Frågor

Apologetik: Att försvara sin tro

Vår tro är inte bara ett blint hopp utan något vi kan vara trygga med. I Pet 3:15 står det att vi alltid ska vara beredda att redogöra för det hopp som bor i oss. Ordet redogöra kommer från det grekiska ordet “apologea” och det är därifrån vi får ordet apologetik; att försvara vår kristna tro. I den här samlingen kommer vi att ge en introduktion till apologetik och prata om varför den är viktig. Under de kommande terminerna kommer vi att gå djupare i detta ämne och förhoppningsvis väcka ett intresse hos barnen att lära sig mer om kristendomen.

Samlingens längd: 92 min

Mål

 • Att introducera ämnet apologetik.
 • Att hjälpa barnen att se att den kristna tron är logiskt kompatibel.
 • Att uppmuntra barnen att fundera på vilka argument som kan användas för att argumentera för den kristna tron.

 

Beskrivning

Vår tro är inte bara ett blint hopp utan något vi kan vara trygga med. I Pet 3:15 står det att vi alltid ska vara beredda att redogöra för det hopp som bor i oss. Ordet redogöra kommer från det grekiska ordet “apologea” och det är därifrån vi får ordet apologetik; att försvara vår kristna tro. I den här samlingen kommer vi att ge en introduktion till apologetik och prata om varför den är viktig. Under de kommande terminerna kommer vi att gå djupare i detta ämne och förhoppningsvis väcka ett intresse hos barnen att lära sig mer om kristendomen.

Material till samlingen

 • mobiler
 • A3-papper
 • pennor 
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • Biblar
 • några olika föremål
 • tennisbollar
 • papperskorgar
 • Biblar
 • post-it lappar
 • pennor
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet

Samlingens moduler

Fruktstafett

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag (tre om du har en väldigt stor grupp). 
 • Be lagen ställa upp sig som inför en klassisk stafett i den ena sidan av rummet.
 • Ställ en papperskorg mittemot varje lag (i andra änden av rummet).
 • Placera en plastbunke med lika många frukter framför varje lag. Du behöver 2-3 frukter för varje tävlande. Det kan vara olika sorters frukt som mandariner, äpplen, bananer etc.
 • Målet med tävlingen är att förflytta alla frukter till papperskorgen i den andra änden av rummet.
 • Det enda sätt som frukten får förflyttas på är på någons huvud.
 • De tävlande kan välja att balansera en, två eller flera frukter på sitt huvud samtidigt, MEN, om någon frukt faller i golvet placeras den på nytt i skålen vid tävlingens början.
 • De tävlande får använda sina händer för att balansera frukten på sitt huvud vid starten men måste sedan släppa taget om den när de börjar förflytta sig till den andra sidan.
 • När någon placerat sin frukt i papperskorgen ska de springa tillbaka och ställa sig sist i ledet igen och nästa tävlande kan börja.
 • Det lag som först förflyttat all sin frukt till den andra sidan vinner.
Modul material
olika sorters frukt som äpplen bananer och mandariner
papperskorgar
fruktskålar

Kom på ordet! 

Aktivera
6 mins

Mål: Målet med den här aktiviteten är att de båda frivilliga ska komma fram till samma ord. 

Aktivitet

 • Be två frivilliga komma fram.
 • När du räknar till tre ska de båda frivilliga ropa ut ett ord. Vilket ord som helst.
 • De tävlande ska sedan försöka tänka ut ett samband mellan de två orden så att de vid nästa försök ropar ut samma ord. (De får inte prata med varandra utan ska fundera på var sitt håll).
 • Om de misslyckas får de försöka igen.
 • Räkna hur många försök de behöver för att komma fram till samma ord.
 • Låt två nya tävlande försöka och se vilket par som lyckas bäst.

Säg 
Idag kommer vi att prata om apologetik. Det är ett ord som innebär att ge ett logiskt försvar och förklaring till vår kristna tro. Det är ett annat sätt att säga att bevisa att kristendomen är sann. När vi hör ordet “bevisa” så föreställer vi oss ofta några som står och skriker på varandra tills någon av dem ger upp. Det är tråkigt att vi människor tänker oss det så, att vi vill argumentera tills den andre ändrar sin åsikt. Men apologetik behöver inte innebära att skrika på varandra och försöka övertyga något om något. Idag kommer vi att prata om hur vi kan försvara vår tro på ett mjukt och trevligt sätt och förhoppningsvis lära oss något nytt på vägen.

Varför tror man på saker?

