Skapelsen

I begynnelsen 1: Skapelsen

Vi kör igång det nya kalenderåret med en  serie i två delar som handlar om världens början. ! Den första samlingen tittar vi närmare på skapelseberättelsen och världen omkring oss (som det beskrivs i 1 Mosebok) . Det viktigaste, trots många olika åsikter om vad som faktiskt hände, är att Gud skapade jorden. Den här samlingen fokuserar också på skapelsens underverk, att Gud är en skapande Gud och hur vi människor kan hjälpa till att ta hand om den värld Gud gett oss.

Session Length: 112 mins

Mål

 • Att lära oss mer om skapelseberättelsen.
 • Att fundera på när och hur vi kan se Gud i skapelsen. 
 • Att prata om vårt ansvar att ta hand om skapelsen.

Beskrivning

Vi kör igång det nya kalenderåret med en  serie i två delar som handlar om världens början. ! Den första samlingen tittar vi närmare på skapelseberättelsen och världen omkring oss (som det beskrivs i 1 Mosebok) . Det viktigaste, trots många olika åsikter om vad som faktiskt hände, är att Gud skapade jorden. Den här samlingen fokuserar också på skapelsens underverk, att Gud är en skapande Gud och hur vi människor kan hjälpa till att ta hand om den värld Gud gett oss.

Material till samlingen

 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • världskartor
 • dagstidningar
 • veckotidningar
 • saxar
 • A3-ark
 • pennor
 • Lim
 • bilder från olika platser i världen etc.
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • Papper och pennor
 • papperslappar
 • pennor
 • världskarta (det går bra att skriva ut en från internet om du inte har en stor karta tillgänglig)
 • bilder eller saker som representerar varje dag av skapelsen
 • dator
 • Högtalare
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
 • rent skräp
 • Kartonger
 • tuber
 • aluminium folie
 • smöraskar
 • Tejp
 • saxar
 • pris

Samlingens moduler

Berg och dalar

Lek
5 mins

Aktivitet

 • Lägg ut ett antal koner (eller plastmuggar) runt om i rummet, hälften placerade upprätt (berg), och resten upp och ner (dalar).
 • Dela in gruppen i två lag (berg och dalar) och sätt en timer på en minut.
 • Förklara att lekens mål är att varje lag ska vända konerna/plastmuggarna antingen som berg eller dalar, beroende på vilket lag de tillhör.
 • Obs! Deltagarna får inte hålla sig kvar vid en eller två koner/plastmuggar. Uppmuntra dem att hela tiden röra sig runt i rummet!
 • Det lag som har vänt flest koner/plastmuggar när tiden är ute vinner.

Säg
I den här leken skapade vi antigen berg eller dalar. Idag ska vi lära oss mer om hur det gick till när Gud skapade världen.

Modul material
Koner eller plastmuggar
tidtagarur eller mobil

Ser du vad det är?

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Dela in gruppen i lag och ge varje grupp en liten bit Play-Doh.
 • Förklara att de kommer att få försöka forma olika ord om skapelsen som ni ledare kommer att läsa upp. (Obs: val av ord kan göras enklare / svårare enligt gruppens behov).
 • Spelet liknar charader men man använder Play-Doh istället för att agera.
 • En frivillig från varje lag får börja forma leran och när ett lag gissat ordet får en ny frivillig komma fram för att forma nästa ord.
 • OBS! Du kan låta grupperna skriva ned sina svar istället för att ropa ut dem så att motståndarlaget inte hör.
 • Det lag som snabbast gissar alla ord, vinner! (Ge ut ett litet pris till vinnaren om du vill.)

Saker att forma:
Solen
Fågel
Jorden
Skog
Månen och stjärnorna
Haj
Orm
Människor
Vågor/hav
Gris

Modul material
pris
play-doh

Fantasiskapelser

Aktivitet
5 mins

Aktivitet

 • Låt barnen sätta sig i en cirkel och dela ut ett pappersark till varje deltagare (vikt i tre delar så att bara den övre delen syns).
 • Be barnen rita huvudet på en varelse på den översta tredjedelen av papperet - detta kan vara ett riktigt djur eller något från den egna fantasin.
 • När de är färdiga ber du dem förlänga linjerna över papprets veck till den andra tredjedelen av pappret så att nästa person kan se var de ska börja rita.
 • Be dem vända papperet så att huvudet nu är dolt och bara slutet på linjerna är synliga.
 • Byt papper med någon i rummet två gånger (för att blanda upp vem som har vilken ritning).
 • Alla borde nu ha någon annans papper.
 • Nästa person ska nu rita varelsens kropp och sedan förlänga linjerna till den sista tredjedelen av pappret.
 • Be dem sedan vika pappret igen så att bara den sista tredjedelen är synlig och byta papper med varandra igen.
 • När ritningarna är klara får barnen öppna dem och visa upp sina skapelser! Låt dem ge dem lustiga namn för skojs skull!

