Låga poäng

Till nästa nivå 2: Lågt HP

Det här är den andra delen i en serie med tre delar som handlar om att ta våra liv till en ny nivå. Vi kommer att lära oss mer om detta genom att titta på berättelsen om Josef i Bibeln och genom att ha roligt med illustrationer från olika spel.

Att ha låg HP (hälsopoäng) innebär att ha dålig hälsa i ett spel t.ex. när en spelare håller på att förlora och spelet nästan är över. I den här samlingen kommer vi att prata om tillfällen då vi har det jobbigt och vad vi kan göra i de situationerna. I spel kan man tjäna in fler HP poäng och lite så är det i verkligheten också. Vi kan få hjälp från Jesus när vi går igenom något svårt. Bibeln ger oss ett budskap om hopp som kan hjälpa oss i olika situationer. I den här samlingen lär vi oss mer om berättelsen om Josef och vad han gjorde när han mötte svåra situationer. 

Samlingens längd: 90 min

Mål

 • Att prata om låg HP (hälsopoäng inom gaming) och hur det relaterar till det verkliga livet.
 • Att fundera på hur Gud kan hjälpa oss när vi har det svårt.
 • Att lära oss mer om vad Josef gjorde när han mötte olika problem.

Beskrivning

Det här är den andra delen i en serie med tre delar som handlar om att ta våra liv till en ny nivå. Vi kommer att lära oss mer om detta genom att titta på berättelsen om Josef i Bibeln och genom att ha roligt med illustrationer från olika spel.

Att ha låg HP (hälsopoäng) innebär att ha dålig hälsa i ett spel t.ex. när en spelare håller på att förlora och spelet nästan är över. I den här samlingen kommer vi att prata om tillfällen då vi har det jobbigt och vad vi kan göra i de situationerna. I spel kan man tjäna in fler HP poäng och lite så är det i verkligheten också. Vi kan få hjälp från Jesus när vi går igenom något svårt. Bibeln ger oss ett budskap om hopp som kan hjälpa oss i olika situationer. I den här samlingen lär vi oss mer om berättelsen om Josef och vad han gjorde när han mötte svåra situationer. 

Material till samlingen

 • Bilagan Josef- Lågt HP
 • saxar
 • Bilagan Josef - Lågt HP Blocks
 • batterier
 • bilaga
 • sax
 • första hjälpen kit
 • Tejp
 • pennor och post-it lappar
 • Bilagan “Josef”
 • sax
 • Biblar
 • litet pris
 • maskeringstejp
 • A4- papper eller dagstidningar

Samlingens moduler

CORE

Din HP

Introduktion
5 mins

Aktivitet

 • Förklara att dagens samling kommer att handla om lågt HP (hälsopoäng). Detta är en term som används i olika spel för att visa att spelet snart kommer att vara över om spelaren inte skaffar fler HP poäng väldigt snart.
 • Ge en liten ask med smarties till varje deltagare. (Ledaren behöver även ha några extra Smarties för att kunna ge ut under samlingens gång.)
 • Förklara att de kan vinna eller förlora Smarties under samlingens gång och att dessa representerar deras HP-poäng.
 • Den som har flest Smarties vid samlingens slut är dagens vinnare! (Håll upp det pris som dagens vinnare kommer att få.) 
 • Du kan även göra tävlingen mer spännande genom att sätta upp ytterligare regler (t.ex. det kostar två HP att gå till toaletten, den som svarar på en fråga vinner ett HP,  den som har skor på sig förlorar tre HP etc.)
Modul material
Smarties i små förpackningar
stort pris
CORE

Space Invaders

Lek
15 mins

Förberedelser: Gör en massa bollar av A4 ark eller tidningspapper. Märk ut en linje ca: 1 meter från väggen med hjälp av maskeringstejp.

Aktivitet

 • Den här leken är en version av retro-spelet “Space invaders”.
 • Be en frivillig komma fram och utse denne till astronaut.
 • Förklara att alla de andra kommer att vara utomjordingar.
 • Ge astronauten papperskorgen med pappersbollar.
 • Ge varje utomjording en pappersboll var.
 • Be astronauten ställa sig bakom linjen i den ena änden av rummet. (Denne får aldrig gå över den linjen.)
 • Låt sedan utomjordingarna rada upp sig i den andra sidan av rummet. De ska börja lite snett till vänster och sedan långsamt ta steg åt sidan tills de kommer till väggen. Vid väggen tar de ett kliv framåt och tar nu steg åt höger tills de når den andra väggen. Så här fortsätter de tills de kommit ända fram till astronauten.
 • När de går framåt får de skjuta sina bollar mot astronauten. Om de lyckas träffa förlorar astronauten ett av sina tre liv.
 • Astronauten får röra sig hur han vill så länge som han befinner sig bakom den uppmärkta linjen.
 • Om astronauten träffar någon av utomjordingarna är de ute ur leken (de har med andra ord bara ett liv).
 • Astronauten vinner om denne lyckas träffa alla utomjordingar och utomjordingarna vinner om astronauten förlorar sina tre liv.

