Lejonet av Juda

Till nästa nivå 3: Bossen

I den här serien med tre delar kommer vi att prata om hur vi kan ta våra liv till en ny nivå. Vi kommer att lära oss mer om detta genom att titta på berättelsen om Josef i Bibeln och genom att ha roligt med illustrationer från olika spel.

Att ha låg HP (hälsopoäng) innebär att ha dålig hälsa i ett spel t.ex. när en spelare håller på att förlora och spelet nästan är över. När Jesus dog på korset verkade det som att spelet var över tills Han tre dagar senare uppstod från de döda. I spel brukar detta kallas för att respawna d.v.s. att återuppstå eller komma tillbaka till liv igen.
I den här samlingen kommer vi att fokusera på hur Jesus besegrade den store bossen “döden” och hur Han vann den ultimata striden och gav oss frihet. Vi tittar också på nästa del av berättelsen om Josef, hur han blev slängd i fängelse men hittade ny kraft; han trodde att det var över för honom men det var inte det. Ibland känner vi människor det som att allting är kört, men vi kan hitta ny kraft i Jesus.

Samlingens längd: 75 min

Mål

 • Att ha roligt tillsammans med termen “Bossen” som används i olika spel.
 • Att fundera på hur berättelsen om Josef slutar och hur den relaterar till Gud- den störste bossen av alla.
 • Att fundera på det som Jesus gjorde för oss när han besegrade synden och döden.

Beskrivning

I den här serien med tre delar kommer vi att prata om hur vi kan ta våra liv till en ny nivå. Vi kommer att lära oss mer om detta genom att titta på berättelsen om Josef i Bibeln och genom att ha roligt med illustrationer från olika spel.

Att ha låg HP (hälsopoäng) innebär att ha dålig hälsa i ett spel t.ex. när en spelare håller på att förlora och spelet nästan är över. När Jesus dog på korset verkade det som att spelet var över tills Han tre dagar senare uppstod från de döda. I spel brukar detta kallas för att respawna d.v.s. att återuppstå eller komma tillbaka till liv igen.
I den här samlingen kommer vi att fokusera på hur Jesus besegrade den store bossen “döden” och hur Han vann den ultimata striden och gav oss frihet. Vi tittar också på nästa del av berättelsen om Josef, hur han blev slängd i fängelse men hittade ny kraft; han trodde att det var över för honom men det var inte det. Ibland känner vi människor det som att allting är kört, men vi kan hitta ny kraft i Jesus.

Material till samlingen

 • bilaga
 • hink
 • batterier
 • pennor
 • sånger(spellista)
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • Biblar
 • enkelt puzzel
 • bilagan Controller
 • bilaga PS knappar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • Biblar
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • Biblar
 • ballonger
 • plastmuggar
 • bord

Samlingens moduler

Blås bort den

Lek
8 mins

Förberedelser: Ställ upp 12 plastmuggar på två bord (sex muggar på varje). Markera en startlinje på golvet med hjälp av maskeringstejp.

Aktivitet

 • Utse två frivilliga och ge dem var sin ballong.
 • Låt dem ställa sig bakom startlinjen vid var sin rad av muggar.
 • Förklara att de först ska blåsa upp sin ballong och sedan försöka blåsa ned muggarna från bordet med hjälp av luften från ballongen.
 • Den som först lyckas blåsa ned alla sina muggar vinner.
 • Kör flera gånger så att alla får försöka eller gör en utslagsturnering.
Modul material
ballonger
plastmuggar
bord
CORE

Dramat om Josef

Tankar från Bibeln
10 mins

Förberedelser: Berättelsen om Josef från 1 Mos kapitel 41 är en ganska lång berättelse. För att hjälpa barnen att minnas den kommer vi att försöka spela upp den som ett drama. Välj ut vilka huvudpersoner som behövs för dramat och skriv ut det på ett papper. För att läsa berättelsen kan du antingen använda Biblar eller bara skriva ut kapitel 41.

Aktivitet

 • Dela in gruppen i mindre grupper med 4-6 personer i varje.
 • Låt sedan varje grupp gå igenom berättelsen och planera hur de kan spela upp den som ett minidrama.
 • Ge ut olika roller och ge dem 10 minuter på sig att förbereda ett kort drama (ca:1 minut långt).
 • Låt inte denna uppgift ta för lång tid men ge dem tid att få ett begrepp om berättelsen.

Säg
För Joseph är detta det ögonblick i historien som definierade allt. Den store Farao (Bossen) kämpar med en dröm. Joseph, som har viss erfarenhet på det området kallas in för att tolka drömmen. Kom ihåg att Joseph sitter i fängelse och förmodligen väntar på att bli avrättad. Om han skulle ha fel i det här läget så skulle det troligen ha inneburit ett snabbt slut för honom. Det handlade bokstavligen om liv eller död, men genom sitt möte med Farao blir han befordrad till den andre i befäl för hela Egyptens armé. 

Det här är Josephs stora ögonblick- hela historien leder fram till detta. Men faktum är att detta egentligen bara är en liten del av en mycket större berättelse. Berättelsen om Josef bygger upp till något större, något som inte kommer ske förrän 1500 år senare. Hela Bibeln bygger upp mot en stor spelvändning!

