YouTube 1

Gilla och prenumerera: YouTube 1

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den första samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen ska vi prata om hur vi borde förhålla oss till YouTube och hur vi väljer vad vi borde och inte borde titta på. 

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Samlingens längd: 87 min

Mål

 • Att samtala om den fantastiska värld som finns på YouTube.
 • Att fundera över var gränsen går för vad vi borde eller inte borde titta på.
 • Att fundera på hur vi kan avgöra vad som är bra och dåligt för oss.

Beskrivning

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den första samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen ska vi prata om hur vi borde förhålla oss till YouTube och hur vi väljer vad vi borde och inte borde titta på. 

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Material till samlingen

 • papper
 • pennor
 • traditionella 3D glasögon
 • Projektor
 • Högtalare
 • Biblar
 • pennor
 • papper
 • musik
 • häftmassa
 • Papper och penna
 • Biblar
 • Projektor
 • Högtalare
 • skålar
 • linser
 • mjöl
 • bord
 • stora sopsäckar
 • balja
 • papper
 • pennor
 • Mobiltelefoner

Samlingens moduler

Playknappar på YouTube

Aktivera
5 mins

Säg
För de som har YouTube kanaler finns det tre stora utmärkelser (pris) som man kan försöka att få. Det är playknappar i olika färger (valörer). Playknappen "Silverkanalen" får man om man har 100,000 prenumeranter, "Guldkanalen" får man om man har en miljon prenumeranter och "Diamantkanalen" om man når tio miljoner prenumeranter. I den här aktiviteten ska vi låtsas att ni har chansen att kunna nå ända fram till diamantkanalen.

Lek

 • Det här är en enkel lek baserat på “sten, sax, påse”. 
 • Alla börjar med en vanlig YouTube kanal och spelar en omgång av “sten, sax, påse”. Vinnare får nu en silverkanal istället för sina vanliga kanal. 
 • Den som har fått en silverkanal går runt och ropar “Silver”. De med silverkanaler kan tävla mot andra som också nått upp till silverkanalen. Vinnarna mellan dem kliver upp till guldkanalen. 
 • De som har nått till guldkanalen tävlar sedan mot de som också har guldkanal. Vinnaren får diamantkanalen!
 • Den som först når diamantnivån vinner hela leken!

Säg
Idag ska vi prata om YouTube. Denna fantastiska värld fylld med alla olika sorters videoklipp. Det här är del 1 av 2 där vi kommer att samtala om vad vi väljer att titta på YouTube och vi ska speciellt prata om hur vi kan välja rätt när det gäller vad vi borde titta på och inte titta på. 

Modul material
litet pris

Viralt

Aktivera
15 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper med 3-5 i varje grupp.
 • Se till att varje grupp har en mobiltelefon som de kan spela in med.
 • Utmaningen är enkel. Grupperna ska på tio minuter göra ett videoklipp som har allt som krävs för att bli en viral succé. 
 • Om du vill göra utmaningen lite svårare kan du ge varje grupp ett slumpmässigt föremål som de ska bygga sin virala succé runt.
 • Ge grupperna tio minuter att filma och om möjligt kan ni spela upp videoklippen på storskärm efter de är klara eller så kan en hjälpledare titta igenom videoklippen under en annan aktivitet och kora en vinnare lite senare under samlingen.
Modul material
Mobiltelefoner

Fakta kring YouTube

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Skriv ordet “Prenumerera" på ett stort papper och “Avsluta prenumeration" på ett annat papper. Detta ska representera knapparna som finns på YouTube. 

Lek

 • Det här är en liten “Prenumerera" eller “Avsluta prenumeration" utmaning med frågor kring YouTube. 
 • Sätt upp lapparna som du har förberett på motsatta väggar i er samlingssal. 
 • “Prenumerera" representerar påståenden som är sanna och “Avsluta prenumeration" de som är falska. 
 • När du läser upp de olika påståendena, ska barnen springa till den “knapp” som de tror är rätt och trycka på den. 

Faktapåståenden om YouTube:

 1. YouTube startade den 14:e februari 2007. (Falskt - den startades 2005)
 2. 200 timmar av material laddas upp varje minut. (Falskt - 400 timmar)
 3. “Despacio” är videoklippet med högst antal visningar på YouTube med nästan 6 miljarder visningar! (Sant)
 4. I genomsnitt görs varje dag över en miljard visningar på mobiltelefoner runt om i världen. (Sant)
 5. YouTube finns på 55 olika språk. (Falskt - 76 olika språk). 
 6. Den bäst betalda YouTuber 2018 var ett barn. (Sant - Ryan Toys Review)
 7. Den första videon som laddades upp på YouTube hette “Me at the zoo” (Jag på zoo). (Sant)
 8. Det mest använda sökordet på YouTube är “musik”. (Sant)
 9. Den första videon som fick en miljon visningar var en musikvideo. (Falskt - det var Nike reklam med Ronaldinho). 
Modul material
papper
pennor
CORE

Sålla

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Lägg en större mängd mjöl i en balja och blanda in linser i mjölet.

