Ord har makt

Du blir vad du säger 

Detta är den andra och sista delen i en serie som fokuserar på vår identitet. Serien berör hur barn hittar sin identitet och vad som hjälper dem att forma sin självbild. Du har säkert hört sägas att vår vår glädje dör när vi jämför oss med andra. När vi jämför oss med dem vi tycker har det bättre kan vi få för oss att vi inte har det tillräckligt bra och när vi jämför oss med dem som har det sämre riskerar vi fyllas med högmod så att vi ser ner på dessa personer. I den här samlingen funderar vi på varför vi jämför oss med andra och hur detta förtar vår glädje och påverkar vår självuppfattning. Vi ger också förslag på hur vi kan undvika den onda cirkeln att hela tiden jämföra och jämföras. 

Session Length: 45 mins

Mål

 • Att tala om den jämförandekultur som vi dagligen utsätts för.
 • Att fundera på orsakerna till varför vi jämför oss med varandra. 

 • Att utforska vad det skulle få för effekt om vi skulle sluta upp med att jämföra oss med andra.

Beskrivning

Detta är den andra och sista delen i en serie som fokuserar på vår identitet. Serien berör hur barn hittar sin identitet och vad som hjälper dem att forma sin självbild. Du har säkert hört sägas att vår vår glädje dör när vi jämför oss med andra. När vi jämför oss med dem vi tycker har det bättre kan vi få för oss att vi inte har det tillräckligt bra och när vi jämför oss med dem som har det sämre riskerar vi fyllas med högmod så att vi ser ner på dessa personer. I den här samlingen funderar vi på varför vi jämför oss med andra och hur detta förtar vår glädje och påverkar vår självuppfattning. Vi ger också förslag på hur vi kan undvika den onda cirkeln att hela tiden jämföra och jämföras. 

Material till samlingen

 • papper
 • pennor
 • Tejp
 • sax 
 • pennor och papper 
 • mobiler
 • Biblar
 • Presentpapper
 • sax
 • Tejp
 • diverse lösa föremål 

 • stolar
 • stol
 • nyckelknippa med flera nycklar
 • kökshandduk
 • ögonbindel 
 • pennor och papper 

Samlingens moduler

Provsmakning 

Fika
10 mins

Aktivitet

 • Medan barnen kommer in i rummet ställer ledarna fram olika sorters snacks och drycker 
på ett bord.
 • Låt barnen ta för sig av det som serverats.
 • Be dem sedan rangordna snacksen från de godaste till det minst goda.
 • Låt dem motivera sina val och fråga varför vissa snacks är godare än andra. 


Säg 
Idag är det den andra samlingen i vår serie och den kommer att handla om att jämföra. Att jämföra är något vi alla gör, precis som vi jämförde snacksen alldeles nyss. Ofta tänker vi inte ens på att vi gör detta och hur det påverkar våra liv. Vi kommer strax att titta närmare på dessa frågor. 

Modul material
olika snacks och drycker 

Ryggtavlor 

Aktivera
0 mins

Aktivitet 

 • Dela in barnen i två lag (eller fler om du har en stor grupp) .

 • Be lagen ställa sig på led och titta rakt fram .

 • Ge den första personen en penna och ett papper. 

 • Visa personen längst bak i ledet en symbol; t.ex. en stjärna, en smiley eller en sol.
 • Förklara att de med hjälp av sitt pekfinger rita symbolen på ryggen på personen framför dem.
 • Denna person skall sedan i sin tur rita det de kände på nästa ryggtavla och så vidare tills man nått fram till personen längst fram i ledet (den med pennan och pappret). 

 • Personen längst fram ska nu rita den bild som de tror sig ha uppfattat. 

 • Det lag vars bild är mest lik ursprungsbilden är vinnarna. 


Förslag på bilder och symboler:  

stjärna, hjärta, streckgubbe, hund, smiley, träd, blomma, moln, häst, havet, sol. 

Modul material
pennor och papper 

Mästertjuven 

Lek
0 mins

Lek

 • Be barnen sätta sig i en ring.
 • Välj ut en person som får sätta sig på en stol i mitten och sätt på denne en ögonbindel. 