HP- Om astronauten vinner får denne 2 Smarties, om austronauten förlorar tappar den två Smarties.

Till ledaren: Om det är för svårt för astronauten kan man låta två personer hjälpas åt som astronauter. Du kan även ställa upp ett par kartonger framför den utmärkta linjen som kan tjäna som barrikad och skydda astronauten.

Säg
Idag kommer vi att fortsätta vår serie som handlar om att ta våra liv till en ny nivå och dagens samling handlar om lågt HP. I spel betyder HP hälsopoäng för att visa hur bra det går i spelet. Ibland kan vi känna oss nere eller låga i verkliga livet också ; det känns om att vi har lågt HP,och det är det vi kommer att prata om idag.

Modul material
maskeringstejp
A4- papper eller dagstidningar
CORE

Josef

Tankar från Bibeln
8 mins

Förberedelser: Skriv ut ett antal  kopior av bilagan, klipp ut meningarna, sortera dem i högar och sätt ihop varje hög med ett gem.

Fråga
Vad kommer du ihåg från berättelsen om Josef som ni hörde i den förra samlingen?
(Påminn dem om berättelsen om Josef som var en av 12 bröder och sin fars (Jakobs) favoritson. Josef hade drömmar om hur hans framtid skulle bli och Gud hade stora planer för honom. En av hans drömmar handlade om att hans bror och föräldrar en dag skulle buga sig inför honom. Detta blev inte särskilt populärt bland Josefs syskon!)

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 3-4 personer i varje.
 • Ge varje grupp en av de högar om Josefs liv som du klippt ut.
 • Ge dem ett par minuter att försöka lägga meningarna i rätt ordningsföljd.
 • Lägg fram Biblar som de får söka i om de behöver hjälp.
 • När alla är klara går ni igenom berättelsen tillsammans.

Fråga

 1. Vad tänker du när du hör vad som hände med Josef?
 2. Ge den grupp som först lyckats lägga meningarna i rätt ordning ett litet pris.
Modul material
Bilagan “Josef”
sax
Biblar
litet pris

Joseph - Lågt HP

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagorna och klipp den första mitt itu så att det finns tillräckligt med HP health bars för varje grupp. Klipp sedan ut varje individuell ruta och se till att varje grupp får minst en rad med poäng.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 2-3 personer i varje och ge varje grupp en health bar för Josef och ett antal röda/oranga/gröna rutor.
 • Tanken är att barnen medan du går igenom Josefs berättelse ska fylla på i Josefs stapel enligt hur de tror att han känner sig just då.
 • Be dem fundera på hur han kände sig fysiskt men också känslomässigt.
 • Be dem sedan förklara varför de valt att fylla på med så många staplar som de gjort.

Säg
Josef gick igenom många svåra saker. Efter den här incidenten hände en massa andra jobbiga saker också. Men…slutligen, efter att ha gått igenom många prövningar och svårigheter blev han ledare för hela Egypten. Han går från att ha varit så lågt man kan komma till att bli den allra högsta. Han höll fast vid de drömmar han fått av Gud trots allt det kaos han fick gå igenom och allt det dåliga som hände honom.

Modul material
Bilagan Josef- Lågt HP
saxar
Bilagan Josef - Lågt HP Blocks

Det är en kamp

Samtala
7 mins

Samtala om
Vad tror du att människor tycker är jobbigt i vardagslivet?

Aktivitet 1

 • Ge varje person en penna och en post-it lapp.
 • Ge barnen ett par minuter på sig att fundera på vilka olika saker som skulle kunna ge dem lågt HP i livet: saker som de tycker är jobbiga eller får dem att känna sig låga. Det kan vara saker som skolan, bråk med vänner etc.
 • Be dem sedan sätta upp sin lapp på en av väggarna i rummet och ta en stund att läsa och prata om dem.

Aktivitet 2

 • Be en frivillig komma fram och be denne hålla t.ex. en stol rakt ut framför dem så länge som de orkar.
 • Ta tid på hur länge personen orkar hålla stolen.
 • Låt sedan fyra personer komma fram och låt dem hålla upp samma stol tillsammans.
 • De borde enkelt orka slå den förste personens tid.
 • Prata sedan om vad eller vem de går till när de har det svårt eller känner sig nere.
 • Försöker du lösa saker på egen hand eller med hjälp av andra?

Säg
När vi går igenom svåra perioder försöker vi ofta lösa allt på egen hand. Istället skulle vi kunna ta hjälp av andra så att bördan inte blir så tung att bära.

Modul material
pennor och post-it lappar

Fem high-fives

Lek
8 mins

Aktivitet

 • Den här leken fungerar ungefär som “Ambulanstagen”.
 • Välj en person till att vara jägare och en annan till sjukvårdare.
 • Alla måste röra sig i rummet så länge de kan.
 • Jägaren ska försöka tagga personer.
 • När någon blivit tagen av jägaren måste de lägga sig ned på golvet.
 • OBS! Förklara för barnen att de måste vara försiktiga så att de inte trampar på de personer som ligger ned.
 • Sjukvårdaren kan få personer tillbaka i leken genom att ge dem fem high-fives. Sjukvårdaren kan inte bli tagen och åker aldrig ut.
 • Kör leken ett antal minuter eller tills alla har blivit tagna.
 • De som blivit taggade mer än två gånger förlorar hälften av sina smarties.

