Fruktskålar

Andens frukter: Självbehärskning

Varje termin presenterar vi en samling om Andens frukter och den här terminen går vi igenom vad det innebär att ha självbehärskning.Vi pratar om i vilka situationer det kan vara bra att ha självbehärskning. När och varför behöver vi använda oss av självbehärskning? Vi kommer också att titta på praktiska tips som kan hjälpa oss att utveckla våra andliga gåvor och be att den helige Ande hjälper oss bära god frukt i våra liv.

Samlingens längd: 77 min

Mål

 • Att fundera på vad självbehärskning är och när vi behöver använda oss av det.
 • Att fundera på hur Gud verkar i våra liv och hur vi kan bli mer lik Honom.
 • Att få möjlighet att be tillsammans med barnen för den andliga frukt de skulle vilja se i sina liv.

Beskrivning

Varje termin presenterar vi en samling om Andens frukter och den här terminen går vi igenom vad det innebär att ha självbehärskning.Vi pratar om i vilka situationer det kan vara bra att ha självbehärskning. När och varför behöver vi använda oss av självbehärskning? Vi kommer också att titta på praktiska tips som kan hjälpa oss att utveckla våra andliga gåvor och be att den helige Ande hjälper oss bära god frukt i våra liv.

Material till samlingen

 • Haribo minigodispåsar
 • massor av frukt  
 • Bananer
 • Papperstallrikar
 • våtservetter
 • Bilagan Testa! 
 • ögonbindlar
 • Starburst karameller
 • stora plastmuggar
 • små skumbollar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet

Samlingens moduler

Fruktsallad 

Lek
6 mins

Aktivitet 

 • Ställ ut stolar i en cirkel i mitten av rummet.
 • Be barnen sätta sig ned så att alla stolar fylls.
 • Gå runt cirkeln och ge varje deltagare ett fruktnamn enligt följande: apelsin, äpple, päron, banan, apelsin, äpple o.s.v.
 • För att starta leken ropar du ut ett fruktnamn och alla med det namnet ska resa sig upp och byta till en annan plats.
 • Den person som är sist att sätta sig är ute ur leken och får vända sin stol så att den inte kan användas.
 • Fortsätt på samma sätt tills en person står som vinnare.
 • Du kan ropa upp två frukter på samma gång för att öka spänningen och om du ropar fruktsallad ska alla byta stolar med varandra.
 • Du kan ha flera “segrare” när du avslutar leken.
Modul material
en stol per deltagare  

Fruktiga meddelanden

6 mins

Aktivitet

 • Skriv veckans meddelanden(t.ex. nästa vecka åker vi och bowlar, ta med en leksak till nästa samling, bjud in en vän etc.) på ett par olika frukter med en markeringspenna.
 • Göm frukterna runt om i rummet.
 • På din signal får barnen börja söka i rummet.
 • När någon hittat en frukt pausar du leken medan den personen läser upp sitt meddelande.
 • Fortsätt tills alla meddelanden blivit upplästa.
 • Lägg frukterna på en bricka så att alla kan se dem.

 
Till ledaren: Om du inte har några veckomeddelanden att läsa upp kan du göra samma aktivitet med t.ex. bibelord.

Modul material
markeringspennor
olika frukter  
CORE

Jonglera med bananer

Aktivera
6 mins

Aktivitet 

 • Be 4–5 frivilliga komma fram. (Förklara att de bör kunna jonglera.)
 • Låt varje person visa vad de kan genom att jonglera med något enkelt som ett par mandariner.
 • 
Den som först tappar en frukt i golvet är ute.
 • Fortsätt sedan för varje omgång med något som är svårare att jonglera med som t.ex. äpplen, apelsiner, päron, bananer eller kanske mangos.
 • Vinnaren är den som lyckas jonglera längst med den svåraste frukten. 

Säg
Idag kommer vi att prata om Andens frukter. För vissa av oss är en del av dessa frukter svårare att “få grepp på” eller utveckla än andra,  precis som det var med frukterna vi jonglerade.

Modul material
olika frukter 
CORE

Marshmallows-testet 

Videoklipp
8 mins

Videoklipp
Idag ska vi titta på en andlig frukt som vi kan se i det här videoklippet:https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ  
(Videoklippet har lite engelska men du kan enkelt förklara för barnen vad det handlar om). 

Samtala om
Fråga barnen om de har kommit på vilken andlig frukt det är vi kommer att prata om idag. (Berätta att det är självbehärskning om de inte lyckas identifiera det från klippet).

Fråga

 1. När kunde man se att barnen i videoklippet använde sig av självbehärskning?
 2. Varför tror du att vissa människor har lättare att motstå frestelser än andra?
 3. Hur tror du att du skulle reagera i den här situationen?
 4. Hur var det när du var lika gammal som barnen i det här klippet?

Säg
Marshmallowsen i testet är ett välkänt experiment som används av psykologer för att studera människors beteenden. Barn erbjuds en belöning om de lyckas använda tillräckligt med självbehärskning för att motstå frestelsen. Självbehärskning är mer än att bara motstå frestelser, men det är en stor del av det.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet
CORE

Vad handlar det om? 

