Kyrka

Varför finns kyrkan?

I den här samlingen kommer vi att titta närmare på vad kyrkan är, varför vi går till kyrkan och vad kyrkan kan betyda för oss. Vi kommer att fokusera på gemenskapen som finns inom kyrkan, hur människor kan hjälpa varandra i kyrkan och sist men inte minst att vi kan personligen få  möta Jesus i kyrkan. 

Samlingens längd: 94 min

Mål

 • Att förstå vad kyrkan är och varför den finns.
 • Att förstå att kyrkan utgörs av människor och att dessa människor ibland gör fel och misstag.
 • Att visa på att Jesus är centrum av kyrkan och Han vill beröra och förändra våra liv.

Beskrivning

I den här samlingen kommer vi att titta närmare på vad kyrkan är, varför vi går till kyrkan och vad kyrkan kan betyda för oss. Vi kommer att fokusera på gemenskapen som finns inom kyrkan, hur människor kan hjälpa varandra i kyrkan och sist men inte minst att vi kan personligen få  möta Jesus i kyrkan. 

Material till samlingen

 • Projektor
 • högtalare 
 • stolar
 • ballonger
 • Projektor
 • Högtalare
 • bilaga Kristi kropp
 • sax
 • blädderblock
 • pennor
 • Projektor
 • Högtalare
 • Inbjudan till ett möte
 • marshmallows
 • tandpetare
 • Tejp
 • Sugrör
 • Snöre

Samlingens moduler

Marshmallow utmaningen

Lek
5 mins

Lek:
Dela in barnen i grupper med 4-5 personer i varje grupp.

 • Ge varje grupp följande saker: tejp, sugrör, tandpetare samt massor av marshmallows.
 • Varje grupp ska ha lika många saker och marshmallows.
 • Förklara att varje grupp har fem minuter på sig att med hjälp av sitt material bygga någon sorts konstruktion med så många marshmallows som möjligt. 
 • Obs! Marshmallows får inte vidröra bordet.
 • Byggnaden måste stå fritt utan att någon i gruppen stöttar den.
 • Vinnaren är den grupp som lyckas använda flest marshmallows i sin "skapelse".
 • Säg att ett extra pris delas ut till den grupp vars byggnad mest liknar en kyrka.

 

Modul material
marshmallows
tandpetare
Tejp
Sugrör
Snöre

Veckans godbit

10 mins

Förberedelser: Om du har några meddelanden som du vill berätta för gruppen skriv ut dessa på smala pappersremsor. Öppna en chokladask och linda pappersremsorna med meddelanden runt godisbitarna . Fäst dem med tejp. Lägg sedan tillbaka godisbitarna i asken. (Alla godisbitar kommer inte att ha en pappersremsa.)

Aktivitet: Skicka runt chokladasken och säg åt alla att ta en bit. När de tagit sin bit ska varje person berätta om något positivt som hänt dem under veckan. Om de tagit en godis som har en lapp fasttejpad ska de läsa upp sitt meddelande för resten av gruppen.

 

 

Modul material
Chokladask
papper
sax
Tejp
penna
CORE

Kyrka - vad är det?

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Skriv ut informationen (pålysningar) för den kommande veckan på använda papper. 
 
Till ledaren: Om du vill kan du som ledare skriva ned saker som du minns att du tänkte om kyrkan innan du började gå till den. Berätta om dina tankar för barnen.

Säg
Vi har säkert alla funderat kring vad kyrkan är, varför den ser ut som den gör eller varför den finns. Vad tänker du på när du hör ordet kyrka? 

Aktivitet

 • Ge varje barn ett pappersark och tuschpennor i olika färger.
 • Säg att de ska skriv ner ord som de kommer att tänka på när de hör ordet kyrka. De kan även måla bilder av det som de tycker beskriver vad en kyrka är. 
 • Ge barnen 5 minuter att fundera på detta och slutföra uppgiften.
 • Låt sedan de barn som vill berätta om sina tankar eller visa vad de målat.

Säg
Berätta för barnen vad kyrkan betyder för dig idag. Varför går du till kyrkan?

 

Modul material
papper
tuschpennor i olika färger
CORE

Kristi kropp

Lek
8 mins

Till ledaren
Skriv ut bilagan i lika många exemplar som du kommer att ha grupper. Varje exemplar ska skrivas ut på ett annat färgat papper som att varje grupp kommer att ha sin färg. Klipp sedan isär bilderna med siluetten i ett antal större bitar (Se till att även den färgade bakgrunden kommer med när du klipper den i bitar och inte bara siluetten). Anpassa antalet bitar efter som du har en liten eller stor grupp. Vi rekommenderar att ni har 4-8 bitar. Göm sedan alla bitarna (med alla olika färgerna) på olika ställen i rummet där ni har er Rock Solid samling. 

