English bulldog

Skarp läge 1: Vad händer när vi klagar?

Skarpt läge är en två delars serie som fokuserar på hur vi genom våra ord kan göra mycket gott men också stor skada. Att klaga, ljuga och skvallra kan ha stor påverkan på hur vi själva och de runt omkring oss mår. Samlingen utgår från Jakob 3 där det talas om att tungan är som ett roder. Om man flyttar ett roder bara några centimeter kan de få en båt att byta kurs och hamna flera kilometer från sitt slutmål. På samma sätt kan tungan eller de ord som talas verka små och betydelselösa men de kan göra stor påverkan och förändra utgången i en situation. Den första delen i serien handlar om att klaga. Alla gör det. Ofta utan att ens tänka på det! Vi kommer att fundera på när vi brukar klaga och om vad men också om varför vi gör det. Skulle de saker vi klagar på egentligen kunna vara till välsignelse? I den här samlingen utmanas barnen till att fundera på sina vanor och hur de kan grunda dem på Bibelns ord. 

Samlingens längd: 99 min

Mål

 • Att fundera på vilken kraft våra ord har.
 • Att prata om vad det innebär att klaga och hur det påverkar oss.
 • Att läsa och fundera på vad Bibeln har att säga om att klaga.

Beskrivning

Skarpt läge är en två delars serie som fokuserar på hur vi genom våra ord kan göra mycket gott men också stor skada. Att klaga, ljuga och skvallra kan ha stor påverkan på hur vi själva och de runt omkring oss mår. Samlingen utgår från Jakob 3 där det talas om att tungan är som ett roder. Om man flyttar ett roder bara några centimeter kan de få en båt att byta kurs och hamna flera kilometer från sitt slutmål. På samma sätt kan tungan eller de ord som talas verka små och betydelselösa men de kan göra stor påverkan och förändra utgången i en situation. Den första delen i serien handlar om att klaga. Alla gör det. Ofta utan att ens tänka på det! Vi kommer att fundera på när vi brukar klaga och om vad men också om varför vi gör det. Skulle de saker vi klagar på egentligen kunna vara till välsignelse? I den här samlingen utmanas barnen till att fundera på sina vanor och hur de kan grunda dem på Bibelns ord. 

Material till samlingen

 • Biblar
 • Pappersremsor
 • pennor
 • lagom stor glasskål
 • 4 glas
 • vatten
 • salt
 • Bibel
 • paraplyer
 • något att spela musik med
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • papper
 • svart tuschpenna
 • balja
 • vatten
 • plastfigur
 • Snöre
 • godisklubbor
 • aluminiumfolie 
 • Papper och penna

Samlingens moduler

Skjuta prick

Lek
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag och ge varje person ett sugrör och en eller två bomullsbollar.
 • Be lagen ställa sig på var sin sida av rummet.
 • Förklara att målet med leken är att vid lekens slut ha så få bomullsbollar som möjligt på sin planhalva.
 • Sättet att bli av med bomullsbollar är att skjuta dem över till andra sidan genom att placera dem framför sitt sugrör och blåsa (“skjuta”) över dem till andra sidan.
 • Sätt igång leken och låt dem köra ca: två minuter innan du blåser av och utser en vinnare.
Modul material
bomullsbollar
Sugrör
CORE

Skarpt läge

Lek
5 mins

Aktivitet

 • Dela ut en bit papper och en penna till varje deltagare.
 • Be dem skriva “SKARPT LÄGE" längst upp på sitt papper.
 • Ge dem sedan 2 minuter för att skapa så många ord som möjligt med hjälp av de bokstäver som finns i de orden. T.ex. ge, gel, kap, tal, etc.
 • Efter 2 minuter får de läsa upp sina ord och se vem som lyckats komma på flest.

Säg
Idag kör vi igång en helt ny serie med namnet “Skarpt läge" där vi funderar på kraften som finns i ord.

Fråga
Tror du att de ord vi säger kan ha en påverkan? Isåfall, på vilket sätt?

Modul material
Papper och penna

Båtar och roder

Aktivera
12 mins

Förberedelser: Fyll en hink med vatten.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 3–5 personer i varje.
 • Ge varje grupp en bit snöre, godisklubbor, en bit aluminiumfolie och en liten plastfigur t.ex. en lego- eller Kinderägg figur.
 • Förklara att de har fem minuter på sig att skapa den bästa miniatyrbåten de kan.
 • Berätta att ni kommer att testa det när alla är klara genom att placera det i en balja med vatten och se om figuren håller sig torr på båten.

Säg
I Bibeln (Jak 3) berättas det om att tungan är som ett roder på ett skepp. Om man flyttar ett roder bara några centimeter kan de få en båt att byta kurs och hamna flera kilometer från sitt slutmål. Fast tungan bara är en liten del av vår kropp kan den ha stort inflytande genom de ord som den uttalar. Bibeln säger att tungan och orden som vi säger kan vara farliga och få en negativ effekt om vi inte är försiktiga- både goda och onda saker kommer ur våra munnar. I den här samlingen kommer vi att prata mer om den kraft och påverkan som våra ord har på oss själva och andra människor.

