krona

Tjänare och kung 1: Född att betjäna

I Mark 10:45 säger Jesus att “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.
Exemplet med Jesus går emot världen vi lever i. Där är mest fokus på att få allt vad vi tycker vi förtjänar. I den här serien ska vi vid tre tillfällen studera hur Jesus, som är Kung, kom för att betjäna oss.

I den här första delen tittar vi på hur principen om att tjäna handlar om att ta tid för att förstå behoven hos andra. Vi ska titta på hur Jesus bemöter en sorts människor som andra vanligtvis inte brydde sig om. För att kunna tjäna andra måste vi först lyssna och ge av vår tid.

Bibelvers: Mark 1:40-45, Mark 10: 46-52

Samlingens längd: 114 min

Mål

 • Att fundera på skillnaden mellan en tjänare och en kung.
 • Att titta på hur Jesus betjänade människor.
 • Att tänka på hur vi kan betjäna andra som har behov.

Beskrivning

I Mark 10:45 säger Jesus att “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.
Exemplet med Jesus går emot världen vi lever i. Där är mest fokus på att få allt vad vi tycker vi förtjänar. I den här serien ska vi vid tre tillfällen studera hur Jesus, som är Kung, kom för att betjäna oss.

I den här första delen tittar vi på hur principen om att tjäna handlar om att ta tid för att förstå behoven hos andra. Vi ska titta på hur Jesus bemöter en sorts människor som andra vanligtvis inte brydde sig om. För att kunna tjäna andra måste vi först lyssna och ge av vår tid.

Bibelvers: Mark 1:40-45, Mark 10: 46-52

Material till samlingen

 • pennor
 • papper
 • Sången Head to Heart av United Pursuit
 • Högtalare
 • bärbar dator
 • penna
 • papper
 • Bilagan Byt fokus
 • färgpennor
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • stora pappersark
 • pennor
 • Papperskronor
 • papper
 • pennor
 • ögonbindlar
 • koner
 • 10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor
 • koner
 • 10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor
 • mjuka eller studsiga bollar

Samlingens moduler

Vad har Gud gjort

Fundera
10 mins

Samtala om
Börja med en avslappnad stämning med dricka och snacks. Den här övningen är bra för att bygga gemenskap och få gruppen att börja tänka på Jesus och samlingen.

Berätta
Berätta lite kort för barnen om hur din egen vecka har varit .

Fråga

 1. Fråga barnen vad de har gjort under veckan. (Du kan också be dem att säga hur veckan har varit på en skala från 1 till 10 och be dem förklara varför de valde ett visst värde.)
 2. Fråga sedan gruppen om de har sett eller märkt av Gud i sina liv under veckan. Har han svarat på bön? Har Han lärt dem något? Har Han hjälpt dem på något sätt?
 3. Om ingen har något att berätta kan detta leda till ett bra samtal om hur vi kan känna igen Gud i våra liv. Eller så kan samtalet handla om hur vi mer aktivt kan bygga vår relation med Jesus. Läser vi bibeln? Ber vi? Försöker vi leva på ett sätt som gör Jesus glad?
Modul material
Snacks
Dricka
ett förberett vittnesbörd

Bowlingattack

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Markera en stor rektangulär yta med hjälp av koner.
 • Dela upp ytan i två planhalvor.
 • Placera 5 bowlingkäglor (eller halvfyllda vattenflaskor) 1/2 meter bakom konerna vid varje långsida.
 • Placera bollarna längs mittenlinjen.
 • Målet med tävlingen är att få ner motståndarnas käglor med bollarna innan de får ner det egna lagets käglor.

Regler

 1. Alla spelar samtidigt.
 2. Man får inte gå över på motståndarnas planhalva.
 3. Om bollarna är tunga måste man kasta underarmskast.
 4. Man får blocka bollarna med kroppen, men de får inte ligga framför käglorna på golvet.
 5. Man får inte gå utanför linjerna (dvs inte stå för nära käglorna).
 6. Tävlingen är klar när ett lag har fått ner motståndarnas käglor eller om man sätter en tidsgräns vinner laget som har fått ner flest käglor.

Tips: Det här är en roligt och energifylld aktivitet och det kan därför vara en bra idé att spela upbeat musik i bakgrunden.

Modul material
koner
10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor
mjuka eller studsiga bollar

Blindhockey

Lek
15 mins

Till ledaren: Se till att du har tillräckligt många hjälpledare för den här tävlingen, så att det inte inträffar en olycka.

