krona

Tjänare och kung 1: Född att betjäna

I den värld vi lever i idag ligger fokus mest på hur vi ska förverkliga oss själva och hur vi ska får det vi tycker att vi förtjänar. Jesus ger oss ett exempel som går rakt emot detta tankesätt och i Mark 10:45 säger Jesus följande: “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”. 

I den här serien kommer vi vid tre tillfällen tala om att Jesus kom för att betjäna oss människor (trots att han även beskrivs som en kung). I den första delen talar vi om det faktum att tjänandet handlar om att ta tid för att förstå behoven hos andra. Vi läser om hur Jesus bemöter de människor som andra vanligtvis inte brydde sig om. För att kunna tjäna andra måste vi först lyssna och ge av vår tid.

Bibelvers: Mark 1:40-45, Mark 10:46–52

Samlingens längd: 114 min

Mål

 • Att fundera på skillnaden mellan en tjänare och en kung.
 • Att titta på hur Jesus betjänade människor.
 • Att fundera på hur vi kan betjäna andra människor.

Beskrivning

I den värld vi lever i idag ligger fokus mest på hur vi ska förverkliga oss själva och hur vi ska får det vi tycker att vi förtjänar. Jesus ger oss ett exempel som går rakt emot detta tankesätt och i Mark 10:45 säger Jesus följande: “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”. 

I den här serien kommer vi vid tre tillfällen tala om att Jesus kom för att betjäna oss människor (trots att han även beskrivs som en kung). I den första delen talar vi om det faktum att tjänandet handlar om att ta tid för att förstå behoven hos andra. Vi läser om hur Jesus bemöter de människor som andra vanligtvis inte brydde sig om. För att kunna tjäna andra måste vi först lyssna och ge av vår tid.

Bibelvers: Mark 1:40-45, Mark 10:46–52

Material till samlingen

 • pennor
 • papper
 • Sången Head to Heart av United Pursuit
 • Högtalare
 • bärbar dator
 • penna
 • papper
 • Bilagan Byt fokus
 • färgpennor
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • stora pappersark
 • pennor
 • Papperskronor
 • papper
 • pennor
 • ögonbindlar
 • koner
 • 10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor
 • koner
 • 10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor
 • mjuka eller studsiga bollar

Samlingens moduler

Vad har Gud gjort

Fundera
10 mins

Inledning
Börja samlingen med att servera barnen lite fika (dricka och snacks). Låt det vara en avslappnad stund där ni ledare kan bygga gemenskap med barnen.

Berätta
Berätta lite kort för barnen om hur din egen vecka har varit.

Fråga

 1. Fråga barnen hur deras vecka varit. (Du kan också be dem att säga hur veckan har varit på en skala från 1 till 10 och be dem förklara varför de valde ett visst värde.)
 2. Fråga sedan gruppen om de under veckan som gått känt eller märkt av Gud på något sätt. Har han svarat på bön? Har Han lärt dem något? Har Han hjälpt dem på något sätt?
 3. Om ingen har något att berätta kan detta leda till ett bra samtal om hur vi kan känna igen Gud i våra liv. Eller så kan samtalet handla om hur vi mer aktivt kan bygga vår relation med Jesus. Läser vi Bibeln? Ber vi? Försöker vi leva på ett sätt som gör Jesus glad?
Modul material
Snacks
Dricka
ett förberett vittnesbörd

Bowlingattack

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Märk upp en stor rektangulär yta med hjälp av koner.
 • Dela in ytan i två planhalvor.
 • Placera 5 bowlingkäglor (eller halvfyllda vattenflaskor) 1/2 meter bakom konerna vid varje långsida.
 • Placera bollarna längs mittenlinjen.
 • Målet med tävlingen är att få ner motståndarnas käglor med bollarna innan de får ner det egna lagets käglor.

Regler

 1. Alla spelar samtidigt.
 2. Man får inte gå över på motståndarnas planhalva.
 3. Om bollarna är tunga måste de kastas med underarmskast.
 4. Man får blockera bollarna med kroppen, men man får inte lägga sig framför käglorna på golvet.
 5. Man får inte gå utanför linjerna (dvs inte stå för nära käglorna).
 6. Tävlingen är klar när ett lag har fått ner motståndarnas käglor. (Man kan även sätta en tidsgräns och i sådan fall vinner laget som har fått ner flest käglor på den utsatta tiden.)

Tips: Det här är en roligt och energifylld aktivitet och det kan därför vara en bra idé att sätta på lite "up-beat" bakgrundsmusik.

