Tre kors

Nära möte 2: Rövaren på korset

I den här miniserien lär vi oss om personer i Bibeln som hade ett nära möte med Jesus och hur det förändrade deras liv. Lukas evangelium är den enda plats i Bibeln där det berättas om rövaren på korset och det samtal Jesus hade med honom. I de andra evangelierna står det att två män hängde bredvid Jesus men Lukasevangeliet ger oss detaljer om den livsomvälvande berättelsen som ger rövaren hopp för evigheten. Jesus kom till världen så att vi skulle kunna lära känna Gud och ha evigt liv. Det finns ingen som är FÖR trasig eller FÖR långt bort för att Jesus ska kunna frälsa dem. I den här samlingen utforskar vi Jesu nåd och det hopp som finns för alla som tror på Honom.

Bibelverser: Luk 23:39–43, Joh 3:16–17

Samlingens längd: 96 min

Mål

 • Att illustrera att vi alltid kan vända oss till Gud hur illa det än ser ut för oss.
 • Att förstå att Jesus kom för att frälsa och inte för att fördöma oss.
 • Att förstå att vi inte behöver försöka vara “tillräckligt bra” för att komma till Gud.

Beskrivning

I den här miniserien lär vi oss om personer i Bibeln som hade ett nära möte med Jesus och hur det förändrade deras liv. Lukas evangelium är den enda plats i Bibeln där det berättas om rövaren på korset och det samtal Jesus hade med honom. I de andra evangelierna står det att två män hängde bredvid Jesus men Lukasevangeliet ger oss detaljer om den livsomvälvande berättelsen som ger rövaren hopp för evigheten. Jesus kom till världen så att vi skulle kunna lära känna Gud och ha evigt liv. Det finns ingen som är FÖR trasig eller FÖR långt bort för att Jesus ska kunna frälsa dem. I den här samlingen utforskar vi Jesu nåd och det hopp som finns för alla som tror på Honom.

Bibelverser: Luk 23:39–43, Joh 3:16–17

Material till samlingen

 • Papper och penna
 • två stolar
 • priser
 • papper
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • Coca-Cola burk
 • Biblar
 • Biblar
 • stol
 •  frågor

Samlingens moduler

Mänsklig bingo

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Låt varje deltagare skriva sitt namn på en lapp, vika ihop den och lägga den i en hatt/skål.
 • Ge varje deltagare ett större papper och en penna.
 • Förklara att de har fem minuter på sig att samla tre fakta om sex olika personer i gruppen.
 • Uppmuntra dem att prata med personer som de inte känner så väl.
 • När alla är klara får de sätta sig på sin plats igen.
 • Förklara att du kommer att dra olika namn från hatten/skålen och läsa upp dem.
 • Om det namn du läser upp finns med på deras lista får de bocka av det på sitt papper.
 • Den som först har bockat av alla sex namn på sitt papper och ropar bingo vinner.
 • Vinnaren får sedan introducera sina sex personer och berätta vad de skrivit ned om dem.
 • Ge ett litet pris till vinnaren.

Säg
I den här aktiviteten lärde vi oss nya saker om de övriga i gruppen. Vi avslöjade kanske några intressanta fakta om oss själva men Jesus känner till allt om oss; det goda, det dåliga och till och med det vi inte sagt till någon. Ändå älskar han oss så mycket att han kom till jorden och dog för våra synder. Detta gjorde Han så att vi skulle kunna ha en relation med Honom och evigt liv när vi dör. Dagens tema handlar om rövaren på korset och hur Jesus visade nåd och förlåtelse till honom.

Modul material
papperslappar och pennor
skål/hatt
ett litet pris

Vad väljer du?

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Förklara för barnen att du kommer att ställa dem några frågor och att de ska besvara dem genom att springa till olika sidor av rummet.
 • Utse en sida av rummet till att indikera att de valt alternativ 1 och den andra till att betyda alternativ 2.
 • Förklara att du kommer att indikera vilket svar som hör till vilken sida genom att peka med din hand.
 • Ställ frågorna och om du har tid kan du efter varje fråga be några av deltagarna att motivera sina beslut.