Till ledaren: Den här leken kan stöka ner det i rummet, så håll helst till på ett bord eller se till att lägga ut sopsäckar eller täckpapper för att göra det enklare att städa upp efteråt. 

Lek

 • Välj ut ett antal frivilliga deltagare. Du behöver lika många frivilliga som du har skålar och silar. 
 • Låt deltagarna ställa sig på lika långt avstånd från baljan med mjölet och placera även ut en skål och en sil bredvid varje deltagare. 
 • Varje deltagare får en minut på sig att få så många linser till sin skål som möjligt samtidigt som de ska ha så lite mjöl som möjligt i sin skål.
 • Deltagarna får inte använda sina händer för att plocka ut linserna utan de får endast använda sina silar. 
 • Det innebär att deltagarna ska gå till baljan, ta ut en skopa mjöl med sin sil och sila tillbaka mjölet i baljan tills de bara har linserna kvar i silen. Dessa linser lägger de sedan i sin skål. De får gå tillbaka till baljan så många gånger de hinner på den utsatta tiden. 
 • Den som har flest linser efter en minut vinner!
 • Om du har tid kan du upprepa tävlingen med nya deltagare.

Fråga

Har ni hört ordet “urskiljningsförmåga” förut? Vet ni vad det betyder?

Säg
Ordet urskiljningsförmåga handlar om att kunna bedöma en situation och välja rätt. Det handlar om att ta reda på vad som är det bästa i den specifika situationen, att ha bra omdöme. En person som har bra urskiljningsförmåga förstår vad som inte är bra och kan välja att göra det rätta. Varför behöver vi urskiljningsförmåga när vi tittar på YouTube? Det är som med silen. Vår hjärna kan sortera vad som är bra och nyttigt för oss att titta på och vad som vi inte borde titta på. Det gäller att göra de rätta valen och välja bort det som kan vara negativt för oss. Det gäller att ha urskiljningsförmåga när vi ska välja vad vi tittar på. 

Modul material
skålar
linser
mjöl
bord
stora sopsäckar
balja

Det som går in kommer ut

Videoklipp
7 mins

Visa
Titta på detta videoklipp: https://youtu.be/s-Fuicg_rSI

Diskutera

 • Tror du att det stämmer att det som vi fyller våra liv med är det som sedan kommer ut ur oss? Varför/varför inte?
 • Hur kan vi bli försiktigare med vad vi fyller oss själva med?
Modul material
Projektor
Högtalare
CORE

Var förståndig

Tänkvärt
6 mins

Läs
Dela in barnen i mindre grupper och dela ut biblar till alla. Be dem läsa följande bibelord om vishet, förstånd och insikt.

Psaltaren 119:66
"Ge mig god insikt och kunskap, för jag litar på dina bud."

Jakobsbrev 1:5
"Om någon av er saknar vishet ska han be till Gud, som ger åt alla, generöst och utan förebråelser, och han ska få vad han ber om."

Hosea 14:10
"Den som är vis förstår detta, den som är förståndig inser det. Herrens vägar är rätta. De rättfärdiga vandrar på dem, men de upproriska kommer på fall."

Ställ följande frågor efter varje vers:

 1. Vad säger den här versen om att vara vis och förståndig? (Att ha urskiljningsförmåga.)
 2. Vad skulle vara annorlunda för dig om du försökte leva enligt denna bibelvers?
 3. Vad kan vi lära oss från den här bibelversen angående vårt användare av YouTube?
Modul material
Biblar

Titta innan du ser

Tänkvärt
6 mins

Aktivitet

 • Om du har en stor grupp dela gärna upp dem i två eller tre mindre grupper. Se dock till att du har minst en ledare i varje grupp. 
 • Barnen ska tänka ut praktiska tips som kan hjälpa dem att ha urskiljningsförmåga när de tittar på YouTube. 
 • Ge grupperna några minuter att fundera ut en plan eller frågor som de ska ställa sig innan de börjar titta på en YouTube video. Några exempel skulle kunna vara: “Jag ska tänka efter om videoklippet jag vill titta på hjälper mig att leva ett bra kristet liv” eller “Jag ska läsa beskrivningen om vad videoklippet handlar om för att bättre kunna avgöra om videons innehåll är bra eller dålig för mig”.
 • Låt de olika grupperna dela med sig av sina tankar och planer.
 • Skriv gärna upp alla bra tankar och låt barnen ta en bild av er gemensamma sammanfattning, som en hjälp för dem att påminna sig om vad de kommit fram till i sina samtal. 
Modul material
Papper och penna
CORE