Modul material
koner
10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor
mjuka eller studsiga bollar

Blindfotboll

Lek
15 mins

Till ledaren: Se till att du har tillräckligt många hjälpledare för den här tävlingen så att ingen olycka inträffar. Aktiviteten hålls helst i en idrottssal eller utomhus på en öppen gräsyta.

Förberedelser: Inför den här tävlingen behöver du köpa en billig Hoverball (svävande fotboll). De kan köpas online, på Toys r us, eller på Kjell & Company etc.
Märk upp en enkel fotbollsplan med hjälp av koner.

Aktivitet
Målet är att göra flest mål (genom att få den svävande bollen i mål).

Regler

 1. Spelarna måste alltid ha ögonbindel och de ska krypa på alla fyra.
 2. Spelarna får inte hålla i bollen med händerna.
 3. De får dribbla men bara genom att putta bollen med händerna.
 4. För att lyckas vinna måste lagen lyssna noga för att höra var bollen är och dessutom kommunicera med varandra. 
Modul material
ögonbindlar
koner
10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor

Mitt kungarike

Aktivera
15 mins

Aktivitet


 • Välj en person som får vara domare för tävlingen. Denne ombeds lämna rummet.
 • Varje tävlande ska sedan välja en berömd person eller känd påhittad karaktär.
 • Barnen får sedan i turordning gå ut till domaren och berätta vem de valt.
 • Domaren skriver ned vilka personer alla valt.
 • Domaren får sedan komma tillbaka in i rummet och läsa upp sin lista (utan att avslöja vem som valt vem).
 • Barnen får i turordning gissa vem som valt den berömde personen. Om man gissar fel går turen vidare till nästa tävlande.
 • Om man gissar rätt blir man kung i riket och den tävlande som man gissade på, blir bonde i riket. 
 • Tävlingen fortsätter tills en person blivit kung och fått alla andra att bli bönder i sitt rike.

Alternativ:
Ett sätt att använda den här tävlingen för att anknyta til dagens samling är att ge varje tävlande en papperskrona. När en tävlande har blivit bonde får de lämna över sin krona till den som blev kung. Den som är kung har rätt att skämta lite och be sina bönder om tjänster under tävlingen. 

Säg
I Mark 10:45 säger Jesus att “Människosonen kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” Vi kommer under de nästkommande veckorna att titta på hur Jesus var förutbestämd att bli Messias, alltså Israels kommande Kung. Vi kommer se att Jesus inte betedde sig som folk förväntade sig att en kund skulle göra utan tog en roll som tjänare för att föra människor in i en relation med sig själv och med Gud Fadern. Den här veckan ska vi prata om en av de första gångerna som Jesus hjälpte andra. Det var genom att ge av sin tid och att lyssna på de människor som ingen annan brydde sig om.

Modul material
Papperskronor
papper
pennor

Kungen och tjänaren

Fundera
8 mins

Samtala om
Placera två stora pappersark på golvet. På ett ark står det Kung och på det andra Tjänare. Be gruppen diskutera och brainstorma om hur en kung är och hur en tjänare är.

Säg


I 2 Kor 8:9 står det “Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.” Jesus är världens Frälsare, men Han kom inte till jorden som en rik person på röda mattan. Han var inte född i ett palats och hade inte den senaste Iphone eller de dyraste skorna. Det var genom att Han var lydig och kärleksfull som Han vann seger åt oss. Han levde och dog för att tjäna och föra oss in i ett evigt liv tillsammans med Gud.

Modul material
stora pappersark
pennor

Jesus- tjänarkungen

Videoklipp
3 mins

Videoklipp
Leta fram Youtube-klippet  “Advent day 21: The Servant King” utav Tearfund

Fråga

 1. Var det något speciellt du lade märke till i videon
 2. Hur känns det att veta att Jesus led i ditt ställe?
 3. Sist i videon nämner man att “tänker på andras behov.“ Gör vi det? Hur kan vi börja tänka på andra istället för oss själva?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet

Jesus och den blinde Bartimaios

Tankar från Bibeln
10 mins

Säg
Vi ska strax läsa en bibeltext tillsammans. När ni lyssnar så försök att läga märke till vilka olika sorters människor som nämns i texten. 

Läs
Mark 10:46–52

Samtala om

 1. Räkna upp de personer som nämns i texten. Vilka är de och vad gör de?
 2. Varför tror ni att folkhopen försökte stoppa Bartimaios från att tala med Jesus? (Svaret kan vara att Jesus var jättepopulär när det här hände. Bartimaios var en blind man som inte hade något inflytande i staden. Han kanske mest sågs som ett irritationsmoment och någon som störde.)