Förberedelser: Inför den här tävlingen behöver du köpa en billig Hoverball (svävande fotboll). Man kan köpa dem online, på Toys r us, eller på Kjell & Company mm.
Gör en enkel inomhusfotbollsplan med hjälp av konerna

Aktivitet
Målet är att göra fler mål än motståndarna genom att få in svävarbollen i mål.

Regler

 1. Spelarna måste alltid ha ögonbindel och gå på knä på alla fyra
 2. Spelarna får inte hålla i bollen med händerna.
 3. De får dribbla, men bara genom att putta bollen med händerna
 4. För att kunna vinna måste de båda lagen lyssna noga var svävarbollen är och kommunicera med varandra. 
Modul material
ögonbindlar
koner
10 bowlingkäglor eller halvfyllda vattenflaskor

Mitt kungarike

Aktivera
15 mins

Aktivitet


 • Välj en person som ska bli domare för tävlingen. Denne ombeds lämna rummet.
 • Varje tävlande tänker på en berömd person eller känd, påhittad karaktär.
 • I turordning går man ut till domaren och berättar man vem man har valt, utan att någon annan får veta det.
 • Domaren skriver ner alla personer/karaktärer på en lista och vem som valde denne.
 • Domaren går sedan tillbaka till de övriga och läster upp listan
 • I turordning ska sedan de tävlande gissa vem som valde vilken berömd person.
 • Om man gissar fel är det nästa tävlandes tur. Om man gissar rätt blir man kung i riket och den tävlande som man gissade på, blir bonde i riket. 
 • Tävlingen är klar när en person blivit kung och fått alla andra att bli bönder i sitt rike.

Alternativ:
Ett sätt att använda den här tävlingen för att understyrka vad dagens samling handlar om, är att ge varje tävlande en papperskrona. När en tävlande har blivit bonde får de lämna över sin krona till den som blev kung. Den som är kung har rätt att skämta lite och be sina bönder om tjänster under tävlingen. 

Säg
I Mark 10:45 säger Jesus att “Människosonen kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” Vi kommer under de nästkommande veckorna att titta på hur Jesus var förbestämd genom profetior att bli Messias, alltså Israels kommande Kung. Vi kommer se hur Jesus inte betedde sig som folk förväntade sig, utan Han antog istället en roll som tjänare för att föra människor in i en relation med sig själv och med Gud Fadern.

Den här veckan ska vi prata om en av de första sätten som Jesus hjälpte andra. Det var genom att ge av sin tid och att lyssna på dem som samhället inte brydde sig om

Modul material
Papperskronor
papper
pennor

Kungen och tjänaren

Fundera
8 mins

Samtala om
Placera två stora pappersark på golvet. På ett ark står det Kung och på det andra Tjänare. Be gruppen diskutera och brainstorma om hur en kung är och hur en tjänare är.

Säg


I 2 Kor 8:9 står det “Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.” Jesus är världens Frälsare, men Han kom inte till jorden som en rik person på röda mattan. Han var inte född i ett palats och hade inte den senaste Iphone eller de dyraste skorna. Det var genom att Han var lydig och kärleksfull som Han vann seger åt oss. Han levde och dog för att tjäna och föra oss in i ett evigt liv tillsammans med Gud.

Modul material
stora pappersark
pennor

Jesus- tjänarkungen

Videoklipp
3 mins

Videoklipp
Leta fram Youtube-klippet  “Advent day 21: The Servant King” utav Tearfund

Fråga

 1. Var det något speciellt du lade märke till i videon
 2. Hur känns det att veta att Jesus led i ditt ställe?
 3. Sist i videon nämner man att “tänker på andras behov.“ Gör vi det? Hur kan vi börja tänka på andra istället för oss själva?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet

Jesus och den blinde Bartimaios

Tankar från Bibeln
10 mins

Säg
När vi läser igenom bibelorden tillsammans så är det bra att ni håller ordning på vilka olika sorters människor som nämns. Jag kommer ställa några frågor om det senare.

Läs
Mark 10:46-52

Samtala om

 1. Lista alla personer i texten. Vilka är de och vad gör de?
 2. Varför tror ni att folkhopen försökte stoppa Bartimaios från att tala med Jesus? (Svaret kan vara att Jesus var jättepopulär när det här hände. Bartimaios vad en blind man utan inflytande och betydelse. Han sågs som ett irritationsmoment och någon som störde.)

