den helige ande

Tre i en – Del 3: Den helige Ande 

Det här är den tredje och sista delen i vår serie om treenigheten. Gud gestaltas i Bibeln som både Fader, Son och den helige Ande och varje peron har sin speciella uppgift. I den här samlingen samtalar vi om den helige Ande och försöker skaffa oss en klarare bild av vem Han är och hur Han verkar i våra liv.

Samlingens längd: 116 min

Mål

 • Att förstå vem den Helige Ande är.
 • Att förstå vad den Helige Ande gör och vilken roll han har.
 • Att fundera på hur vi kan låta den helige Ande fylla våra liv. 

Beskrivning

Det här är den tredje och sista delen i vår serie om treenigheten. Gud gestaltas i Bibeln som både Fader, Son och den helige Ande och varje peron har sin speciella uppgift. I den här samlingen samtalar vi om den helige Ande och försöker skaffa oss en klarare bild av vem Han är och hur Han verkar i våra liv.

Material till samlingen

 • ballonger
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • Internet 
 • pennor
 • Biblar
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • Internet 
 • rep 
 • ryggsäck
 • käpp
 • tunga föremål
 • ballonger
 • Bilagan eller power point presentationen Hjälp
 • vilket långt ord!
 • Projektor
 • dator

Samlingens moduler

Presidentens livvakt 

Lek
10 mins

Förberedelser: Den här leken fungerar bäst för ungefär 10 personer. Om din grupp har mer än 15 deltagare bör du dela upp dem i två grupper för den här aktiviteten.

Aktivitet

 • Be barnen ställa sig i en cirkel.
 • Välj 2 personer som får ställa sig i mitten av cirkeln.
 • Förklara att den ene av dem är president och den andre livvakt.
 • Om presidenten skulle bli träffad av bollen är denne ute.
 • Livvakten ska försöka skydda presidenten genom att använda sin kropp som sköld/målvakt/ninja och förhindra att bollen träffar "presidenten".
 • Livvakten får springa runt, hoppa och fånga bollen men måste oftast hålla sig tätt intill presidenten för att beskydda denne. Han/hon får träffas av bollen och är inte ute om han/hon blir träffad. 
 • Barnen i cirkeln samarbetar genom att passa bollen till varandra för att försöka få möjlighet att träffa presidenten med bollen (i spökboll-stil).
 • Presidenten och livvakten får flytta sig var som helst i cirkeln men får aldrig komma i kontakt med någon av de andra barnen.
 • När någon lyckats träffa presidenten med bollen får den personen kliva in i mitten och bli den nye livvakten. Den tidigare livvakten blir då den nya presidenten.
 • Spela ett par rundor och be sedan alla sätta sig ned på golvet. 

Till ledaren: Poängen med den här leken är att presentera temat (den Helige Ande) genom att visa att han är vår “hjälpare”. Det betyder att Han precis som livvakten i leken hela tiden finns vid vår sida för att hjälpa oss.

Säg 
Idag fortsätter vi vårt tema om treenigheten genom att prata om den helige Ande. Något som är intressant med den helige Ande är att han kallas “hjälparen” vilket bokstavligen betyder “någon som står vid vår sida.” Så på ett sätt är den helige Ande som livvakten i spelet vi just spelat: Han finns vid vår sida för att hjälpa oss.

Modul material
mjuk boll

Gissa vem!

Lek
12 mins

Förberedelser: Titta på följande videoklipp för att få en snabb överblick över hur leken fungerar: https://youtu.be/rl6Q0r22uoc (search ‘Guess Who Camp Game - Ultimate Camp Resource’ on YouTube) 

Om du istället vill köra en variant där barnen tävlar lag mot lag kan du titta på följande video för ideér: https://youtu.be/dQ714bIBN0I (search ‘Human Guess Who - Christian O'Connell Breakfast Show’ on YouTube) 

Aktivitet

 • Dela ut mustascherna, glasögonen och hattarna så att alla får ett föremål var. Det gör inget om du inte har tillräckligt för alla eller om någon får fler än ett föremål.
 • Be alla att ställa sig upp och utse en person till att vara "kapten".
 • Be kaptenen ställa sig framför resten av gruppen.
 • Be sedan kaptenen välja en av deltagarna utan att tala om vilken han har valt.
 • Resten av gruppen ska nu arbeta som ett lag och försöka lista ut vem av dem "kaptenen" har valt.
 • Barnen får nu turas om med att ställa ja och nej frågor till kaptenen. Till exempel: Har personen glasögon, ELLER Har personen något rött på sig?, ELLER har personen svart hår?
 • Kaptenen får bara svara "ja eller nej" och barnen förblir antingen stående eller får sätta sig beroende på om de själva fortfarande är en möjlig kandidat. Om till exempel "kaptenen" har valt någon med svart hår och någon i gruppen ställde frågan "Har personen svart hår?" och kaptenen då svarar "ja" får alla som inte har svart hår sätta sig ned.
 • Fortsätt tills det bara finns 3 eller färre kvar och låt då en av dessa gissa vem "kaptenen" har valt.
 • Den som gissar rätt blir vald till ny "kapten" för den följande omgången.
 • Spela ett par omgångar. 

