Jesus

Tre i en – Del 2: Sonen 

I den här serien med 3 delar kommer vi att titta på Gud som treenig och de olika roller som varje person i treenigheten har. De tre personerna är sammanflätade och även om de har separata roller, kan de inte separeras eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan vara svår att förklara men den är viktig för vår förståelse av Gud. I den här samlingen kommer vi att titta på Jesu person och den roll Han spelar i treenigheten.

Bibelverser: Joh 10:30, 36–39, Hebr 1:3

Samlingens längd: 110 min

Mål

 • Att fundera på vad vi redan vet om Jesus.
 • Att utforska den roll som Jesus spelar i treenigheten. 
 • Att förstå att Jesus kan och vill förändra våra liv på ett positivt sätt.

Beskrivning

I den här serien med 3 delar kommer vi att titta på Gud som treenig och de olika roller som varje person i treenigheten har. De tre personerna är sammanflätade och även om de har separata roller, kan de inte separeras eftersom vi tror på en Gud. Treenigheten kan vara svår att förklara men den är viktig för vår förståelse av Gud. I den här samlingen kommer vi att titta på Jesu person och den roll Han spelar i treenigheten.

Bibelverser: Joh 10:30, 36–39, Hebr 1:3

Material till samlingen

 • pennor
 • kritor
 • lovsång
 • dator/mobiltelefon
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • bilagan “Dra för ridån”
 • Biblar
 • pennor
 • stort papper
 • Biblar
 • Papper och pennor
 • Spagetti
 • marshmallows
 • Dagstidning
 • Tejp
 • saxar
 • skrivare
 • Bilagan Föreställ dig Jesus
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet

Samlingens moduler

Snörtävling

Lek
5 mins

Till ledaren: Detta är en enkel men bra lek att starta samlingen med! Beroende på storleken på din grupp kan du låta alla i gruppen pröva.

Aktivitet

 • Be två deltagare utmana varandra.
 • Ge varje deltagare ett godissnöre och be dem placera den ena änden av godissnöret i sin mun.
 • På din signal måste de äta hela snöret utan att använda händerna - de får bara använda sin mun för att "suga" i sig snöret.
 • Den som är klar först vinner.
 • Kör några rundor och låt vinnarna gå vidare till "semifinal" och "final".
 • Om du vill kan en hjälpledare ta tid för att se vem som får den snabbaste tiden. 
Modul material
röda godissnören

Ja eller nej 

Aktivera
10 mins

Till ledaren: Detta är en  enkel klassisk ja/nej-lek som blev känd genom kändisen Des O'Connor.

Aktivitet 

 • Be 2–3 frivilliga komma fram.
 • Ställ dem ja/nej frågor i ganska raskt tempo.
 • Syftet med leken är att de ska klara att svara på frågor i minst 30 sekunder utan att svara med ja eller nej.
 • Om någon säger ja/nej är den personen ute.
 • Den som klarar sig längst vinner.
 • Förklara att de måste svara direkt och att de inte får fundera på svaren. (Om de tvekar för länge är de också ute ur leken.)

Säg
Jesus vill vara delaktig i våra liv. Han vill att vi ska lyda honom och ibland ställer han oss frågor. I evangelierna ser vi att Jesus ofta besvarar en fråga med en ny fråga. Fundera på olika sätt vi kan svara Honom. Är vi otydliga och ger Honom ett indirekt svar? Hans lärjungar berättar för honom vad andra säger om Honom. Han ställer då frågan till dem - “Vem säger ni att jag är?" (Lukas 9:20) Fundera på vem du skulle säga att han är om Jesus frågade dig det idag?

Jesus i vardagen  

Samtala
5 mins

Till ledaren:
Som vi alla vet kan barnen ibland gå igenom jobbiga veckor. Det är viktigt att ta tid till att se hur barnen mår.

Fråga
Samla alla barn och ta ett par minuter att prata om hur deras vecka har varit. Vad har varit bra? Vad har inte varit så bra? Har de känt att Jesus har varit med dem den här veckan? 

Var som ledare beredda att berätta om er egen vecka och ge exempel. Försöka att göra det ganska enkelt, det behöver inte vara ett fantastiskt vittnesbörd eller mirakel. Att se Jesus i det vardagliga kan vara verkligt uppmuntrande.

Säg
Oavsett om vi har haft en dålig vecka eller en bra vecka, har Jesus ändå varit med oss. Om veckan har varit dålig har Jesus gått med dig genom det, och om den har varit bra har Jesus firat med dig. Idag kommer vi att fortsätta vår serie om treenigheten och titta djupare på Jesus, Guds Son.

