Syndafallet

I begynnelsen 2: Syndafallet

Vi kör igång det nya kalenderåret med en serie i två delar som handlar om begynnelsen och hur den beskrivs i 1 Mosebok. I den första delen tittade vi på skapelseberättelsen och i den här delen kommer vi att fokusera på de första människorna som nämns i Bibeln – Adam och Eva. Vi lär oss om hur deras relation till Gud förändrades i och med syndafallet och att de inte längre kunde komma nära Honom. Samlingen handlar om det hopp vi har i evangeliet om att återigen få en levande relation med den Gud som skapat oss. 

Bibelverser: 1 Mosebok 2–3

Samlingens längd: 90 min

Mål

 • Att fundera på vilka konsekvenser syndafallet fick.
 • Att samtala om tre olika sätt att se på synden.
 • Att fundera över saker som inte är bra i världen idag.
 • Att barnen ska se att Jesus är Guds plan för att rädda mänskligheten.

 

Beskrivning

Vi kör igång det nya kalenderåret med en serie i två delar som handlar om begynnelsen och hur den beskrivs i 1 Mosebok. I den första delen tittade vi på skapelseberättelsen och i den här delen kommer vi att fokusera på de första människorna som nämns i Bibeln – Adam och Eva. Vi lär oss om hur deras relation till Gud förändrades i och med syndafallet och att de inte längre kunde komma nära Honom. Samlingen handlar om det hopp vi har i evangeliet om att återigen få en levande relation med den Gud som skapat oss. 

Bibelverser: 1 Mosebok 2–3

Material till samlingen

 • tändstickor
 • rostfri skål
 • ljus
 • Biblar
 • vaniljsås/kräm
 • majskorn
 • skålar
 • tandpetare
 • Tidningar
 • saxar
 • Projektor
 • dator
 • äpplen
 • olika frukter  
 • presenning
 • Biblar
 • Play doh
 • bilaga Berättelsen om syndafallet
 • Projektor
 • dator

Samlingens moduler

Akta dig!

Intro
10 mins

Förberedelser: Ställ fram två stolar cirka en meter från varandra. Knyt fast ett snöre (ganska nära marken) mellan de två stolarna. Snöret ska utgöra ett lågt hinder mellan stolarna. (För att lättare kunna höja snöret kan du låta två ledare hålla i de två snörändorna.)

Aktivitet

 • Den här aktiviteten är lite av en motsatt limbo (dans).
 • Barnen ska en åt gången ta sig över snöret utan att röra vid det.
 • Om någon vidrör snöret är de ute.
 • De som klarar att kliva över snöret utan att vidröra det går vidare till nästa omgång.
 • När alla har klivit/hoppat över snöret höjer du det inför nästa omgång.
 • Fortsätt på detta sätt och gör det mer utmanande för varje omgång tills endast en vinnare återstår.
 • (Om du har en stor grupp kan du välja att i början tävla vid två stationer och sedan låta de sex sista personerna tävla mot varandra vid samma station). 

Säg
Den här utmaningen gjorde att de flesta av er till slut misslyckades, man skulle kunna säga att ni föll på målsnöret. Under den här samlingen kommer vi att samtala kring temat att falla. Det handlar inte om att falla rent fysiskt utan att falla på ett annat område. Ni kommer strax att förstå vad vi syftar på. 

Modul material
2 stolar
Snöre

Stolliga stolar

Videoklipp
5 mins

Visa    
https://www.youtube.com/watch?v=EPjWJkhBbQI. 
(People Falling off of Chairs || JukinVideo)

Säg
Idag kommer vi att bygga vidare från förra veckans tema där vi tittade på den första berättelsen i Bibeln – skapelseberättelsen. Den här veckans tema handlar om det som hände efter skapelsen, nämligen syndafallet. Därför tittade vi på detta videoklipp om personer som föll från sina stolar. Många gånger skrattar vi åt videoklipp som dessa men vi glömmer lätt bort att det gör ont att falla. När vi faller känner vi ofta smärta och vi kan även skada oss. I berättelsen som vi ska läsa idag kommer vi att se att (synda)fallet var stort och smärtsamt. Vi ser konsekvenserna av det än idag.

Modul material
Projektor
dator
CORE

Berättelsen om syndafallet

Aktivitet
12 mins

Till ledaren: Den här modulens syfte är att presentera berättelsen från 1 Mosebok 2–3. Det är en lång bibelberättelse och vi har därför tre olika möjligheter för hur detta kan göras.