Ställ följande frågor:

 1. Skulle du hellre vara en en hamster eller en liten noshörning?
 2. Skulle du hellre kunna stoppa tiden eller kunna flyga?
 3. Skulle du hellre vara född med en elefantmage eller en giraffhals?
 4. Skulle du hellre vara ett sandslott eller en våg?
 5. Skulle du hellre pussa en manet eller kliva på en krabba?
 6. Skulle du hellre vara enögd eller tandlös?
 7. Skulle du hellre svälta en dag eller vara utan mobil en dag?
 8. Skulle du hellre vara 1 meter lång eller 2.5 meter lång?

Säg
Vi fattar hela tiden olika beslut och en del är viktigare än andra. Det kan vara allt från vad vi vill äta till frukost till vilken färg vi ska välja på sockarna. Ofta är det saker som inte påverkar våra liv på något särskilt sätt men det finns också beslut som vi måste fatta som kan påverka resten av våra liv. Det finns ett beslut som inte bara påverkar våra liv här och nu men även livet efter detta. Det beslutet handlar om huruvida vi tror att Jesus är den han utav sig för att vara och om vi vill leva för Honom eller väljer att ignorera Honom. Vi kommer strax att läsa i Bibeln om hur en av de rövare som blev korsfästa samtidigt som Jesus valde att reta Jesus medan den andre valde att tro på Honom. Deras beslut gjorde att deras framtid såg väldigt annorlunda ut.

Modul material
 frågor

Våga tro! 

Uppdrag
5 mins

Fråga
När använder vi oss av tro?

Aktivitet

 • Dela in barnen två och två (helst med någon de känner och litar på).
 • Be paren ställa sig så att en av dem kan fånga den andre när denne faller baklänges.
 • Låt dem försöka detta men börja med att stå ganska nära varandra så att fallet inte blir svårt att hantera.
 • Be barnen byta plats med varandra så att alla får känna hur det känns att falla.
 • Fråga barnen hur det kändes att behöva tillförlita sig på att deras vän skulle fånga upp dem?
   

Säg
Var det enkelt eller svårt att lita på någon och falla baklänges?
När rövarna hängde på korset sa en av dem till Jesus ”Jesus, kom ihåg mig den dag du kommer med ditt rike.” Detta visade mer till och med mer tilltro till att Jesus var Messias än Jesu lärjungarna hade visat. När Jesus blev arresterad flydde nämligen flera av lärjungarna och började tvivla på att Jesus verkligen hade kommit för att frälsa dem. Vem eller vad väljer vi att sätta vårt hopp till idag?
  

Håller stolen?

Tankar från Bibeln
5 mins

Aktivitet

 • Placera en stol framför barnen och fråga dem om de tror att den skulle hålla för dem att sätta sig på.
 • Förklara att det enda sättet de kan få reda på om den verkligen håller för deras vikt är att faktiskt sätta sig på den.
 • Be en frivillig komma fram och sätta sig på stolen.

Säg
Vi kan tro att något är sant (ni trodde alla att den här stolen skulle hålla om ni satte er på den) men den tron blev inte prövad förrän ni faktiskt valde att sätta er på den. När den höll för er att sätta sig på gick den tro ni hade från att bara var något ni trodde i era huvuden till att bli något som ni verkligen kunde lita på var sant. Så är det med Gud också. I Joh 3:16–17 står det “Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom.” (NUB). Vi kan tro att Gud är verklig och att han sände sin son Jesus att dö för oss men det är inte förrän vi gör något och faktiskt börjar följa Honom som det kommer att förändra våra liv. Jesus uppmanar oss att tro på Honom och det Han gjorde för oss på korset.