 • Lägg en nyckelknippa under stolen. 

 • Be baren vara absolut tysta. 

 • Någon ska sedan försöka stjäla nyckelknippan och återvända till sin plats utan att personen i mitten märker det. 

 • EN ÅT GÅNGEN får försöka ta nycklarna under stolen. 
(Vid behov kan detta regleras genom att ledaren pekar på den person som får försöka).
 • Om personen i mitten tror att den hörde någon stjäla nycklarna ska denne (fortfarande med ögonbindel) peka på personen och ropa ”TJUV!”. 

 • Om tjuven togs på bar gärning måste den återvända till sin plats och låta nycklarna ligga kvar .
 • Om någon lyckas gå hela vägen och få med sig nycklarna utses den till ”Mästertjuv”. 

 • Mästertjuven får sedan byta plats med personen i mitten och leken fortsätter.
 • Vill man göra leken svårare kan man byta ut nycklarna mot en kökshandduk. 


 
Fråga  
Vad skulle du göra och hur skulle du känna om du fick reda på att någon brukar stjäla från dig?  
 

Säg
Att jämföra är en slags stöld. Det man stjäl är inte pengar eller ägodelar, utan glädje, lycka och det Gud har givit någon. Det är slugt och förrädiskt. Ibland märker vi att något försvunnit och ibland inte. Därför är det så viktigt att vi blir medvetna om när vi gör det och att vi lär oss att leva utan att hela tiden jämföra oss med andra. 

Modul material
stol
nyckelknippa med flera nycklar
kökshandduk
ögonbindel 
CORE

Den ena eller den andra

Fundera
0 mins

Samtala om
Ge barnen nedanstående alternativ och be dem göra ett val: 

 • Pepsi eller Coca Cola? 
 • McDonalds eller Max? 

 • Disney eller DreamWorks? 

 • Konsum eller Ica? 

 • För varmt klädd eller för kallt? 

 • Inga sociala medier eller ingen telefonkontakt? 

 • Vara klädd i självlysande neon för resten av ditt liv eller vara tvungen att ständigt gå omkring i skor som gör prutt-ljud? 

   

Säg  
Vi jämför varje dag. Ibland jämför vi för att välja mat på McDonalds, välja träningsskor eller vilken film vi vill ladda ner. Det är helt naturligt och ofarligt. Problemen börjar när vi jämför oss själva med andra. Det kan handla om hur många kompisar man har, vad vi är bra på, hur vi är som person, hur smarta och populära vi är. Listan kan göras oändligt lång.

 
Fråga  

 1. När vi jämför oss med andra, vad är det då vi jämför?
 2. På vilka sätt brukar du jämföra dig själv med andra? 

 3. Hur känns det? 

 4. Varför tror du vi så ofta jämför oss med andra?

Stå upp, sitt ner

Lek
0 mins

Aktivitet

 • Be barnen att ställa sig upp. 
 • Läs upp nedanstående påståenden och be barnen stå upp eller sitta ner beroende på sitt svar . 

Påståenden:

 1. Sitt ned om du har svarta sockar.
 2. Sitt ned om månaden du är född i är ett primtal  om du var tvungen att fråga vad ett primtal är så får du också sätta dig ner.
)
 3. Ställ dig upp om du ätit pizza någon gång under den senaste månaden, annars sitt ner. 