Skapa

 • Dela in barnen i fyra mindre grupper och ge varje grupp lite Play Doh samt en del av bibelberättelsen. Bibelorden är: 1 Mos 2:1–17; 1 Mos 2:18–25; 1 Mos 3:1–13; 1 Mos 3:14–24. (Du kan använda dig av bilagan).
 • Varje grupp ska sedan med hjälp av Play Doh lera skapa en eller flera “stillbilder” av händelsen i deras bibelstycke. 
 • När de är klara ska de sedan berätta för de andra grupperna vad de har gestaltat med sin Play Doh. Se till att det finns tillräckligt med Play Doh för alla grupperna. (Recept för Play Doh: https://tidningenhembakat.se/recept/play-doh/)

Agera

 • Dela in barnen i mindre grupper. 
 • Låt varje grupp göra ett kort drama (1 min) baserat på det som står i 1 Mos 2–3. (För detta behöver de Biblar). 
 • Du kan även välja att ge varje grupp en kortare del av berättelsen som de ska skapa en stillbild av eller ett mini drama (30 sek). Bibelorden är: 1 Mos 2:1–17; 1 Mos 2:18–25; 1 Mos 3:1–13; 1 Mos 3:14–24. (Du kan använda dig av bilagan).
 • Låt grupperna spela upp sina draman för varandra. 

Läs
Du kan naturligtvis också välja att läsa berättelsen som grupp. För att göra det intressantare kan du låta killarna och tjejerna läsa varannan vers. 

Modul material
Biblar
Play doh
bilaga Berättelsen om syndafallet
CORE

Fånga frukten

Lek
7 mins

Förberedelser: Den här leken kan bli kladdig, därför kan det vara bra att lägga ut en presenning, täckpapper eller sopsäckar på golvet. 

Lek

 • För denna lek behöver du en blandning av olika frukter. Äpple är ett måste men resten av frukten kan du välja fritt. (Du bör kanske undvika ananas och annan stor frukt). 
 • Välj ut en frivillig som ställer sig mitt i rummet. Den persons uppgift är att fånga frukten. 
 • Välj sedan ut några frivilliga som ska kasta frukt. De behöver en blandning av frukt tillgängliga vid sin sida.
 • På din signal ska kastarna (en åt gången) kasta frukten (med underhandskast) till den som ska fånga den. Personen i mitten ska försöka fånga så många frukter som möjligt och hålla dem i famnen. 
 • När någon kastar ett äpple ska personen i mitten inte fånga det utan undvika att röra vid äpplet. 
 • Låt aktiviteten pågå cirka 30 sekunder och räkna sedan hur många frukter som personen har fångat. Ge en poäng för varje frukt. 
 • Om tiden tillåter välj ut nya barn för ytterligare en runda. 
 • När du har avslutat leken, skölj noggrant av frukten och låt barnen äta upp de frukter som fortfarande går bra att äta.

Säg
Du har förmodligen hört berättelsen om Adam och Eva. Även om du inte känner till detaljerna i berättelsen har du säkert sett bilder av Adam och Eva (halvnakna) med en orm och ett äpple i bilden. Det intressanta är att Bibeln inte talar om vilken sorts frukt som ormen ville att Eva skulle äta. Vi bara antar att det är ett äpple. Det är dock inte frukten som står i fokus eller är viktig i den här berättelsen. Det handlar istället om att vi som människor tar Guds plats. Vi vill ta beslut som egentligen är tänkta för Gud att ta. Att Adam och Eva åt av frukten handlar inte bara om att de bröt mot en regel som Gud hade gett dem. Istället handlar det om att de själva ville bestämma i sina liv och inte låta Gud vara i centrum. De valde att göra sin egen vilja istället för Guds vilja, och resultatet blev att människors liv blir kaotiska.

Modul material
äpplen
olika frukter  
presenning
CORE

Synden

Videoklipp
7 mins

Visa
Visa ett klipp från filmen "Noah". Den finns  bland annat på Netflix. Visa från minut 1:24:30–1:27:40

Alternativ: Välj en av de två alternativen nedan från Logia.
http://logiasverige.se/uppror-i-eden/
(Uppror i Eden)
https://www.youtube.com/watch?v=f0QAoUXUZKc
(Syndafallet)

Diskussion
I filmklippet från filmen Noah ser vi hur resultatet av syndafallet har gjort att människan har förstört något som var perfekt och vackert. Något i oss, synden, får oss att gå emot andra människor, länder går emot andra länder och många människor skadas. Det sker genom hårda ord eller fysiskt våld. Kan du förstå att Gud är ledsen över hur vi människor har vänt oss emot varandra och låter ondska förstöra det vackra som han skapat?

Alternativ diskussion (till Logia videoklippen):

 • Vad är synd? Håller du med om det som videon talar om? Handlar synd om att vi har vänt oss bort från Gud och att vi vill styra/bestämma över oss själva? 
 • Vad blir resultatet av det? 
 • Varför tror du att Gud tycker illa om synden?
Modul material
Projektor
dator

Världen idag

Aktivitet
9 mins

Aktivitet
Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp ett antal tidningar. Deras uppgift är att klippa ut artiklar, överskrifter eller liknande som visar på det som är dåligt i världen idag. Samtala om några av de artiklar och överskrifter som barnen har hittat. 


Säg
Vi kan helt klart se att världen inte är som vi (eller Gud) skulle önska. Detta kommer från själviska beslut som vi människor har tagit. Det som vi kallar synd. Kristna ser det dock som sin uppgift att sprida hopp och ljus i en trasig och mörk värld och visa kärlek istället för hat. 