Samtala
4 mins

Säg 
För att kunna prata om hur vi kan bli bättre på självbehärskning kan det vara bra att först förstå vad som menas med det ordet. 

Samtala om

 1. I vilka situationer kan man behöva självbehärskning?
 2. När tycker du att det är svårt att visa självbehärskning?
 3. Vad säger det dig om självbehärskning?

Säg
I svenska akademins ordbok beskrivs självbehärskning som "förmågan att (kunna) behärska sina sinnesrörelser och viljeyttringar". Det är det som hjälper dig att stanna upp innan du gått för långt, sagt för mycket eller gjort det du vet att du inte borde göra. Vi får alla vår självbehärskning testat ibland och idag kommer vi att prata om hur vi kan bli bättre på att behärska oss.

En belägrad stad

Aktivera
7 mins

Aktivitet 

 • Märk med hjälp av maskeringstejp upp en spelplan på golvet. (För mindre grupper räcker det med två spelplaner och för större grupper 3-4 stycken.)
 • Dela in barnen i grupper och ge varje lag en spelplan och lika många plastmuggar och skumbollar/pingisbollar.
 • Förklara att deras uppgift är att bygga ett så högt torn som möjligt av plastmuggarna samtidigt som de kan använda sig av bollarna för att skjuta ner motståndarlagets torn.
 • Det lag som har det högsta tornet när du blåser av leken vinner.

Till ledaren: Försök sprida ut spelplanerna lite så att de hamnar en bit från varandra.

Säg 
Ibland kan livet kännas lite jobbigt. Vi måste hela tiden försöka vara fokuserade, göra det vi måste och behärska oss. Det kan kännas lite som att vi hela tiden är under attack. Livet beskrivs faktiskt ofta i Bibeln som en kamp. Det finns en vers som säger så här: “Som en stad med nedrivna murar är den som inte kan behärska sig.” Ord 25:28 NUB När vi inte har självbehärskning öppnar vi oss för nederlag; vi ger in till frestelser, vi fattar ogenomtänkta beslut och vi agerar utan att tänka först. Självbehärskning är viktigt eftersom det hjälper oss att se till att vi inte gör saker som sedan skadar oss i längden.

Modul material
stora plastmuggar
små skumbollar

Jag kan motstå allt…

Tänkvärt
3 mins

Säg 
Oscar Wilde är en välkänd författare som levde på 1800-talet. För att beskriva den dagliga kamp han kämpade med skrev han så här: "Jag kan motstå allt utom frestelse" . Självbehärskning är inte en gåva som den helige Ande ger till dem som tror på Gud, det är en frukt av den helige Ande; ett karaktärsdrag som vi alla kan utveckla när vi låter Gud forma oss till sin avbild. Om du skulle vilja växa på det här området kan du be den helige Ande om hjälp så att du kan agera med självbehärskning i svåra situationer. Vi hjälper dig gärna genom att be för er om detta.

Smakar det bra?

Aktivera
7 mins

Aktivitet 

 • Be ett par frivilliga komma fram och sätt på dem var sin ögonbindel.
 • Förklara att de kommer att få smaka på en Starburst karamell och att deras uppgift är att kunna avgöra vilken smak den har.
 • Du kommer dock att göra uppgiften extra svår genom att be dem nypa åt sina näsor innan de stoppar karamellen i munnen.
 • Förmodligen kommer de att ha svårigheter att känna vilken smak karamellen har.
 • Låt dem sedan släppa näsan och se om de nu kan identifiera smaken.      

Säg
Visst är det imponerande hur bra våra näsor fungerar? Anledningen till att det fungerar så här är att vi använder vårt luktsinne för att hjälpa till att smaka saker. Om vi inte skulle känna olika smaker skulle allt vara ganska intetsägande och tråkigt. Smaken hjälper oss att identifiera saker som t.ex. olika frukter. Jesus använde ordet frukt en gång för att hjälpa lärjungarna att förstå vad han menade. Han sa att man skulle känna igen de troende på den frukt de gav. Precis som karamellerna kunde kännas igen på smaken säger Bibeln att de troende kan kännas igen på det sätt de lever. Vid ett annat tillfälle sa Jesus “...Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt..." (Joh 15:5) med andra ord kan vi bära frukt när vi förlitar oss på Gud, följer Hans vägar och vandrar nära honom. Gud vill att vi ska vara den bästa version av oss själva som vi kan. När vi börjar följa Honom och låter Honom förändra våra liv kommer våra liv att förändras på ett positivt sätt. Den helige Ande hjälper oss att bära god frukt (som till exempel självbehärskning som vi pratat om idag).

Modul material
ögonbindlar
Starburst karameller

Säg det inte!

Lek
5 mins

Aktivitet 

 • Be 3–4 frivilliga komma fram.
 • Förklara att ni kommer att leka ja/nej-leken.
 • Du kommer att ställa ett antal frågor som de ska svara på men de får inte säga ja eller nej.
 • Be någon av hjälpledarna ta tid på hur länge de lyckas svara på frågorna utan att av misstag använda sig av ja eller nej.
 • Ställ frågorna i ett raskt tempo.
 • Ge ett litet pris till den som lyckas svara rätt längst.
CORE

Testa!