I dina tankar

Tänkvärt
8 mins

Läs
Filipperbrevet 4:8
"Och nu, syskon, det som är sant, det som är värt respekt och det som är rätt, rent, värt att älska och tala väl om, allt som är förtjänstfullt och värt beröm, håll det i era tankar." (NUB)

 "För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant." (SFB 2015)

Säg
Det här bibelordet innehåller bra praktiska råd. När det gäller att ha urskiljningsförmåga (vara vis, förståndig och ha bra omdöme), är det bra om det vi tittar på/tänker på/pratar om kan passa in i någon av de kategorier som finns beskrivna i detta bibelord. Om det inte gör det, borde vi kanske välja att inte titta på det. Låt oss därför titta på vad dessa ord betyder:

Aktivitet
Skriv ner följande adjektiv/ord från bibelversen på olika papper och sätt upp dem runt om i rummet med hjälp av häftmassa. 

 • Sant
 • Värt respekt  (eller Värdigt)
 • Rätt
 • Rent
 • Värt att älska
 • Tala väl om
 • Värt beröm

Låt barnen gå runt och titta på orden och fundera över deras betydelse. Lägg fram några färgpennor vid varje papper och låt barnen skriva ner några av sina tankar, definitioner eller exempel på vad orden kan tänkas betyda. Du kan spela lite bakgrundsmusik medan de går runt och funderar. Du kan även skriva ner dina tankar för att komplettera det som barnen skriver. 

Säg
Bibeln ger oss dessa ord som en mall att följa. Frågan är om de saker som vi väljer att titta på går bra ihop med dessa ord från Bibeln. Det kan vara så att det vi tittar på inte passar ihop med något av orden eftersom det bara handlar om ofarliga, roliga videoklipp. Det är OK att titta på sådant även om det inte passar in med orden från Fil 4:8. Vi borde dock försöka att vara visa och förståndiga och använda våra hjärnor som silar för att sortera ut vad som vi borde titta på och vad som inte är bra för oss. Låt oss använda YouTube till att bygga upp oss själva till att bli bra människor, inte fylla oss med saker som kan göra att dåliga saker kommer ut ur våra munnar eller genom vårt beteende. 

Modul material
Biblar
pennor
papper
musik
häftmassa
CORE

Blir inspirerad

Videoklipp
15 mins

Diskutera

 • Har du något videoklipp från YouTube som har inspirerat dig?
 • Vad var det som fick dig att må bra eller inspirerade dig när du såg det?

Visa
Beroende på hur mycket tid ni har kan du välja att visa några av de videoklipp som barnen rekommenderar. Om barnen inte kommer med några förslag kan du visa något av dessa videoklipp eller egna förslag som du har:

https://youtu.be/NIsnVhsUhMU
(Inga armar, inga ben - inga problem!)

https://youtu.be/nwAYpLVyeFU
(Life vest inside - Boomerang of kindness)

Modul material
Projektor
Högtalare

3D bön

Be
5 mins

Be

 • Ge ut traditionella 3D glasögon (med röd och blå plast) till varje barn. 
 • Be först barnen att blunda med ett öga och endast tittar genom det röda “glaset”. Låt barnen fundera över vilka mindre bra saker som de har tillåtit dem själva att titta på och fylla sig med. Låt barnen be om förlåtelse för det. Du kan endera låta detta vara en stund av tyst bön eller så kan barnen repetera en bön efter dig. 
 • Efter en stund ber du barnen att byta öga och bara titta genom det blå “glaset”. Ta en kort stund av bön vilken ska uppmuntrar dem att endast fylla sig själv med saker som är bra, nyttigt och uppbyggliga. Återigen kan du låta det vara en stund av tyst bön eller så kan du leda dem igen i en kort bön.
 • Slutligen ber du dem ha båda ögonen öppna och led dem i en sista reflektion – där Gud får vara i fokus. När vi använder 3D glasögon hjälper det oss att se (filmer) på ett nytt sätt. Be en sista bön om att alla ska kunna fokusera på Gud på ett nytt sätt den kommande veckan. 
 • Om du inte behöver få tillbaka glasögonen kan du låta barnen behålla dem som ett minne på vad de har lärt sig och bett för. 
Modul material
traditionella 3D glasögon

Be innan du tittar

Be
5 mins

Säg
En utmaning som vi vill ge er är att be innan ni tittar. Det är bra att låta Gud vara en del av vårt dagliga liv, även när det gäller YouTube och vad vi tittar på där. Ta det som en utmaning denna vecka att be först innan du börjar titta på något på YouTube. Gud kan hjälpa oss att avgöra vad som är bra och dåligt för oss att titta på. Gud kan också ge oss styrkan att hoppa över de videoklipp som vi egentligen vet inte är bra för oss. 

Be
Istället för att ge ut en färdigskriven bön till barnen att ta med sig hem, ge barnen några minuter att (som grupp eller individuellt) skriva ner en bra bön som de kan ta med sig hem och använda sig av den kommande veckan.

Modul material
papper
pennor