 4. Sitt ner om du inte kan rulla din tunga. 

 5. Stå upp om du utövar någon idrott. 

 6. Stå upp om du bakat något den senaste månaden. 

 7. Sitt ner om du har ett blått linne på dig. 

 8. Sitt ner om du har en mobiltelefon i fickan.
 9. 
Stå upp om du aldrig sett en hel Star Wars-film. 

 10. Sitt ned om ditt tilltalsnamn innehåller ett “a”. 

 11. Sitt ned om ditt husnummer har en siffra högre än 30. 

 12. Sitt ner om du har ett husdjur. 

 13. Stå upp om du äger en cykel eller en skateboard. 

 14. Stå upp om du sett något på YouTube det senaste dygnet .


 
Säg 
Det finns två typer av jämförelser, man jämför uppåt eller neråt. Båda fallen är lika knepiga. När vi jämför uppåt tycker vi gärna att andra är bättre än oss. Vi tycker kanske att någon är mycket roligare och populärare än oss. Det kan lämna oss med en känsla av otillfredsställelse, sorg och avundsjuka. Å andra sidan; när vi jämför neråt så kanske vi tycker att vi är bättre än andra, att vi är coolare eller smartare än en klasskompis till exempel. Det är lika olyckligt, för det kan göra oss högfärdiga och malliga. Inte sällan slutar det med att vi behandlar andra illa.  

Modul material
stolar
CORE

Vad hjärtat gömmer

Tankar från Bibeln
0 mins

Förberedelser: Slå in ett par föremål i presentpapper.  
 
Aktivitet 
Be barnen gissa vad som finns i paketen, utan att öppna eller känna på dem. 
 
Säg 
Vi kan se utsidan på dessa presenter, men utan att öppna dem kan det vara svårt att gissa vad som finns inuti. Vi kan inte veta dess färg, form eller material. På samma sätt fungerar det när vi möter våra medmänniskor. 

Läs
Lyssna på den här berättelsen (Första Samuelsboken kapitel 16): 
Samuel är en man som Gud sänder på ett uppdrag för att hitta Israels näste konung. Gud vet precis vem han vill ha så Samuel får veta att det var en av sönerna till en man som heter Isai och bor i Betlehem. Det är bara det att Isai har flera söner. Vem av dem hade Herren utsett? 
Samuel besöker Isai och ber om att få träffa hans söner, en efter en träder de fram men Gud berättar för Samuel att det inte är någon av dem. Samuel frågar då Isai om det verkligen var alla söner? Han hade inga fler? “Jo” säger Isai, “jag har min yngste son David också”.  
I Bibeln kan vi på andra ställen läsa att Davids äldre bröder var stora, starka och duktiga stridsmän. David däremot var yngre, mindre och hans uppgift var att vakta fåren. Att vara fåraherde är väl inte direkt lika imponerande som att vara en krigare. 
Det är lätt att tycka och tro att David var mindre lämplig som kung än någon av sina äldre bröder. Men det står skrivet: ”Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt – honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.” Gud såg till något annat: den framtida kungens hjärta.   
Oavsett hur mycket vi jämför oss själva med andra; vi kommer aldrig att helt kunna se vad de bär i sitt hjärta. Endast Gud kan det och Han vet att vårt hjärtas innersta är det enda som spelar någon roll.  

Modul material
Presentpapper
sax
Tejp
diverse lösa föremål 

CORE

Hjärtats charader 

Lek
15 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i lag för att leka charader. 
 • Förklara att en charad är när man spelar upp tysta scener och de andra ska gissa vad man försöker säga.
 • Idag kommer vi att försöka gestalta olika KÄNSLOR. 

Förslag på känslor: 

Stolthet 

Avund 

Eufori (upprymdhet, överväldigande glädje) 

Iver 

Ilska 

Osäkerhet 

Glädje 

Förnöjsamhet 

Nervositet 

Rädsla 

Sorg 

Frustration (irritation) 

 
Fråga

 1. Vilka av dessa känslor tror du man lockar fram när man jämför sig med andra? Varför? 

 2. Tror du att jämförelser kan påverka våra handlingar? På vilket sätt? 


 
Läs 
Galaterbrevet 6:4-5 "Var och en måste utvärdera sina egna handlingar, och så kan han vara stolt bara över sig själv och inte över andra. Var och en får nämligen bära sin egen bördaMen den som blir undervisad om budskapet ska dela med sig av det goda tillsammans med den som undervisar." NUB

Jakobs brev 3:16  "Där det finns avundsjuka och själviska ambitioner, där finns oordning och all slags ondska." NUB
 
Fråga   
Hur kan dessa bibelverser hjälpa oss när det gäller att sluta jämföra oss med andra? 


