Benediction of God the father

Tre i en – Del 1:Fadern

Det här är den första i en serie i tre delar som handlar om treenigheten och den roll som varje person i treenigheten har. De tre personerna i treenigheten är sammanvävda med varandra och även om de har olika roller kan de inte separeras från varandra eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan ibland vara svår att förklara men den är viktig för att få en rätt förståelse av Gud. I den här delen kommer vi att titta närmare på den roll som Gud Fadern har i treenigheten. (Tänk på att en del barn kan ha svårt med fadersbegreppet om de själva har fäder som inte finns närvarande i sina liv.)

Samlingens längd: 101 min

Mål

 • Att prata om Gud vår Fader som den perfekte, kärleksfulle och trofaste Fadern.
 • Att fundera över hur en far påverkar våra liv och vår identitet.
 • Att barnen ska möta Gud Fadern personligen.

Beskrivning

Det här är den första i en serie i tre delar som handlar om treenigheten och den roll som varje person i treenigheten har. De tre personerna i treenigheten är sammanvävda med varandra och även om de har olika roller kan de inte separeras från varandra eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan ibland vara svår att förklara men den är viktig för att få en rätt förståelse av Gud. I den här delen kommer vi att titta närmare på den roll som Gud Fadern har i treenigheten. (Tänk på att en del barn kan ha svårt med fadersbegreppet om de själva har fäder som inte finns närvarande i sina liv.)

Material till samlingen

 • Papper och penna
 • Högtalare
 • bilagan Faders kärleksbrev
 • Biblar
 • pennor
 • bilagan Min pappa
 • Biblar
 • post-it lappar
 • pennor
 • Bibel
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • Biblar
 • bilaga Perfekta föräldrar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet

Samlingens moduler

Pappas fotsteg

Lek
8 mins

Aktivitet

 • Låt barnen sätta sig i en cirkel på stolar eller på golvet.
 • Be en frivillig sätta sig i mitten av cirkeln och sätt på denne en ögonbindel.
 • Lägg en nyckelknippa bakom den frivilliges rygg.
 • Låt sedan barnen i cirkeln försöka stjäla nycklarna utan att den frivillige hör det.
 • Om personen i mitten hör något ska denne peka i den riktning ljudet kommer från.
 • Om det är rätt måste personen återvända och någon annan försöka.
 • Om det är fel får personen fortsätta mot nycklarna.
 • Om någon lyckas med att stjäla nycklarna utan att bli upptäckt får denne byta plats med personen i mitten.
 • Du kan också byta person om den frivillige gissat fel mer än fem gånger.

Säg
Den här leken kallas för pappas fotsteg och idag ska vi börja en ny serie som heter tre i en som handlar om den treeinge Guden och hur Gud är tre men samtidigt en. Idag kommer det att handla om den första personen i treeingheten nämligen Gud vår Fader. 

Modul material
Nycklar

Kända pappor

Aktivera
10 mins

Aktivitet
Dela in gruppen i lag och ställ frågorna nedan. Låt sedan lagen rätta varandras svar.

Frågor

 1. Vem är Luke Skywalkers pappa?
 2. Vad heter Oliver, Benjamin och Biancas dansande pappa?
 3. Vem är Nemos pappa (från Hitta Nemo)?
 4. Vad heter den evigt unge pappan till Bart, Lisa och Maggie?
 5. Vem är pappa till avengers Thor och Loki?
 6. Till vilken känd prins är Haden, Trey och Willow barn?
 7. Vad heter pappan till det tecknade lejonet Simba?
 8. Till vilken känd fotbollsspelare hör barnen Brooklyn, Romeo, Cruz och Harper?
 9. Till vilken prins hör barnen Estelle och Oscar? 
 10. Vad heter den fotbollsmålvakt som är pappa till Carl Lancelot och tristan von Avalon?

Svar:

 1. Darth Vader(Anakin Skywalker)
 2. Emilio Ingrosso
 3. Marlin
 4. Homer Simpson
 5. Odin
 6. Will Smith
 7. Mufasa
 8. David Beckham
 9. Prins Daniel
 10. Magnus Hedman

Säg

Den här aktiviteten handlade om kända pappor och idag kommer vi att lära oss om vår far i himlen. Vi kommer att titta närmare på treenigheten det vill säga att Gud är tre i en.