Lek

 • Dela in barnen i grupper (lika många som du har färger på de gömda bitarna).
 • Ge varje grupp sin färg och säg att du har gömt ett antal bitar av en bild och de ska hitta sina bitar och sätta ihop det till en bild igen.
 • Förklara att det finns bitar i andra färger men att det tillhör de andra lagen. Det är viktigt att de inte hjälper de andra lagen att hitta deras bitar. 
 • Det lag som först sätter ihop sin bild vinner.

Läs

 1. Ni utgör alltså Kristus kropp, och var för sig är ni delar av den. 1 Kor 12:27
 2. Han är också huvudet för kroppen, det vill säga församlingen. Kol 1:18

Säg
När Bibeln talar om kyrkan handlar det inte om byggnader utan istället om något som kallas Kristi kropp. Vi läste i Bibeln att Jesus är huvudet för kroppen och med det menas att han är centrum för kyrkan. Bibeln säger och att vi är alla delar i denna kropp, alltså delar av kyrkan. Vad betyder det? Kyrkan är som vi sagt inte en byggnad utan människor som träffas tillsammans med en person i centrum – nämligen Jesus. Precis som ni satte ihop bilden av flera delar så är kyrkan uppbyggd av många människor som samlas tillsammans av två anledningar: 

 1. Att sätta Jesus är i centrum. Det är Honom vi vill sätta i fokus (tillbe) och det är Honom vi vill lära känna genom att gå till kyrkan för att lära oss mer om Honom från Bibeln.
 2. Gemenskap med andra människor. Vi kan få hjälp från andra människor i kyrkan och även trevlig gemenskap. Vi behöver andra människor i våra liv och kyrkan ska vara en plats där vi kan hitta bra gemenskap. 
Modul material
bilaga Kristi kropp
sax

Myt eller sanning?

Aktivitet
8 mins

Förberedelser: 
Sätt upp ett A4 med ordet MYT på ena väggen och ett A4 med ordet SANNING på den andra. Fundera på några myter och sanningar som du tror att barnen kan ha om kyrkan. Exempel på myt kan vara tråkig, många regler, fördömande, inget för mig, o.s.v.  Sanningar kan vara intressant, rolig, engagerande, spännande, o.s.v.  Skriv ner varje ord på ett separat papper. (Ett ord på varje papper.)

Att göra:

 • Be barnen ställa sig upp. Förklara sedan för dem att en sida av rummet är "mytsidan" och den andra är "sanningsidan". 
 • Förklara vad ordet myt betyder om någon skulle behöva detta.
 • Håll upp ett papper åt gången med de ord du har skrivit ner (endera en myt eller en sanning) och be barnen välja en sida beroende på om de tycker att ordet är en myt eller en sanning angående kyrkan. Detta kommer att visa deras personliga bild av kyrkan. 
 • Efter varje fråga kan du höra med några av dem varför de valde myt eller sanning.
 • På slutet kan du berätta om din egen erfarenhet av kyrkan och vad du tycker är myt eller sanning.

 

Modul material
papper
penna
tejp eller häftmassa

Många kyrkor

Lek
4 mins

Lek

 • Förklara för barnen att de ska gå runt i rummet och skapa ett antal grupper med 4 -5 personer i varje grupp.
 • Förklara att de inte ska skapa en grupp med deras bästa vänner utan försöka göra en grupp med personer som de inte känner så väl.
 • Gruppen som skapas ska ha något gemensamt. Något som de alla tycker lika om, t.ex. att de tycker om pizza, de gillar Barcelonas fotbollslag, o.s.v. 
 • Den gemensamma nämnaren är inget som du som ledare väljer utan det får barnen själva hitta på tillsammans genom att gå runt och prata med varandra.
 • Säg att de inte ska skrika ut högt vilken gemensam nämnare de har i gruppen utan de ska gå runt och prata med varandra och hitta den grupp där de passar in. (De får alltså inte skrika ut: Alla som gillar pizza samlas här!)
 • När en grupp bildats ska de kliva åt sidan och stå samlade.
 • Säg att den grupp som lyckats samlas kring den mest unika gemensamma nämnare vinner ett pris. (För detta så att de inte bara väljer något enkelt som att de tycker om Tacos).
 • När du ser att alla är klara be då varje grupp presentera vad deras gemensamma faktor är och utnämn en vinnare.