Modul material
stol

Jesus på korset

Tankar från Bibeln
10 mins

Aktivitet

 • Samla barnen (eller dela in er i grupper med 4-5 personer i varje grupp om du har många deltagare).
 • Dela ut biblar och läs Luk 23:35–43

Samtala om

 1. Var det något i det här bibelordet som ni särskilt la märke till?
 2. Vad säger det här bibelordet oss om Jesus?
 3. Vad säger bibelordet oss om rövarna på korset?
 4. Vilken av rövarna kan du relatera till; den som bad Jesus bevisa vem Han var eller den som trodde på Honom?
 5. Har du några andra funderingar kring det här bibelordet? Isåfall, vilka?
Modul material
Biblar

Sista-minuten-beslut

Fundera
4 mins

Samtala om
Vad skulle du ta med dig om ditt hus höll på att brinna upp och du bara hann rädda två saker?

Säg
Ibland kan det vara så att sista minuten beslut som vi tvingas fatta visar vad vi egentligen tycker är viktigt. När Jesus och de två rövarna hängde på korset visste de att de hade väldigt kort tid kvar att leva. En av rövarna använde sina sista ord till att förlöjliga Jesus medan den andre förstod att han behövde be om förlåtelse och ge sitt liv till Jesus. Vad väljer vi i en situation där vi antingen kan välja att följa Jesus eller vända oss bort ifrån Honom? Är det lätt eller svårt att stå upp för vår kristna tro?
  

CORE

Explosiv vara!

Tänkvärt
15 mins

Till ledaren: Den här videon visar den bubbliga cola burken- du kanske vill ta en titt på den först innan du prövar experimentet själv: https://www.youtube.com/watch?v=l5xbgNTxApo 
(Soda Can Shake-Up - Cool Science Experiment) 

Samtala om

 1. Be barnen fundera på olika sätt man kan lida på.
 2. De har förmodligen alla upplevt lidande på ett eller annat sätt, fråga dem hur de klarade av och handskades med den tiden i sina liv. Be dem komma med förslag på ur man kan handskas med lidande.
 3. Kan Jesus hjälpa oss i vårt lidande? Isåfall, på vilket sätt?

Aktivitet

 • Skaka en burk med Coca-cola och skicka sedan runt den till barnen.
 • Låt dem skaka om den lite till om de vill.
 • När burken gått varvet runt tar du tillbaka den, håller upp den och frågar om det finns någon som skulle vilja öppna den åt dig. (Ge den inte till den ev.frivillige).

Fråga
Vad tror ni kommer att hända när burken öppnas?

Säg
Förklara att vi människor kan vara lite som den här burken ibland. När vi har det jobbigt och lider kan vi ibland reagera som burken och plötsligt explodera. Precis som med burken så blir explosionen större  desto jobbigare vi har det. Knacka på sidan av burken ett par gånger och öppna sedan burken. Burken borde inte explodera nu. Förklara att vi precis som burken har två olika reaktioner som kan komma från oss: vi kan antingen reagera väldigt starkt vilket kan vara negativt för dem runt omkring oss eller så kan vi be om hjälp och undvika en kraftig reaktion.

Läs
Luk 23:39-43 

Säg
Att bli korsfäst var ett av de mest smärtsamma och förnedrande sätten man kunde dö på på Jesu tid. Det fanns två rövare som blev korsfästa samtidigt som Jesus och en av dem trodde på Jesus medan den andre förlöjligade Honom. Jesus frälste rövaren och lovade honom en plats i paradiset just när han var i den värsta möjliga position man kan tänka sig och fick utså den värsta möjliga smärtan. Jesus räddade honom inte undan korset men gav honom ett hopp för att framtiden skulle bli bättre än det han just nu var tvungen att genomlida. Jesus gick igenom samma sak och visste precis hur rövaren kände sig. Den andre rövaren fortsatte att förlöjliga Jesus och valde att ta sig igenom smärtan på egen hand, något som gjorde att hans framtid förmodligen såg annorlunda ut än den första rövarens. När vi går igenom jobbiga saker kan vi vara vissa om att Jesus finns vid vår sida och vill hjälpa oss om vi vänder oss till Honom. Väljer vi att klara saker på egen hand eller kommer vi till Jesus så att Han kan hjälpa oss och ge oss hopp? 
   

