Universum

Apologetik 2- Varför finns vi till?

Gud är svaret på människans behov av att bli älskade och bekräftade, men han är också det bästa svaret på de stora livsfrågorna: Varför finns vi till? Hur kom vi till? Vart är vi på väg? Apologetik är studien av det rationella i den kristna tron. Det här är den andra samlingen i en pågående serie som behandlar stora frågor om livet och hur Gud passar in i det. Den besvarar inte alla svåra frågor, men den ger en förklaring till varför Gud är den bästa förklaringen till varför vi finns till.

Till ledaren: Den här samlingen syftar till att ta upp ett antal tuffa frågor och kommer utan tvekan att  lyfta ytterligare frågor. Det finns begränsade resurser som är anpassat till barn och ungdomar när det gäller apologetik. Vi rekommenderar att du tittar på http://www.rebootglobal.org/ eller det lite mer avancerade på http: //www.reasonablefaith.org/

Samlingens längd: 118 min

Mål

 • Att inspirera unga människor till att tänka apologetiskt.
 • Att fundera på hur vetenskap och tro kan komplementera varandra.
 • Att prata om ett par starka argument för den kristna tron.

Beskrivning

Gud är svaret på människans behov av att bli älskade och bekräftade, men han är också det bästa svaret på de stora livsfrågorna: Varför finns vi till? Hur kom vi till? Vart är vi på väg? Apologetik är studien av det rationella i den kristna tron. Det här är den andra samlingen i en pågående serie som behandlar stora frågor om livet och hur Gud passar in i det. Den besvarar inte alla svåra frågor, men den ger en förklaring till varför Gud är den bästa förklaringen till varför vi finns till.

Till ledaren: Den här samlingen syftar till att ta upp ett antal tuffa frågor och kommer utan tvekan att  lyfta ytterligare frågor. Det finns begränsade resurser som är anpassat till barn och ungdomar när det gäller apologetik. Vi rekommenderar att du tittar på http://www.rebootglobal.org/ eller det lite mer avancerade på http: //www.reasonablefaith.org/

Material till samlingen

 • Projektor
 • Bibel
 • musik
 • dator
 • internet
 • Högtalare
 • Projektor
 • dator
 • internet
 • Högtalare
 • Projektor
 • blädderblock
 • markeringspennor
 • dator
 • internet
 • Högtalare
 • Projektor
 • tärningar
 • dator
 • internet
 • Högtalare
 • Projektor
 • blädderblock
 • markeringspennor
 • Plötslig så händer det!

Samlingens moduler

Pusselstafett

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper med max fyra personer i varje. Be grupperna sprida ut sig i rummet.
 • Dela ut en pusselbit till varje grupp (så att varje grupp får en bit från ett annat pussel).
 • Häll ut resten av pusselbitarna på golvet mitt i rummet och blanda dem väl.
 • Målet med aktiviteten är att varje grupp ska bygga sitt pussel. Detta gör de genom att springa in till mitten, plocka upp en pusselbit och ta med den tillbaka till sitt lag.
 • Om en grupp har en bit som inte tillhör deras pussel måste de lägga tillbaka biten i mitten av rummet och hämta en ny bit. De får inte hålla fast vid en annan grupps bit!
 • Det lag som först har satt ihop sitt pussel vinner.

Säg
Idag kommer vi att prata om vad apologetik är. Vi kommer att ta upp ett antal starka argument om varför vi finns till genom att titta på universum, hur det kom till och varför det är så välbalanserat. En del människor menar att vetenskap och tro inte går ihop men vi kommer att  de faktiskt går bättre ihop än vi kanske kan tro.

Modul material
ett par enkla pussel max 10 st

Ovanliga fienden?

Introduktion
4 mins

Samtala om

 1. Kan ni komma på några personer som är ärkefiender i något TV program eller film?
 2. Varför är de fiender med varandra?
 3. Tycker du att vetenskap och tro är varandras motsatser? Isåfall varför?
CORE

Tekokaren

Samtala
7 mins

Demonstration
Fyll en tekokare med vatten och sätt på den medan du säger följande:

Fråga

 • Varför tror ni att tevattnet kokar?

Kanske säger ni: Vattnet kokar eftersom elektriciteten gör att värmeelementet blir hett vilket sedan gör att vattnet kokar. När vattnet värms upp får molekylerna i vattnet mer energi och rör sig längre bort från kärnan och ångtrycket ökar. När ångtrycket blir större än trycket runtomkring börjar vattnet koka. Molekylerna förlorar sin bindande energi och det flytande vattnet börjar avdunsta och vi ser ånga.

