mynt

Rätt prioriteringar: Mina pengar

I psalm 24:1 står det att “Jorden tillhör Herren och allt som finns där, världen och alla som bor i den.” Detta påverkar hur vi ser på allt som vi gör i livet, till och med hur vi ser på våra pengar. Det är viktigt att ha pengar så att vi kan betala för det som vi behöver i livet, men ibland gör vi pengar till något alldeles för viktigt. Människor blir för drivna och allt de tänker på är hur de ska kunna tjäna ännu mer pengar. Det finns några bra tankar i Bibeln som kan hjälpa oss ha rätt prioriteringar i livet. I den här samlingen kommer vi att prata om vad Bibeln säger om pengar och hur vi kan ha en givmild attityd.

Bibelverser: 2 Kor 9:6–7, Ps 24:1, 2 Kor 8:9

Samlingens längd: 87 min

Mål

  • Att fundera på hur vi tänker på pengar.
  • Att se vad Bibeln har att säga om pengar och ägedomar.
  • Att fundera på hur vi kan bli mer generösa och ge av våra pengar till dem som behöver.

 

Beskrivning

I psalm 24:1 står det att “Jorden tillhör Herren och allt som finns där, världen och alla som bor i den.” Detta påverkar hur vi ser på allt som vi gör i livet, till och med hur vi ser på våra pengar. Det är viktigt att ha pengar så att vi kan betala för det som vi behöver i livet, men ibland gör vi pengar till något alldeles för viktigt. Människor blir för drivna och allt de tänker på är hur de ska kunna tjäna ännu mer pengar. Det finns några bra tankar i Bibeln som kan hjälpa oss ha rätt prioriteringar i livet. I den här samlingen kommer vi att prata om vad Bibeln säger om pengar och hur vi kan ha en givmild attityd.

Bibelverser: 2 Kor 9:6–7, Ps 24:1, 2 Kor 8:9

Material till samlingen