Läs

Mark 10:41-45

Säg

 1. Vad är det för karaktärsdrag som Jesus försöker få fram i sina lärjungar? (Svaret kan vara: ödmjukhet och omsorg om andra. Att vara ledare betyder att man betjänar människor istället för att förvänta sig att andra ska betjäna den som är ledare.)
 2. Hur kan vi se karaktärsdragen som Jesus ville lära sina lärjungar när vi läser om hur Han behandlar Bartimaios? (Svaret kan vara: Jesus tar sig tid och lyssnar på en man som samhället tycker är obetydlig och utanför och som andra ser ner på. Jesus älskar honom och möter hans behov när Jesus helar både hans fysiska blindhet och hans andlinga blindhet. Bartimaios beslutar sig för att följa Jesus)
Modul material
Biblar

Upptäcka de jag kan hjälpa

Fundera
10 mins

Samtala om
I grupp ska barnen göra en lista på typer av människor som folk ser ner på, ignorerar eller eller tystar ner idag (precis som folket på Jesu tid gjorde med Bartimaios.) Om det är lämpligt kan du fråga barnen om de tycker att sådant händer i kyrkan eller i ungdomsgruppen också.

Fråga

 1. På vilket praktiskt sätt kan man betjäna eller hjälpa utsatta människor?
 2. Vad kan påverka oss så att vi inte hjälper människor?
 3. Vad kan vi göra för att ta bort dessa hinder?

Byt fokus

Aktivitet
8 mins

Säg
Det kan vara lätt fastna i egna bekymmer och fokusera mer på dem än på Gud. Men som vi lärde oss tidigare tappar vi då perspektivet och våra problem tycks större. Vi ska nu ta lite tid att fundera på hur vi kan göra bättre val när vi är oroade så att vi kan fokuserade på Gud.

Aktivitet

 • Dela ut färgpennor samt kopior av den bifogade filen (Byt fokus) till varje deltagare. 
 • Be barnen skriva ner sina tankar i de olika fälten.

Säg
När vi fastnar i våra egna problem kan vi försöka fokusera på de här sakerna istället. De hjälper oss att få ett annat perspektiv. Så varför inte testa detta nästa gång du är oroad?

Modul material
Bilagan Byt fokus
färgpennor

Ett hjärtbyte

Be
5 mins

Läs

2 Kor 3:18 säger “Och alla vi som utan slöja för ansikte ser Herrens härlighet, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.”

Säg
Om vi vill följa Jesu exempel som Tjänarkung behöver vi låta oss förvandlas av den Helige Ande och ge Honom tillåtelser att förändra våra hjärtan.

Lyssna
Låt barnen sprida ut sig på olika platser i rummet. Lägg fram papper och penna om någon fokuserar bättre medan de ritar eller tänker visuellt. Låt dem sedan lyssna på sången “Öppna mitt hjärta” https://www.youtube.com/watch?v=FfgbwukRG8g medan de funderar på hur de kan ha ett hjärta som vill tjäna andra.

Bön
Ge barnen en möjlighet att be och bjuda in den Helige Ande att förändra deras hjärtan och ge dem ett tjänarhjärta som Jesus. 

Modul material
Sången Head to Heart av United Pursuit
Högtalare
bärbar dator
penna
papper

Projekt för hela gruppen

Fundera
20 mins

Säg
Nu ska vi som grupp komma på ett projekt som vi kan göra tillsammans. Syftet är att låta Jesus, (genom oss), älska dem som andra ofta inte bryr sig om.

 • Ta först en stund i bön och låt Gud lägga personer på era hjärtan. 
 • Hjälps sedan åt att komma på idéer och vem ni skulle kunna visa Jesu kärlek.

Till ledaren:
Den här typen av projekt kan bli otroligt positiv för gruppen. Att får möjlighet att betjäna och lära sig mer om Jesus i en trygg miljö med ledare som de kan se upp till och lära sig utav kan ta dem ett steg längre i sin relation med Gud. Ska detta fungera är det viktigt att du som ledare inte “tar över” utan vägleder gruppen till att själva komma på vad de vill göra och hur de ska kunna göra det. 

OBS! Underskatta inte vad Jesus kan göra för att bygga sitt rike genom en grupp 11-14 åringar. De är Faderns söner och döttrar och Han kommer att använda dem om de ger Honom utrymme.

 

Modul material
pennor
papper