Säg
Du kanske har hört att det finns många olika kyrkor. Den Katolska kyrkan, den Ortodoxa kyrkan, den Svenska kyrkan, ett antal frikyrkor som Pingstkyrkan, Equmenia, EFK, osv. Varför finns det så många olika kyrkor? Precis som i den här aktiviteten finns det olika saker som kan förena människor. Alla kyrkor har en tro på Jesus Kristus men de kan ha olika sätt som de vill hålla gudstjänst på. Olika kyrkor sjunger på olika sätt. Vissa har barndop och andra döper vuxna. Ibland är skillnaderna mycket små mellan kyrkorna och ibland är det större skillnader. Kyrkan handlar om gemenskap och därför samlas människor i grupper (kyrkor) där de känner sig hemma. Därför finns det många olika typer av kristna kyrkor men de har alla samma tro på Jesus Kristus som vår frälsare. Det är alltså inte en problem att det finns olika kyrkor, utan istället betyder det att det kan finnas en kyrka som passar det flesta människor. 

Varför gå till kyrkan?

Visa
10 mins

Visa
Visa detta videoklipp om varför barn väljer att gå till kyrkan. 

https://www.dagen.se/livsstil/dagentv-sa-tycker-barn-om-kyrkan-1.1288408?paywall=true
(DagenTV: Så tycker barn om kyrkan)

Vittnesbörd
Låt en av ledarna ge sitt eget vittnesbörd varför han/hon går till kyrkan.

Fråga

 • Varför går (eller går inte) du till kyrkan?
 • Varför är det bra eller dåligt att gå till kyrkan?
Modul material
Projektor
Högtalare

Ballongvolleyboll

Lek
6 mins

Lek

 • Dela in barnen i två lag som lägger sig ner på golvet på rygg bredvid varandra. Lagen skall ligga med fötterna tryckta mot motståndarnas fötter.
 • Lekledaren börjar med att kasta in en ballong. Nu gäller det för lagen att försöka slå ballongen så att den träffar golvet bakom motståndarna, men man får bara använda händerna.
 • Varje gång detta lyckas får laget en poäng. Vanliga volleybollregler gäller inte!
 • Börja med en ballong, men efterhand kan man kasta in flera ballonger.
Modul material
ballonger

Kan du knyta en sko?

Tänkvärt
4 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen med tre i varje grupper och se till att någon i varje grupp har en sko med remmar.
 • Ge alla i gruppen ett nummer (1,2,3)
 • Förklara att den som har nummer ett får bara använda sin högra hand. Den som har nummer två får bara använda sin vänstra hand och den tredje personen får använda båda händerna.
 • Person 1 från varje grupp ska nu försöka att knyta sin sko med bara sin högra hand. De har 30 sekunder på sig att klara av det.
 • Efter 30 sekunder får person 2 börja hjälpa med att knyta skon. Person 2 får dock bara använda sin vänstra hand.
 • När de försökt detta en stund får person 3 börja hjälpa till och får använda båda händerna.

Säg
Ibland kan det vara svårt att göra saker helt själv, särskilt om vi inte har vad som krävs för att göra det. När person 1 försökte att knyta skon med en hand blev det enklare när person 2 och 3 hjälpte till eftersom de hade andra talanger och möjligheter än vad person 1 hade. Det är så det fungerar i livet. Desto fler som hjälps åt, desto bättre blir resultatet. Det är ett av syftet med kyrkan/församlingen – att hjälpa varandra. 

Läs
"För där två eller tre samlas i mitt namn, då är jag mitt ibland dem." (Matt 18:20)

2 Var alltid ödmjuka och milda, 5 och behandla varandra med tålamod och kärlek. 6 Det finns en Herre, en tro och ett dop, en Gud, som är Fader till alla, är över allting, genom allting och i allting. 11 Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer och lärare. 12 De ska utrusta de heliga för deras tjänst att bygga upp Kristus kropp. (Ef 4:2,5,6,11,12)

Säg:
I dessa verser säger Gud att när två eller tre personer samlas i hans namn är han mitt ibland dem. Kyrkan består av de människor som samlas för att följa Jesus. Det står också att kyrkan är Kristi kropp. Precis som en kropp har olika delar (t.ex. händer, ben och ögon) så är vi en del av kyrkan (Kristi kropp) och vi har olika uppgifter. Vi har olika talanger och saker vi är duktiga på men allt är lika viktigt för Gud och kyrkan. När människor samlas i kyrkan bidrar varje person med det han/hon är bra på.

