Infinity war

Infinity war: Det goda mot det onda

Hollywood har gjort filmen “The Avengers: Infinity War” där alla superhjältar enas i kampen mot universums mörkaste krafter - Thanos. Kampen mellan det goda och det onda är något vi ofta möter i både böcker och filmer. Är detta bara berättelser eller finns det en verklighet bakom detta? Som kristna tror vi på en Gud som är full av godhet och ljus. Men det finns också ondska och mörker i vår värld och vi är kallade att sprida ljuset mitt i detta mörker. Under den här samlingen ska vi samtala om hur Jesus kom som ljuset men att han även kallade oss till att vara ljus i världen. Vår uppgift är att kämpa mot mörkret vi ser i världen samt att hjälpa våra kompisar att hitta en levande tro på Gud. (Bibelverser: Fil 2:15; Matt 5:14-16; Joh 1:5)

Samlingens längd: 92 min

Mål

 • Att samtala om ett vanligt (film/bok) tema: Kampen mellan det goda och det onda.
 • Att samtala om att Jesus kom till jorden för att besegra det onda en gång för alla.
 • Att samtala om att vi är kallade att vara ljus i mörkret.

Beskrivning

Hollywood har gjort filmen “The Avengers: Infinity War” där alla superhjältar enas i kampen mot universums mörkaste krafter - Thanos. Kampen mellan det goda och det onda är något vi ofta möter i både böcker och filmer. Är detta bara berättelser eller finns det en verklighet bakom detta? Som kristna tror vi på en Gud som är full av godhet och ljus. Men det finns också ondska och mörker i vår värld och vi är kallade att sprida ljuset mitt i detta mörker. Under den här samlingen ska vi samtala om hur Jesus kom som ljuset men att han även kallade oss till att vara ljus i världen. Vår uppgift är att kämpa mot mörkret vi ser i världen samt att hjälpa våra kompisar att hitta en levande tro på Gud. (Bibelverser: Fil 2:15; Matt 5:14-16; Joh 1:5)

Material till samlingen

 • kronljus
 • tändstickor
 • Sharpie pennor
 • musik
 • ljus
 • skål
 • tändstickor
 • Biblar
 • post-it lappar
 • pennor
 • Biblar
 • Projektor
 • Högtalare
 • Biblar
 • bilaga Kännetecken
 • Projektor
 • Högtalare
 • sopsäckar
 • Tejp

Samlingens moduler

Tidningskrig

Aktivera
9 mins

Lek
Det här är en mycket enkel lek att förbereda men jobbig att städa upp efter!

 • Dela in rummet/salen i två halvor eller i fjärdedelar (baserat på hur många lag du kommer att ha).
 • Dela in barnen i lag och ge dem var sitt område.
 • Lägg ut ett stort antal tidningar (gärna som lösa sidor) runt om på golvet.
 • Förklara att målet med leken är att vara det lag med minst tidningspapper på sin planhalva när tiden är slut. Det gäller alltså att kasta tidningarna från sitt område till någon annans område. 
 • Låt leken börja på din signal.

(Städa upp genom att utlysa en ny tävling där den som plockar upp mest tidningspapper vinner!)

Modul material
många tidningar

Superhjälte eller superskurk

Aktivera
8 mins

Lek

 • Placera rockringar på motsatta sidor av rummet. Rockringarna kommer att vara superskurkens gömställen.
 • Välj ut en superhjälte och en superskurk bland barnen och förklara att de övriga kommer att vara vanliga medborgare. 
 • Be superskurken välja ett superskurk namn (vilket han/hon ska ropa ut varje gång de fångar en medborgare).
 • På samma sätt ska superhjälten välja ett namn (vilket medborgarna ska ropa ut varje gång de blir befriade av superhjälten). 
 • Superskurken startar leken i ett av sina gömställen. Superhjälten startar på motsatt sida av rummet och medborgarna ska sprida ut sig i rummet. 
 • Den här leken går till så att medborgarna får ta två steg åt vilket håll de vill. Därefter får superskurken ta tre steg och sist går superhjälten sina tre steg. Detta upprepas sedan igen i samma ordning.
 • Medborgarna ska försöka undvika att bli taggade av superskurken. Superskurkens mål är att tagga människorna samtidigt som han behöver undvika att bli fångad av superhjälten. Han kan skydda sig genom att gömma sig i ett av sina gömställen.
 • Superhjälten ska befria människorna som har blivit taggade av superskurken genom att tagga dem. Han ska även försöka fånga superskurken genom att ta fast honom. 
 • När en medborgare blir taggad av superskurken får de inte röra sig mer utan ska ställa sig på ett knä så att superhjälten lättare kan se vem som har blivit fångad av superskurken. 
Modul material
rockringar

Skapa en super…

Aktivera
12 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med max. fyra barn i varje grupp.
 • Ge varje grupp ett antal sopsäckar och tejp. (Du kan naturligtvis även ge dem ytterligare material att jobba med om du önskar). 
 • Ge grupperna fem minuter att skapa en ny superhjälte eller superskurk. Det får inte vara en existerande superhjälte, utan de ska tänka ut en helt ny. 
 • När tiden är ute låter du varje grupp visa upp sin superhjälte/skurk. 
 • Om du vill kan du kora en vinnare!
Modul material
sopsäckar
Tejp

Bra eller dåligt?