Säg
Idag kommer vi att prata om den helige Ande. Det finns många olika uppfattningar om den helige Ande men vem är den Helige Anden egentligen? Bibeln säger att den Helige Ande är Gud och att Han vet allt om oss. Han ser igenom våra “förklädnader” och vet exakt vilka vi är. Han är Gud. (Apg 5:3-4)

Modul material
hatt

Ser du klart?

Lek
5 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av den bifogade bilagan "Ser du klart?" till varje grupp.

Aktivitet

 • Låt barnen arbeta i grupper med 2-4 personer i varje.
 • Ge varje grupp en kopia av bilagan. 
 • Förklara att varje bild föreställer en kändis men att det är svårt att se vem det är eftersom bilderna är suddiga.
 • Låt barnen fundera en stund och sedan skriva ned vilka de tror att de olika kändisarna är.
 • Gå igenom de rätta svaren när alla är färdiga med uppgiften. 

Säg
Ibland kan det vara svårt att känna igen den helige Ande eller riktigt förstå vem han är. Det är lite som när du försökte ta reda på vilka kändisarna på bilderna var fast du bara såg en liten glimt av dem. När du fick se orginalbilden blev det mycket lättare eller hur? Idag kommer vi att försöka skaffa oss en klarare bild av vem den Helige Ande är. 

Modul material
Papper och pennor
bilagan “Gissa kändisen”
CORE

Vad vet du om den helige Ande?

Fundera
5 mins

Aktivitet

 • Lägg ett stort papper (t.ex. från ett blädder-block) på golvet eller på ett bord så att alla kan se.
 • Ge ut pennor och be varje person att skriva ner ord eller fraser som de kommer att tänka på när de tänker på den helige Ande.
 • Vi har redan tittat på några egenskaper hos den Helige Ande i de tidigare aktiviteterna så uppmuntra dem att skriva ner vad de lärt sig sedan tidigare.
 • Låt pappret finnas till hands under samlingens gång så att ni kan ringa in de koncept som visar sig ha stöd i Bibeln eller stryka över dem som visar sig vara felaktiga. 
Modul material
pennor
stort papper

Hjälp, vilket långt ord! 

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Du kan endera använda länkarna för att låta barnen tävla i grupper där de gissar vilket alternativ som är rätt, eller så kan du skriv ut bilagan “Hjälp, vilket svårt ord!” och skriva ut ett ord åt gången på ett blädderblockspapper och låta dem hitta betydelsen av ordet i ordböcker. 

Länkar:
https://www.norran.se/nyheter/quiz-klarar-du-de-svara-orden/  (Från högskoleprovet)
http://www.barometern.se/kalmar/quiz-testa-dig-sjalv-klarar-du-de-svara-orden/  (20 frågor som du kan visa enkelt och snabbt)
https://www.corren.se/nyheter/quiz-kan-du-de-svara-orden-om4838330.aspx  (10 frågor)

Aktivitet

 • Dela in barnen i lagom stora grupper som får tävla mot varandra.
 • Ge varje grupp tillgång till minst en ordbok.
 • Förklara att du kommer att ge dem ett ord och att de så snabbt som möjligt ska ge dig den rätta definitionen av ordet.
 • Ett annat alternativ är att göra aktiviteten utan tävlingsmomentet och låta barnen arbeta tillsammans för att söka upp ordet.
 • Du kan också först fråga barnen vad de tror att ordet betyder innan de slår upp det. 

Säg 
Något som vi vet om den helige Anden är att han har kunskap om våra liv och kan hjälpa oss, precis som en ordbok har all kunskap om ord. Ibland hamnar vi i situationer där vi inte vet vad rätt svar (eller rätt väg i livet är) och där kan den helige Ande hjälpa oss.  Detta är en av den helige Andes funktioner och under samlingens gång kommer vi att lära oss mer om honom.

Modul material
Bilagan eller power point presentationen Hjälp
vilket långt ord!
Projektor
dator

Andningstestet 

Reflektera
5 mins

Till ledaren: Var försiktig så att ingen blir yr av att blåsa upp så många ballonger.

Aktivitet

 • Be två eller fler frivilliga komma fram.
 • Ge varje person 3 saker att blåsa upp (3 ballonger eller om du är kreativ: En liten ballong, en stor ballong och en latexhandske).
 • Tävla för att se vem som kan blåsa upp de 3 sakerna snabbast.