Säg
Forskare upptäcker hela tiden nya arter av djur. idag har vi fått vara med och skapa nya fantasiskapelser!

Modul material
papper
pennor

Skräpmodeller

Aktivitet
5 mins

Aktivitet

 • Dela in gruppen i lag och ge varje lag lite rent "skräp" (kartonger, toarullar, smöraskar etc.), samt tejp och en sax.
 • Förklara att de genom att använda de saker de blivit tilldelade ska försöka skapa något riktigt häftigt.
 • De ska arbeta som ett team och tillsammans konstruera något, till exempel en bro, ett torn, en hatt, ett hus.
 • Poäng kommer att ges baserat på kreativitet, teamwork, design och struktur (totalt max 20 poäng!)
 • Ställ en timer på cirka 5 minuter.
 • Låt sedan lagen visa upp sina konstruktioner och utse en vinnare.
 • Dela ut ett litet pris till den vinnande gruppen.

Säg
Tänk att man kan göra något häftigt och fantastiskt av det som inte ser ut som någonting alls i början - lite som hur skapelsen kom till från ingenting.

Modul material
rent skräp
Kartonger
tuber
aluminium folie
smöraskar
Tejp
saxar
pris

Skapelsens under

Videoklipp
5 mins

Videoklipp
Titta tillsammans på videoklippet: https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM
(Planet Earth II: Official Extended Trailer/BBC Earth - BBC Earth)

Fråga
Har du sett på serien om Planet Earth? Isåfall, vad tyckte du om den?

Säg
I det här programmet nämner de inte alls en skapargud, men videoklippet är ett fantastisk firande av skapelsens under. Och det är följaktligen ett firande av den som skapade allt - oavsett hur det skapades! I den här samlingen kommer vi att titta närmare på vad Bibeln säger om skapelsen och om Gud.

Modul material
dator
Högtalare
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
CORE

Låt det bli ljus

Tankar från Bibeln
10 mins

Läs
Läs hela det första kapitlet i 1 Mosebok och använd dig av de olika föremålen som du förberett. Bryt upp berättelsen i delar enligt den ordning som bibeln säger att allt skapats.

Till ledaren: Om din grupp behöver få röra på sig kan du gömma föremålen runt om i rummet och låta barnen söka igenom rummet för att samla in dem. Uppmuntra sedan barnen att var för sig slå upp de olika verserna i en Bibel och läsa dem.

1. Dag/natt – Glödlampa – 1 Mos 1:1–5
2. Himlen – Ett blått A4-ark – 1 Mos 1:6–8
3. Land/hav - Glas med vatten, skål med jord och blad eller blommor – 1 Mos 1:9–13
4. Sol/måne – Tennisboll/golfboll – 1 Mos 1:14–19
5. Land/havsdjur - leksaksfisk/fågel – 1 Mos 1:20–23
6. Djur på land – leksaksdjur (t.ex. lejon, björn, orm) – 1 Mos 1:24–25
7. Människor – Docka – 1 Mos 1:26–31

Modul material
bilder eller saker som representerar varje dag av skapelsen

Hela världen på en minut

Uppdrag
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper (sex grupper om möjligt).
 • Tilldela varje grupp en dag (flera dagar beroende på om du har färre grupper) och be dem skapa en stilbild eller kort scen för att visa 10 sekunder av deras specifika dag / dagar.
 • Ge dem 5 minuter att skapa bilderna / scenen och öva in den (de gör detta med hjälp av sina egna kroppar).
 • Samla alla och låt grupperna visa upp sina stillbilder/scener i den ordning de händer i skapelseberättelsen (håll ordning genom att låta en hjälpledare peka på den grupp som ska uppträda).
 • Genom att visa varje dag på 10 sekunder kommer ni att återberätta hela skapelsen på 1 minut.
 • Avsluta föreställningen med att låta alla deltagare lägga sig ned och gäspa för att visa att Gud vilade på den sjunde dagen.