Jesus är… 

Videoklipp
10 mins

Till ledaren: Om barnen inte känner till Sebastian Stakset kan du inleda med att berätta lite om hans bakgrund. Du kan sätta videoklippet till minut 0:56 och visa fram till 4:00, till 5:04 eller ända till slutet. 

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=LuDv1Pm2628
(Hiphop-artisten Sebastian Stakset om vägen till Jesus (Filadelfiakyrkan))

Fråga 

 • Vad tänkte ni på när ni hörde Sebastian berätta om sin upplevelse av Jesus? 
 • Vad tror ni han menar med att förändringen började inifrån när han tog emot Jesus i sitt liv?
 • Tror ni att Jesus kan förändra en människas liv på det sätt som Sebastian Stakset säger?
 • När du hör berättelser som denna förändrar det din åsikt om vem Jesus är? Isåfall, hur?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet
CORE

Föreställ dig Jesus

Aktivera
8 mins

Samtala om
Skriv ut flera kopior av bifogad pdf (Föreställ dig Jesus). Idén med den här aktiviteten är att barnen får ta lite tid att titta på de olika bilderna på Jesus och välja en bild som bäst tolkar deras syn på vem Jesus är. Låt dem sedan klippa ut den bilden. Förklara att det inte finns ett fel eller rätt svar!

Säg
Vi har alla olika idéer om hur Jesus ser ut. I västvärlden är Jesus vanligtvis avbildad som vit, med långt böljande hår och vita kläder. Men är det verkligen hur Jesus såg ut? Titta på den bild du har valt och berätta för resten av gruppen varför du valde just den. Under resten av den här samlingen kommer vi att titta mer på Jesu liv och se om detta förändrar vår bild av honom.

Modul material
saxar
skrivare
Bilagan Föreställ dig Jesus

Konstruktion

Aktivitet
15 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper om 4 eller 5.
 • Ge några grupper marshmallows och spaghetti och de andra grupperna tidningar och tejp. 
 • Regler: Den här leken handlar om konstruktion. Barnen ska bygga det högsta torn de kan. De får bara använda det material som de har tilldelas.

Säg 
En del av er tyckte säkert att det här var svårare än andra. Det var kanske en eller två i din grupp som ledde ert arbete. Vi fungera alla olika. Jesus hade en utbildning. Han var snickare (Mark 6: 3) och för det jobbet behöver man vara både kreativ, stark, och kunna forma och se framför sig hur något ska se ut. Att vara snickare innebär att du tar en bit av trä och har förmågan att se vad det kan bli, och sedan genom att använda dina händer göra din vision till verklighet. Så är det med våra liv också. När Jesus ser på våra liv ser han ett oavslutat arbete och genom sin styrka, kärlek, medkänsla har han en vision för våra liv - och förmågan att göra den visionen till verklighet.

Modul material
Spagetti
marshmallows
Dagstidning
Tejp
CORE

Vem säger du att jag är?

Tankar från Bibeln
10 mins

Till ledaren: Googla innan samlingens början alla ledares namn och se vad som kommer upp! Du kanske till exempel är en känd författare eller har en egen blogg.

Säg 
Var och en av oss är helt unik. Har du någonsin sökt på ditt namn på Internet? Vad kom upp? När jag sökte på mitt upptäckte jag att * lägg in dina resultat här *. Vad skulle dina vänner och familj säga om du frågade dem om vad som gör dig till vem du är? Låt nu barnen skriva sina namn på ett papper och skriva ned några saker som de tycker gör dem till den de är. Förklara att de sedan kan be andra att skriva vilka egenskaper de ser i dig.

Läs 
Matt 16:13–20. 

Säg
Vi har just läst om en konversation mellan Jesus och hans lärjungar. Jesus frågade dem "vem säger ni att jag är?" Peter svarar direkt på frågan medan de andra lärjungar fortfarande funderar. Han svarade att Jesus är Messias. Jesus frågar dig samma fråga idag. Vem säger du att Jesus är? Är han den han säger att han är? Var han en bara en "god person"? Eller är han Guds son? Hur vi väljer att besvara den frågan kommer att forma vår tro.

Modul material
Papper och pennor

Livet och tiden 

Uppdrag
10 mins

Säg
Vi har alla gått igenom saker som format våra liv och gjort att vi fattat olika beslut. Dessa beslut har gjort oss till den person vi är idag.

Fråga
Vilka slags beslut kan forma våra liv? (skola, var du bor, vänskapsgrupper osv.)

Säg
Livet är fullt av överraskningar. Jesus levde ett otroligt liv. Vi kan läsa om Hans liv i evangelierna - Matteus, Markus, Lukas och Johannes - de första 4 böckerna i Nya testamentet. Jesus helade människor, han visade radikal kärlek och medkänsla, han tog också upp olika saker med lärjungarna. Han kritiserade fariséerna som var desperata att störta honom och han utmanade regelbundet den kulturella status quo som fanns på den tiden.

