Youtube

Gilla och prenumerera: Youtube 2

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den andra samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen kommer vi att prata om hur vi kan använda oss av Youtube som ett verktyg för att berätta om Jesus och för att sprida positiva tankar.

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Samlingens längd: 113 min

Mål

 

 • Att fundera på vad vi säger och hur vi kommunicerar det.
 • Att fundera på vilken effekt våra ord och kommentarer kan ha på andra människor.
 • Att prata om hur vi kan bidra med positiva tankar på Youtube och andra forum.

Beskrivning

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den andra samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen kommer vi att prata om hur vi kan använda oss av Youtube som ett verktyg för att berätta om Jesus och för att sprida positiva tankar.

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Material till samlingen

 • Biblar
 • Papper och pennor
 • bilaga
 • Biblar
 • post-it lappar i två olika färger
 • karameller med papper
 • Papper och pennor
 • Mobiltelefon
 • sång
 • högtalare 
 • maskeringstejp
 • Penna Papper
 • tre teskedar
 • tre olika smaker av barnmat
 • dator
 • Campingstolar
 • Projektor
 • Högtalare

Samlingens moduler

Förbjudna brev

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Be en frivillig komma fram.
 • Berätta för deltagarna att du kommer att ställa en fråga och den frivillige får endast svara med bokstäver som du väljer. Till exempel, de får använda alla bokstäver i alfabetet med undantag av vokaler eller de får endast använda första halvan av alfabetet.
 • Ställ dem frågorna nedan. (Du kan lägga till egna frågor som är tillämpade till din egen ungdomsgrupp.)

Frågor

 1. Vad heter du?
 2. Vart kommer du från?
 3. Vilken dag är det idag?
 4. Vad är din favorit mat?
 5. Vilken är den senaste filmen du såg?
 6. Beskriv dig själv med ett ord.

Säg

Den här aktiviteten handlar om kommunikation. Det kan uppstå missförstånd när man kommunicerar med andra, speciellt när man kommunicerar på sociala medier eller YouTube. Ibland tänker vi inte på vad vi säger och vilket budskap det förmedlar. Idag kommer vi fundera på vad vi egentligen säger och vilka negativa eller positiva konsekvenser våra ord kan få.

Modul material
frågor

Känner du till YouTubern

Fundera
10 mins

Förberedelser

 • Skriv ut bilagan och klipp isär orden. (Se listan nedan för att veta hur de hänger ihop.)
 • Lägg sedan varje enskilt ord i en ballong och blås upp ballongerna. (Lägg alla youtubers i t.ex. blå ballonger och alla kategorier i oranga ballonger för att inte blanda ihop dem.)
 • Knyt fast ett 50 cm långt snöre i varje ballong.

Pewdipie - Gaming

Zoella – Skönhet

Lucas Simonsson – Parodier/vines

Rhett & Link – Good mythical morning

Callux – Spratt

Logan Paul – Utmaningar

Smosh – Komedi

Fine brothers – Reaktioner på andra videos

 

Aktivitet

 • Dela in gruppen i två lag.
 • Ge varje person en ballong med en bit snöre.
 • Be dem kyta fast ballongen vid fotleden.
 • Målet med aktiviteten är att spräcka det andra lagets ballonger och para ihop YouTubern med motsvarande kategori.
 • Ena laget har alla Youtubernas namn i sina ballonger och andra laget har alla kategorier i sina ballonger.
 • Alternativt kan du dela in barnen i par och se vem som snabbast kan para ihop lapparna.

Säg

Youtube är en av de mest besökta internet webbsidorna någonsin. Det finns många kategorier man kan prata om på Youtube. Idag tänker vi att titta närmare på vad man kan åstadkomma genom att använda sig av sociala medier..

Modul material
bilaga
ballonger
papper
penna
kakor

De bästa bitarna

Videoklipp
5 mins

Videoklipp

Visa några minuter av något populärt youtube-klipp som du tror att barnen kommer att tycka är roligt eller intressant. Nedan finns några förslag på populära klipp från YouTube. Om något av dessa videoklipp inte är relevant för din ungdomsgrupp kan du söka på ’’best bits’’ på YouTube för att hitta en annnan kategori som passar bättre för din grupp.

