Happy new year

Ett nytt år en ny möjlighet!

Det är ett nytt år och som människor brukar säga så är det en ny möjlighet! I den här samlingen kommer vi att fundera på hur vi kan göra förändringar i våra liv och hur vi skulle vilja att det kommande året ska se ut. Vi kommer att prata om saker som vi gjort under det förra året som vi inte är så stolta över och hur Jesus skulle ha agerat i vårt ställe. Vi tar Jesus som exempel och lär oss tillsammans hur vi kan leva som Bibeln lär.
 

Samlingens längd: 83 min

Mål

 • Att utmana barnen att fundera på vad de skulle behöva förändra i sina liv och sitt beteende det kommande året.
 • Att hjälpa barnen skapa sina egna nyårslöften genom att göra en lista på det som de skulle vilja ändra på.
 • Att utforska nya sätt att leva på för att följa Jesus och leva som Bibeln lär.

Beskrivning

Det är ett nytt år och som människor brukar säga så är det en ny möjlighet! I den här samlingen kommer vi att fundera på hur vi kan göra förändringar i våra liv och hur vi skulle vilja att det kommande året ska se ut. Vi kommer att prata om saker som vi gjort under det förra året som vi inte är så stolta över och hur Jesus skulle ha agerat i vårt ställe. Vi tar Jesus som exempel och lär oss tillsammans hur vi kan leva som Bibeln lär.
 

Material till samlingen

 • Papper och pennor
 • Almanackor
 • After Eight mints
 • pris till vinnaren
 • Post it lappar
 • Biblar    
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • rent skräp som kartonger
 • tomburkar
 • tidningar etc
 • Lim
 • saxar
 • tuschpennor
 • Bibel
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • paper och pennor
 • Bilagan
 • pennor

Samlingens moduler

Skapa en hatt

Fika
9 mins

Förberedelser: Förbered rummet så att barnen får lite av en party-känsla när de kommer (häng upp girlanger, ställ fram lite snacks och sätt på musik.). Lägg fram party-hattar och färgpennor på ett bord.

Aktivitet

 • Ge barnen var sin vit party-hatt (strut) och låt dem måla och dekorera dem som de vill.
 • Be dem samtidigt fundera på vilka superkrafter de skulle vilja ha.
 • De kan t.ex. låtsas att deras superkrafter sitter i hatten men förklara att det måste vara en superkraft som hjälper andra människor.
 • Låt sedan barnen sätta på sig sina party-hattar, fika, mingla och förklara vilka superkrafter de har. 
Modul material
 partyhattar
färgpennor
Snacks
färg
musik

Vem har gjort vad?

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Ställ fram pennor och ge varje deltagare en kopia av bilagan.
 • Förklara att målet med den här aktiviteten är att gissa vilken kändis som gjort vad genom att dra en linje mellan kändisen och rätt aktivitet.
 • Ge barnen ett par minuter på sig att utföra uppgiften (Om du vill kan du låta dem arbeta i par). 
 • Gå sedan igenom rätt svar och se vem som lyckats bäst.

(Rätt svar: Adele - tårtor; Ronaldo - operation; Arianna Grande - välgörenhetskonsert; Chrissy Teigen - studieskuld)

Säg
De här kändisarna har många fans, men det är när de är snälla och omsorgsfulla som Ronaldo eller Ariana Grande var i det här fallet som vi riktigt beundrar dem. Vi människor tycker att det är bra när någon som tjänar mycket pengar också hjälper andra människor istället för att bara leva själviska liv eller hur? I den här samlingen kommer vi att prata om vad det betyder att leva osjälviskt och om det finns saker vi vill ändra i vårt beteende nu när vi går in hett nytt år. Den helige Ande kan vägleda oss som kristna i hur vi ska leva våra liv.

Modul material
Bilagan
pennor
CORE

Inventering

Fundera
5 mins

Aktivitet

 • Dela ut pennor och papper till alla i gruppen.
 • Be barnen dela pappret i två delar genom att dra en vertikal linje mitt på pappret.
 • Förklara att de på den ena sidan av linjen ska skriva något som de är stolt över att de gjort under det gångna året. Det kan vara något snällt de gjort för någon eller något som de lyckats bra med.
 • På den andra sidan ska de skriva något som de inte är lika nöjda med från det gångna året. Kanske något som de önskar att de aldrig hade gjort eller något som de önskar att de hade reagerat annorlunda på. (Försäkra dem om att ingen kommer att läsa vad de skrivit.)