Modul material
Biblar
CORE

Jesus- den store bossen

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/bLAvRFgsYps
(Om svensk text inte startar automatiskt, klicka på "CC").

Samtala

 1. Vad fick det här klippet dig att tänka på?
 2. Hur tror du Jesu liv och död påverkar våra liv idag?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling

Varför kom Jesus?

Fundera
5 mins

Förberedelser: Skriv bibelreferenserna på individuella lappar.

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp en Bibel.
 • Placera en hjälpledare i varje grupp om möjligt.
 • Ge varje grupp ett av bibelorden nedan.
 • Låt dem söka upp bibelorden och läsa dem.
 • Ställ sedan frågan: Säger de här bibelorden oss något om varför Jesus kom till jorden? 
 • Summera tillsammans med hela gruppen vad bibelorden handlar om.

Bibelord

Joh 12:46
Joh 3:16–17 
Mar 10:45
Luk 19:9–10

Modul material
Biblar
CORE

Det perfekta spelet

Videoklipp
7 mins

Säg
På Youtube kan man se många personer som försöker ta sig igenom ett spel utan att förlora något liv och på så vis lyckas med det perfekta spelet. Många blir frustrerade när de försöker sig på detta, men nu ska vi se ett klipp från en person som klarar av ett klassiskt spel som kallas för Snake.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=XINAniQCh8Y
(Search ODDLY SATISFYING: The Perfect Snake Game World Record Highscore)
Klippet är fyra minuter lång så ni behöver inte se hela men den sista minuten är definitivt värd att se.

Läs 
2 Kor 5:21

Säg
I det här bibelordet ser vi att Jesus var den enda personen genom världens historia som lyckats med en perfekt spelomgång. Han levde sitt liv utan att göra fel en enda gång. Han levde ett perfekt liv. Något som ingen av oss har lyckats med. Det verkar nästan som att Jesus visar oss hur en perfekt spelomgång ska se ut. Inte ens Josef lyckades med en perfekt liv, han misslyckades och gjorde misstag även om han inte förtjänade allt jobbigt som hände honom. Josef levde ett bra liv, men Jesu liv var på en ännu högre nivå. Det var inte bara det att Jesus levde ett helt perfekt liv, han tog dessutom all synd och alla misstag på sig själv så att vi skulle kunna få en helt ny start. Det är detta som är det glada budskapet och kallas för evangelium!

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
Biblar

Minns du koden?

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan med knapparna och lägg fram den på golvet i form av en playstation kontroller. (Se bild i bilagan Controller).

Aktivitet

 • Lägg fram bilagan på golvet och utse en frivillig.
 • Låt denne ställa sig mellan de två olika pappren, den med fyra figurer på den vänstra sidan och den med fyra pilar på den högra sidan.
 • Låt en ledare läsa upp en kod som den frivillige måste memorera och upprepa genom att ställa sig på de olika figurerna.
 • Börja genom att läsa upp en kort kod t.ex. vänster, upp, triangel, ned.
 • Om den tävlande klarar av detta lägger du till en sak till för denne att memorera. Fortsätt tills den frivillige inte klarar av att memorera allt längre.
 • Här kommer ett exempel på koder du kan använda dig av:
 1.  Vänster, höger, trekant, ned,cirkel, ned, vänster, trekant, fyrkant, cirkel, upp, ned, x, trekant, x, ned
 2.  x, ned, höger, x, fyrkant, trekant, x, höger, trekant, ned, fyrkant, trekant, x, ner, upp, höger
 3. Ned, fyrkant, ned, cirkel, upp, ned, x, cirkel, trekant, cirkel, upp, x, cirkel, vänster, höger, fyrkant, upp, cirkel, trekant

Läs
1 Kor 15:55–58

Säg
När Jesus dog på korset betydde det mycket mer än att en bra människa dog. I det här bibelordet ser vi att när Jesus dog och uppstod igen, besegrade han de “stora bossarna” i världen idag - nämligen synden och döden. Det var som att det här ögonblicket gav oss den bästa koden någonsin! Koden till evigt liv! Det finns så många människor som känner sig besegrade och nere på grund av misstag som de gjort. De är rädda att deras liv en dag ska ta slut och att det inte var något värt. Men genom att ta våra fel och misstag på sig besegrade Jesus dödens makt-- Han vann spelet - och gav oss hopp om ett helt nytt liv!

Modul material
bilagan Controller
bilaga PS knappar
CORE

Evigt liv

Aktivera
7 mins

Förberedelser: Klipp ut hjärtan i papper och sprid ut dem i rummet. Det krävs ganska många hjärtan för detta- en papperstans i hjärtform underlättar. (Se Panduro.)  Alternativ kan du använda dig av hjärtkonfetti.

Aktivitet

 • Förklara att du har spritt ut hjärtan i rummet och att deras uppgift är att samla så många hjärtan som möjligt på två minuter.
 • Räkna ned och låt barnen börja samla.
 • Den som lyckas samla flest vinner.