Samtala
8 mins

Aktivitet 

 • Dela in barnen i mindre grupper och tillsätt en hjälpledare till varje grupp.
 • Ge varje grupp ett set av korten från bilagan.
 • Be barnen lägga ut alla korten på bordet/golvet så att alla kan se dem.

Samtala om

 1. Vilket av dessa scenarios är lättast för dig att relatera till?
 2. I vilka situationer testas din självbehärskning mest?
 3. Beskriv hur varje situation skulle kunna se ut om man inte hade självbehärskning.
 4. Hur kan vi använda oss av självbehärskning i de här situationerna?
 5. Kan du komma på något praktiskt tips på hur man kan vara självbehärskad i dessa situationer?
Modul material
Bilagan Testa! 

STOPP! 

Reflektera
7 mins

Aktivitet 

 • Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp fyra bananer.
 • Förklara att du kommer att läsa upp fem bokstäver som står för olika saker som kan hjälpa dem att växa i självbehärskning.
 • När du läser upp bokstaven ska de försöka forma bokstaven med hjälp av sina bananer innan du berättar vad bokstaven står för.

S – Själv ta ansvar

Självbehärskning börjar med oss själva. Vi har kanske möjlighet att reagera snabbt och impulsivt i en situation eller ta ett steg tillbaka och vänta. Ibland känner vi oss pressade av andra människors förväntningar på oss även om vi innerst inne vet att vi borde göra det motsatta. Eller så känner vi oss frestade att göra något som vi vet är fel och som vi inte borde göra. Självbehärskning innebär att vi inte förlitar oss på andra utan själva tar ansvar för våra handlingar. Det är upp till oss!

T – Tänk först
Vi behöver självbehärskning när vi har ett val att göra. Det är inte alltid vi har möjlighet att fundera på våra val innan vi gör dem och vi kanske upptäcker i efterhand att något inte var så smart. ibland kan det vara bra att planera lite i förväg så att vi är förberedda och vet hur vi ska agera.

O – Olika val
Det är inte när allt är enkelt som vi behöver självbehärskning utan när vi känner oss pressade eller frestade att göra något som vi vet at vi inte borde göra. Tänk på att du inte måste göra något bara för att du känner dig frestad! Vi väljer vad vi vill göra. Vi har olika val som vi står inför och där kan självbehärskning hjälpa oss att göra rätt val!

P – Prata med Gud (x2)
Även om det kan kännas som en utmaning att agera med självkontroll betyder det inte att Gud testar oss. Gud vill att vi ska lyckas leva som de människor han skapat oss till att vara. När vi talar med Gud kan vi be honom om hjälp så att vi kan bli bättre på att ha självbehärskning. Detta är det viktigaste och därför har vi två "P" för att visa att vår tid med Gud blir väldigt avgörande för vår förmåga att ha självbehärskning.

Säg
Var den någon som tänkte på vilket ord som vi just har bokstaverat?
Just det: Stop (engelsk stavning som på våra stoppskyltar)- tänk på att stanna till och fundera lite innan du gör eller säger vissa saker. Ibland kand det vara bättre att låta bli att göra något eller att göra något på ett annat sätt.

Modul material
Bananer
Papperstallrikar
våtservetter

Jag hade ett litet fruktträd…

Lek
6 mins

Aktivitet 

 • Dela in barnen i lag och tillsätt en hjälpledare till varje lag.
 • Ställ en hink med frukt mitt i rummet.
 • Förklara att deras uppgift är att förvandla sin ledare till ett så bra fruktträd som möjligt genom att låta honom balansera så många frukter som möjligt.
 • Be ledaren ställa sig på ett sådant sätt att barnen kan placera så många frukter som möjligt på dennes axlar, armar, knän etc.
 • Förklara att de har tre minuter på sig och att det lag som lyckas bäst med uppgiften vinner.

Säg

Hoppas att ni har lärt er mer om andens frukter idag. Vår bön för er är att ni ska kunna bära mycket frukt i era liv (precis som er ledare lyckades bära mycket frukt i leken:-)

Modul material
massor av frukt  

Haribotestet

Sammanfattning
4 mins

Säg
Tidigare idag såg vi vad som hände i marshmallowstestet. Innan ni går hem idag tänkte jag att jag skulle ge er Haribotestet! Det blir en påminnelse om allt vi pratat om idag för att fundera på hur vi kan växa i självbehärskning under veckan som kommer.

Utmaning

 • Ge varje person en påse med Haribo godis och förklara att de får ta med sig godispåsen hem.
 • De har nu ett val: de kan ta godispåsen öppna den och äta upp den på en gång eller så kan de spara godispåsen och ta med den tillbaka nästa samling och få en till påse av dig då.

Till ledaren: Ett trick för att försäkra dig om att de inte fuskar och att det faktiskt är samma påse som de tar med sig nästa gång är att i hemlighet märka påsen med ett litet kryss med en märkpenna.

Modul material
Haribo minigodispåsar