Modul material
Papper och pennor
frågor

Pappa räddar

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Visa så lång bit av detta videoklipp som du vill och har tid med: https://www.youtube.com/watch?v=R6__QYkV_qs&t=37s (Dad’s reflexes competition) 

Säg
Idag kommer vi att fundera på vad det innebär att Gud är vår Far. Ibland gör våra pappor häftiga saker eller räddar dagen som papporna i videon men ibland händer det också att de gör oss besvikna. Idag ska vi prata om Gud Fadern som är den första personen i treenigheten och vad det innebär att han är den perfekte Fadern.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet
CORE

Perfekta föräldrar

Samtala
8 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan “Perfekta föräldrar” och klipp ut de olika påståendena.

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre lag och ge varje lag ett set av påståenden.
 • Be grupperna sortera påståendena efter hur viktiga de tycker att det är att deras förälder/ar gör detta för dem.
 • Förklara att det inte finns något rätt eller fel svar utan att det viktiga är att prata om vad de tycker är viktiga kvalitet hos en förälder.
 • Om du har flera grupper kan du låta de olika grupperna redovisa sina tankar för varandra. 

Säg

Det finns massor av saker som vi tycker att våra föräldrar borde eller inte borde göra. Vi kommer alla att ha olika åsikter om detta. Verkligheten är den att ingen av oss har perfekta föräldrar och de kommer förmodligen någon gång att göra något fel. Samtidigt kommer de också att be oss göra saker eller hindra oss från att göra något därför att de älskar oss och vet vad som är bäst för oss även om det inte känns som så just då. Gud är den perfekte föräldern, men det innebär inte att han alltid kommer attgöra det vi vill. Han bryr sig om oss och kommer att göra det som är bäst för oss! Vi kommer att prata lite mer om just detta idag!

Modul material
bilaga Perfekta föräldrar
CORE

Abba Fader

Samtala
7 mins

Till ledaren: Beroende på hur stor din grupp är kan ni välja att arbeta i helgrupp eller dela in er i mindre grupper för denna uppgift.

Läs
Rom 8:14-17 

Samtala om

 1. Vad säger oss dessa verser om Gud?
 2. Vad säger oss dessa verser om oss själva?
 3. Hur ska vi komma till Gud vår Fader enligt bibelordet?
 4. Vad gör detta möjligt?
 5. Känns det som att du känner Gud som din Fader?
Modul material
Biblar

Den förlorade sonen i modern tappning

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp om den förlorade sonen (Luk 15) i modern tappning: https://www.youtube.com/watch?v=g98fX0BJzj8 (Prodigal son) 

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet

Far och son

Tankar från Bibeln
10 mins

Läs
Luk 15:1-31

Samtala om

 1. Hur behandlade den första sonen sin far?
 2. Hur reagerar fadern?
 3. Hur behandlar den andra sonen sin far? Hur reagerar fadern?
 4. Vad säger detta oss om Gud Fader?
 5. Känner du dig mer som den första eller den andra sonen? Varför?
Modul material
Bibel

En Faders hjärta 

Fundera
12 mins

Aktivitet

 • Den här aktiviteten kan utföras som helgrupp eller i flera mindre grupper.
 • Ge varje deltagare en post-it lapp och en penna.
 • Om du inte har gjort den förra aktiviteten "Far och son" läs först Luk 15:1-31 innan ni går vidare.
 • Be en av dina hjälpledare ställa sig framför gruppen.
 • Be barnen fundera på olika karaktärsdrag som de såg hos Gud i den här bibelberättelsen eller från Bibeln generellt.
 • När de har kommit på något ska de skriva det på sin post-it lapp och gå fram och fästa den på ledarens ansikte eller armar.
 • Låt baren försöka komma på så många karaktärsdrag som möjligt.
 • Samla sedan gruppen och läs upp det som står skrivet på de olika lapparna.

