YouTube 1

Gilla och prenumerera: YouTube 1

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den första samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen ska vi prata om hur vi borde förhålla oss till YouTube och hur vi väljer vad vi borde och inte borde titta på. 

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Samlingens längd: 87 min

Mål

  • Att samtala om den fantastiska värld som finns på YouTube.
  • Att fundera över var gränsen går för vad vi borde eller inte borde titta på.
  • Att fundera på hur vi kan avgöra vad som är bra och dåligt för oss.

Beskrivning

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den första samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen ska vi prata om hur vi borde förhålla oss till YouTube och hur vi väljer vad vi borde och inte borde titta på. 

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Material till samlingen