mynt

Rätt prioriteringar: Mina pengar

I psalm 24:1 står det att “Jorden tillhör Herren och allt som finns där, världen och alla som bor i den.” Detta påverkar hur vi ser på allt som vi gör i livet, till och med hur vi ser på våra pengar. Det är viktigt att ha pengar så att vi kan betala för det som vi behöver i livet, men ibland gör vi pengar till något alldeles för viktigt. Människor blir för drivna och allt de tänker på är hur de ska kunna tjäna ännu mer pengar. Det finns några bra tankar i Bibeln som kan hjälpa oss ha rätt prioriteringar i livet. I den här samlingen kommer vi att prata om vad Bibeln säger om pengar och hur vi kan ha en givmild attityd.

Bibelverser: 2 Kor 9:6–7, Ps 24:1, 2 Kor 8:9

Samlingens längd: 87 min

Mål

 • Att fundera på hur vi tänker på pengar.
 • Att se vad Bibeln har att säga om pengar och ägedomar.
 • Att fundera på hur vi kan bli mer generösa och ge av våra pengar till dem som behöver.

 

Beskrivning

I psalm 24:1 står det att “Jorden tillhör Herren och allt som finns där, världen och alla som bor i den.” Detta påverkar hur vi ser på allt som vi gör i livet, till och med hur vi ser på våra pengar. Det är viktigt att ha pengar så att vi kan betala för det som vi behöver i livet, men ibland gör vi pengar till något alldeles för viktigt. Människor blir för drivna och allt de tänker på är hur de ska kunna tjäna ännu mer pengar. Det finns några bra tankar i Bibeln som kan hjälpa oss ha rätt prioriteringar i livet. I den här samlingen kommer vi att prata om vad Bibeln säger om pengar och hur vi kan ha en givmild attityd.

Bibelverser: 2 Kor 9:6–7, Ps 24:1, 2 Kor 8:9

Material till samlingen

 • lovsång
 • Högtalare
 • Projektor
 • dator
 • internetuppkoppling
 • pommes frites
 • Smarties
 • A4-ark
 • penna
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • Biblar
 • papper
 • pennor
 • Timer
 • Bibel
 • Biblar
 • bifogad bilaga Det är mitt liv
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
 • musik
 • Högtalare

Samlingens moduler

Monopolpengar

Lek
8 mins

Förberedelser: Ledaren måste ha ett antal t.ex. fem eller tiotusenlappar (Monopolpengar) till hands för barnen att hämta när de vunnit en aktivitet. Sätt på lite lugn bakgrundsmusik.

Aktivitet
Förklara för barnen att de ska gå runt i rummet och tävla mot varandra i en av följande lekar:

 • Sten, sax, påse
 • Tumkrig
 • Singla mynt

Varje gång de vinner en lek får de gå till ledaren och inkassera 10 000 kronor. Avsluta leken efter ett par minuter och be barnen räkna hur mycket pengar de “tjänat” ihop. Låt de fyra rikaste tävla mot varandra i en semifinal och vinnarna av semifinalen får köra final.

Säg
I den här samlingen kommer vi att prata om pengar och vad Bibeln har att säga om pengar. Pengar är väldigt viktigt i vårt samhälle och därför tänkte vi prata lite om hur man kan vara generös och ha en bra attityd till pengar.

Modul material
olika kaksorter
musik 

Pengar förblindar

Aktivera
6 mins

Aktivitet

 • Be barnen dela in sig i par och ge varje person två enkronor.
 • Låt barnen ställa sig i en cirkel och placera en kartong i mitten av cirkeln.
 • På din signal ska den ena av personerna i paret blunda och placera sina mynt på ögonlocken.
 • De måste luta huvudet lite bakåt för att förhindra att mynten trillar av!
 • Deras partner ska sedan leda dem in till cirkeln mitt så att de kan tippa i sina mynt i kartongen.
 • Låt barnen prova detta ett par gånger med olika partners.

Läs
I Hebr 13:5 står det “ Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har ju sagt: ”Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.” NUB

Fråga

 1. Hur tänker ni på pengar?
 2. Hur viktiga är de?

Säg
I dagens värld kan pengar tyckas vara det viktigaste av allt och en del människor låter sig styras helt av sina pengar. Vi väljer vårt framtida yrke baserat på hur mycket pengar man kan tjäna så att man ska kunna köpa alla de saker man vill. Men låter vi egentligen Gud leda oss när det gäller hur vi spenderar våra pengar?