Modul material
balja
vatten
plastfigur
Snöre
godisklubbor
aluminiumfolie 

Det var det värsta!

Fundera
7 mins

Samtala om
Ta en stund och fundera på vad barnen tycker är det värsta tänkbara inom varje kategori nedan. Till exempel…broccoli kanske är deras värsta mat!

 • Dryck
 • TV-program
 • Mat
 • Ämne i skolan
 • Musikstil
 • Att göra på en lördag
 • Chokladsort

Säg

Här pratade vi om vad vi tyckte det "värsta" av en massa olika saker var. Ibland kan det lätt bli till “klagande” när vi pratar negativt om saker. Det är helt okej att ha en åsikt om de saker vi pratat om här men idag kommer vi att titta på andra exempel där det kanske inte är lika roligt.

Fråga
Vilken sorts saker brukar människor klaga på?

CORE

Pricken

Reflektera
7 mins

Förberedelser: Rita en liten prick på mitten av ett papper med en tuschpenna.

Tanke
Håll upp papparet och fråga barnen om de lägger märke till något särskilt när de tittar på pappret. De kommer förmodligen att svara att det finns en prick mitt på pappret. 

Säg
Det jag har här är ett helt nytt papper… det råkar bara ha en liten svart prick i mitten. Hela pappret är vitt förutom den där lilla pricken, ändå var det den lilla pricken ni la märke till. Ibland är det likadant med andra saker i livet. Vi fokuserar på en liten "prick" istället för att se allt det positiva runt omkring. Så är det ibland när vi klagar. Istället för att se allt det positiva ser vi bara den lilla negativa "pricken".

Modul material
papper
svart tuschpenna
CORE

Varför klaga?

Videoklipp
12 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:
https://youtu.be/s-m3m_-6858 (Upp)

Samtala om

 1. Vad klagade Oskar över?
 2. Varför tror du att han klagade? Verkade han så trött?
 3. Varför tror du att folk brukar klaga?
 4. Vad har de för anledningar till att klaga?
 5. Varför klagar du när du klagar?

Säg
Människor klagar av en massa olika anledningar. Det kan bero på att de är väldigt upprörda eller arg på något, eller det kan vara för att de vill vara arg mot någon eller så kan det till och med vara för att de inte riktigt vet vad de ska prata om!
Det kan också vara väldigt viktigt att kunna känna igen vad som är klagomål eftersom det kan finnas en skillnad mellan att klaga och ge konstruktiv feedback. Det finns en skillnad mellan att klaga och söka råd om någonting blivit sårade eller ledsna över något.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling

Jona & paraplyet

Tankar från Bibeln
18 mins

Säg
I Bibeln finns den en kille som heter Jona. Gud ber honom att gå till en plats som heter Nineve och att predika för folket där, så att de kan vända sig till Gud. Han vill inte göra det så han går bort i motsatt riktning och hamnar på en båt, blir kastad i vattnet och blir svald av en val och 3 dagar senare spys han upp på en strand. Han ger då slutligen upp och går till de människor som bor i Nineve och predikar för dem och alla bestämmer sig för att vända sig bort från de dåliga saker de gör och vända sig till Gud. Men Jona är inte glad att de dåliga människorna har bestämt sig för att säga förlåt till Gud och börjar därför klaga och samtidigt ger Gud honom lite skugga under en stor växt där han fortsätter att sitta och klaga.
Vi ska nu spela ett spel innan vi hör resten av berättelsen.

Lek

 • Placera ut ett antal paraplyer mitt på golvet.
 • Förklara att du kommer att sätta på musik och att de ska gå omkring i rummet tills musiken tystnar och de ska plocka upp ett paraply och sätta sig under det.
 • Ta bort ett paraply för varje runda tills du bara har en spelare kvar.
 • Om du har många fler deltagare än du har paraplyer kan du i början av leken låta tre personer sätta sig under varje paraply, sedan två personer etc.

Till ledaren: Det kan vara på sin plats att förmana barnen ordentligt innan leken börjar så att de inte oavsiktligt gör varandra illa med paraplyerna.

Läs
Jona 4:1–11 

Säg
Jonah klagade över en massa saker som han inte hade kontroll över. Verkligheten är dock att hans klagande bara påverkade honom själv och fick honom att känna sig värdelös. Han missade möjligheten att fira och vara glad. Hans klagande förändrade inte situationen och stoppade inte vad Gud tänkte göra - det påverkade bara honom själv!
Så ofta när vi klagar förändrar det inte verkligheten- det gör oss bara på riktigt dåligt humör.

Modul material
Bibel
paraplyer
något att spela musik med

Oj vad salt!