Roliga barnklipp: https://www.youtube.com/watch?v=Y73jjPOiePc&feature=youtu.be <%22>

Katter som är rädda för gurkor: https://www.youtube.com/watch?v=S62_aKSBpsE

Fråga

 1. Vilket är det bästa videoklippet du har sett på YouTube? Eller vilket är det generellt bästa videoklipp du har sett om du inte tittar på YouTube?
 2. Vilket är det bästa användningsområdet för YouTube och varför?
 3. Vad krävs det för att ett klipp ska vara riktigt bra?
Modul material
dator
Campingstolar
Projektor
Högtalare

Barnmatsroulette

Aktivera
10 mins

Till ledaren: Kolla först med barnen om det finns någon som har några allergier innan ni gör denna aktivitet. Förbered tre teskedar med banmat (olika smak på varje sked).

Aktivitet

 • Be fem frivilliga komma fram och ställa sig i en halvcirkel framför de övriga barnen.
 • Sätt på musiken. (Vilken som helst går bra men hellst med lite tempo.)
 • Ge personen längst till vänster en sked med barnmat.
 • Be denne skicka vidare skeden till den person som står på deras högra sida.
 • Den person som har skickat vidare skeden ska ställa sig sist (längst till höger) i ledet.
 • Leken fortsätter så tills musiken tystnar.
 • Den person som håller i skeden i det ögonblick musiken tystnar måste äta upp barnmaten och gissa vilken smak den har.
 • Om de gissar rätt så får de sätta sig ner, om de gissar fel måste de fortsätta leken.
 • Fortsätt med en ny smak av barnmat.

Säg
YouTube är ett bra sätt att förmedla information med andra och vad vi bestämmer oss för att vidarebefordra är för var och en att bestämma själva. Vi kan förmedla information som hjälper och uppmuntrar andra eller information som skadar eller gör andra ledsna. Vi ska fortsätta att undersöka vad vi förmedlar med andra alldeles strax.

Modul material
tre teskedar
tre olika smaker av barnmat

Miljontals timmar

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv i förväg de olika kategorierna på en whiteboard eller ett blädderblock så att barnen enklare kan utföra aktiviteten.

Fråga

 1. Hur mycket tid spenderar du på YouTube?
 2. Hur mycket tid spenderar du på sociala medier?

Säg
Youtube slår hela tiden nya rekord och fler och fler timmar spenderas på deras site. (Till ledaren: Läs denna artikel i förväg som referens: https://www.forbes.com/sites/sirenabergman/2017/02/28/we-spend-a-billion-hours-a-day-on-youtube-more-than-netflix-and-facebook-video-combined/#7c4af635ebdb <%22>)

Aktivitet

 • Dela ut papper och pennor till varje deltagare och be dem göra en tabell med veckodagarna på första raden av pappret and olika kategorier under varandra i första kolumnen (ungefär som ett skolschema).  
 • Be barnen skriva ner hur lång tid de spenderar på varje kategori under en vanlig skolvecka.
 • Låt barnen arbeta självständigt i ca: 3 minuter.
 • Be därefter barnen dela med sig av vad de har kommit fram till med de övriga i gruppen. 

Kategorier: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, gaming och andra kategorier som du vill lägga till.

Säg
Hur påverkas ni av vad ni ser på YouTube eller på andra sociala medier? Det är var och ens egna val hur mycket tid man lägger ner på sociala medier och vad man förmedlar med andra. Tycker du att du använder YouTube och sociala media på bra sätt?

Modul material
Penna Papper

Talmannens hörna

Fundera
15 mins

Förberedelser: Markera ut en yta på golvet som kommer att vara talmannens hörna. Hitta något som kan användas som en mikrofon.

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper om 2-3 personen och låt dem tillsammans fundera på något de tycker är värdefullt att dela med sig till andra.
 • Låt barnen välja ut en person i gruppen som ska dela med sig detta budskap till de andra.
 • De får  en minut på sig att komma på ett budskap och en minut på sig att berätta budskapet inför de andra.
 • Den som ska dela med sig gruppens budskap får ställa sig i den markerade talarhörnan och hålla i "mikrofonen".