Samtala om

1. Hur kände du dig efter du blåst upp alla tre sakerna? 
2. Hur viktigt är andningen för människor? 
3. Visste du att ordet som används för att beskriva Guds Ande också används för att beskriva andning och vind? 
4. Är den helige Ande viktig för oss kristna?

Modul material
ballonger
CORE

Behöver du hjälp? 

12 mins

Förberedelser: Det kan vara en bra idé att förbereda denna aktivitet i god tid innan samlingen. Borra ett hål genom en käpp/rör. Trä ett tunt men starkt rep/nylonlina genom hålet och knyt en knut i änden så att det inte åker tillbaka genom hålet. Ta sedan den andra sidan av repet (den sida som inte sitter fast i röret) och knyt fast det i handtaget på en ryggsäck. Fyll ryggsäcken med tunga föremål som böcker eller stenar. Testa i förväg att aktiviteten fungerar och att det är svårt att få grepp på käppen/röret när du har lotion på händerna. (Du kan även prova med diskmedel eller vaselin för att se vad som fungerar bäst.)

Säg
Idag har jag en kraftutmaning till er för att se hur starka ni är.

Aktivitet

 • Personen som utför aktiviteten ska hålla käppen med båda händerna och med utsträckta armar framför sig. (Käppen ska vara i horisontellt läge.)
 • Sedan ska de genom att bara använda sina händer rulla upp repet på käppen och på så sätt lyckas lyfta upp ryggsäcken från golvet.
 • De måste fortsätta tills ryggsäcken når käppen. Detta kommer att vara svårt men det är möjligt (om inte ryggsäcken är alldeles för tung!)
 • Sedan är det dags att göra saken ännu svårare, ja kanske omöjligt för de flesta. Be den frivillige smörja in sina händer med handkräm/vaselin.
 • Nu kommer det att vara nästan omöjligt att få fäste på käppen/röret och ryggsäcken kommer att kännas väldigt tung.
 • Meningen är att den frivillige ska upptäcka att den inte kan lyfta ryggsäcken.
 • Om du vill kan du göra detta till en tävling genom att ta tid på varje deltagare eller så kan det vara en uppgift som ett par frivilliga får pröva på.
 • När de har kämpat med att lyfta ryggsäcken en stund (med sina insmorda händer) kan en av er ledare hjälpa till genom att lyfta ryggsäcken så att personen enkelt kan rulla upp repet.
 • Tanken är att vi genom detta kan illustrera att vi människor ibland är svaga och behöver den helige Andes hjälp. 

Samtala 
1. När blev aktiviteten svår och varför? (när extra vikt eller lotion tillsattes) 
2. När blir det svårt att "leva som kristen”? Ge några enkla exempel. 
3. Förväntar Gud sig att vi ska klara av allt i vår egen styrka? Varför/ varför inte? 

Säg 
Bibeln beskriver den helige Ande som vår hjälpare.

Modul material
rep 
ryggsäck
käpp
tunga föremål
CORE

Vem är han?

Videoklipp
10 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=c8zvnmNq5ZM (Vem är Den Heliga Anden? - Alphakurs 2016)

Fråga

 1. Hur beskriver Jesus den helige Ande? (som strömmar av levande vatten)
 2. Vilken jämförelse gjordes i videokippet för att visa hur det är att vara fylld av den helige Ande? (som att sätta på sig 3D glasögon...)
 3. Vad är några av de saker som Helige Anden gjorde/gör? (ger oss kraft, gör oss delaktiga i Guds berättelse)
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
Internet 
CORE

Advokaten

Fundera
12 mins

Aktivitet
Samla barnen och ge varje person en Bibel. Välj en person att läsa hela stycket eller låt varje person läsa en vers. 

Läs 

 • Joh 14:15-20
 • Joh 14:25-26 
 • Apg 5:3-4.

Fråga

 1. Vad kallar Jesus den helige Ande i Joh 14:16 och 26? (Hjälpare)
 2. Vad tror du att detta ord betyder? (Det betyder någon som finns vid din sida och användes ursprungligen för någon som var advokat.)
 3. Vad gör en advokat för sin klient? (t.ex. hjälper, skyddar)
 4. På vilket sätt gör den helige Ande detta för oss kristna? (t.ex. talar till vårt inre, ger oss ideér, ger oss kraft)
 5. Jämför verserna 17 och 20 i Joh kapitel 14. Var är Jesus, var är Fadern och var är den helige Anden?(i oss)
 6. Eftersom de alla finns i oss betyder detta att alla tre är samma Gud?  
 7. Vem ljög man för i Apg 5:3-4? (Den helige Ande, Gud)

Säg 
Vi kan lära oss ett par saker om den helige Ande från dessa verser: 

 1. Den Helige Anden är en person. Han nämns i bibeln som "han" och inte "det”.
 2. Den Helige Ande bor i oss (Joh 14:20). 
 3. Den Helige Ande är vår hjälpare.

