Frågor

Apologetik: Att försvara sin tro

Vår tro är inte bara ett blint hopp utan något vi kan vara trygga med. I Pet 3:15 står det att vi alltid ska vara beredda att redogöra för det hopp som bor i oss. Ordet redogöra kommer från det grekiska ordet “apologea” och det är därifrån vi får ordet apologetik; att försvara vår kristna tro. I den här samlingen kommer vi att ge en introduktion till apologetik och prata om varför den är viktig. Under de kommande terminerna kommer vi att gå djupare i detta ämne och förhoppningsvis väcka ett intresse hos barnen att lära sig mer om kristendomen.

Samlingens längd: 92 min

Mål

  • Att introducera ämnet apologetik.
  • Att hjälpa barnen att se att den kristna tron är logiskt kompatibel.
  • Att uppmuntra barnen att fundera på vilka argument som kan användas för att argumentera för den kristna tron.

 

Beskrivning

Vår tro är inte bara ett blint hopp utan något vi kan vara trygga med. I Pet 3:15 står det att vi alltid ska vara beredda att redogöra för det hopp som bor i oss. Ordet redogöra kommer från det grekiska ordet “apologea” och det är därifrån vi får ordet apologetik; att försvara vår kristna tro. I den här samlingen kommer vi att ge en introduktion till apologetik och prata om varför den är viktig. Under de kommande terminerna kommer vi att gå djupare i detta ämne och förhoppningsvis väcka ett intresse hos barnen att lära sig mer om kristendomen.

Material till samlingen