Man på vägen

Nära möte 1: Saul blir Paulus

I den här miniserien på två delar funderar vi på vad det betyder för våra liv när vi lär känna Jesus. I den första samlingen kommer vi att läsa om när Paulus(Saul) möter Jesus på vägen till Damaskus och får sitt liv helt förvandlat.Paulus har skrivit de flesta av breven i Nya Testamentet och fast han en gång var den som förföljde de kristna påverkar nu istället hans teologi vad vi tro och lär ut i kyrkor och församlingar idag. Paulus liv och vittnesbörd visar på den kraft som finns i Jesus. Jesus kan förvandla den hårdaste ateist och öppna deras ögon för evangeliet. 

Bibelvers: Apg 9:1–17, 1 Kor 15:9, Apg 9:21–22 

Session Length: 106 mins

Mål

 • Att fundera på vem Paulus var innan han mötte Jesus och vem han var efter.
 • Att fundera på vår identitet och hur vi kan leva ut vår identitet i Jesus.
 • Att prata om hur vi kan berätta våra livsberättelser för varandra för att bygga upp vår tro och uppmuntra varandra.

Beskrivning

I den här miniserien på två delar funderar vi på vad det betyder för våra liv när vi lär känna Jesus. I den första samlingen kommer vi att läsa om när Paulus(Saul) möter Jesus på vägen till Damaskus och får sitt liv helt förvandlat.Paulus har skrivit de flesta av breven i Nya Testamentet och fast han en gång var den som förföljde de kristna påverkar nu istället hans teologi vad vi tro och lär ut i kyrkor och församlingar idag. Paulus liv och vittnesbörd visar på den kraft som finns i Jesus. Jesus kan förvandla den hårdaste ateist och öppna deras ögon för evangeliet. 

Bibelvers: Apg 9:1–17, 1 Kor 15:9, Apg 9:21–22 

Material till samlingen

 • lovsång
 • dator/mobiltelefon
 • Högtalare
 • papper
 • träkors
 • korgar
 • pennor
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • Choklad
 • Biblar
 • Biblar
 • Papper och pennor
 • Pappa
 • häftmassa
 • Biblar

Samlingens moduler

Potatisplockning 

Introduktion
7 mins

Aktivitet

 • Sprid ut ett antal potatisar på golvet. 
 • Dela in barnen i två grupper. 
 • Syftet med denna lek är att samla så många potatisar i väskan som möjligt. 
 • En grupp kommer att ha förbundna ögon och måste krypa på golvet för att plocka upp potatisen och lägga dem i sin väska medan det andra laget ropar ut instruktioner för vart de ska söka.
 • Vinnaren är den som lyckas samla flest potatis på 30 sekunder. 
 • Byt sedan så att de som instruerat nu får söka potatis istället. 

Säg
Idag kör vi igång vårt tema om nära möten och vi kommer att börja med att titta på Paulus möte med Jesus och hur det radikalt förändrade honom. När Saul reste längs vägen till Damaskus fick han en uppenbarelse om Jesus och förlorade sin syn tillfälligt. Han förblev blind i 3 dagar och fick tillbaka sin syn igen när han blev fylld med den helige Ande. Vi kommer att titta närmare på den här berättelsen under dagens samling. 

Modul material
Potatis
plastkassar

Ljusjakten

Lek
7 mins

Förberedelser: Ni kommer att behöva ett ganska stort utrymme för denna aktivitet samt en ficklampa.

Aktivitet

 • Utse den ena änden av rummet till att vara startpunkt och den andra änden till att vara mållinjen.
 • Välj en person som får vara jägare med en ficklampa. Be denne ställa sig vid mållinjen och ge denne ficklampan.
 • De övriga ska ställa upp sig på startlinjen.
 • Släck alla lampor i rummet och låt ledaren ropa 3,2, 1, kör! På “kör” måste alla börja springa mot mållinjen. 
 • Jägaren ska sedan ropa "stopp” och på "stopp” måste alla ducka för att undvika att bli träffad av jägarens ljusstråle.
 • Om någon fortfarande står upp och blir träffad av ljusstrålen är denne ute ur leken.
 • Den som först lyckas ta sig hela vägen över till den andra sidan vinner.
 • Om detta visar sig vara för lätt kan du välja att ha flera jägare och flera ficklampor. 

Säg
I dagens samlingen kommer vi att läsa om Sauls/Paulus historia. I Apostlagärningarna 9:1 kan vi läsa att Saul faktiskt var på väg för att döda  Jesu anhängare när han blev stoppad av ett bländande ljus (Apg 9:3). Vi kommer att följa hans historia och se hur detta möte med Jesus förändrade honom helt.