Säg
I spel finns det ibland något som heter med- kit (Första hjälpen-kit). När man hittar en med-kit ger det spelaren extra HP eller extra liv vilket kan vara till stor hjälp när ens HP är lågt. Vi kommer strax att fundera lite mer på vad det kan betyda för oss.

CORE

Första hjälpen-kit för livet

Fundera
10 mins

Till ledaren: En med-kit (Första hjälpen-kit) är något som man kan hämta upp i många spel för att få bättre hälsa och få högre HP-nivå.

Samtala om
Föreställ dig att du har en låda, din egen med-kit (Första hjälpen-kit). Den lådan är full av saker som skulle kunna göra dig glad och få dig att må bättre när du känner dig ledsen. Det skulle kunna vara saker som en dagbok, choklad, ett uppmuntrande ord, ett mjukisdjur. Föreställ dig att du skulle resa bort ett tag; vad skulle du ta med sig i din med-kit? 

Jesu Första hjälpen-kit

Fundera
10 mins

Till ledaren: I många spel kan man plocka upp en första hjälpen-kit som kan förbättra spelarens hälsa och HP.

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut de olika verserna. Ta fram första hjälpen lådan och ta fram ett par saker ur den. Sätt fast verserna på olika saker från lådan (t.ex. en sax, plåster, bandage etc.)

Samtala om
Be barnen att en åt gången försöka räkna upp något som de tror borde finnas i en Första hjälpen-kit. Om de har rätt plockar du fram detta föremål ur kiten och läs versen som du satt fast på föremålet. Fråga vad de tror att versen betyder.

Säg
Jesus är den bästa Första hjälpen-kiten man kan ha. När han vandrade på jorden helande han människor från alla möjliga sjukdomar ja till och med de som var blinda, lama eller döda blev helade! Jesus kan ge oss vila och frid och han är med oss när vi har det jobbigt med något eller känner oss ledsna.

Modul material
bilaga
sax
första hjälpen kit
Tejp
CORE

Problemlösning

Fundera
10 mins

Säg
Jag kommer strax att ge dig en påhittad situation som du ska försöka lösa. Du kommer att få välja ett av följande hjälpmedel för att lösa problemet: din klasslärare, en ficklampa, en iPad, en sax, en tennisboll 

Situation

 1. Din bästa vän är hundvakt till tre hundar men har lyckats tappa bort alla tre av dem.
 2. Du är fast på en öde ö och måste komma på en plan för att ta dig därifrån.
 3. Du vaknar på julafton och kommer på att du glömt att köpa presenter till alla i din familj.
 4. Du har fått i uppgift att skapa ett konstverk till stadens konstmuseum (Du kommer att tjäna en miljon kronor på ditt konstverk!)
 5. Du är mitt i en zombie apokalyps och du står mitt på ett öppet fält. Den närmsta byggnaden ligger 5 minuter bort men zombierna kommer att komma ikapp dig efter 60 sekunder.

Säg
I den här leken hade du olika hjälpmedel för att ta dig ur situationerna. När Josef var i olika svåra situationer kändes det nog som att han var lämnad helt ensam, utan hjälp. Men även om han inte hade en mobiltelefon eller en stege att hjälpa honom hade han fortfarande uthållighet, mod och sin tro på Gud. Ibland kan det kännas som att det inte finns något som kan hjälpa oss i vår situation: allt känns hopplöst. Men om du tänker efter kanske du blir förvånad över hur mycket du faktiskt har tillgång till: till exempel vänner, hobbies, Gud som kan hjälpa dig och ge dig tålamod, frid och glädje.

CORE

Ladda dina batterier- HP Boost

Inspirera
4 mins

Sammanfattning
Ge varje deltagare ett batteri.

Säg
Det finns inget jobbigare än när man måste börja om igen på grund av att man måste byta batterier mitt under ett spel eller måste plugga i något för att ladda eller tvingas börja om en nivå på grund av för lågt HP:

Slutsats
Dela ut ett batteri till varje person. Be dem medan de håller i batteriet att fundera på om det finns något område som de känner sig lite låg på. Det kan vara något som känns jobbigt hemma eller i skolan eller att de känner sig låga själva eller bråkat med en kompis. Be tillsammans för de saker som kommit upp under samtalet. Be att Gud ska ge dem ny kraft och energi och att han ska hjälpa dem i de svåra situationer som de befinner sig i. 

Modul material
batterier

Dagens vinnare!

Sammanfattning
3 mins

Sammanfattning
Räkna ihop vem som lyckats samla flest HP (smarties) under samlingens gång.
Detta är dagens vinnare! Ge vinnaren det pris du visat i början av samlingen.