Säg
Hänvisa till Youtuberna som var med under ballongleken och berätta för barnen hur många följare varje YouTuber har:

Pewdipie - Gaming – 64 437 962

Zoella – Skönhet – 12 076 984

Lucas Simonsson – Parodier/vines 65 936

Rhett & Link –  Good  mythical morning – 14 948 506

Callux – Spratt – 2 736 135

Logan Paul – Utmaningar – 18 797 351

Smosh – Komedi – 23 947 952

Fine brothers – Reaktioner på andra videos – 18 369 784

Fråga
Anser du att dessa YouTubers budskap är så viktigt att de borde ha så många följare? Om du jämför hur många följare dessa YouTubers har med de ämnen de har valt att prata om, anser du att de säger något betydelsefullt? Varför? Varför inte? Vilka ämnen anser ni är tillräckligt viktiga för att så här många människor ska följa dem?

Modul material
maskeringstejp
CORE

Vad säger Bibeln?

Tankar från Bibeln
12 mins

Läs
Dela ut biblar och be tre personer läsa de olika bibelorden nedan.

 • 2 Kor 5:20 “Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar till människorna genom oss. Som Kristus språkrör vädjar vi: ”Låt försona er med Gud.” NUB
 • Ps 96:3 “Förkunna hans härlighet bland folken, berätta för alla människor om hans under!” NUB
 • Rom 10:14-18 “ Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på någon som de inte har hört om? Hur ska de höra om ingen förkunnar?Hur kan någon förkunna om han inte är utsänd? Det står skrivet: ”Hur ljuvliga är inte stegen av dem som bär bud om goda ting!” Men alla israeliter trodde inte på evangeliet, för Jesaja säger också: ”Herre, vem trodde på vårt budskap?” Tron kommer alltså av att man hör budskapet, och budskapet hörs genom Kristus ord. Men då blir min fråga: Har de inte hört? Jo, visst har de hört det! ”Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände.” NUB

Säg
I Psalm 96 skriver författaren att vi borde proklamera Guds godhet och berätta om Hans gärningar. I Romarbrevet handlar texten om hur ljuvliga stegen är av den som kommer med det goda budskapet. Det är upp till oss hur vi berättar för människor om Guds kärlek men Youtube skulle kunna vara ett sätt att förkunna evangeliet.

Vittnesbörd
Låt en av dina ungdomsledare berätta om hur deras tro på Jesus började och kom att förändra deras liv.

Samtala om
Hur skulle man kunna dela evangeliet på Youtube? Hur skulle man kunna visa vem Jesus är på Youtube?

Modul material
Biblar

Vad är viktigast?

Fundera
10 mins

Aktivitet

 • Dela ut en kopia av bilagan till varje deltagare.
 • Läs upp listan av saker nedan och be barnen numrera dem efter hur viktiga de är för dem.
 • Be barnen skriva nummer, från 1–10, vid sidan av orden.

Kategorier

 • Nya kläder
 • Bästa vännen
 • Bästa tv-spelet
 • Bästa Netflix programmet
 • Deras tro
 • Att hjälpa de fattiga
 • Skolarbetet
 • Familjen
 • Instagram

 
Säg
Den här aktiviteten hjälper oss att förstå hur våra prioriteringar ser ut och vad som är viktigt i våra liv. Det är ofta så att vi pratar mest om det som är mest viktigt för oss. Vi ska strax titta på vad Jesus pratade om i sin bergspredikan och vilka ämnen som var viktiga för Honom att dela med oss.

Modul material
Papper och pennor
bilaga

Jesu plattform

Tankar från Bibeln
10 mins

Läs        
Matt 5:1-14.

Säg
Det här är vad Jesus valde att dela med sig i sin bergspredikan. Det var tusentals människor som hade samlats för att lyssna till Jesus och detta var vad han valde att säga. Han talade om dem som strävar efter fred, om dem som sörjer och om dem som är ödmjuka och hur de skulle få ärva jorden. Jesus talade om hur vi borde leva som hans lärjungar och uppmuntrar oss. Det finns många fler exempel på när Jesus talade till folket och Han talade alltid om sanning och kärlek. Människorna tyckte inte alltid om vad han hade att säga men han predikade inte för att bli omtyckt, han predikade för att han var kallad att göra det. Jesus hade en plattform för att predika evangeliet och Han använde den på ett positivt sätt och det kan vi också försöka göra. Youtube är en plattform vi kan använda oss av, sociala medier en annan och samtal med familj och vänner en tredje.