Säg
Detta svar är 100 % sant, det går inte att argumentera emot det. Men, det är inte hela sanningen eftersom det finns ett till svar.

Fråga

 • Varför kokar vattnet?

Eftersom jag håller på att göra en kopp te. Det svaret är också 100% sant.

Fråga

 • Motsäger dessa två svar varandra?

Om det ena svaret är sant innebär det att det andra svaret är falskt? När människor talar om tro och vetenskap ttänker vi ofta att det måste innebära antingen eller. Antingen tror man på vetenskapen eller på tron. Men tänk om det är som med tekokaren. Tänk om vetenskapen och tron båda tittar på livets stora frågor men från olika perspektiv. Vetenskap är studien av hur saker fungerar, det hjälper oss att förstå hur saker är sammansatta. Den kristna tron frågar sig varför saker fungerar på ett visst sätt. Vi behöver båda eftersom de komplementerar varandra.

Till ledaren: Titta gärna på följande engelska videoklipp isom inspiration nnan du gör detta moment: https://www.youtube.com/watch?v=QQOQSEf7Lro (YFC film)

Modul material
dator
internet
Högtalare
Projektor
tekanna

Balansgång med bricka

Aktivitet
6 mins

Förberedelser: Fyll några plastmuggar med vatten och placera på så många brickor som du har lag. 

Aktivitet 

 • Dela in gruppen i tre lag.
 • Be lagen lägga sig på golvet så att de formar en stjärna (med fötterna in mot mitten).
 • Be sedan alla lyfta ett ben rakt upp i luften (benen ska vara nära varandra). 
 • Balansera sedan en bricka med vattenmuggar på lagets fötter.
 • Målet är att laget ska samarbeta och det lag som lyckas balansera brickan längst utan att spilla vattnet vinner. 
 • Om detta visar sig för enkelt kan ni ta bort ett par ben ur leken.
 • Förbered ett par extra muggar med vatten om de skulle råka spilla ut allt på en gång.

Säg
Vi behöver ha en hälsosam balans mellan vetenskap och tro. Optimalt är det bara vår tro på Jesus som kan rädda oss och vi måste sätta detta på första plats. Vetenskapen ger oss en god bild av hur saker fungerar och vi måste lita på den samtidigt som vi litar på att Gud är den bästa anledningen för att världen fungerar. Tron och vetenskapen komplementerar varandra.

Modul material
2 brickor
6 plastmuggar fyllda med vatten

Inga vanliga vapen

Fundera
10 mins

Läs
2 Kor 10:3–5 " För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus." (NUB)

Aktivitet

 • Dela ut papper och pennor till grupperna.
 • Säg att de har fem minuter på sig att rita och skapa ett vapen.
 • Förklara att deras vapen, istället för att användas till att döda någon, ska kunna skapa fred.

Samtala om

 1. Vad tror du att Paulus menar när han talar om vapen som inte är "köttsliga"?
 2. Vad tror du han menar när han säger "Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus"?
 3. Hur kan vi "bryta ned" argument som "reser sig" mot Gud?

Säg
Den kamp vi har är inte en kamp i en världslig bemärkelse, det är en andlig kamp. Samtidigt gör Paulus klart att en del av kampen är att bryta ned argument som presenteras för att motbevisa Gud. Detta betyder inte att de icke-kristna är våra fiender! Det betyder snarare att en del av vår kristna kallelse är att stå upp för sanningen om vem Jesus är. Det är en del av vår kamp. Det är därför det är så viktigt att titta på de stora frågorna i livet.

Modul material
papper
pennor
Biblar
CORE

Varför finns vi till?

Samtala
5 mins

Fråga
Varför är vi här, inte bara i vår Rock Solid klubb utan varför finns vi till här på jorden?

Aktivitet

 • Dela in barnen i par.
 • Förklara att de ska komma fram till ett svar på din fråga som de ska formulera till en mening.
 • Låt alla grupper berätta vad de kommit fram till för varandra.
 • Be dem sedan fortsätta fundera med sin partner och denna gång "krympa ned" sitt svar till tre ord.
 • Redovisa i helgrupp igen.
 • Som sista utmaning ska paren kondensera sitt svar till bara ett ord!
 • Låt sedan alla vara med och ge feedback.

Säg
Det här är en av livets största frågor och det för med sig en hel rad nya frågor. Hur började livet? Har det en mening? Vad händer när det tar slut? Som med andra stora frågor så är det ofta bäst ta det hela från början!