Modul material
En sko med snören per grupp
Bibel
CORE

Endast Jesus är perfekt

Diskussion
6 mins

Till ledaren
Detta videoklipp är från en bloggare som heter Wilma. Hon har växt upp i en kristen familj och gått på en kristen skola. I ditt videoklipp berättar hon om den dåliga erfarenhet som hon hade i kyrkan. Det är upp till dig om du vill visa detta men samtidigt kan det vara bra att förklara för både de som aldrig gått till en kyrkan och de som regelbundet går, att kyrkan inte är en plats med perfekta människor och att de som är i kyrkan behöver tänka på att de är en del av Kristi kropp och behöver tänka på andra människor. 

Visa
(Förklara för barnen att Wilma har vuxit upp i ett kristet hem och gått på en kristen skola. Hon har dock haft en dålig erfarenhet att några människor i kyrkan).
https://youtu.be/H98LtLga2kE (Min åsikt om kyrkan)
Visa 11:58-15:08 (eller en kortare version 12:32-14:30)

Diskussion:

 • Har det någon gång hänt att kyrkan eller kristna som du känner har gjort saker som du inte förväntat dig att de skulle göra?
 • Har du någon gång blivit besviken på en kristen eller vad kyrkan har gjort?

Säg
Ibland tror människor att kyrkan är en plats där alla alltid är perfekta och ingen gör något fel. Sanningen är dock att kyrkan består av vanliga människor som ibland gör misstag. Den enda människa som aldrig gjort något fel var Jesus. Som kyrka vill vi bli mer lik Jesus. Vi önskar leva liv som han levde och älskade och tjäna människor som han gjorde. Kyrkan är inte perfekt men Gud har lovat oss att om vi följer honom kommer han att forma oss till bättre människor, mer lika Jesus. 

Modul material
Projektor
Högtalare

Gå till andra sidan

Lek
8 mins

Lek

 • Dela in barnen i lika stora lag (rekommenderat är fem personer per lag).
 • Ge varje lag ett antal stolar. Om laget har fem deltagare, ge dem tre stolar.
 • Med hjälp av stolarna ska de förflytta hela laget från ena sidan av rummet till det andra. Ingen i laget får vidröra golvet. Om något vidrör golvet måste laget börja om från början.
 • Ge ett pris till det vinnande laget (se "Till ledaren")

Till ledaren
Med största sannolikhet kommer laget att börja tävla mot varandra för att försöka ta sig till andra sidan först. Observera att målet är inte att ta sig först över till andra sidan, utan att på det bästa och mest kärleksfulla sätt ta sig från ena sidan till den andra. Avslöja inte för barnen att detta är målet med aktiviteten. 

Säg
Kyrkan är en plats där människor är i centrum. Det handlar inte om att vara bäst, rikast och snyggast, utan att tillsammans hjälpas åt och ta hand om dem som behöver extra hjälp. I den här leken var målet inte att vinna utan att hjälpa alla över till andra sidan. Sättet hur ni gjorde det på var viktigare än hur snabbt det gick. Därför är kyrkan en plats som ska vara trevlig att gå till. En plats där du alltid kan få hjälp, bli mött med ett leende och framför allt möta Jesus som älskar dig över allt annat. 

Modul material
stolar
CORE

Gud berör

Visa
7 mins

Säg
Vi har pratat om att kyrkan är till för gemenskap. Kyrkan handlar naturligtvis mest om Gud och kyrkan är en plats där han berör människor. 

Visa
Visa ett av följande videoklipp (välj det som passar bäst in i din kyrka). 

Säg
Denna person fick uppleva hur Gud berörde och förändrade hans/hennes liv. Vi går till kyrkan för att möta Gud och han har kraften att förändra våra liv. 

 

Modul material
Projektor
högtalare 

Varför gå till kyrkan?

Sammanfattning
7 mins

Aktivitet

 • Fråga barnen om de har lärt sig något nytt om kyrkan / församlingen under den här samlingen.
 • Låt varje barn (eller de som vill) komma fram och skriva ner en sak som de har lärt sig om kyrkan på ett blädderblock.
 • Fråga dem om de tror att kyrkan skulle kunna vara någonting positivt i deras liv. 

 

Modul material
blädderblock
pennor

Du är bjuden!

Sammanfattning
1 mins

Förberedelser: Gör en inbjudan till ett kommande möte i kyrkan. (Om du har yngre barn kanske du även behöver informera föräldrarna om detta.)

Till ledaren: Tänk på sätt som kan göra det lättare för barnen att komma på mötet. Kanske behöver du ordna med upphämtning från olika bostadsområden, eller kanske en mötesplats där ni alla träffas innan ni går till mötet. Det är aldrig roligt att komma ensam till en helt ny plats eller byggnad första gången man går dit. Detta är särskilt viktigt om kyrkan är en ny plats för de barn du arbetar med.

 

Modul material
Inbjudan till ett möte