Snabbquiz

Fundera
10 mins

Aktivitet
Be barnen gissa svaren på följande frågor för att visa bredden på
Guds skapelse. Ge den som kommer närmast det rätta svaret en poäng.

1. Hur många typer av träd finns det i världen? 60 605
2. Hur djup är den djupaste delen av havet? 10 994 m (Challenger Deep i Mariana Trench)
3. Hur högt är Mount Everest (världens högsta berg)? 8848m
4. Hur många bi-arter finns det på ett ungefär? cirka 20 000
5.Hur liten är den minsta insekten? 0,5–1 mm (Dvärgsteklar)
6. Hur lång är den genomsnittliga kvinnliga blåvalen? 25 m
7.Hur många typer av äpplen finns det i hela världen? 7500
8.Hur många fiskar tror man lever i havet? 3,5 biljoner
9. Hur lång är Amazonasfloden i km? 6,992 km
10.Hur många stjärnor beräknar man att Vintergatan består av? 100 miljarder

Säg
Gud skapade inte bara en typ av träd, eller äpplen eller bin. Han gjorde inte bara en flod, eller några få stjärnor, eller bara ett platt och tråkigt landskap. Skapelsen är otrolig och visar inte bara hur kreativ Gud är, men också hur generös, inspirerande och fantastisk han är. Han har inte bara skapat utan gör det fortfarande och i överflöd!

CORE

Guds skapelse

Reflektera
3 mins

Säg
I den här samlingen har vi tittat specifikt på skapelseberättelsen från Bibeln, men det finns många olika tankar och åsikter om hur världen kommit till. Till exempel Big bang-teorin, Genesis-berättelsen, specifika tidpunkter (huruvida en dag är en dag som vi känner den), eller om skapelseberättelsen bara är en illustrativ berättelse skriven för att visa Guds karaktär i skapelsen. Vad vi än tror, är det viktiga att Gud är i centrum för hela skapelsen. Hur än den kom till är det Gud som har skapat allt omkring oss - landet, havet, himlen, planeterna, stjärnorna ... och till och med oss människor! Samma Gud som fäste stjärnorna i rymden och har skapat varje levande organism har avsiktligt skapat oss med sin kärlek och omsorg!! Vi är alla speciella och var och en av oss är hans unika och fantastiska mästerverk (läs gärna Psalm 139 tillsammans om ni har tid). I 1 Mosebok 1:26 står det "Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” 'Låt oss göra mänskligheten till vår bild, till vår likhet ...'." Detta betyder inte att Gud ser ut precis som oss - även om människor ofta tror att han är en gammal man med ett stort vitt skägg (!) - men att våra egenskaper och vår karaktär kan reflektera vem Gud är - vår vänlighet, vår generositet, vår kärlek, vår omsorg, vår kreativitet ...När vi visar dessa egenskaper förmedlar vi vem Gud är till dem runt omkring oss.

Över hela världen

Fundera
9 mins

Förberedelser: Häng upp en världskarta på väggen (alternativt skriv ut världskartor från Internet).

Aktiviter
Dela ut ett papper och en penna till alla i gruppen. Be barnen tänka på och skriva ner följande:

 1. Den bästa plats de någonsin besökt och varför.
 2. Den plats de skulle åka till om de kunde åka vart som helst i världen.
 3. Om de kunde förändra en sak i världen, vad skulle det vara och varför?

Be några av barnen dela med sig av vad de skrivit (titta på en världskarta för att se var platsen ligger).

Säg
Vi kan se Guds skapelse på så många sätt. Gud är generös och har gett oss ansvar för att ta hand om skapelsen.

Läs 
1 Mos 1:28–30 "Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda.” Och det blev så. " (NUB)

Säg
Oavsett vad vi tänker om i vilken ordning världen skapades eller hur den kom till, kvarstår sanningen att Gud har välsignat oss med en vacker värld och att vi borde ta hand om den på ett bra sätt.