Plötslig så händer det!

Aktivitet
6 mins

Aktivitet

 • Förklara att ni kommer att köra en lek som testar deras fantasi.
 • Be barnen gå i en cirkel i rummet (efter varandra).
 • Medan de går kommer du att ge dem en "plötsligt" situation som de ska förhålla sig till t.ex. något de måste göra eller föreställa sig.

Exempel:
"Plötsligt", har alla glömt bort hur man går normalt.
"Plötsligt", plötsligt börjar allas händer söka sig till andras axlar.
"Plötsligt", kommer en tandlös T-Rex in i rummet.
"Plötsligt", börjar deras högra ben gå i ett annat håll än deras vänstra ben.
"Plötsligt", förvandlas golvet till en het och klibbig sirap.

Säg
Enligt vetenskapen är det inte så vanligt att saker och ting bara händer helt plötsligt. Det är inte rationellt, logiskt eller vetenskapligt att förvänta sig något sådant. Vi förväntar oss inte att saker bara ska komma från ingenstans. Men när det gäller några av de största frågorna i livet, som varför vi finns till, menar vissa människor att universum bara kom från ingenstans. Låt oss därför titta lite närmare på det argumentet!

Modul material
Plötslig så händer det!
CORE

Det kosmologiska gudsbeviset

Fundera
15 mins

Förberedelser: Skriv följande på ett blädderblock:

Det kosmologiska gudsbeviset

 1. Allt som har en början i tiden har en orsak (mening).
 2. Universum har en gång börjat existera (det kan inte ha funnits hur länge som helst).
 3. Därför har universum en orsak (Gud).

Säg
Det här är ett filosofiskt argument, en nyckel till apologetiken. Apologetik är det filosofiska försvaret för den kristna tron. Det består av argument som det vi nyss tittat på, som ger intellektuella svar på att Gud existerar. Det bevisar inte att Gud finns, men det ger starka bevis som borde leda till tron att kristendomen är den mest korrekta världsbilden. Vad tänker du när du hör detta?

Samtala om

 1. Verkar det här argumentet vettigt för dig?
 2. Om du ser på det bit för bit verkar det stämma?
 3. Håller du med om att universum börjat existera?
 4. Vilka logiska slutsatser leder det till?
 5. Finns det argument som man skulle kunna använda mot detta resonemang?

ELLER 

Titta på följande klipp: https://www.youtube.com/watch?v=6CulBuMCLg0&t=117s
The Kalam Cosmological Argument (drcraigvideos)

Säg
Från det vi kan iaktta kan vi se att allt som existerar har en orsak. Allt är uppbyggt av något och kan därför förklaras. Vi tror att det samma är sant även för universum. Vi vet från vetenskapen att universum växer. Om vi skulle kunna gå baklänges i tiden borde vi därför kunna se ett universum som krymper i storlek tills det kommer till en slutpunkt. Denna slutpunkt leder oss att tro att det måste ha funnits en startpunkt för universum och att det måste ha börjat existera. Det kan inte bara poppat upp. Slutsatsen blir därför att universum har en orsak, något som har förmågan att skapa tid och materia.

Read
1 Mos 1:1 " I början skapade Gud himlarna och jorden." (NUB)

Samtala om
Hur passar den här versen in med det kosmologiska gudsbeviset?

Säg
Det är viktigt att förstå att detta inte är ett argument som bevisar att kristendomen är den rätta religionen, vi behöver fler argument för att kunna ge stöd för detta. Därför kommer vi att fortsätta att ta upp detta spännande ämne under kommande terminer. Det är dock ett bra argument för att Gud, en mäktig, evig skapare ligger bakom universum vilket även stämmer med vad 1 Mos har att säga om skapelsen.

Modul material
dator
internet
Högtalare
Projektor
blädderblock
markeringspennor

Ägget

Visa
9 mins

Säg
Det finns många olika tankar och argument kring vår existens. Kristna tror på Gud medan ateister tror att allt har kommit till genom slumpen. Lyssna på detta argument från Göran Schmidt.

Visa
https://genesis.nu/i/video/agget-schmidt/
(Ägget - Göran Schmidt)

Fråga

 • Vad tycker ni om hans argument?
 • Kan detta sätt att presentera något få människor att börja fundera över om det kan finnas en "författare" (Gud) bakom skapelsen?
Modul material
Projektor

Vem har sexor?