Modul material
Ficklampa
stort rum

Gör motsatsen

Lek
6 mins

Aktivitet

 • Ställ fram en stol, solglasögon och en hatt/keps till varje deltagare. 
 • Låt en frivillig komma fram och leda gruppen. 
 • Varje gång  ledaren gör en rörelse (sätter sig på stolen, sätter på sig solglasögon eller sin hatt ska alla andra göra det motsatta. Till exempel, om ledaren sitter på stolen måste alla andra antingen sätta på sig solglasögonen eller sätta på sig sin hatt.
 • Be ledaren börja långsamt och sedan göra rörelserna allt snabbare. 
 • Den som istället kopierar ledaren är ute och vinnaren är den som klarar av att göra motsatsen längst.

Säg
Idag kör vi igång vår serie om "nära möten" och vi lär oss mer om Saul som blev Paulus. Hur mycket vet du redan om Saul/Paulus? När Saul träffade Jesus var blev han en helt förvandlad man. Paulus hade ett möte med Jesus som radikalt förändrade honom. Han gick från att förfölja de kristna till att själv förföljas för att han predikade om Jesus! Han gjorde en helomvändning! Att möta Jesus kan förändra oss helt. Från vrede till fred, från skam till frihet - Jesus kan vända våra liv 180 grader. Vi behöver inte kopiera andra människor och vara som dem eftersom Jesus kallar oss för att vara unika och följa hans plan för våra liv. 

Modul material
stolar
solglasögon
hattar/kepsar

Ett ovanligt samtal 

Tankar från Bibeln
12 mins

Aktivitet 

 • Dela ut biblar till varje deltagare.
 • Låt några frivilliga komma fram för att visa hur det gick till när Saul mötte Jesus på vägen till Damaskus.
 • Du kommer att behöva personer för följande roller: Saul
- Jesus-
 Män som reste med Saul- Ananias- Berättare
 • Uppmuntra alla att utföra sina roller med inlevelse.

Till ledaren: Berättaren kommer att läsa hela bibelstycket så det är viktigt att välja en person som kan läsa med stor inlevelse för denna uppgift. Berättaren är den som ger de övriga deltagarna vägledning i dramat.

Läs 
Apg 9:1-20 

Fråga 

 1. Vem var Paulus innan han träffade Jesus? (vers 1-2) 
 2. Hur var han när han träffade Jesus? (vers 19-21)
 3. Titta på vers 5. Vad lägger ni märke till i den versen?
 4. Varför tror du att Saul kallade Jesus för Herre? Hur visste han att han var Herre? Var det något i Jesu närvaro som gjorde att Saul förstod att Han var gudomlig?
 5. Hur tror du att du skulle reagera om Jesus uppenbarade sig för dig som han gjorde för Saul?
Modul material
Biblar

Saul or Paulus? 

Aktivitet
7 mins

Säg 
Idag kommer vi att fokusera på en person i Bibeln som heter Saul som sedan blev Paulus. Innan han träffade Jesus var Paulus våldsam, fördömande och förföljde de kristna. Efter att han träffat Jesus förändrades han helt. Paulus har skrivit många av böckerna i Nya Testamentet i Bibeln och hans teologi undervisas till och med i kyrkan idag.

Aktivitet
Sätt upp ett papper med namnet “Paulus” i ena änden av rummet och ett annat papper som säger “Saul” i andra änden av rummet. När du ropar ut orden nedan ska barnen springa till den sida av rummet som de tycker ordet passar bäst till (Paulus eller Saul). Om de tycker att det passar lika bra för båda kan de ställa sig mitt emellan.

 • Frimodig
 • Ledare
 • Inspirerande
 • Passionerad
 • Lärare
 • Jude
 • Kristen

Säg
De här frågorna var lite kluriga på ett sätt eftersom de kunde beskriva Paulus både före och efter hans omvändelse. Hans personlighet förändrades inte men hans karaktär gjorde det. Hans hjärta ändrades från att vara mot Gud till att vara för Gud. Fundera på hur du själv upplevde mötet med Jesus eller någon annan du känner. Hur har det förändrat dig eller demHar du lagt märke till några positiva förändringar i ditt liv sedan du börjat tro på Gud? När vi vandrar med Jesus och välkomnar Honom gör han oss mer och mer lik Honom. 

Modul material
Pappa
häftmassa

Total 180

Fundera
5 mins

Aktivitet

 • Dela ut pennor och papper till varje person.
 • Uppmuntra dem att ta lite tid att tänka på vad som har förändrats i deras liv sedan de lärde känna Jesus. Har de förändrats? Har deras livsstil eller attityd förändrats? Uppfattar de Jesus annorlunda nu än tidigare när de inte riktigt kände honom?
 • Låt dem som vill dela med sig till gruppen vad de har skrivit på sina papper.      
Modul material
Papper och pennor
CORE

Paulus berättelse 

Tankar från Bibeln
10 mins

Till ledaren: Dela in barnen i mindre grupper med en hjälpledare i varje grupp. Dela ut en bibel till varje person.