Fråga
Tidigare i den här samlingen skrev vi ned saker vi tänkte om den helige Ande på ett papper. Har din förståelse av den Helige Ande ändrats efter du fått läsa dessa bibelverser? Isåfall, hur?  

Modul material
Biblar

Den helige Ande

Tankar från Bibeln
12 mins

Aktivitet

 • I den förra aktiviteten utforskade vi vem den Helige Ande är och nu kommer vi att prata om vad den Helige Ande gör.
 • Ge varje person en bibel.
 • Välj fyra personer som får i uppgift att leta upp var och ett av bibelverserna nedan.
 • Be dem i tur och ordning läsa verserna högt för gruppen. 

Läs

Joh 16:13,  Apg 4:8, Rom 8:26,  Jes 11:2 

Samtala 

 1. Nämn några av egenskaperna hos den Helige Ande som vi läste om här? 
 2. Vad hjälper den helige Ande de troende att göra i Apostlagärningarna kapitel 4? 
 3. Vilket adjektiv används för att beskriva den helige Anden i Johannes 16:13?

Säg 
Något vi kan lära oss om den helige Ande från dessa verser är: 
1. Den Helige Ande hjälper oss som kristna: han lär oss, påminner oss, och ger oss vägledning. 
2. Den Helige Ande ger de kristna kraft att göra mäktiga saker som t.ex. vara frimodig och predika evangelium. Kan du komma på några andra exempel i Bibeln när någon genom den helige Andes kraft kunnat göra otroliga saker? (Till exempel, Lukas 4:1- Jesus var fylld av Anden.)

Modul material
Biblar
CORE

Fylld av den helige Ande 

Videoklipp
10 mins

Videoklipp 
Meningen med detta videoklipp är att illustrera vad det innebär för en kristen att vara fylld av den helige Ande och varför detta är viktigt för varje troende.Ta inspiration från följande videoklipp: https://youtu.be/Q5kwaewtPDE (Holy Spirit Demonstration) och gör en egen demonstration anpassad för din grupp. 

Fråga

 1. Hur tror du att vi kan vara fyllda av den helige Ande? 
 2. Vad gör den helige Ande för skillnad i våra liv? 
 3. Hur ofta borde vi låta oss fyllas av den helige Ande enligt Efesierbrevet 5:18?

Vad vet du om den helige Ande 2

5 mins

Aktivitet

 • Be alla samlas runt det papper ni använde i den tidigare aktiviteten "Vad vet du om den helige Ande?"
 • Läs det ni skrivit igen och be barnen ringa in det som visat sig vara korrekt och kryssa för det som är inkorrekt.
 • Prata om hur bibelordet bekräftar eller motsätter sig det som de skrivit.
   
Modul material
pennor

Vid min sida

Be
5 mins

Till ledaren: "Tack helige Ande" är en sång som talar om vem den helige Ande är och både uttrycker tacksamhet, sanning och bön i ett.

Säg
Något att komma ihåg om den helige Ande är att han finns vid vår sida av och hjälper oss i varje situation. Vi kan lita på att han finns där. Förklara att ni kommer att titta/lyssna på en musikvideo tillsammans och att de kan fundera på om det finns något som de skulle vilja att den helige Ande skulle hjälpa dem med.

Musikvideo
Lyssna på följande musikvideo tillsammans:https://www.youtube.com/watch?v=haHOAOPDiME (Tack Helig Ande - TEXTVIDEO)

Be
Låt barnen dela med sig av de tankar de har och avsluta med att ta en stund för att be för deras böneämnen.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
Internet 

Fyllda ballonger

Avslutning
3 mins

Aktivitet

 • Ge en ballong till varje deltagare.
 • Be barnen lägga på minnet hur den tomma ballongen ser ut och be dem sedan blåsa upp den.
 • Be dem sedan titta på ballongen igen när den är uppblåst. 

Säg
Har ni tänkt på att ballonger ofta används för att fira saker. De symboliserar liv och glädje. Kan ni tänka er ett party med en massa tomma ballonger? Det skulle kännas ganska misslyckat och tråkigt eller hur? Om vi jämför detta med våra liv som kristna innebär det att vi är skapta att vara fulla av liv och glädje genom den kraft som den helige Ande ger oss.

Avslutning
Låt barnen ta med sig sin ballong hem och uppmuntra dem att blåsa upp den i sitt rum som en påminnelse om att de behöver låta sig fyllas av den helige Ande.

Modul material
ballonger