Modul material
Biblar

Hela bilden 

Fundera
8 mins

Aktivitet

 • Läs upp följande scenario och fråga barnen vem de tycker lyckades bäst: 

 • Fyra vänner skrev ett prov i skolan. Alex och Olivia fick ett A, Lukas fick ett C och Molly fick ett D. (Under samtalens gång kanske vännernas betyg kan behöva skrivas ut som referenspunkt) 


Fråga
Vem lyckades bäst och varför? 

 
Läs 
Läs upp följande påståenden ett efter ett och se om barnen fortfarande står fasta vid sina åsikter om vem som lyckats bäst: 

 • Olivias bror hade gjort exakt samma prov året innan och hade gett henne frågorna i förväg 

 • Lukas har inte precis något läshuvud, han är mera talangfull på fotbollsplanen. Men hans mål är att bli fysioterapeut och han vet att det krävs vissa betyg för att komma in på idrottshögskolan. Han har jobbat ruggigt hårt och pluggat länge för detta prov. Han har lyft sina betyg från att oftast fått F till att ha C i snitt. 

 • Alex älskar skolan och när ett prov närmar sig lägger han in högsta växeln. 

 • Molly har varit sjukskriven 3 månader från skolan och gjort sitt bästa för att följa skolarbetet från sjuksängen. 


 
Till ledaren: Allteftersom samtalen fortlöper, försök komma fram till sensmoralen att det är lätt att fälla en dom över någon eller tycka att någon är cool, smart, omtyckt, utan att först ha sett hela bilden. Vi baserar ofta våra åsikter på saker vi känner till, men vi har sällan tillgång till alla fakta, omständigheter och förutsättningar för människor i vår omgivning. Av den anledningen är det farligt att jämföra. 

Russinen ur kakan 

Reflektera
3 mins

Aktivitet
Be alla ta fram sina mobiler och titta på sin/a profilbild/er. 

 
Fråga 

 1. Om någon som inte känner dig kollar på din profilbild, vad tror du de tänker? 

 2. Vad tycker du om andras profilbilder? 

 3. Händer det att du jämför dig med andra när du är online? 

 4. Skulle det vara mer sannolikt att du postar något om vilken fantastisk kväll du precis haft med dina vänner, än om hur du gjorde läxor hela kvällen, eller diskade efter middagen? 


Säg 
Sociala medier är liksom var och ens fantasivärld, man väljer bara de bitar man vill visa upp för omvärlden. Man plockar så att säga russinen ur kakan. Trots att vi är medvetna om detta, så är det väldigt vanligt att vi jämför våra gråaste vardagsrutiner med andras mest lysande ögonblick. 

Modul material
mobiler
CORE

Att älska sig själv 

Uppdrag
4 mins

Aktivitet

 • Ge alla deltagare en penna och ett papper. 

 • Be dem sedan rita en streck-gubbe som skall symbolisera dem själva. 

 • Låt var och en “kärleksbomba” sig själva, d.v.s. bara skriva positiva saker runt streck-gubben; saker de är bra på, positiva egenskaper och berömvärda förmågor. 

 • Om någon har idé-torka så sätt dig bredvid denne och hjälp dem komma på positiva saker. 
Modul material
pennor och papper 

Friheten i Kristus

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning 

 • Låt barnen sätta sig vid bord och ställ fram pennor och tejp till dem.
 • Klipp ut ett antal tunnare pappersremsor och ge ett par till varje deltagare.  

 • Uppmuntra barnen att på remsorna skriva ner saker de ofta jämför med andra och som de skulle vilja sluta med. 

 • Allteftersom de blir klara låter du dem tejpa ihop sina remsor till en ring. 


Säg
En jämförandekultur får oss ofta att känna oss fångna men Gud vill att vi ska ha frihet i Kristus och finna vår identitet i Honom. 


Avslutning
Be alla som en symbolisk handling bryta (riva itu) den onda cirkeln. 

Modul material
papper
pennor
Tejp
sax