Säg
I detta bibelstycke berättar Paulus sin egen livsberättelse. Efter sitt möte med Jesus tog Paulus liv en radikal vändning. Istället för att förfölja de judarna som följde Jesus blev han nu själv någon som reste runt och predikar om Jesus. Han är vid denna tidpunkt i Jerusalem och judarna som inte trodde på Jesus menade att han predikade fel budskap. Det blev upplopp, Paul blev slagen, folk försökte döda honom och han blev gripen. Han har nu möjlighet att tala offentligt och förklara sig.

Läs
Be någon i gruppen läsa Apostlagärningarna 22:1-16 högt.

Fråga
1. Vad tänker du om detta bibelord?
2. Vad kan vi lära oss om Paulus liv från hans berättelse?
3. Vilka förändringar har Paulus genomgått?
4. Hur tror du att du skulle känna dig om du var i Paulus situation och förföljdes för din tro?

Modul material
Biblar

Modigt vittnesbörd

10 mins

Säg
I Apg. kapitel 22 försöker Paulus få folket på sin sida genom att förklara att han är en av dem. Han är en jude precis som dem och han kommer från samma bakgrund. Han försöker vinna deras tillit genom att visa på deras likheter och på så vis undkomma att bli dödad. Paulus försöker försvara sin tro på Jesus och förklara vad som hänt honom. Han vill berätta att det som hänt honom också kan hända andra.

Det kan vara viktigt att berätta vår egen historia om när vi mötte Jesus för andra. De kanske inte säger något till dig just då men det kan få dem som lyssnar att börja fundera på vem Jesus är. Särskilt om du lever ditt liv på ett sätt som gör att de ser att du är annorlunda än andra och faktiskt bryr dig om dem på riktigt. Vår berättelse kan vara ett sätt att dela evangeliet. Något som vi kan lära oss av den här bibelberättelsen är att inte vara rädda för att delge vår berättelse.

Fråga

 1. Vad är ett vittnesbörd enligt dig?

 2. Vad tänker du när du hör andra människors vittnesbörd?
 
 3. Finns det något som håller dig tillbaka från att berätta din egen berättelse för andra?
 4. Hur kan vi bli mer frimodiga i att ge våra vittnesbörd?
Modul material
Biblar
CORE

Vad betyder ditt namn?

10 mins

Aktivitet 
I Bibeln hade namn ofta en speciell betydelse och de kunde vara väldigt talande. Fråga barnen om deras namn betyder något särskilt? Tycker du att ditt namn beskriver någonting som stämmer in på dig?
Låt barnen försöka gissa betydelsen av följande namn efter du gett dem en liten ledtråd. Den som gissar rätt först vinner en bit choklad.     

Barnabas- tröstens son (någon som uppmuntrar andra) 
Susanna- Hebreiskt namn för lilja (en vit blomma) 
Aaron- stark (motsatsen till svag) 
Abraham- fader till många (någon som har många barn) 
Rut- vän (annat ord för kompis) 
Deborah- bi (Det som tjuren Ferdinand satte sig på) 
Abigail- faderns glädje (en sorts familjemedlem- någon som gör sin far stolt) 
Bethany- hus med sång (you might live in one of these, a way of expressing someone’s feelings) 
Andrew- stark man (något en kille blir om man tränar på gym)
Ebenezer- en minnessten som restes för att komma ihåg att hittentills har Herren hjälpt mig” (you might study these in geography, if someone gives you a hand they ‘...’ you) 
Emmanuel- Gud med oss (att vara nära någon) 

Säg 
Våra namn ger oss identitet. Namn har en betydelse. Sauls namn ändrades egentligen inte när han mötte Jesus för i Apg kapitel 9:13 kallas han fortfarande för Saul. Men vissa menar att det har betydelse att Sauls namn ändrades till Paulus inför hans första missionsresa. Vi vet inte säkert utifrån bibeln varför Sauls namn ändrades men det märks att han tog sig an en ny identitet som kristen efter han mötte Jesus. Bibeln säger att vi blir nya skapelser när vi tror på Jesus. I 2 Kor 5:17 står det “ Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta, och något nytt har börjat.” NUB Vi är inte samma person som innan vi mötte Jesus, han ger oss en ny identitet. Vi gör fortfarande misstag men vi är inte samma person som tidigare.

Fråga
1. Vad innebär det att ha sin identitet i något?
2. Vad betyder det när vi säger "vår identitet är i Jesus?"
3. Var tror du att du hittar din identitet? Är det i Jesus? Andra människor? Eller i dina hobbys eller de saker du tittar eller lyssnar på?
4. Hur tror du att vi kan hitta en identitet i Jesus? 