Fråga

 1. Har du någon gång pratat med dina vänner om din tro?
 2. Har du berättat om Jesus för dina vänner? Isåfall, hur gick det? Vilka utmaningar finns?
 3. Finns det saker som du skulle vilja berätta för dina vänner men du vet inte hur?

Be
Ta en stund och be för barnen att de ska hitta bra tillfällen att berätta om sin tro och ta tillfället att vara positiv och uppmuntrande på Youtube och sociala medier.

Modul material
Biblar

Våra kommentarer

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Dela ut 10 post-it lappar till varje deltagare (i två olika färger t.ex. gröna och gula).
 • Förklara att de ska försöka bli av med alla sina läppar genom att sätta fast dem en i taget på någon annan person.
 • När de inte längre har några lappar kvar att ge ut kan de börja ta av de lappar som de fått av andra och sätta dem på någon annan.
 • OBS! De får inte sätta en lapp på samma person två gånger i rad, de måste gå till nästa person.
 • Låt dem hålla på i cirka 2-3 minuter.

Säg
Gröna lappar representerar bra kommentarer och gula lappar representerar dåliga kommentarer. Ta en titt på de lappar du har på dig och avgör om du befinner dig i den bra zonen eller den dåliga zonen?

Fråga
Hur känns det att få bra kommentarer, dåliga kommentarer eller inga kommentarer alls?

Säg
Att representera Jesus på youtube involverar inte bara vilka videos vi lägger upp utan även vilka kommentarer vi skriver. Det gäller även för andra sociala medier som Facebook, Instagram etc. I Ordspråksboken 18:21 står det “Tungan har makt över liv och död.Den som älskar den får äta av dess frukt.” NUB Tänk på att vara försiktig med vad du säger. Ta chansen att vara positiv och uppbyggande: ibland är att inte ge några kommentarer alls lika hårt som att ge dåliga kommentarer, därför är det viktigt att faktiskt säga positiva saker till varandra!
 

Modul material
post-it lappar i två olika färger

En karamell med innehåll

Avslutning
4 mins

Respons

 • Förklara att ni kommer att ta en stund och fundera på all den tid som vi slösar bort istället för att vara positiva och bygga upp varandra.
 • Börja med att ge barnen 30 sekunder på sig att fundera på om det finns någon som de skulle behöva be om förlåtelse till.
 • Be dem sedan fundera på om det finns någon som de inte tagit chansen att berätta om Jesus för fast de haft möjlighet.
 • Ge sedan varje deltagare ett karamell var (med papper).

Säg
Det är ofta så att vi trots att vi gör massor av saker med någon kanske bara delar med oss av "godispappret" med dem: med andra ord pratar vi bara om ytliga saker. Ibland behöver vi dela med oss av innehållet med! Det är ju det som är det viktiga! Hur många av oss delar med oss av pappret istället för innehållet när det gäller vår tro? Vi pratar ofta om saker som vad vi sett på TV eller vilken mat vi ätit istället för att berätta om vad Jesus betyder för oss eller hur viktigt vi tycker det är att hjälpa varandra. Låt oss ta chansen att be Gud om förlåtelse för alla bortkastade chanser vi haft medan vi äter den här karamell. Be Gud hjälpa dig att vara med tydlig med din tro och berätta för andra om den.
 

Modul material
karameller med papper

Vad sa du?

Fundera
7 mins

Respons
Ge papper och penna till varje deltagare och sätt på lite lugn lovsång i bakgrunden. Förklara att ni kommer att ta en stund då de får prata med Gud och be Honom visa dem någon som de skulle kunna berätta om sin tro på Jesus för. Be dem också fundera på vad de skulle kunna säga om de fick möjlighet att prata med denna person. Be dem i brevform skriva ned vad de skulle vilja kommunicera till personen.

Be
Be sedan tillsammans för de personer som de skrivit till och förklara att de kan ta med sig brevet hem och fortsätta be för personen. Den som är riktigt modig kanske till och med läser upp sitt brev för personen eller inleder ett samtal med denne.

Till ledaren: Ta gärna chansen att, med barnens tillåtelse, läsa igenom breven innan ni avslutar. Ibland kan otydliga eller obetänksamma formuleringar göra mer skada än nytta.
 
 

Modul material
Papper och pennor
Mobiltelefon
sång
högtalare