Aktivera
6 mins

Samtala om
Uppmuntra barnen att försöka förklara inför gruppen varför tror de tror på ett visst sätt gällande följande områden: 

 • Jultomten
 • Gravitationskraften
 • Äkta kärlek
 • Att något är bra eller dåligt för oss

Säg
Vi tror ofta på ett visst sätt på grund av att vi hört det från någon kompis som vi litar på eller på grund av att vi sett bevis på att det är så. Det finns en anledning till att vi tror på ett visst sätt. Tro innebär ju per definition att vi litar på att något ligger till på ett visst sätt trots att vi inte har alla fakta. Men detta betyder inte att vi blint borde tro på allt som vi hör. Som kristna borde vi fundera på varför vi tror som vi gör. Är det för att vi har hört det från någon eller finns det någon djupare anledning till vår tro?

Jesus för både hjärta och hjärna

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/zD12HxdZvCI (YFC Film clip) 

(En svensk version håller på att filmas)

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet

Var alltid redo!

Diskussion
5 mins

Läs
1 Pet 3:15 

Samtala om 

 1. Har du någon gång hamnat i ett argument med någon? 
 2. Hur fick det dig att känna dig? 
 3. Hur kan vi försäkra oss om att vårt “alltid vara beredda att ge ett svar” inte blir till ett “alltid vara beredd att argumentera”?

Var redo att ge ett svar

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Sätt upp ett stort vitt papper på en av väggarna i rummet och utse den till att vara en “försvarsvägg”.
 • Be barnen skriva ned allt som de kan komma på som kan tänkas försvara den kristna tron.
 • Det kan vara saker som att visa på bra saker som kristna har gjort till att ge bra anledningar till Guds existens eller att göra snälla saker mot andra människor.

Samtala om 
På vilket sätt försvarar dessa saker den kristna tron?

Säg 
Allt prat om att försvara och be om ursäkt kanske ger dig en felaktig bild av apologetik. Det handlar definitivt inte om att be om ursäkt för vår tro. Det handlar inte heller om att hitta en ursäkt för att starta en diskussion med någon så att vi kan få rätt. Det handlar istället om att ge ett skäligt bevis för den kristna tron.

Modul material
Biblar
post-it lappar
pennor

Försvara bollen

Lek
6 mins

Aktivitet

 • Placera en papperskorg i mitten av rummet.
 • Välj någon i gruppen som får vara “försvarare” och får ställa sig bredvid papperskorgen.
 • Låt resten av gruppen sprida ut sig runt papperskorgen men några meter ifrån den.
 • Ge en tennisboll till varje deltagare förutom försvararen.
 • Förklara att målet med leken är att få så många tennisbollar som möjligt i papperskorgen medan försvararen försöker blockera dem.
 • Barnen har bara ett försök var.
 • Kör leken ett par gånger med olika personer som försvarare.
 • Den försvarare som lyckas försvara sig bäst och få minst tennisbollar i hinken vinner.
Modul material
tennisbollar
papperskorgar

Påhittad berättelse

Aktivitet
12 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper om 3-4 i vardera.
 • Ge varje grupp några olika föremål (det kan vara vadhelst du hittar i rummet som t.ex. en osthyvel, en visp, en sax etc.)
 • Ge sedan grupperna tre minuter på sig att fundera ut en berättelse om de föremål som de har fått genom att bidra med två ord var och på så sätt bygga en påhittad berättelse.

Läs
Ge de olika grupperna en av följande bibelverser att läsa:
2 Pet 1:16 eller Luk 1:1-4

Samtala om

 1. Vad säger det här bibelordet om kristen tro och dess sanningshalt? 
 2. Hur kan det här bibelordet ge vår tro mer tillförlitlighet? 
 3. Vad tror du att det finns för bra anledningar till att tro att kristendomen är sann?

Säg
Vi kristna bygger inte vår tro på några påhittade berättelser, vi menar att vår tro är byggd på en sann Gud och att det finns klara bevis för Hans existens. Vi borde därför titta närmare på dessa bevis så att vår tro inte baseras på berättelser vi hört utan på det vi vet är sant.

Modul material
Biblar
några olika föremål

Snabba förklaringar 

Uppdrag
7 mins

Aktivitet
Be en frivillig komma fram. Ge personen en minut att förklara något på men de får inte tveka, upprepa sig eller avvika från ämnet. De ska försöka förklara följande saker:

 • Varför är  himlen blå?
 • Varför har det svenska alfabetet fler bokstäver än det engelska (29/26)? 
 • Varför är söta drycker dåliga för våra tänder? 
 • Varför låter vår röst lustig om vi andas in helium?

