över mörkret. En enda strimma av ljus kommer att lysa upp ett mörkt rum. Samma sak gäller med Jesus: hur mörk världen än verkar, hur mycket hat och ondska som än finns så kommer Jesus ändå att lysa med sitt ljus. Men hur ser det ut och vad betyder det för oss? (Ge ett exempel genom att berätta om ett tillfälle då du varit med om att Jesus har förändrat en svår situation tex. hur Gud har talat hopp in i en situation eller visat dig kärlek när du hade det svårt.)

CORE

Släck ljuset

Lek
7 mins

Aktivitet 

 • Dela in gruppen i två lag och be lagen ställa sig på var sin sida av rummet.
 • Placera ett antal batteridrivna teljus på golvet mellan lagen. Hälften av dem ska vara påslagna den andra hälften avstängda
 • Förklara att det ena laget ska sätta på ljus och det andra laget stänga av ljus.
 • När du ger signal får lagen springa fram till ljusen och sätta på och stänga av dem.
 • OBS! De måste lägga ned ljuden på golvet igen när de stäng av eller satt på dem.
 • Blås av efter ca: 3 minuter och räkna hur många ljus som lyser och hur många som är avslagna.
 • Ge ett pris till det vinnande laget.
   

Säg 
Vi kan alla välja att antingen leva i ljuset eller i mörkret. Vi kan bestämma om vi vill låta Jesus leda oss eller inte. Jesus är ett ljus som ger hopp och visar vad som är rätt i en värld som så ofta är full av ondska och orättvisor. Har du någon gång funderat på om du vill följa Jesus eller inte?

Modul material
batteridrivna teljus

Ljus överallt!

Fundera
10 mins

Förberedelser: Se till att du har ett par kartor över ditt närområde. Det kan vara kartor från turistbyrån eller ett antal A4-ark som du tejpat ihop från internet. Fundera på hur många grupper du vill dela in baren i för att alla ska kunna vara med i aktiviteten på ett aktivt sätt.

Aktivitet 

 • Lägg en karta på ett bord och ha ett par batteridrivna teljus redo (du kan även använda riktiga teljus men inte tända dem!).
 • Placera ett teljus på en känd plats på kartan, tex. vid en skola eller lekplats, och ställ följande fråga: Hur skulle det se ut om ljus skulle lysa på den platsen? (Hur skulle det se ut om bra saker hände där?) På en skola skulle det kunna vara att det inte fanns någon mobbing där och att barnen var glada och lärarna inte var stressade.
 • Låt sedan barnen ta ett teljus var och låt dem placera det på en plats där de skulle vilja se mer ljus. 

Bön
Avsluta med att be en bön för de saker ni har talat om.


Säg
I den bibelvers vi läste idag (Joh 8:12) står det att Jesus är världens ljus. Det finns ingen plats som är så mörk att Jesus inte skulle kunna göra skillnad.det står i bibelordet att om vi följer Honom kan vi vandra i ljuset. Jesus kan förändra vårt närområde och sprida ljus på mörka platser särskilt om vi själva också väljer att följa Honom.
 

Modul material
batteridrivna teljus
CORE

Låt ditt ljus skina

Sammanfattning
5 mins

Förberedelser: Dämpa belysningen i rummet för större effekt.

Aktivitet 
Ge varje deltagare en självlysande pinne men förklara att de inte får bryta den förrän du säger till. 

Säg
Idag har vi pratat om det namn som Jesus kallade sig själv när han sa att han var världens ljus. Det är ord som sedan följs av en inbjudan: “Den som följer mig behöver inte vandra i mörkret utan har livets ljus.” Det är en inbjudan som även gäller för oss idag precis som den gjorde för dem Jesus talade till för 2000 år sedan. Frågan är: Är detta något som du vill göra?

Avslut
Be barnen bryta sina lyspinnar så att de börjar lysa. Påminn dem om att detta representerar det ljus som Jesus kan ge deras liv. Låt dem ta med lyspinnen när de lämnar samlingen som en symbol på att Jesus alltid går med dem.

Modul material
självlysande pinnar/ batteridrivna teljus