Säg 
Vi kör igång det här året med att tala om hur vi kan leva bättre det kommande året än vi gjort det år som gått och hur vi kan förändra några av våra vanor. Som kristna kan vi leva mer som Jesus utan att för den skull vara tråkiga enstöringar.

Modul material
paper och pennor

Sauls omvändelse

Videoklipp
8 mins

Säg
Idag kommer vi att lära oss om vem Paulus var innan han mötte Jesus och den berättelsen finns i Apg 9:1-19. I den berättelsen får vi höra om hur Gud förvandlade Paulus liv trots att han hade gjort hemska saker mot de kristna tidigare.
  
Läs
Apg 9:1–19

Videoklipp
Du kan också välja att visa avsnittet om Sauls omvändelse. Visa A.D. Kingdom and Empires – säsong 1, avsnitt 8, från Netflix. Avsnittet finns från minut 13:40-16:40.

Samtala om

 1. Hur talade Jesus med Saul?
 2. Vad var det Saul gjorde som Jesus inte tyckte om?
 3. Varför tror du att Jesus helade Saul från sin blindhet och förlät hans synder?

Säg 
Saul är ett klassiskt exempel på någons liv som blev helt förändrat. Det var som att börja ett nytt år fast gånger 100! Saul levde helt bortvänt från Jesus men Jesus förändrade honom totalt. När vi tänker på det nya året så tänker vi på de förändringar vi vill göra, hur vi skulle vilja börja leva etc. Men hur ofta ber vi faktiskt till Gud om hjälp? Gud är den som verkligen kan förändra oss!

Modul material
Bibel
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling

Från gammalt till nytt

Uppdrag
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper med 2–3 personer i varje.
 • Ge lite olika “skräp-artiklar” till varje grupp (gamla tidningar, tomburkar, kartonger etc.)
 • Förklara att de ska försöka skapa en skulptur med hjälp av de saker de fått framför sig.( Du kan ge dem mer specifik information om du vill att de ska skapa en viss sorts skulptur.)
 • Ge dem fem minuter på sig att utföra uppdraget och rösta seden om vem som har skapat den bästa skulpturen.

Säg
I den här aktiviteten skulle ni skapa något nytt av något gammalt. Det är något som Gud är bra på också…..

Modul material
rent skräp som kartonger
tomburkar
tidningar etc
Lim
saxar
tuschpennor

Läskburksprovet 

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=-R5iHyHF15w
(cola burk trick) 

Samtala om
Hur tror du att tricket gick till?

Säg
I det här klippet hittar pojken en gammal ihopskrynklad burk och gör den hel och full igen. På samma sätt lovar Bibeln att Jesus kan göra oss till en helt ny skapelse i Honom oavsett vad som hänt tidigare i våra liv. 

Modul material
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling
CORE

Ny skapelse 

Fundera
8 mins

Läs
2 Kor 5:16-21 “Därför bedömer vi inte längre på ett vanligt mänskligt sätt. Om vi en gång har betraktat Kristus på det viset gör vi det inte mer. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta, och något nytt har börjat. Allt detta kommer från Gud, som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst. Gud försonade världen med sig själv genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han gav oss detta budskap om försoning. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar till människorna genom oss. Som Kristus språkrör vädjar vi: ”Låt försona er med Gud.” Den som inte visste vad synd var gjorde Gud till synd för vår skull, för att vi genom honom skulle få Guds rättfärdighet.” NUB

Samtala om

 1. Vad tror du att det betyder att “det gamla är borta och något nytt har börjat”?
 2. Vad tror du det betyder att Gud har försonat oss med sig själv?  
 3. Vad betyder det att vara en sändebud för Kristus?


Aktivitet 

 • Be två frivilliga komma fram.
 • Låt en av dem representera “det gamla jaget” och den andra det “nya jaget”. (Gör detta på ett sätt så att det är klart att det inte ligger några personliga värderingar i vem som spelar vem.)
 • Be sedan barnen fundera på vad som karaktäriserar den nya skapelsen och den gamla skapelsen.
 • Be dem skriva ned detta på post-it lappar och fästa dem på respektive person.
Modul material
Biblar    

Jesu liv och mitt liv

Samtala
9 mins

Till ledaren: I den här aktivitetn kommer vi att tala om saker som barnen tycker att de har gjort bra eller mindre bra. Detta kan väcka olika känslor hos barnen

Aktivitet

Dela in barnen i grupper av 3-4 personer och ställ barnen följande frågor:

 • Hur tror ni att Jesus levde?
 • Gjorde han något som ni inte tycker var rätt?
 • Hur tror ni att Jesus vill att vi ska leva?

