Checkpoint

Till nästa nivå 1: Checkpunkt

I den här serien med tre delar kommer vi att prata om hur vi kan ta våra liv till en ny nivå. Vi kommer att lära oss mer om detta genom att titta på berättelsen om Josef i Bibeln och genom att ha roligt med illustrationer från olika spel. 

I den första samlingen talar vi om checkpunkter i livet. Vid en checkpunkten i ett spel får man tid att stanna upp och se var i spelet man befinner sig, men man stannar inte där för alltid- det finns något mera! Josef visste att Gud hade stora planer för honom och Gud har stora planer för dig och mig med!

Session Length: 102 mins

Mål

 • Att starta upp den nya serien.
 • Att lära sig mer om berättelsen om Josef.
 • Att förstå att Gud har en plan för våra liv.

Beskrivning

I den här serien med tre delar kommer vi att prata om hur vi kan ta våra liv till en ny nivå. Vi kommer att lära oss mer om detta genom att titta på berättelsen om Josef i Bibeln och genom att ha roligt med illustrationer från olika spel. 

I den första samlingen talar vi om checkpunkter i livet. Vid en checkpunkten i ett spel får man tid att stanna upp och se var i spelet man befinner sig, men man stannar inte där för alltid- det finns något mera! Josef visste att Gud hade stora planer för honom och Gud har stora planer för dig och mig med!

Material till samlingen

 • maskeringstejp
 • pennor
 • blädder-block
 • Papper och penna
 • Boll
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • bilaga
 • pennor
 • Tejp
 • Limstift
 • saxar
 • bilaga
 • sax
 • ärtpåsar
 • skokartong
 • tuschpennor
 • koner

Samlingens moduler

CORE

Frispel

Introduktion
10 mins

Inledning
Ställ fram ett par bordsspel eller TV-spel på några bord och låt barnen börja använda dem när de kommer till samlingen. Ta gärna med ett par retro-spel om du har tillgång till sådana.

Modul material
bordsspel
TV-spel
retro-spel

Till nästa nivå

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i olika grupper eller låt dem jobba i helgrupp om din grupp inte är så stor.
 • Välj ut en ledare i varje grupp och ge denne en kopia av bilagan.
 • Tanken är att varje grupp på fem minuter ska försöka ta sig igenom alla aktiviter på bilagan.
 • OBS! De måste klara av allt på en nivå för att få gå vidare till nästa nivå.
 • Vinnaren är den som nått den högsta nivån när de fem minuterna är över.

Säg
Idag kör vi igång en ny serie som heter “Till nästa nivå!” Om du någon gång använt ett TV-spel, eller spelat på din mobil eller platta så vet du vad det uttrycket innebär.

Fråga
Vad innebär det att någon tagit sig till nästa nivå? (T.ex. att denne klarat av alla moment på en nivå eller fått mer kunskap eller fler förmågor.)

Säg
Under de kommande veckorna kommer vi att fundera på hur vi kan ta våra liv till nästa nivå.

Modul material
bilaga

Checkpunkt

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Den här aktiviteten fungerar ungefär som “Vem är rädd för svarte man” och ni kommer att behöva ett ganska stort utrymme för att kunna genomföra den på ett bra sätt.
 • Be alla rada upp sig längs kortsidan av rummet.
 • Be om två frivilliga som får ställa sig i mitten av rummet.
 • Ge alla utom de frivilliga en kon (alternativt kan du be alla ta av sin vänstra sko och hålla den i handen).
 • Målet är att ta sig till den andra sidan av rummet utan att bli tagen av dem som jagar.
 • Om någon blir tagen förlorar de ett liv. När alla antingen har tagit sig över till den andra sidan eller blivit tagna startas en ny runda.
 • Alla har två liv d.v.s. kan kan bli tagen två gånger innan man åker ut.
 • De som åkt ut hjälper sedan dem som jagar. Under spelets gång kan de tävlande välja att sätta ned sin kon/sko på golvet och då får de starta från den positionen istället för att gå tillbaka till den ena sidan.
 • OBS! De får inte kasta sin kon/sko utan den måste sättas ned försiktigt på golvet.

Säg
I den här leken hade vi en punkt som vi kunde gå tillbaka till när vi tappade ett liv- en checkpunkt. Det finns massor av spel som har checkpunkter- de innebär att du istället för att åka ut kan börja om igen med ett bättre utgångsläge än om du hade varit tvungen att börja om helt från början. Checkpunkter hjälper oss att se vart vi är och hur det går för oss.

