Tre kors

Nära möte 2: Rövaren på korset

I den här miniserien lär vi oss om personer i Bibeln som hade ett nära möte med Jesus och hur det förändrade deras liv. Lukas evangelium är den enda plats i Bibeln där det berättas om rövaren på korset och det samtal Jesus hade med honom. I de andra evangelierna står det att två män hängde bredvid Jesus men Lukasevangeliet ger oss detaljer om den livsomvälvande berättelsen som ger rövaren hopp för evigheten. Jesus kom till världen så att vi skulle kunna lära känna Gud och ha evigt liv. Det finns ingen som är FÖR trasig eller FÖR långt bort för att Jesus ska kunna frälsa dem. I den här samlingen utforskar vi Jesu nåd och det hopp som finns för alla som tror på Honom.

Bibelverser: Luk 23:39–43, Joh 3:16–17

Samlingens längd: 96 min

Mål

  • Att illustrera att vi alltid kan vända oss till Gud hur illa det än ser ut för oss.
  • Att förstå att Jesus kom för att frälsa och inte för att fördöma oss.
  • Att förstå att vi inte behöver försöka vara “tillräckligt bra” för att komma till Gud.

Beskrivning

I den här miniserien lär vi oss om personer i Bibeln som hade ett nära möte med Jesus och hur det förändrade deras liv. Lukas evangelium är den enda plats i Bibeln där det berättas om rövaren på korset och det samtal Jesus hade med honom. I de andra evangelierna står det att två män hängde bredvid Jesus men Lukasevangeliet ger oss detaljer om den livsomvälvande berättelsen som ger rövaren hopp för evigheten. Jesus kom till världen så att vi skulle kunna lära känna Gud och ha evigt liv. Det finns ingen som är FÖR trasig eller FÖR långt bort för att Jesus ska kunna frälsa dem. I den här samlingen utforskar vi Jesu nåd och det hopp som finns för alla som tror på Honom.

Bibelverser: Luk 23:39–43, Joh 3:16–17

Material till samlingen