Modul material
Choklad
CORE

Vittnesbörd på kartong 

Aktivera
15 mins

Säg
Idag har vi pratat om vårt vittnesbörd och om vår identitet. Nu ska vi få se ett kort videoklipp där några personer berättar om sina “före- och efter de mötte Jesus” berättelser.
        
Videoklipp 
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/6IlJjYMG_Dk  (Klicka på "CC" för att få svensk text)
(Vittnesbörd - Young Life) 

Aktivitet 

 • Beroende på hur du tycker att din grupp arbetar bäst kan de göra den här aktiviteten som grupp, dela in sig i mindre grupper eller arbeta en och en.
 • Lägg ut bitarna av kartong eller papper och pennor till varje person.
 • Be dem skriva ner ett ord eller beteende som de vill att Jesus ska hjälpa dem att förändra och skriva det på kartongbiten. 

Läs
Rom 3:23-24 “Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Nu har de gjorts rättfärdiga, fritt, av nåd, genom att han låtit Kristus Jesus köpa dem fria.” NUB

2 Kor 5:17–18 “Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta, och något nytt har börjat. Allt detta kommer från Gud, som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst.” NUB

Säg
Detta innebär att du är älskad, värdefull och förlåten. Du har blivit adopterad som ett barn in i Guds familj. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek!

Gör
Be barnen nu stryka över det ord de skrivit på sina papper. Be dem skriva ned sin nya identitet i Kristus på den andra sidan: vem säger Gud att de är? 

Modul material
korgar
pennor
dator
Högtalare
Projektor

Möt Jesus

Reflektera
9 mins

Till ledaren: 

 • Ta så lång tid som du anser att gruppen behöver för denna uppgift.
 • Ställ fram ett stort kors av trä som barnen kan fästa sina lappar på med häftstift eller häftmassa.
 • Förbered lappar med texten “Jag är ett Guds barn” och placera dem i en korg vid korset.
 • Sätt på en sång som bakgrundsmusik t.ex: https://www.youtube.com/watch?v=NoPJbw3u2CQ (Vilket underbart namn det är- Hillsong).

Säg
Vi ska nu ta en stund och fundera på ett par saker.

 1. Har vi mött Jesus? Vill vi möta honom? Hur ser vår egen berättelse om hur vi mötte Jesus ut? 
 2. Be Jesus att tala till er och visa er saker som ni skulle behöva ändra på i era liv. Det kanske är en attityd eller inställning vi har eller något som vi gör som vi vet är fel (t.ex. ilska, hur vi behandlar andra människor eller vad vi ser på Youtube).

Aktivitet

 • Ta ett papper och en penna och skriv ner era tankar och lägg det sedan vid korset.
 • Efter de lämnat sin lapp får de ta ett av de papper som du förberett med texten “Jag är ett Guds barn”.
 • Fråga barnen om det är någon av dem som vill möta Jesus för första gången i sitt liv.
 • Be för den personen.
Modul material
lovsång
dator/mobiltelefon
Högtalare
papper
träkors

Två uppdrag

Uppdrag
3 mins

1) Idag har vi fått höra Paulus vittnesbörd. Har du någonsin hört din familjs eller dina vänners vittnesbörd? Det kan vara ganska häftigt och lärorikt att lyssna till andra personers vittnesbörd om hur de mötte Jesus. Ta chansen den kommande veckan och be dem berätta sin historia för dig! 
2) Dela ditt vittnesbörd! Som vi sett i dagens berättelse är våra vittnesbörd ett sätt att dela  med oss av evangeliet. Paulus gav sitt vittnesbörd offentligt till en stor skara människor som ville döda honom. Utmana dig själv till att dela med dig av din egen berättelse till minst en person den kommande veckan. Var modig! Du kommer säkert inte att mötas av en så hatfull grupp människor som Paulus gjorde. 

Guds plan

Be
5 mins

Säg
I berättelsen vi hört idag säger Gud följande om Paulus “…jag har utsett honom till att vara mitt redskap! Han ska göra mitt namn känt för många olika folk och makthavare och för Israels folk.” (Apg 9:15) Gud hade en plan för Paulus även fast han hade gjort hemska saker i sitt liv. Det spelar ingen roll vem vi är eller vad vi har gjort så förlåter Jesus oss när vi kommer till Honom i tro. Han har en plan för våra liv. Vill du bli använd av Gud? Han kan vända på saker i våra liv och förvandla oss men ibland tycker inte andra människor om när någon blir en ny människa i Kristus. Det kan vi bland annat se i Paulus liv när han blev förföljd för sin tro.

Be
Ta en stund och be för varandra och för att Gud ska utföra ett verk i era och barnens liv.