Jesus

Tre i en: Sonen 

I den här serien med 3 delar kommer vi att titta på Gud som treenig och de olika roller som varje person i treenigheten har. De tre personerna är sammanflätade och även om de har separata roller, kan de inte separeras eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan vara svår att förklara men den är viktig för vår förståelse av Gud. I den här samlingen kommer vi att titta på Jesu person och den roll Han spelar i treenigheten.

Bibelverser: Joh 10:30, 36-39, Hebr 1:3

Samlingens längd: 110 min

Mål

  • Att fundera på vad vi redan vet om Jesus.
  • Att utforska den roll som Jesus spelar i treenigheten. 
  • Att förstå att Jesus kan och vill förändra våra liv på ett positivt sätt.

Beskrivning

I den här serien med 3 delar kommer vi att titta på Gud som treenig och de olika roller som varje person i treenigheten har. De tre personerna är sammanflätade och även om de har separata roller, kan de inte separeras eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan vara svår att förklara men den är viktig för vår förståelse av Gud. I den här samlingen kommer vi att titta på Jesu person och den roll Han spelar i treenigheten.

Bibelverser: Joh 10:30, 36-39, Hebr 1:3

Material till samlingen