Benediction of God the father

Tre i en: Fadern

Det här är den första i en serie i tre delar som handlar om treenigheten och den roll som varje person i treenigheten har. De tre personerna i treenigheten är sammanvävda med varandra och även om de har olika roller kan de inte separeras från varandra eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan ibland vara svår att förklara men den är viktig för att få en rätt förståelse av Gud. I den här delen kommer vi att titta närmare på den roll som Gud Fadern har i treenigheten. (Tänk på att en del barn kan ha svårt med fadersbegreppet om de själva har fäder som inte finns närvarande i sina liv.)

Samlingens längd: 101 min

Mål

  • Att prata om Gud vår Fader som den perfekte, kärleksfulle och trofaste Fadern.
  • Att fundera över hur en far påverkar våra liv och vår identitet.
  • Att barnen ska möta Gud Fadern personligen.

Beskrivning

Det här är den första i en serie i tre delar som handlar om treenigheten och den roll som varje person i treenigheten har. De tre personerna i treenigheten är sammanvävda med varandra och även om de har olika roller kan de inte separeras från varandra eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan ibland vara svår att förklara men den är viktig för att få en rätt förståelse av Gud. I den här delen kommer vi att titta närmare på den roll som Gud Fadern har i treenigheten. (Tänk på att en del barn kan ha svårt med fadersbegreppet om de själva har fäder som inte finns närvarande i sina liv.)

Material till samlingen