Modul material
koner
CORE

Lägeskontroll

Fundera
5 mins

Förberedelser: Skriv ett stort “C” på en skokartong som får representera en checkpunkt.
 
Säg 
Den här samlingen kommer att fungera lite som en checkpunkt i ett spel där du får chans att stanna upp och fundera på saker och ting. Den här skokartongen är vår checkpunkt och på den kommer vi att skriva hur vi känner oss just nu som ett sätt att checka oss själva.

Aktivitet
Dela ut pennor till alla be dem skriva hur de mår på kartongen. De kan tex. skriva; trött, jobbigt i skolan, glad, stressad osv. Ge dem några exempel och förklara att det är upp till dem vad de väljer att skriva.

Modul material
skokartong
tuschpennor

Sol, måne och stjärnor

Aktivitet
7 mins

Förberedelser: Klipp ut solen, månen och de 11 stjärnorna från bilagan.
 
Aktivitet

 • Sprid ut de utklippta bitarna på golvet och dela in barnen i två lag.
 • Ge varje lag ett set med ärtpåsar (olika färg till varje lag).
 • Be sedan barnen ställa sig en cirkel så att varannan person är från samma lag.
 • Förklara att de kommer att få försöka kasta sin påsar på någon av bitarna på golvet.
 • Om deras påse landar på en stjärna får deras lag 1 poäng och om den landar på solen eller månen får de tre poäng.
 • Varje stjärna sol eller måne kan bara användas en gång och tas sedan bort ur spelet.
 • Fortätt tills alla poäng plockats.
 • Det lag som lyckats samla flest poäng vinner.

Säg 
I Bibeln finns det en berättelse om en pojke som hette Josef. Han var den yngsta av 12 bröder och han var sin pappas favoritson. Han levde ett ganska vanligt liv i början av berättelsen, även om han hade en del ganska konstiga drömmar. I en av hans drömmar såg han hur solen, månen och 11 stjärnor bugade sig för honom. Den drömmen betydde att hans föräldrar och hans bröder en dag skulle komma att buga för honom. Josef levde ett normalt liv men han visste att Gud hade ett högre syfte/plan för honom i framtiden (1 Mos 37).

Modul material
bilaga
sax
ärtpåsar

Drömmar

Fundera
7 mins

Aktivitet

 • Be barnen ställa sig i mindre grupper och låt dem berätta några av de konstigaste drömmarna de har haft för varandra (drömmar de har haft när de sovit inte drömmar de har för framtiden).
 • Ge dem några minuter att utföra detta och be dem sedan välja en av de drömmar som de hört och skapa ett kort drama om det.
 • Ge dem ca: 3-5 min på sig att prata om vad de ska göra och låt sedan varje grupp spela upp sitt drama för de andra grupperna.

Säg 
De flesta av oss kommer ihåg när vi haft en konstig dröm - ibland kan det vara riktigt lustigt till och med. Men de drömmar som Josef hade var inga vanliga drömmar. Det var drömmar som Gud hade gett till honom och handlade om hans liv och framtid.

Fråga
Har du några drömmar eller ambitioner?

 

Checkpunkt-kub

Uppdrag
10 mins

Aktivitet

 • Dela ut en penna och en kopia av bilagan till varje deltagare.
 • Be dem fundera på något som de är stolta över i sitt liv. Det kan vara allt från att ha spelat teater till att ha lärt sig simma eller att ha klarat ett prov i skolan eller blivit bättre på att hantera ilska.
 • Be dem sedan skriva dessa saker på kubens sidor.
 • När de är klara får de klippa ut kuben och sätta ihop den med hjälp av limstift eller tejp.
 • Uppmuntra barnen genom att påpeka hur mycket bra de faktiskt redan åstadkommit i sina liv.

Till ledaren: Sätt dig med barnen och hjälp dem som har svårt att komma på något att skriva på sin kub. Kom ihåg att vara positiv och uppmuntrande!

Säg
Det är viktigt att ibland ta en stund och reflektera över hur långt vi kommit och hur många bra saker vi faktiskt gjort i livet. Ibland fokuserar vi bara på det som ligger framför och glömmer bort att glädja oss över det som vi redan klarat av.