Modul material
Kartong

Hälsa på mig

5 mins

Aktivitet

 • Ge två personer i gruppen en enkrona var.
 • Sätt på lite bakgrundsmusik och låt sedan barnen gå runt och hälsa på varandra.
 • Var tredje gång personen med myntet hälsar på någon ska denne skicka myntet vidare.
 • Den som håller i myntet när musiken tystnar vinner ett litet pris (en chokladbit eller så kan du låta dem behålla kronan).
 • Kör ett par vändor.

Säg
I den här leken hade du ingen aning om vem som skulle ge dig myntet eller vem du skulle ge myntet till. När du fick myntet blev du förmodligen glad och ville inte bli av med det igen. Det är kul att få något! Det kan betyda mycket för oss att få en gåva av någon. I bibeln finns det en vers som säger så här “Kom ihåg: den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska i sitt hjärta bestämma sig för hur mycket han vill ge. Det får inte ske motvilligt eller av tvång, för Gud älskar den som ger med glädje.” 2 Kor 9:6-7 (NUB). Det är bra att vara givmild mot andra och Gud älskar när vi gör det med glädje.
 

Fråga

 1. Är detta en utmaning för dig?
 2. Är du en glad givare?

Säg
Låt oss ta tillfället i akt den kommande veckan och se hur vi kan välsigna andra genom att vara generösa!

Modul material
musik
Högtalare

Barn pratar om pengar

Videoklipp
10 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp om barn som ger råd om pengar: https://www.youtube.com/watch?v=Ntr3uMmjnCQ (Barn och ungdomar pratar pengar- Swedbank)

Samtala om
I videon blev barnen ställda frågor om pengar. Hur skulle du svara på dessa frågor om pengar?

 1. Varför är pengar så attraktiva för människor?
 2. Hur viktigt tycker du att pengar är?
 3. Tycker du att alla borde dela med sig av sina pengar? Varför eller varför inte?
 4. Hur eller varför blir människor skyldiga pengar?
 5. Vad bör vi se upp med när det gäller pengar?
 6. Vad väljer du att spendera dina pengar på?
 7. Vad skulle du spendera dina pengar på om du vann på lotto?
Modul material
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Det är mitt liv

Fundera
8 mins

Visa
Visa barnen citaten från bilagan “Det är mitt liv” som handlar om att leva livet som man själv vill (se bifogad bilaga).

Fråga

 1. Fråga barnen vad de tyckte om citaten.
 2. Kan de se något tema som går igen i citaten?
 3. Vilken attityd speglar personen som sa varje citat?
 4. Tycker du att dessa citat är i linje med hur vi borde leva som kristna? Varför eller varför inte?
 5. Beyonce säger "Jag styr min värld." Fråga barnen Vem som styr deras värld?”

Vi kommer strax att få läsa en bibelvers som kanske utmanar vår inställning till livet (se nästa modul). 

Modul material
bifogad bilaga Det är mitt liv

Allt är hans

Tankar från Bibeln
7 mins

Läs
Dela ut biblar till alla barnen och be någon läsa Psalm 24:1–2 “Jorden tillhör Herren och allt som finns där, världen och alla som bor i den. Han är den som lagt dess grund på haven, fäst den på strömmande vatten.” NUB

Samtala om

 1. Vad tar du med dig från den här versen och hur relaterar den till pengar?
 2. Om allting är Herrens då innebär det även pengar - eller hur? 
 3. Vad skulle dina vänner tycka om det tror du?
 4. Om du verkligen trodde att dina pengar var Guds, skulle det förändra hur du valde att spendera dem?

Säg
Vi hör så ofta att vi kan styra våra egna liv och att vi inte behöver lyssna på någon annan. Det är vårt eget liv, vår egen kropp, våra egna saker och pengar

Modul material
Biblar

Vem är din Herre?

