Youtube

Gilla och prenumerera: Youtube 2

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den andra samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen kommer vi att prata om hur vi kan använda oss av Youtube som ett verktyg för att berätta om Jesus och för att sprida positiva tankar.

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Samlingens längd: 113 min

Mål

 

  • Att fundera på vad vi säger och hur vi kommunicerar det.
  • Att fundera på vilken effekt våra ord och kommentarer kan ha på andra människor.
  • Att prata om hur vi kan bidra med positiva tankar på Youtube och andra forum.

Beskrivning

Jordens befolkning spenderar tillsammans mer än en miljard timmar på YouTube varje dag. Det finns över 500 000 000 YouTube-kanaler, till vilka över 400 timmars innehåll laddas upp varje minut. 75% av barn och ungdomar säger att de i framtiden gärna skulle göra karriär genom YouTube. YouTube är en verklighet i vårt samhälle idag och vi borde fundera över hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till YouTube. Detta är den andra samlingen av två där vi dyker in i YouTube-världen. Under den här samlingen kommer vi att prata om hur vi kan använda oss av Youtube som ett verktyg för att berätta om Jesus och för att sprida positiva tankar.

Till ledaren: Åldersgränsen för att ha en Youtube-kanal är 13 år. Samtidigt vet vi att de flesta barn och ungdomar tittar på klipp från Youtube från en väldigt tidig ålder. Det är upp till er som ledare hur ni vill behandla detta ämne i just er grupp.

Material till samlingen