 

Modul material
bilaga
pennor
Tejp
Limstift
saxar

Mer än du vet

Tänkvärt
8 mins

Till ledaren: I den här modulen kan du använda dig av bilderna från bilagan eller välja att själv ta med sakerna och hålla upp dem och fråga barnen vilket syfte dessa saker har. I detta videoklipp hittar du många exempel på saker som inte alla känner till. Titta gärna på detta videoklipp om du vill få idéer på andra saker som barnen kan fundera kring:
https://www.youtube.com/watch?v=RawtKmgP3uY
(21 Things You Didn’t Know About Everyday Objects/Wengie)

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och ge varje grupp en kopia av bilagan. 
 • Ge grupperna två minuter att fundera över frågorna och försöka lista ut syftet med de attributen. 
 • Berätta sedan svaren för barnen och se om någon hade fått något rätt. 

Säg
Ofta känner vi inte till alla sätt vi kan använda något. På samma sätt är det med Gud och oss. Gud har mycket mer planerat för oss än vi tror. 

Läs
Jer 29:11

Fråga
Vad tänker du när du hör det här bibelordet?

Säg 
Gud hade planer för Josefs liv och han har planer för ditt liv med.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
CORE

Bakslag

Aktivera
10 mins

Aktivitet 

 • Be alla sätta sig i en cirkel och ge en mjuk boll till en person i gruppen.
 • Förklara att denne ska skicka bollen vidare genom att först säga namnet på en person och sedan kasta den till personen.
 • Den som ska fånga måste först klappa i händerna innan de tar emot bollen.
 • Om någon tappar bollen, missar att ropa ut ett namn innan de kastar eller misslyckas med att klappa i händerna innan de fångar får den personen inte länge använda sin ena hand.
 • Nästa gång de misslyckas förlorar de sin andra hand och sedan vänster och höger ben.

Säg
I den här serien om Josef kommer du att få se hur många bakslag Josef råkar ut för innan han får se sin dröm bli sann. Han fortsätter framåt fast det är jobbigt eftersom han vet att Gud har en plan för hans liv.

Modul material
Boll

En högre nivå

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Dela ut papper och penna till alla deltagare.
 • Be dem designa sitt eget spel.
 • De kan tänka ut olika hinder eller bonuspoäng som deras hjälte kan stöta på i spelet.
 • De kan skapa något som liknar ett spel de redan känner till eller fantisera fritt.
 • När de är klara får de berätta om sitt spel för de övriga i gruppen.

Säg
Spel med olika nivåerna påminner oss lite om livet. Man spelar en nivå och sedan är den över. När man klarat av den är den inte så troligt att man går tillbaka och spelar samma nivå igen. Man går vidare till nya och högre nivåer. På samma sätt vill Gud att vi ska gå vidare till nya och högre nivåer som människor också. Som kristna tror vi att det inte finns någon som känner oss lika bara som Gud gör och han vet också om vilka planer han har för våra liv. I Joh 10:10 står det att Han vill att vi ska ha ett fullt liv och leva det tillsammans med Honm. Han vill att vi ska ha ett meningsfullt liv fullt av kärlek och glädje. Han vill att vi ska vara på samma lag som Honom och kämpa för det goda och en bättre värld.

 

Modul material
Papper och penna

Checkpunkter i livet

Fundera
10 mins

Aktivitet

 • Skapa tre rutor på golvet med hjälp av maskeringstejp.
 • Placera några tuschpennor och ett pappersark i varje ruta.
 • Förklara att dessa rutor är jättestora “checkpunkter” för livet.
 • Ge rutorna namn som t.ex.: DÅ-NU-I FRAMTIDEN
 • Be barnen skriva ord som summerar vad de gjort i livet i rutan "DÅ"
 • I rutan "NU" får de beskriva var de befinner sig i livet just nu.
 • Och i rutan "FRAMTIDEN" får de skriva ned sina drömmar för framtiden.
 • Ge dem ca: 5 minuter att utföra de olika uppgifterna.
 • Samla sedan hela gruppen och be för det som skrivits.
Modul material
maskeringstejp
pennor
blädder-block

Att checka in

Avslutning
5 mins

Säg
Idag har  vi haft möjlighet att kolla upp oss själva lite. Det är spännande att se vad vi gjort, var vi är och vilka planer Gud har för oss i framtiden. Men det är också viktigt att komma ihåg att allt inte handlar om oss, vi behöver bry oss om och ta tid för andra också.

Uppdrag
Uppmuntra barnen att höra hur det går för någon annan under veckan som kommer. De kan fråga sina vänner eller familjemedlemmar om detta.