Aktivitet
5 mins

Aktivitet

 • Den här leken är väldigt enkel.
 • Målet är att lyckas få flest sexor i rad när man kastar tärningen.
 • Låt barnen pröva en åt gången (om de inte får en sexa går turen vidare till nästa person). Eller, ge barnen var sin tärning och låt alla rulla tärningen samtidigt (de själva räknar hur många sexor i rad de fått).

Säg
Det är svårt att lyckas få flera sexor i rad, oddsen är inte så stora att detta ska hända. Oddsen att få en sexa är 1 på 6, oddsen att slå två sexor i rad är 1 på 36, och efter det blir talen galet höga. Hur skulle det se ut om vi använde samma logik när vi pratar om oddsen med skapelsen?

Modul material
tärningar

Bevisa Guds existens med en tärning

Visa
8 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=yy6kaDaeDT8
How a dice can show that God exists (Premier on demand)

Samtala om

 1. Tänkte du på något speciellt när du såg det här videoklippet?
 2. Var det här ett bra argument för att Gud finns? Varför eller varför inte?
Modul material
dator
internet
Högtalare
Projektor
CORE

Det teologiska argumentet

Fundera
12 mins

Förberedelser: Precis som med det kosmologiska gudsbeviset skriv följande på ett annat blädderblocksblad:
 

"Det teologiska gudsbeviset" 

 1. Världsalltet är alltför komplext, ordnat, anpassningsbart, och målmedvetet för att ha uppkommit slumpmässigt eller ur en olycka.
 2. Därför måste världsalltet ha blivit skapat av ett känslomässigt, intelligent, vis eller målmedveten varande.
 3. En gud är just ett sådant känslomässigt, intelligent, vist eller målmedvetet varande.
 4. Därför borde en gud existera.

Säg
Presentera detta argument och säg: Det teologiska gudsbeviset är ett annat starkt bevis och argument. Det är ett argument som visar hur perfekt balanserad universum är. Vi existerar trots många odds emot oss. Vetenskapligt är det nästan en omöjligthet att universum existerar och ännu mindre troligt är det att det skulle kunna utveckla levande organismer. Så beror det på tur? Eller ligger det något bakom detta?

Alternativt
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=Q3jvfvho3CE
The Fine Tuning of the Universe - Reasonable Faith (Chris Carlascio)
Visa bara detta om ni först tittat på videon ‘how a dice proves the existence of God" från förra modulen.

Samtala om

 1. Vad tycker du om det här argumentet?
 2. Tror du att de skulle ha kunnat hända av en slump?
 3. Tror du att det var tvunget att ske på det här sättet? Ingen chans att det kunde gå fel?
 4. Tror du att argumentet är logiskt och leder till en slutsats?
Modul material
dator
internet
Högtalare
Projektor
blädderblock
markeringspennor

Noshörningar, igelkottar och ugglor

Visa
10 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/DR5CLrbBCpY
(Flodhästar, igelkottar och ugglor). För svensk text klicka på "CC".

Samtala om
Dela in gruppen i par och ta en stund att öva på att besvara de frågor som vi tagit upp idag. Uppmuntra barnen att vara "kloka som ugglor" i sina svar:-) 

Exempel på frågor:

 1. Varför finns vi till?
 2. Hur kom universum till?
 3. Hur kan jorden vara så perfekt att liv har kunnat uppstå?
Modul material
dator
internet
Högtalare
Projektor

Gud, vilket geni!

Kom ihåg
5 mins

Reflektion

 • Be alla sätta sig i en cirkel på golvet och blunda.
 • Förklara att ni kommer att ta en kort stund för att reflektera över den Gud som har skapat ett så perfekt och välbalanserat universum!
 • Sätt på lite bakgrundsmusik för att hjälpa barnen slappna av och koncentrera sig.
 • Be barnen föreställa sig universum, stjärnorna, planeterna, mörkret och alla de olika färgerna. Be dem sedan föreställa sig de små små detaljerna som små insekter, plantor och människokroppens detaljer. 

Läs
Uppmuntra barnen att föreställa sig universum medan du läser Psalm 104. Du kan läsa alla 35 verser eller välja ut kortare delar av texten.

Modul material
Bibel
musik
CORE

Vägen in

Be
5 mins

Samtala om
Nu har vi lärt oss några bra argument för att Gud finns, hur kan vi implementera dessa tankar i våra samtal med andra människor? Vem skulle du kunna ha ett "apologetiskt" samtal med den kommande veckan?

Be
Samla hela gruppen och ta en stund att be att Gud ska göra var och en av er starkare i sin tro.