Säg
När man spelar videospel är det ofta så att man har ett visst antal liv. När man misslyckas förlorar man ett liv och när man får slut på liv förlorar man spelet. I vissa spel kan man faktiskt få fler liv under spelets gång- små hjärtan som dyker upp och ger dig ett extra liv. Det händer att vi misslyckas i verkliga livet också och då kan det kännas som att vi förlorar ett liv- vi bär med oss misstaget. Desto fler misstag vi gör desto fler bär vi med oss. Genom Jesus har vi fått liv i överflöd. Det innebär inte att det är okej att göra misstag och fel men det innebär att vi trots att vi ibland gör fel så kan Jesus förlåta oss för våra synder. Han besegrade syndens makt när han dog på korset det är goda nyheter eller hur?

Modul material
enkelt puzzel
CORE

Vilken spelvändning!

Reflektera
8 mins

Säg
Berättelsen om Josef och alla andra berättelser i Bibeln leder fram mot berättelsen om Jesus. Det är det ögonblick som vi kristna tror förändrar allt. Gud sänder sin son ned till jorden för att visa oss hur vi ska leva men också för att göra något ännu större. Det fanns något som behövde besegras nämligen synden och döden. Genom att besegra dessa ger Jesus oss möjlighet till ett helt nytt liv.

Alternativ 1
Det här är ett bra tillfälle att presentera evangeliet. Du kan läsa Markus kapitel 15 och 16 medan du spelar lite lugn bakgrundsmusik om du tror att din grupp är mogen för detta. Alternativt kan du välja att läsa ett kortare stycke: Mar 15:31-32 och 16:1-8

Alternativ 2
Titta på följande videoklipp: 
Det här är ett tre minuter långt videoklipp om att be Gud om förlåtelse och göra en totalomvändning i livet för att följa Jesus: https://www.youtube.com/watch?v=pI0qVG690c4 (om du har tid kan du visa detta efter ni har läst från Markus evangelium.)

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
Biblar

En ny nivå

Reflektera
10 mins

Förberedelser: Fäst fyra lappar på fyra olika hinkar, lapparna ska säga “Nivå 1”, “Nivå 2, “Nivå 3” och “Nivå 4”. Skriv gärna ut vad de olika nivåerna betyder på ett blädder-block som barnen kan se medan de funderar på sina beslut.

Till ledaren: Det här är en verkligt spännande ögonblick då vi får ge barnen möjlighet att gensvara till evangeliet. Du kan antingen följa det exempel som vi ger i den här modulen eller använda dig av en mer traditionell metod.

Aktivitet

 • Ge varje deltagare ett batteri, en bit snöre, en papperslapp och en penna. Be barnen skriva sina namn på lappen och knyta fast den till sitt batteri.
 • Förklara att det Jesus gjorde på korset innebär att vi måste fatta ett beslut. Jesus vill att vi alla ska ta ett steg uppåt- “Level up”- och börja följa Honom varje dag. Guds kärlek är perfekt och han tvingar oss inte till en relation med honom, men vi vill ge er en möjlighet att ge en respons till Honom. 
 • Förklara innebörden av de fyra nivåerna nedan.
 • Spela lite lugn bakgrundsmusik och ge barnen en stund att fundera på sina beslut.

Nivå 1- Jag vet inte om det här är helt rätt för mig just nu, men jag älskar att komma till Rock Solid Club!
Nivå 2- Jag är kanske öppen till det men skulle behöva veta mer.
Nivå 3- Jag är intresserad och skulle vilja lära mig mer om vem Jesus är och  vad han betyder för mig.
Nivå 4- Jag skulle verkligen vilja bli en kristen och följa Jesus.

 • Notera hur barnen svarar.
 • För dem som väljer nivå 1 krävs ingen uppföljning.
 • För dem som väljer nivå 2 eller 3 kan du fundera på om det finns något annat program du skulle kunna bjuda in dem till som t.ex. ungdoms-alpha eller söndagsgudstjänst. Särskilt de som valt nivå 3!
 • För dem som väljer att placera sina batterier i nivå 4 är det viktigt att ta tid så fort som möjligt att be tillsammans med dem.
 • Låt gärna ditt YFC resursteam veta hur det gått, vi vill gärna fira med dig och lyfta upp barnen i bön!

 

Modul material
hink
batterier
pennor
sånger(spellista)

Bonusnivå

Reflektera
5 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut de olika bonusnivåerna. 

Säg
Att var kristen innebär att vara utmanad att ta ett steg till en ny nivå varje dag. Vi vill leva våra liv som Jesus gjorde och vi vill ta emot och leva ut hans kärlek varje dag. Vi kan se hur han levde sitt liv och sedan försöka följa honom. Vi kommer aldrig att klara av att leva perfekt som Jesus gjorde, men att lära oss från Jesus ger oss en helt ny glädje i våra liv. Vår utmaning till dig är att ta ditt liv till en ny nivå den här veckan.

Utmaning
Låt barnen välja en av fyra bonusnivåer: Låt dem ta med sig lappen hem och låta sig utmanas att bli mer lik Jesus och följa Honom.

Modul material
bilaga