Diskussion
5 mins

Aktivitet

 • Läs upp saker från listan här nedan. Gruppen ska bestämma om dessa saker är bra (goda) eller dåliga (onda). 
 • De ska besvara frågorna genom sitt ansiktsuttryck.
 • Om de tycker att det är bra ska de göra ett glatt ansiktsuttryck.
 • Om de tycker att det är dåligt ska de göra ett argt ansiktsuttryck. 

Saker:

 • Kaviar
 • Filmer om superhjältar
 • Tomatsoppa
 • Lakrits
 • Fredagsmys
 • Fotboll på TV

Avengers Trailer

Videoklipp
5 mins

Visa
https://www.youtube.com/watch?v=gkgC3sJrTuY
(Avengers: Infinity War - teaser trailer)

Fråga

 • Hur många av filmerna har ni sett ur Marvel serien?
 • Vilken är den bästa filmen?
 • Vilken är den sämsta filmen?

Här är en lista av filmer från Marvel serien:

 1. Iron Man
 2. The incredible Hulk
 3. Iron man 2
 4. Thor
 5. Captain America: The first avenger
 6. The avengers
 7. Iron man 3
 8. Thor: The dark world
 9. Captain America: Winter Soldier
 10. Guardians of the Galaxy
 11. The Avengers: Age of Ultron
 12. Ant man
 13. Captain America: Civil War
 14. Doctor Strange
 15. Guardians of the Galaxy 2
 16. Spider man: Homecoming
 17. Thor: Ragnarök
 18. Black Panther
 19. Avengers: Infinity war 

 

Modul material
Projektor
Högtalare

Kännetecken

Fundera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan. Om du har en större grupp kan du behöva skriva ut flera kopior. 
 

Diskutera

 • Samtala som grupp om vilka kännetecken och egenskaper en superhjälte och superskurk har.
 • Välj ut några av dessa och skriv ner dem på bilagan. 

Säg
Det verkar finns en typisk bild av vad superskurkar försöker göra. De verkar vara besatta av makt, vilja skapa kaos och ofta försöka skapa ovänskap mellan superhjältar. På liknande sätt har superhjältar typiska drag. De älskar rättvisa, att hjälpa människor i nöd och att rädda jorden. Det är som att temat “god mot ond” är något vi lätt kan relatera till. Vi förstår vad som är gott och vad som är ont och vad som skiljer dem åt. Det är anledningen till varför många av filmerna med superhjältar har en sådan handling. Kanske är det också eftersom vi alla är en del av en berättelse som började för länge sedan, en berättelse där gott och ont, ljus och mörker möttes för första gången och har kämpat mot varandra sedan dess. 

Modul material
bilaga Kännetecken
CORE

Ljuset mot mörkret: Hur allt började

Samtala
9 mins

Förberedelser: Dela in barnen i mindre grupper med 3–5 personer i varje grupp. Försök om möjligt placera en hjälpledare i varje grupp. (Om du behöver göra större grupper för att du inte har tillräckligt med ledare så är det helt OK).
 

Läs
Låt grupperna läsa 1 Mosebok kapitel 3 och sedan samtala kring följande frågor:

 • Vilka är de goda och de onda i den här berättelsen?
 • Vad kännetecknar de olika sidorna?
 • Vad händer i berättelsen? Vad leder den till?
   

Säg
Kristna tror att det ända sedan skapelsens början har pågått en kamp mellan gott och ont, mellan Gud och djävulen. Bibeln säger att djävulen har kommit för att döda och förstöra men Gud har kommit för att ge oss liv (Joh 10:10). Vi är vana att titta på filmer med superhjältar och superskurkar, men den här kampen mellan gott och ont är verklig och det är oss de kämpar om!

Modul material
Biblar
CORE

Jesus: Hjälten i mörkret

Tankar från Bibeln
10 mins

Läs
Joh 1:1-5
"I början fanns Ordet. Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet, och livet var människornas ljus. 5 Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det."

Säg
Jesus kom till jorden och gjorde ett verkligt avtryck (en superhjältes landning). Jesus är i centrum för kampen mellan det goda och onda. Gud har inte lämnat oss ensamma att utkämpa kampen mot det onda. Gud sände sin son Jesus att en gång för alla besegra mörkret och ondskan, genom att Jesus dog på korset. Detta är mycket bra nyheter för oss, eftersom den kamp som vi befinner oss i har Jesus redan vunnit. 