Smaka
8 mins

Förberedelser: Fyll 3 koppar till hälften med vatten och en kopp full med vatten och blanda en hel del salt i den fulla koppen.

Tanke

 • Be tre frivilliga komma fram och ge var och en av dem ett glas med vatten.
 • Be var och en av dem att smaka på innehållet och berätta vad det är. (De borde alla svara att det är vanligt vatten.)
 • Ta sedan fram ett annat glas med vatten(det du förberett med saligt vatten).
 • Förklara att ditt glas med vatten innehåller salt vatten.
 • Fråga de frivilliga igen om deras vatten var salt när de smakade på det (de borde säga nej).
 • Häll sedan över lite av ditt salta vatten i deras glas och be dem smaka igen. (De borde alla kunna känna av saltsmaken nu.)

Säg
Att klaga är lite som vattnet i det salta glaset. När det hälls i de andra glasen smakar det vanliga vattnet salt - det har påverkats av vattnet i det salta glaset! Det är ofta likadant när vi klagar. När någon klagar kan det påverka de människor som hör det. Det kan ta någon från att vara på gott humör till att bli på dåligt humör. , eller uppmana någon annan att klaga också; det kan påverka någons syn på något eller det kan bara få dem att känna sig dåliga eller känna sig negativa om en situation. Detta innebär inte att vi borde hålla inne med allt när vi har negativa / sårade känslor och behöver någon att prata för att komma framåt, men vi kanske borde tänka till innan vi klagar när det gäller sale vi inte kan kontrollera eller vet att vi inte borde klaga.

Modul material
4 glas
vatten
salt
CORE

Vänd på det! 

Samtala
12 mins

Läs 

 • Fil 2:14 “Gör allt detta utan att klaga och diskutera..” NUB
 • 1 Tess 5:15–18 “Var alltid glada, be ständigt och tacka Gud vad som än händer. Detta är nämligen Guds vilja i Kristus Jesus.” NUB

Fråga 

 1. Vad tycker du att Jonah borde ha gjort i stället för att klaga?
 2. Klagar du någonsin på saker som du inte har kontroll över?
 3. Vad kan du göra istället?     

Aktivitet
Be barnen ta av sig sina skor och utmana dem sedan att skapa en sko-skulptur av alla sina skor! Om du har en stor grupp kommer det att fungera bättre om du delar in barnen i ett par mindre grupper.

Säg
Det finns ett indiskt ordspråk som säger "Jag brukade klaga på att jag inte hade några skor, tills jag träffade en man som inte hade några fötter." 
Vad tror du att det här ordspråket kan betyda? (Syftet med den här frågan är att barnen ska konstatera att mannen slutade klaga på att inte ha några skor när han insåg vad han hade tagit för givet; nämligen att han faktiskt hade fötter att sätta skor på!  

Säg 
Ofta klagar vi över saker som egentligen visar på saker som vi är välsignade med eller tar för givet i livet. Vi kan till exempel klaga på skolan och glömma bort att vi har tur som bor i ett land där utbildning är gratis. Eller så klagar vi på att vi får mat till middag som vi inte gillar, men glömmer bort att vara tacksam att någon har lagat den till oss. Ofta klagar vi om det inte finns Wifi men tar för givet att vi äger en mobiltelefon.

Fråga 

 1. Vad är några saker du brukar klaga över? Pekar de kanske på något du tar för givet? (Uppmuntra ledarna att berätta något först för att få igång samtalet.)

Tacksam

Uppdrag
7 mins

Säg
En sak som kan få oss att sluta klaga är försöka tänka på att ha en tacksam inställning istället. Vi ska nu försöka fylla en skål med alla de saker vi är tacksamma för.

Slutsats

 • Ge varje person några pappersremsor och en penna och ställ en skål i mitten av rummet.
 • Be barnen skriva ned saker som de är tacksamma för på pappersremsorna. (En sak per remsa.) Det kan vara allt från vänner, husdjur, något de ätit till något som de ser fram emot att göra.
 • Be dem vika ihop remsan och lägga sen i skålen.
 • Förklara att ni måste hjälpas åt och fortsätta ända till skålen är helt full!
Modul material
Pappersremsor
pennor
lagom stor glasskål

Han bryr sig om dig

Avslutning
4 mins

Läs
Jesaja 40:27–29 “Hur kan du, Jakob, säga,och du, Israel, klaga: ”Herren ser inte till mig, min Gud tar sig inte an min sak?” Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat hela jorden? Han blir aldrig trött och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger kraft åt den trötte och styrka åt den svage.” NUB

Säg
Huvudbudskapet i de här bibelverserna är att Gud bryr sig om dig. När saker känns jobbiga tuffa eller när du är på dåligt humör bryr Gud sig om hur du känner. Istället för att klaga vill han att du ska veta att han finns där för dig. 

Be
Avsluta samlingen med att be tillsammans.

Modul material
Biblar