krona

Tjänare och kung 1: Född att betjäna

I Mark 10:45 säger Jesus att “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.
Exemplet med Jesus går emot världen vi lever i. Där är mest fokus på att få allt vad vi tycker vi förtjänar. I den här serien ska vi vid tre tillfällen studera hur Jesus, som är Kung, kom för att betjäna oss.

I den här första delen tittar vi på hur principen om att tjäna handlar om att ta tid för att förstå behoven hos andra. Vi ska titta på hur Jesus bemöter en sorts människor som andra vanligtvis inte brydde sig om. För att kunna tjäna andra måste vi först lyssna och ge av vår tid.

Bibelvers: Mark 1:40-45, Mark 10: 46-52

Samlingens längd: 114 min

Mål

  • Att fundera på skillnaden mellan en tjänare och en kung.
  • Att titta på hur Jesus betjänade människor.
  • Att tänka på hur vi kan betjäna andra som har behov.

Beskrivning

I Mark 10:45 säger Jesus att “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.
Exemplet med Jesus går emot världen vi lever i. Där är mest fokus på att få allt vad vi tycker vi förtjänar. I den här serien ska vi vid tre tillfällen studera hur Jesus, som är Kung, kom för att betjäna oss.

I den här första delen tittar vi på hur principen om att tjäna handlar om att ta tid för att förstå behoven hos andra. Vi ska titta på hur Jesus bemöter en sorts människor som andra vanligtvis inte brydde sig om. För att kunna tjäna andra måste vi först lyssna och ge av vår tid.

Bibelvers: Mark 1:40-45, Mark 10: 46-52

Material till samlingen