Modul material
Coca-Cola burk
Biblar

Det gäller alla!

Fundera
12 mins

Läs
Joh 3:16-17

Aktivitet
Ställ fram pennor och papper på ett bord. Be barnen skriva ut verserna från Joh 3:16–17 på pappret men förklara att de ska fylla i sitt eget namn där det står “världen” (förutom där det står världen första gången i vers 17). Låt dem måla och vara kreativa.

Samtala om

 1. Hur känns det att sätta in sitt eget namn iden här versen?
 2. Tror ni att den här versen fungerar med era egna namn?
 3. Fungerar den hela tiden eller bara ibland när du t.ex. varit snäll eller duktig? Varför eller varför inte?
 4. Fråga barnen om de tror att versen gäller alla personerna. Finns det namn som inte skulle gå att sätta in i bibelversen? Varför eller varför inte?

Säg
Guds kärlek och frälsningsplan gäller för alla människor. Hur deras liv än ser ut och vad än de har gjort. Detta blir uppenbart när vi läser om rövaren på korset. Det vi behöver göra är att be om förlåtelse, vända om från vår synd och komma till Jesus i tro. 

Modul material
papper
Biblar
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling

Work out!

Visa
5 mins

Mål: Tanken med den här aktiviteten är att visa att huruvida vi tycker att vi förtjänar ett pris eller inte så dog Jesus och uppstod igen från de döda för vår skull.

Aktivitet

 • Be två frivilliga komma fram och hjälpa dig med en illustration.
 • Be den ene springa på stället så snabbt de kan medan den andre får sätta sig ned på en stol. 
 • Be någon ta tid på en minut. (under tiden sätter ledaren sig ned och pratar avslappnat med personen som sitter ned). 
 • När minuten är över ger du ett litet pris till den som suttit ned (fast den som sprang var den som fick jobba hårdast) och tackar båda för hjälpen. 
 • (Den som var tvungen att springa kanske blir lite förargad att han/hon inte fick någon pris fast denne gjorde allt jobb- Ge även den andre frivillige ett pris efter du gett förklaringen nedan: )

  
Säg
En del tror att Gud vill att vi ska följa Honom så att vi ska göra en massa saker för Honom. De tror att kristna inte kan göra saker som de tycker om att göra utan måste göra en massa saker för Gud hela tiden. En del tror att kristna måste göra saker för att komma till himlen. Det stämmer att Bibeln säger att tron utan gärningar är död men berättelsen om rövaren på korset ger oss en annorlunda bild. D.L. Moody var en amerikansk evangelist och predikant och i en av sina böcker säger han “Rövaren på korset hade spikar genom sina händer så att han inte kunde arbeta och spikar genom sina fötter så att han inte kunde springa ärenden för Gud: han kunde inte lyfta vare sig hand eller fot för att jobba på sin frälsning men ändå erbjöd Jesus honom evigt liv. Jesus erbjöd honom en biljett till himlen och han tog emot den.”

Det är viktigt att komma ihåg att vi inte kan förtjäna vår väg till himlen. Jesus betalade priset för oss. Det som är viktigt och det Gud vill är att vi ska ha en relation med Honom. Som ni såg när jag bad två personer komma fram så fick en person göra allt jobb och medan den andre bara satt ned och pratade med mig. Det var den som som satt och pratade med mig som fick ett pris. det är vad Jesus vill att vi ska göra. Han vill inte att vi hela tiden ska vara upptagna med saker och aldrig ha tid för Honom. Detta betyder inte att vi aldrig gör saker för Gud. När man älskar någon gör man saker för den personen men det beror inte på att man måste utan på att man själv vill det. det enda sätt som vi kan förtjäna vår relation med Gud är genom att be om förlåtelse och komma till Honom. Det var allt rövaren på korset gjorde. Ge nu ett litet pris även till den andre frivillige som sprang på stället för att han/hon hjälpte dig med illustrationen.

