den helige ande

Tre i en: Den helige Ande 

Det här är den tredje och sista delen i vår serie om treenigheten. Gud gestaltas i Bibeln som både Fader, Son och den helige Ande och varje peron har sin speciella uppgift. I den här samlingen samtalar vi om den helige Ande och försöker skaffa oss en klarare bild av vem Han är och hur Han verkar i våra liv.

Samlingens längd: 116 min

Mål

  • Att förstå vem den Helige Ande är.
  • Att förstå vad den Helige Ande gör och vilken roll han har.
  • Att fundera på hur vi kan låta den helige Ande fylla våra liv. 

Beskrivning

Det här är den tredje och sista delen i vår serie om treenigheten. Gud gestaltas i Bibeln som både Fader, Son och den helige Ande och varje peron har sin speciella uppgift. I den här samlingen samtalar vi om den helige Ande och försöker skaffa oss en klarare bild av vem Han är och hur Han verkar i våra liv.

Material till samlingen