Uppdrag
7 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare två pennor och ett papper.
 • Be barnen dela pappret i två delar genom att dra en vertikal linje tvärs över pappret. 
 • Ge den ena kolumnen titeln “röd” och den andra “Självporträtt”. 
 • Tanken med aktiviteten är att kunna göra två saker samtidigt.
 • Förklara att de ska försöka skriva en lista på röda saker på den vänstra sidan samtidigt som de ska rita ett självporträtt med den andra handen på den högra sidan.
 • Ge dem två minuter att skriva ned så många saker som möjligt och rita sitt självporträtt.
 • Fråga dem sedan vad de tyckte om övningen.

Läs
Läs Matt 6:24 högt för barnen “Ingen kan tjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den förste och älska den andre, eller att hålla sig till den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna Gud och mammon samtidigt.” NUB

Säg
Vi kan lära oss något från den här aktiviteten och det är att det är väldigt svårt att göra två saker samtidigt! När vi måste fokusera på flera saker blir det svårt och vår uppmärksamhet blir delad. Det innebär att vi inte lyckas göra ett lika bra jobb. Du kanske fokuserar mer på en av uppgifterna än den andra. I den här versen utmanar Jesus oss angående pengar. Han säger att vi inte kan tjäna två herrar samtidigt. Dessa herrar är pengar och Gud.

Fråga

 1. Vem är din herre? 
 2. Hur påverkar detta din attityd till pengar och hur du spenderar dina pengar?
Modul material
papper
pennor
Timer
Bibel

Minioner och pengar

Videoklipp
12 mins

Videoklipp
Visa filmen "Dumma mej" från minut 56:50-59:00. Du hittar den bland annat på Netflix. 
(Här finns ett engelskt klipp som visar vilken del av filmen du ska visa: https://youtu.be/yFd-ubXcoyQ)

Fråga
Lade ni märke till något särskilt när det gäller Minionernas attityd till pengar? (De gav av sina pengar frivilligt och utan att klaga. De trodde på vad de gav till.- på gott och ont. De förstod vilket värde det de investerade i hade. Den lilla flickan som gav alla pengar som var i hennes spargris motiverade de andra att ge också vilket gjorde att de hittade en lösning på problemet.)

Läs
Be någon i gruppen läsa 2 Kor 9:6-8 högt för alla: "Kom ihåg: den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska i sitt hjärta bestämma sig för hur mycket han vill ge. Det får inte ske motvilligt eller av tvång, för Gud älskar den som ger med glädje. Men Gud har makt att ge er riklig nåd, allt vad ni behöver och mer därtill, så att ni alltid med glädje kan ge stora gåvor till allt gott som görs." NUB

Säg
I de här verserna kan vi se att Gud tycker om en glad givare och att Han Han vill förse alla våra behov. Vilken härlig utmaning och motivation. Vilken attityd har vi till pengar?

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
Biblar

George Muller

Inspirera
14 mins

Till ledaren: Här följer en link till George Mullers välgörenhetsorganisation:https://www.georgemuller.org/

(Här kommer ytterligare en webbsida som handlar om George Mullers liv som kan vara intressant att läsa innan du gör denna aktivitet med barnen: https://www.christianity.com/church/church-history/church-history-for-kids/george-mueller-orphanages-built-by-prayer-11634869.html )

Säg
Är det någon som har hört talas om en man som heter George Muller? George Muller var en missionär som levde av tro och fick se Gud göra många ekonomiska mirakel. Han växte upp i Tyskland men flyttade till Storbritannien där han började arbeta som pastor i en liten församling. Han brukade be till Gud att han skulle förse honom och hans familj med pengar och Gud mötte hela tiden hans behov. George startade sedan ett barnhem för hundratals barn som inte hade några föräldrar utan bodde ute på gatan eller i dåliga förhållanden. George bad till Gud om en byggnad som de kunde hålla till i, för medhjälpare, för möbler och för pengar till mat och kläder. George tyckte inte om att gå runt och be människor om hjälp så istället bad han och Gud besvarade hans böner varje dag. Ibland var det någon rik person som gav dem en stor summa pengar eller någon som gav barnen en liten summa pengar för att de hjälpte till med något. Många gånger kom hjälpen i absolut sista minuten men Gud hjälpte alltid George utan att han ens behövde be någon om hjälp. Han bad bar och väntade. Nu ska vi titta på ett kort videoklipp från en filmatisering från George barnhem.