Diskutera

 • Vad betyder Jesu död och uppståndelse för oss idag?
 • Vad betyder det praktiskt för oss i den kamp som finns mellan det goda (ljuset) och det onda (mörkret)?
Modul material
Projektor
Högtalare
Biblar

Vinnare

Aktivera
10 mins

Säg
Vi vet hur de flesta filmerna med superhjältar slutar. Vi kan vara säkra på att Avengers i slutändan kommer att besegra Thanos - men vi vet inte hur det kommer att gå till. I Bibelns berättelse vet vi också hur Guds berättelse kommer att sluta. Vi kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 20. Där står det att djävulen och döden kommer att kastas i elden och inte längre ha något makt att förstöra. Men även om Gud i slutändan vinner, är det här en berättelse som vi just nu är en aktiv del av. Vi är aktiva hjältar i Guds berättelse, kallade till att besegra ondskan genom att göra gott! Varje gång du gör ett bra val, väljer det goda, är osjälvisk, bryr dig om någon som är ensam och talar bra om andra människor, så kämpar du mot mörkret!

Läs
Rom 12:21 –"Låt inte det onda segra över dig, utan besegra det onda med det goda."

Aktivitet

 • Skapa ett "bibliskt vapen" till en superhjälte! 
 • Välj ut en frivillig som ska stå modell som superhjälte. 
 • Aktiviteten går ut på att bygga en dräkt av post-it lappar.
 • På varje post-it lapp ska det skrivas något gott som troende kan göra för att kämpa mot det onda. 
 • Varje post-it lapp som har något bra skrivet på sig blir en del av “superhjältens” dräkt. 
Modul material
Biblar
post-it lappar
pennor
CORE

Ljusbärare

Tänkvärt
6 mins

Demonstration

 • Släck ner lamporna i rummet och dra för fönstren för att göra rummet så mörkt som möjligt.
 • Tänd ett ljus och ställ sedan en skål över ljuset. (Om du inte vill använda ett ljus kan du använda ficklampan på din mobiltelefon).
 • Låt sedan en frivillig läsa bibelversen nedan högt för alla i gruppen.

Läs
Matt 5:14–16
"Ni är det ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas. När man tänder en lampa ställer man inte ett sädesmått över den. En lampa ställer man i ett lampställ så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och hyllar er Fader i himlen." (NUB)

Säg
Du är som ett ljus som kämpar för på den goda sidan i ett oändligt krig (infinity war). Föreställ dig om Bruce Banner skulle välja att aldrig bli Hulken, eller att Superman aldrig skulle använda sina krafter eftersom någon kanske skulle bli stött eller kränkt av det. Om de inte skulle använda sina krafter skulle de inte kunna göra någon skillnad i världen. På samma sätt är det med dig och mig. Vi har den helige Ande inom oss! Vi har Guds kraft inom oss och det är något som vi kan förmedla till våra vänner. Genom att berätta om vår tro på Jesus kan vi bli använda av Gud till att förändra någons liv! Varför skulle vi sätta vårt ljus (Jesus) under en kåpa (skål) så att ingen kan se det? 

Modul material
ljus
skål
tändstickor

Kämpa för dina vänner

Samtala
5 mins

Säg
Du har kanske sett filmen “Star Wars: The last Jedi”. Det finns en filmsekvens där en hjälte räddar en annan hjälte genom en dramatisk sista minuten hjälteaktion. Precis efter de har lyckats rädda personen säger hjälten: 
“Det är på det här sättet vi kommer att vinna. Inte genom att strida mot det vi hatar, utan genom att rädda det vi älskar.”

Diskutera

 • Vem i din klass eller bland dina kompisar har du ännu inte samtalat med om Jesus eller bjudit in till kyrkans aktiviteter?
 • Vad skulle du kunna tänka dig ta för steg den kommande veckan för att berätta för dem om Gud?
CORE

Världens ljus

Sammanfattning
7 mins

Förberedelser: Sätt på lite lovsång i bakgrunden. Välj något som passar in i situationen. Ett exempel kan vara: “Vid foten av ditt kors” – https://www.youtube.com/watch?v=yhzBiZZZWB0

Aktivitet

 • Ge ett vitt kronljus och en märkpenna till varje deltagare (kolla så att de går att skriva med på ljuset).
 • Uppmuntra sedan barnen att skriva ner namnet på en vän som ännu inte känner Jesus.
 • När alla har skrivit ner namnet och eventuellt en kort bön på dem får de placera ljusen i en ljushållare och sedan tända dem.
 • Ta en stund och tacka Gud tillsammans genom korta böner. Uppmuntra barnen att be för dem som de har skrivit ner på ljusen. 
Modul material
kronljus
tändstickor
Sharpie pennor
musik