Samtala om

 1. Var det svårt att besvara dessa frågor utan förberedelse?
 2. Vad skulle ha gjort det enklare?

Säg
Detta var en tuff utmaning eller hur? Om du skulle ha studerat dessa områden innan skulle du säkert ha kunna besvara frågorna bättre. Som kristna får vi ibland svåra frågor! Som t.ex. Varför finns det lidande? Har Jesus verkligen funnits på riktigt? Varför finns vi till? Sådana frågor är svåra att svara på. Men om vi ger dem lite tid så kan vi lära oss mer om hur vi kan besvara dem på ett bra sätt.

För nybörjare

Videoklipp
7 mins

Säg

Djupa frågor måste inte alltid ha långa och komlicerade svar! 

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans (Visa minut 0.00-2.15):https://www.youtube.com/watch?v=DPnZ1Er14nY

Samtala om

 1. Var det något i det här videoklippet som talade till dg på ett särskilt sätt? 
 2. Håller du med i hans argumentation?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet

Med respekt och ödmjukhet

Tankar från Bibeln
8 mins

Säg

1 Pet 3:15-16 säger “Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och om någon frågar om ert hopp, ska ni alltid vara beredda att redogöra för det, men gör det ödmjukt och med respekt och rent samvete. Då får de som talar illa om ert goda levnadssätt skämmas för sitt förtal.” (NUB) Sanningen är den att väldigt få människor faktiskt blir kristna på grund av att de förlorat ett argument. En del kanske blir det men det är nog ganska få. Som kristna är vi kallade att redogöra för vår tro men sättet vi gör det på är nästan lika viktigt som det vi säger. Ofta kan vi se (särskilt på internet) att debatter snabbt blir väldigt infekterade och människor börjar säga väldigt arga saker till varandra. Som kristna borde vi inte vara en dela sådana debatter där vi går till angrepp mot andra människor. Vi borde istället koncentrera oss på att ha ett ödmjukt och respektfulla mot andra.

Aktivitet

 • Dela in barnen i två grupper.
 • Förklara att den ena gruppen ska vara den ödmjuka gruppen och den andra den respektfulla gruppen.
 • Ge varje grupp ett A-3 papper.
 • Be dem skriva sitt respektive ord mitt på pappret och sedan under fem minuter fundera på vad detta ord får dem att tänka på.
 • Be dem skriva eller rita sina tankar runt om sitt ord. Det kan vara allt från en bild eller ett ord till en mening. Vad betyder det här ordet när de diskuterar något med någon av sina vänner?
Modul material
A3-papper
pennor 

Har du några frågor?

Uppdrag
10 mins

Säg
Apologetik är inte bara att försvara vår tro, det handlar också om att utmana andras tankar och åsikter.
Om vi tror att kristendomen är sann tror vi med andra ord att ateism är falsk och att andra religioner har fel. Det innebär inte att vi ska gå till angrepp mot dem som har en annan åsikt än oss själva. Men det kan innebära att vi kan fundera på vilka frågor vi kan prata om med dem som är av en annan åsikt. Här kommer några förslag på sådana frågor:

 1. Varför tror du som du gör?
 2. Hur kan du backa upp det påståendet rent logiskt?
 3. Vad har du för argument för att mitt sätt att se det är fel?
 4. Vad skulle kunna få dig att ändra dig?

Aktivitet

 • Dela in barnen två och två.
 • Be dem ta ett par minuter till att ställa några av frågorna vi just tittat på till varandra.
 • Detta ger dem möjlighet att träna på att ställa och besvara grundläggande frågor om tro till varandra.

Utmaning
Fortsätt att arbeta två och två. Utmana barnen att fundera på om det finns någon person som ännu inte är en kristen som de skulle kunna ställa någon av de tidigare frågorna till under den kommande veckan. Låt sedan barnen be att Gud ska låta den personen vara öppen för att prata om dessa frågor med dem. Ta tid vid nästa samling för att låta barnen berätta hur deras samtal har gått.

Hemläxa

Avslutning
5 mins

Videoklipp
Se på följande videoklipp tillsammans:https://www.youtube.com/watch?v=CremaRHR39Y (Alphakursen - En praktisk introduktion i den kristna tron)

Säg 
Vilka frågor skulle du ställa till Gud?

Uppdrag
Fundera under den kommande veckan på vilka frågor du skulle vilja ställa till Gud. Skriv ned tre stycken och ta med till nästa samling!

Be 
Ta ett par minuter och avsluta samlingen genom att be att Gud ska ge er styrka och vägleda er den kommande veckan.

Modul material
mobiler