Videoklipp

Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=TDwoP4D7IaI (George Müller - 1 minute extract). Videoklippet är på engelska men du kan sänka ljudet lite och förklara på svenska vad som händer. 

Samtala om
Visa barnen citaten från George Muller som finns i bilagan.
George Muller sa följande: “Pengar är egentligen bara värt det de kan göra för Guds rike. Livet är bara värt det det kan göra för att tjäna Gud.”

Fråga 

 1. Vad kan vi lära oss om pengar från George Mullers liv?
 2. Vad tycker du om pengars värde?
 3. På vilket sätt utmanar George Mullers citat dig och din attityd till pengar?
 4. Har du någon gång varit med om att du eller någon du känner behövt något som sedan Gud försett er med?
 5. Litar du på att Gud kan förse dina behov?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling

Vårt givande

Fundera
5 mins

Fundera

Välj en av följande aktiviteter:

 1. Ta en stund att som grupp fundera på om det finns någon välgörenhetsorganisation som ni skulle vilja understödja. Finns det någon välgörenhetsorganisation som är verksam i er närhet? Hur skulle ni kunna hjälpa dem? Fundera på hur ni som grupp skulle kunna bidra- kan ni samla in pengar, hjälpa till rent praktiskt?
 2. Be barnen fundera på om det finns någon välgörenhetsorganisation som de personligen skulle vilja ge pengar till. Bibeln uppmanar oss att ge 10 % av våra pengar till kyrkan. Finns det något vi skulle kunna ge 10 % av vår vecko-/månadspeng till?

Be

Ta en stund och be för den organisation ni har pratat om och be att barnen ska lära sig att vara goda förvaltare av sina pengar.

Smart indikator

Fundera
5 mins

Aktivitet

Skriv följande kategorier på var sitt A4-ark. Sprid ut dem på ett par bord så att alla kan se dem.

 1. Kläder
 2. Mat
 3. Utflykter (bio, fotbollsmatch etc.)
 4. Presenter till andra
 5. Välgörenhet

Aktivitet

 • Ge fem Smarties till varje person och förklara att varje Smartie representerar pengar.
 • Fråga sedan barnen vad de skulle spendera sina pengar på. Be dem vara helt ärliga och att tanken är att de ska funderas å vad de skulle använda sina pengar till om de hade pengar just nu.
 • Låt dem sedan placera sina Smarties vid de olika kategorierna beroende på vad de skulle spender mest på. (Om de t.ex. gillar att spendera pengar på kläder lägger de flest Smarties vid den kategorin.)
 • När alla är klara kan ni räkna Smarties vid varje kategori för att se vilken kategori som är populärast och vilken som är minst populär.

Säg
Detta är en liten fingervisning till vad vi tycker är viktigt i livet. De kategorier som fick färst Smarties är de saker som vi spenderar minst tid och pengar på. Den kategori som fick flest Smarties visar att det har hög prioritet för oss. 

Modul material
Smarties
A4-ark
penna

Kristus räcker

Videoklipp
0 mins

Förberedelser: Förbered pommes frites i ugnen i god tid innan denna uppgift. Lägg dem i individuella Pommes frites kartonger för varje deltagare.

Säg

Idag har vi pratat om att allt det vi har kommer från Gud och tillhör Honom. Det är viktigt att vi har rätt attityd till pengar och använder våra pengar för att tjäna Honom. Världen försöker bestämma vad vi ska spendera våra pengar på men det är också viktigt att lyssna på Gud och Hans vägledning när det gäller våra pengar. Gud tvingar oss inte att följa Honom utan låter oss välja själva. 

Videoklipp
Ge barnen en lite pommes frites var och låt dem sedan lyssna på en av följande sånger medan de äter.
Den första sången handlar om att allt vi egentligen behöver i livet finns i Golgata kors.
Sätt på följande videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=wnkMDIti-AA&index=4&list=PLtG3iQKfKDpkiD7u2On4aeQK7l2bIjhOy (Golgata Kors - Lyric Video)

Det andra handlar om att pengar är inte allt här i livet.
Titta på följande videoklipp tillsammans:https://www.youtube.com/watch?v=M_E9PwWlpxE (Sebastian Stakset - Jag vill ge dig allt)

Modul material
lovsång
Högtalare
Projektor
dator
internetuppkoppling
pommes frites