Modul material
två stolar
priser

Skyldiga!

Be
15 mins

Fråga
Fråga barnen om de vet vad ordet “fördöma” betyder.
(Definition= kraftfullt uttrycka att något är dåligt och starkt ta avstånd från något.)

Säg

Det verkar ganska otrevligt eller hur? Fördömelse beror ofta på att man känner sig skyldig till något och att man bär på skam i sitt liv. En del tror att Jesu vill att vi ska känna oss skyldiga på grund av vår synd men i Joh 3:17 uttrycks det annorlunda “Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom.” NUB. Det finns säkert saker som vi skulle kunna känna oss skyldiga till men den här versen säger att vi inte behöver ha den känslan. 

Aktivitet 

 • Ge varje person ett bit papper och en penna låt dem sätta sig så att de kan skriva i lugn och ro utan att någon ser vad de skriver.
 • Be dem fundera på om det finns något som de känner eller har känt sig skyldiga till och skriva ned detta på sin lapp (försäkra dem om att de inte kommer att behöva visa den här lappen för någon).
 • Låt dem sedan fundera på hur de ska göra för att ta itu med den skam de känner. De kanske t.ex. kan korrigera sitt misstag genom att berätta sanningen istället för en lögn, de kan ge tillbaka något de stulit, eller de kan erkänna vad de gjort och ta konsekvensen.

Till ledaren: Detta kan vara svårt men det kommer att kännas skönt när de kan lägga händelsen bakom sig. Ta tid efter samlingen om något av barnen behöver prata med någon av er ungdomsledare om detta.  

Be
Förklara att Gud vill förlåta oss, inte bara för de saker som vi skrev ned på pappret utan för ALLA våra missgärningar. Vi kan be till Honom, tala om vad vi gjort och be om förlåtelse. När vi bekänner våra synder för Gud är våra synder förlåtna och vi behöver inte längre gå omkring med skam. Det betyder inte att vi kan göra vad vi vill och inte bry oss men att det finns en väg ut ur skam och fördömelse. Led barnen i en enkel bön och låt barnen riva upp sin lapp eller skrynkla ihop den till en boll och kasta den.

Modul material
Papper och penna

Var fri!

Be
5 mins

Till ledaren: Se till att ni som ledare har tid att stanna kvar en stund efter samlingen för att samtala med barnen om det behövs.

Säg
Om det är något som på ett särskilt sätt talat till dig under den här samlingen kan du stanna kvar och tala med någon av oss ledare om du vill. Du behöver inte känna dig skamsen och må dåligt över saker som hänt tidigare i ditt liv utan Jesus vill sätta dig fri från allt som varit. Det kanske finns någon här som skulle vilja börja en ny relation med Jesus efter det vi pratat om idag. Kom och prata med någon av oss ledare om det. Låt oss avsluta med att be tillsammans. Jag kommer i bönen att ge möjlighet för dig att komma till Jesus och be Honom komma in it ditt liv. Om du skulle vilja göra detta kan du be tyst i ditt hjärta tillsammans med mig. Om du inte känner dig redo för det här steget ännu kan du bara lyssna men var snäll och respektera det här ögonblicket och vad andra känner just nu (be barnen blunda och knäppa sina händer).
 

Be
Käre Jesus, Jag vet att jag är en syndare och inte förtjänar din kärlek. Förlåt mig mina synder. Jag tror att du dog för mina synder och uppstod igen från de döda för att ta mina synder på dig. Jag vill idag börja ett nytt liv med dig och följa dig. I Jesus namn jag ber. Amen.