Aktivitet
På golvet framför oss har vi en stor bit papper. Vi ska nu försöka kartlägga vad som hände i Jesu liv. Med hjälp av Lukas evangelium kan vi börja vid Hans födelse och sluta med när Han steg upp till himlen. Vi ska tillsammans försöka fylla i allt däremellan. 

Till ledaren: Hjälp barnen på traven vid behov. Följande är några viktiga händelser ur Jesu liv. Jesu födelse, Johannes döparen, Jesu dop, Jesus i öknen, De första lärjungarnas uppmaningar, Jesu tjänst, Jesus blir förrådd, Jesu död, Jesu uppståndelse 

Modul material
pennor
stort papper
Biblar

200%

Tankar från Bibeln
13 mins

Säg
Vi tror att Jesus var 100% man och 100% Gud. Om vi lägger ihop dessa siffror så blir det 200%! Gamla testamentet är full av profetior om Jesu födelse. En av dem hittar vi i Jesaja 7:14 som säger att Jesus skulle födas av en jungfru och skulle få namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Gud lämnade himmelen för att komma till oss här på jorden. Han var 100% man men ändå helt och fullt Gud.

Läs
Be någon i gruppen läsa Hebr 4:15 "Vi har inte en överstepräst som inte förstår våra svagheter, utan en som själv har blivit prövad på alla sätt precis som vi, men utan synd.” NUB

Säg
Denna överstepräst är Jesus - Han levde sitt liv som en man, frestades på exakt samma sätt som oss, men han syndade inte. Han föll inte för frestelsen. Det här kvalificerade honom för att sona för männikans synd.

Läs
Be någon i gruppen läsa Hebr 1:3 "Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen…” NUB

Säg
Jesus var helt mänsklig, men han var också helt Gud. 

Samtala om

 1. Hur hjälper Bibeln oss att förstå mer om Jesus? 
 2. Har du några frågor om det vi har läst eller pratat om? 
 3. Hur skiljer sig det faktum att Jesus var 100% gudomlig och 100% mänsklig kristendomen från andra religioner och gudar du känner till?
Modul material
Biblar

Dra för ridån

Reflektera
12 mins

Aktivitet
Visa barnen bilderna från bilagan “Dra för ridån”. Fråga dem vilket tema bilderna har gemensamt? Svaret är att de alla symboliserar slutet på någonting. Stoppskylten betyder att du inte kan köra vidare. Punkten betyder slutet på en mening. Ridån som stängs betyder att showen är slut. Och korset symboliserar slutet på synd och död för dem av oss som tror på Jesus.

Säg
Har någon sett ett pantomim, en teater eller en musikal? Hur vet man när pjäsen har kommit till sitt slut? Svar: Ridån dras för och alla klappar och börjar sedan att gå mot utgången.

Läs
Be någon läsa Mar 15:37-38 högt för alla i gruppen.

Säg
När Jesus dog gick förhänget i templet där judarna samlades för att tillbe i två delar. Traditionellt var det endast översteprästen som var tillåten att gå bakom förhänget och in i Guds närvaro. Om någon som inte var överstepräst gick bakom förhänget, skulle de dö eftersom Guds närvaro var så helig och de måste vara helt syndfria för att komma in i den. När Jesus dog och förhänget revs itu, togs separationen mellan Gud och människan bort. Guds närvaro blev tillgänglig för alla. Det betyder att vi nu alla kan få del av Guds närvaro genom Jesus. Hur ofta spenderar du tid i Guds närvaro?

Modul material
bilagan “Dra för ridån”

Tack Jesus 

Be
7 mins

Säg
Idag har vi blivit påminda om vem Jesus är och vad Han gjorde. Vi ska nu ta lite tid att be och tacka Jesus för det han har gjort för oss.

Be 
Skriv orden: “Jag vill tacka Dig för…” på ett blädderblock/whiteboard och låt barnen komma fram och skriva något som de vill tacka Gud för medan de lyssnar på sången nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=KiV8clPQ5RU (Tack min Jesus - Lyric Video) 

 

Modul material
pennor
kritor
lovsång
dator/mobiltelefon
Projektor
Högtalare
internet

Utcheckning 

Avslutning
5 mins

Säg
Vi började samlingen med en incheckning, för att se hur skolveckan varit och hur livet känns. Nu är det dags att ta 5 minuter för att se hur ni känner inför veckan som kommer i ljuset av vad ni har lärt er idag.

Utmaning
Be barnen tänka på något som de kan ta med sig från dagens samling och berätta för någon av sina vänner. Var det något i dagens program som särskilt talade till dem? Skulle de nu kunna berätta för någon om vem Gud Sonen är?