Modul material
papperslappar
pennor
världskarta (det går bra att skriva ut en från internet om du inte har en stor karta tillgänglig)
CORE

Ta hand om planeten

Videoklipp
15 mins

Videoklipp
Titta på något/några av följande videoklipp tillsammans och fundera på hur t.ex. alla plaster vi använder påverkar världshaven:

https://www.youtube.com/watch?v=VtWEhPeO18k (Haven svämmar över av plast. Skippa plastpåsen!)

https://www.youtube.com/watch?v=5DSWWUaZ2N8 (60 miljoner år i haven – snart borta?)

https://www.youtube.com/watch?v=2LQnMquFg1Q (Dör haven, dör vi.)

Samtala om
Dela in barnen i grupper och låt dem samtala om vad som skulle kunna påverka och förändra planeten till det bättre (både socialt liv och miljön). Dela ut papper och färgpennor och låt dem skriva/rita sina idéer. 

Fråga
Tycker du att man borde ta bättre hand om jorden om man tror på Jesus? Varför eller varför inte?

Säg
Vi har som människor, oavsett vilken tro vi har, ett ansvar att ta hand om planeten. Som kristna borde vi inte bara vilja göra detta för att vi måste utan för att vi vill ära Gud. Han har skapat jorden och gett oss i uppgift att ta hand om den.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet
Papper och pennor
CORE

Kollage av världen

Uppdrag
15 mins

Förberedelser: Ställ fram material som världskartor, dagstidningar, veckotidningar, saxar, A3-ark, pennor, lim, bilder från olika platser i världen etc. på ett bord i rummet.

Aktivitet

 • Ge gruppen möjlighet att arbeta på egen hand / i små grupper för att skapa sina egna bönekollage. 
 • Uppmuntra dem att reflektera över vad de älskar med världen och vad de skulle vilja förändra.
 • Förklara att de kan uttrycka sig både genom ord och / eller bilder.
 • När alla är färdiga får varje grupp möjlighet att visa upp och förklara sin konst för resten av gruppen.

Tips! Låt barnen  använda sig av "Teskedsformatet" (tack, förlåt, snälla) för att skapa kollagen.
1. Tack för skapandet
2. Förlåt för de sätt vi har skadat planeten på.
3. Snälla, hjälp oss ta hand om skapelsen bättre.

Modul material
världskartor
dagstidningar
veckotidningar
saxar
A3-ark
pennor
Lim
bilder från olika platser i världen etc.

Din egen skapelse psalm

Be
10 mins

Säg
I Gamla testamentet finns det en bok som heter Psaltaren som innehåller 150 dikter och sånger om och till Gud.
En del psalmer talar om Guds godhet och trofasthet eller ber om förlåt för saker som människor har gjort fel. I andra psalmer ber någon om hjälp och ropar till Gud med sorg. Psalm 104 berömmer (firar och tackar) Gud för skapelsen och talar om vad han har gjort.

Läs
Ta gärna en stund och läsa en bit av Psalm 104 tillsammans.

Sammanfattning
Uppmuntra barnen att skriva en psalm om skapelsen. Som hjälp kan de använda sig av följande format  (ändra efter gruppens behov)

Tack Gud!
Gud, du är ... (t.ex. fantastisk, underbar, otrolig ...)
Gud, du skapade ... (t.ex. hav, himmel, planeter ...)
Gud, vi ... (t.ex. tackar dig för allt du har gjort)
Gud, med våra ögon kan vi se... (t.ex. årstidernas skönhet ...)
Gud, med våra öron kan vi höra... (t.ex.; havets brusande / fåglarna som kvittrar ...)
Gud, med våra munnar får vi smaka ... (t.ex. goda frukter ...)
Gud, med våra händer och fötter kan vi vidröra ... (t.ex. de skarpa bladen, den kalla snön ...)
Gud, med våra näsor kan vi känna lukten av ... (t.ex.; nyklippt gräs, färska blommor ...)
Gud, vi tackar dig för ... (t.ex. varandra, djuren, världen ...)
Gud, vi är ledsna för ... (t.ex. att vi inte tar väl hand om världen ...)
Gud, snälla hjälp oss att ... (t.ex. ta hand om världen, ta hand om varandra ...)
Gud, vi prisar dig!
Gud vi tackar dig!

Be
Be över dessa psalmer (genom att använda kollagen från den förra aktiviteter om det är lämpligt) och tacka Gud för allt han har gjort och fortfarande gör idag. Be om hjälp att älska planeten jorden och varandra bättre.

Modul material
papper
pennor
Biblar