Låt ett par frivilliga berätta om sina tankar. Fortsätt sedan samtal i smågrupper:

 • Vad har vi gjort under det gångna året som varit positivt.
 • Vad har vi gjort som har varit negativt?

Säg

En bra sak med Jesus är att han faktiskt har levt som människa och han vet vad vi går igenom. Men när vi gör dåliga saker eller misslyckas med att göra det vi faktiskt vill kan vi alltid komma till Gud. Tänk på Paulus som till och med förföljde och dödade de kristna men när han kom till Jesus blev han ändå fölåten. Du och jag kan också be Gud om förlåtelse och börja om på nytt med Gud. Det är inte alltid lätt att leva som vi borde göra men det är därför vi har varandra och ungdomsgruppen i kyrkan som kan sporra och stötta oss att fortsätta göra det som är rätt i Guds ögon.

Modul material
Post it lappar

After eight utmaningen

Lek
8 mins

Aktivitet

 • Ge en After eight till alla i gruppen.
 • Be alla ta ur sin godis ur pappret och slicka på den ena sidan och sedan fästa den på sin egen panna.
 • På din signal ska de sedan försöka förflytta sin godis från pannan till sin mun bara genom sina ansiktsrörelser.
 • Om godisen trillar av måste de fästa den på pannan igen innan de får fortsätta.
 • Den som först lyckas förflytta godisen till sin mun och äta upp den vinner.
 • Ge vinnaren ett ätbart pris.
 • Låt sedan vinnaren bestämma om denne vill behålla priset själv eller dela med sig av det till alla.
 • Om denne väljer att dela med sig av priset belönar du beslutet med ett ännu större pris.

 
Säg
Den verkliga meningen med den här leken var att se om vinnaren skulle behålla priset för sig själv eller dela med sig av det. Ibland kan det löna sig att inte vara självisk och dela med sig till andra. Så kan det vara med Gud också: när vi gör något snällt för någon annan ser Gud våra gärningar och belönar oss för det. Detta är en del av vad som menas med att vara en ny skapelse; vi ska inte längre bara tänka på oss själva utan även på andra. Hur skulle det vara om vi bestämde oss för att leva mer osjälviskt och sätta andra först det här kommande året? Vi skulle kunna fatta några nyårslöften som inte alls har något med oss själva att göra utan som skulle vara till glädje för andra.

Modul material
After Eight mints
pris till vinnaren
CORE

Almanacksböner 

Be
7 mins

Be 

 • Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp en almanacka för det kommande året.
 • Placera en hjälpledare i varje grupp.
 • Låt barnen välja en månad och förklara att de kommer att be för den månaden. (Grupperna kan även ta flera månader så att ni tillsammans täcker upp för hela året.)
 • Låt varje grupp be att Gud ska hjälpa och leda dem under just dessa månader.
Modul material
Almanackor
CORE

Goda gärningar

Be
9 mins

Aktivitet

Arbeta i mindre grupper och samtala om följande:

 • På vilka sätt kan vi vara snälla mot andra?
 • Har någon varit snäll mot dig på ett särskilt sätt det senaste året?
 • Finns det någon som du skulle kunna göra något speciellt för?

Säg
I 3 Mos 19:18 står det: ”Du ska inte hämnas eller hysa agg mot någon bland ditt folk utan älska din medmänniska som dig själv, för jag är Herren.” NUB

Utmaning
Ge papper och penna till varje deltagare och be dem skriva sina namn på pappret. Samla ihop lapparna igen och blanda dem ordentligt. Låt sedan barnen välja en lapp var. Förklara att de ska försöka göra något speciellt för den person som de dragit under den kommande veckan.

Bön
Avsluta veckan med att be tillsammans:"Tack Gud för att du hjälper oss även när vi gör misstag. Hjälp oss när vi gör misstag och hjälp oss att leva våra liv så som du skulle vilja. Tack för att du älskar oss så mycket och för att du har förlåtit oss våra synder. Hjälp oss att leva som den nya skapelse som du har gjort oss till.
Amen
"

Modul material
Papper och pennor