Upp- och ned

Tjänare och kung 3: Upp- och nervända riket

I Mark 10:45 säger Jesus “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.
Exemplet med Jesus går emot världen vi lever i. Där är fokus mest på att få allt vad vi tycker vi förtjänar. I den här serien ska vi vid tre tillfällen studera hur Jesus, som är Kung, kom för att betjäna oss.

Den här tredje delen handlar om kung Jesus som kom för att betjäna oss. I Johannes evangelium 13 finns ett bra exempel på vad det betyder att hjälpa och älska andra. Jesus visar att det inte är en svaghet att vara betjänande. Istället är ödmjukhet och omtanke om andra en styrka. Jesus kallar oss att följa Hans exempel.

Bibelvers: Luk 22:24-30, Joh 13:1-17

Samlingens längd: 98 min

Mål

  • Att utforska på vilket sätt Guds rike är upp- och nervänt. 
  • Att be och fundera över hur de i vardagen kan sätta andras behov före sina egna.
  • Att besluta sig för att aktivt betjäna andra på ett praktiskt sätt den kommande veckan.

 

Beskrivning

I Mark 10:45 säger Jesus “Människosonen kom inte för att betjänas men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.
Exemplet med Jesus går emot världen vi lever i. Där är fokus mest på att få allt vad vi tycker vi förtjänar. I den här serien ska vi vid tre tillfällen studera hur Jesus, som är Kung, kom för att betjäna oss.

Den här tredje delen handlar om kung Jesus som kom för att betjäna oss. I Johannes evangelium 13 finns ett bra exempel på vad det betyder att hjälpa och älska andra. Jesus visar att det inte är en svaghet att vara betjänande. Istället är ödmjukhet och omtanke om andra en styrka. Jesus kallar oss att följa Hans exempel.

Bibelvers: Luk 22:24-30, Joh 13:1-17

Material till samlingen