Säg
Bibeln säger oss en hel del om vem Gud vår Fader är. Den ger en bild av en trofast, kärleksfull och nådefull Far som aldrig ger upp på oss och alltid tar emot oss. Sådan är vår Far i himlen! 

Modul material
Biblar
post-it lappar
pennor

Min pappa

Be
15 mins

Aktivitet

 • Den här aktiviteten kan utföras som helgrupp eller i flera mindre grupper.
 • Ge varje deltagare en kopia av bilagan “Min pappa”.
 • Låt dem arbeta tillsammans som grupp att hitta bibelverserna och para ihop dem med rätt meningar om Fadern.
 • Låt sedan en i taget i gruppen välja en bibelvers som talar till dem angående något som de skulle vilja be för/ha bön för.
 • Låt sedan gruppen be för varje person i enlighet med det bibelord personen har valt.

Bibelverser:

 • Ps 68:6 – Far till de faderlösa  
 • Jes 64:8 – Krukmakaren som formar våra liv
 • 1 Petr 1:3 – Givare av ett nytt liv och hopp
 • Matt 6:25-26 – Tar hand om oss
 • 2 Kor 1:3-4 - Tröstaren
 • 1 Joh 3:1 – Älskar oss och gör oss till Guds barn 
Modul material
Biblar
pennor
bilagan Min pappa
CORE

Faderns kärleksbrev 

Reflektera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan Faders kärleksbrev till varje person. 

Aktivitet

 • Be barnen sprida ut sig i rummet så att de kan arbeta självständigt.
 • Förklara att det här är en stund då de kommer att få slappna av och reflektera på vem Gud är och vad han har att säga till dem.
 • Låt en av dina hjälpledare läsa upp brevet (det kan vara bra att lyssna till olika personer ibland). (Be personen läsa brevet långsamt, mening för mening.)
 • Låt baren följa med i texten eller blunda och lyssna.
 • Be sedan en kort bön för barnen (se exemplet nedan). 
 • Uppmuntra barnens att ta med sig sitt brev hem och sätta upp det någonstans där de kan läsa det ofta. Om de tycker att det är svårt att förstå att Gud är en god Gud kan du uppmuntra dem att läsa orden högt.

Be 
Tack Far för att du är en god, kärleksfull och trofast Fader. Tack för tt vi kan lära oss om dig genom ditt ord. Vi ber nu att vi var och en ska lära känna din perfekta kärlek mer och mer. Din kärlek är så mycket mer än vad vi kan förstå och du är alltid nära oss och ger aldrig upp på oss. Amen”

 

Modul material
bilagan Faders kärleksbrev

Fatta faderns hand

Fundera
12 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare en bit papper och en penna.
 • Förklara att de nu kommer att få en stund för att skriva en egen respons till Faderns kärleksbrev.
 • Vad skulle de vilja säga till Gud? Vad vill de be Gud om eller tacka honom för?
 • Sätt på lite lugn lovsångsmusik medan de arbetar.
 • Linken nedan är en video med en sång som är en perfekt sång för detta tillfälle. Den är ca:10 minuter lång så den ger barnen tillräckligt med tid för uppgiften.
 • Uppmuntra barnen att ta med sig brevet hem och eventuellt skriva det klart om de inte hunnit det eller för att reflektera över det.

Sång

https://www.youtube.com/watch?v=Fgn4_q8Jx3Q (Good Good Father (Acoustic) - Lydia Shaw | Bethel Music Worship)

Modul material
Papper och penna
Högtalare

Se upp, se in, se ut

Sammanfattning
3 mins

Säg 
Den här veckan har vi två utmaningar för dig: 1. Ta med dig Faderns kärleksbrev hem och läs det medan du tittar dig själv i spegeln. Gör detta minst två gånger den här veckan. 2. Tänk på någon som du har problem att komma överens med och påminn dig själv om att Gud älskar den personen. Be sedan för personen.

Be
Avsluta samlingen genom att be tillsammans: “ Käre far. tack för att du älskar oss så mycket  att du sände din ende son att dö för oss så att vi kan bli dina barn. Hjälp oss att se dig för den du är och att förstå att du älskar alla människor, även dem vi har det svårt med. Amen”