Olika nationaliteter

Tjänare och kung 2: Acceptera det annorlunda

I Mark 10:45 säger Jesus: “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”. Detta  står i motsats till hur många människor tänker idag. Ofta ligger fokus på att få det vi tycker vi förtjänar. I den här serien med tre delar kommer vi att titta på hur Jesus kom för att betjäna oss, fast att han är kung. I den här andra delen fokuserar vi på hur inget var för stort, för svårt eller för besvärligt för Jesus. Människor bad Honom om hjälp och Han valde ofta att göra  mer än vad de bad om. Han hjälpte även människor som inte tillhörde judarna, t.ex. den romerska officeren. Som Jesu efterföljare är vi kallade att göra som Han gjorde och sätta våra egna behov och fördomar åt sidan för att hjälpa de som är annorlunda än oss själva. 

Bibelvers: Luk 7:1-10, Matt 15:21-29

Samlingens längd: 90 min

Mål

  • Att prata om att alla människor är olika.
  • Att titta på Jesus exempel när han räckte ut handen till människor som var annorlunda än de flesta.
  • Att förstå att Jesus hedrar oss när vi betjänar dem som är annorlunda än oss själva och behöver vår hjälp.

 

Beskrivning

I Mark 10:45 säger Jesus: “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”. Detta  står i motsats till hur många människor tänker idag. Ofta ligger fokus på att få det vi tycker vi förtjänar. I den här serien med tre delar kommer vi att titta på hur Jesus kom för att betjäna oss, fast att han är kung. I den här andra delen fokuserar vi på hur inget var för stort, för svårt eller för besvärligt för Jesus. Människor bad Honom om hjälp och Han valde ofta att göra  mer än vad de bad om. Han hjälpte även människor som inte tillhörde judarna, t.ex. den romerska officeren. Som Jesu efterföljare är vi kallade att göra som Han gjorde och sätta våra egna behov och fördomar åt sidan för att hjälpa de som är annorlunda än oss själva. 

Bibelvers: Luk 7:1-10, Matt 15:21-29

Material till samlingen