Läs

Mark 10:41-45

Säg

 1. Vad är det för karaktärsdrag som Jesus försöker väcka i sina lärjungar? (Svaret kan vara: ödmjukhet och omsorg om andra. Att vara ledare betyder att man betjänar människor istället för att förvänta sig att andra ska betjäna den som är ledare.)
 2. På vilket sätt kan vi se de karaktärsdrag som Jesus ville lära sina lärjungar när vi läser om hur Han behandlar Bartimaios? (Svaret kan vara: Jesus tar sig tid och lyssnar på en man som samhället tycker är obetydlig och utanför och som andra ser ner på. Jesus älskar honom och möter hans behov när Jesus helar både hans fysiska blindhet och hans andlinga blindhet. Bartimaios beslutar sig för att följa Jesus)
Modul material
Biblar

Upptäcka de jag kan hjälpa

Fundera
10 mins

Samtala om
Låt barnen arbeta i grupp och tillsammans skapa en lista av människor som man ser ner på i dagens samhälle. Det kan t. ex. vara genom att ignorera dem eller tysta dem (precis som folket på Jesu tid gjorde med Bartimaios.)

Fråga

 1. På vilket sätt kan vi betjäna eller hjälpa utsatta människor?
 2. Vad kan hindra oss från att hjälpa andra?
 3. Vad kan vi göra för att förhindra att detta händer?

Byt fokus

Aktivitet
8 mins

Förberedelser
Skriv ut en kopia av bilagan (Byt fokus) till varje deltagare.

Säg
Det är lätt att fastna i egna bekymmer istället för att fokusera på vem Gud är. Men som vi lärde oss tidigare får vi då lätt ett ensidigt perspektiv och det känns som att våra problem bara blir större och större. Vi ska nu ta en stund att fundera på hur vi skulle kunna göra bättre val när vi är oroade så att vi kan fokuserade mer på Gud.

Aktivitet

 • Dela ut färgpennor samt en kopia av den bifogade filen (Byt fokus) till varje deltagare. 
 • Be barnen skriva ner sina tankar i de olika fälten.
 • Gå igenom frågorna och låt den som vill dela med sig av vad de skrivit.
 • Uppmuntra barnen att ta med sig dessa tankar och kanske använda sig av dem nästa gång de är oroade och livet känns jobbigt.
Modul material
Bilagan Byt fokus
färgpennor

Ett hjärtbyte

Be
5 mins

Läs

2 Kor 3:18 säger “Och alla vi som utan slöja för ansikte ser Herrens härlighet, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.”

Säg
Om vi vill följa Jesu exempel behöver vi låta den Helige Ande göra ett verk i oss och ge Honom tillåtelse att förändra våra hjärtan.

Lyssna
Låt barnen sprida ut sig på olika platser i rummet. Lägg fram papper och penna om någon fokuserar bättre medan de ritar eller tänker visuellt. Låt sedan barnen lyssna på sången “Öppna mitt hjärta” https://www.youtube.com/watch?v=FfgbwukRG8g medan de funderar på hur de kan ha ett hjärta som vill tjäna andra.

Bön
Ge barnen en möjlighet att be och bjuda in den Helige Ande att förändra deras hjärtan och ge dem ett tjänarhjärta som Jesus. 

Modul material
Sången Head to Heart av United Pursuit
Högtalare
bärbar dator
penna
papper

Projekt för hela gruppen

Fundera
20 mins

Säg
Nu tänkte jag att vi som grupp ska försöka tänka ut ett projekt som vi kan göra tillsammans. Tanken är att vi ska låta Jesu kärlek flöda genom oss till dem som andra kanske inte bryr sig om.

 • Ta först en stund i bön och låt Gud lägga personer på era hjärtan. 
 • Hjälps sedan åt att komma på idéer och vem ni skulle kunna visa Jesu kärlek.

Till ledaren:
Den här typen av projekt kan bli till något positivt för gruppen. Att får möjlighet att betjäna och lära sig mer om Jesus i en trygg miljö är viktigt. Låt dem också inspireras av er ledare så att de kan ta ett steg längre i sin relation med Gud. Ska detta fungera är det viktigt att du som ledare inte “tar över” utan endast vägleder gruppen.

OBS! Underskatta inte vad Jesus kan göra för att bygga sitt rike genom en grupp 11–14 åringar. De är Faderns söner och döttrar och Han kommer att använda dem om de ger Honom möjlighet.

Modul material
pennor
papper