Modul material
Tidningar
saxar

Bryta lagen (synd 2)

Diskussion
7 mins

Diskussion
Som grupp ska barnen diskutera vilken lag som skulle få minst dåliga konsekvenser om den bröts. De får välja mellan två alternativ. Vilken lag vill de ta bort och vad skulle resultatet bli av den lag som blir kvar?

1. Man får man för hur mycket oljud som helst i tågvagnar där det ska vara tyst, även om folk skulle klaga på det,
(eller) 
Människor får ha vilka kläder de vill till skolan även om det skulle stå stötande (arg) text på dem. 

2. Man får skräpa ner hur mycket man vill utomhus
(eller)
Man får stjäla en sak från någon annan varje månad. 

3. Staten kan plötsligt besluta att alla bilar ska köra på vänster sida i trafiken
(eller)
Man får slå sönder andra personers saker som man inte tycker om.

Läs
"Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud, är en lögnare, och sanningen finns inte i honom." 1 John 2:4 (NUB)

Säg
Ett sätt att se på synd är genom lagens öga. När vi bryter mot en lag, förtjänar vi ett straff. Lagar finns till för att skydda oss och hålla ordning i ett samhälle. Lagarna finns till för allas bästa. När någon bryter lagar, skadar det samhället och speciellt den som blivit drabbad. Det är därför Bibeln vänder sig så kraftfullt mot synden. Synden förstör vår relation med Gud, synd påverkar världen vi lever i och framför allt människorna som drabbas av det dåliga. Därför krävs det att synden straffas och att det får konsekvenser när man bryter mot lagen. I Romarbrevet 6:23 står det: “Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (NUB) Vi kommer att prata mer om Guds gåva senare men Bibeln gör det klart att synden får en konsekvens och att det är döden.

Vilken röra (synd 3)

Lek
10 mins

Förberedelser: Häll upp lite vaniljsås/kräm i en skål och lägg i ett antal majskorn i vaniljsåsen. Placera skålarna på ett bord och ställ fram en assiett bredvid varje skål. 

Lek

 • Välj ut två frivilliga som får komma fram och ställa sig bakom bordet.
 
 • Förklara att de två tävlande har en minut på sig att med hjälp av sin tandpetare hitta så många majskorn som möjligt och lägga dem på sin assiett.
 • Vinnaren är den som har flest majskorn på sin assiett efter en minut. 

Fråga

 • När var du riktigt sjuk senast?
 • Hur kändes det?
 • Vad hjälpte dig att bli frisk?

Säg
Ett tredje och sista sätt vi kan se på synden är som en sjukdom som påverkar hela mänskligheten. Vissa liknar synden med cancer, något som sprider sig över hela jorden och mänskligheten och förstör allting. Synden, från detta perspektiv, handlar inte om att göra fel. Istället är det en typ av sjukdom som hindrar oss från att bli det bästa vi kan vara. Man kan likna det med att vara riktigt sjuk. Då kan man inte göra det man vill göra eller vara den man vill vara. Synden har liknande påverkan på oss. 

Modul material
vaniljsås/kräm
majskorn
skålar
tandpetare
CORE

Räddningsplanen

Diskussion
8 mins

Diskussion
Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp ett av följande scenarios som de på ett kreativt sätt ska lösa med hjälp av det föremål som de har fått.  

 1. Ni har fastnat i en hiss mellan två våningar. Det enda ni har med er är en tandborste.
 2. Du sitter på en toalett på tågstationen i Stockholm och det blir slut på toalettpapper. Det enda du har med dig är en gammal bärbar dator.
 3. Du finner dig själv hängande från ett rep över en sjö full av hungriga krokodiler. Det enda du har med dig är din farmor. 
 4. En fruktansvärt ond brottsling har kedjat fast dig på ett bord och tänker skjuta dig med en laserstråle. Det enda du har är en påse med extra starka minttabletter. 
 5. En astroid håller på att krocka med jorden och ni har blivit utvalda att rädda jorden från dess undergång. Det enda ni har är en magiska Coca-Cola flaska som automatiskt fylls upp varje gång den blir tom. 

Läs
Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Joh 3:17 (NUB)

Jag har nämligen inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse. Lukas 5:32 (NUB)

Säg
De uppgifter som ni fick försöka lösa var inte lätta. De var nästan på gränsen till det omöjliga. På ett liknande sätt var situationen dålig för människorna efter syndafallet. Det blev bara sämre och sämre. Adam och Evas barn mördade varandra. Kain slog ihjäl sin bror Abel. Människorna försökte sedan bygga ett torn som skulle nå ända upp till Gud, vilket gjorde att Gud förvirrade människorna genom att de började tala olika språk. Noa fick chansen att börja om på nytt efter att floden hade dödat nästan alla människor, men han drack för mycket alkohol, blev full och förbannade sin son. Synden finns verkligen i världen. Gud har dock haft en plan ända från början. Den planen var Jesus. Han kom för att fixa allt som människorna hade förstört. Jesus visar oss vägen till Gud och bort från det själviska och syndfulla. En väg som handlar om att vi tror på Honom och vill leva för Honom. 

Modul material
Biblar
CORE

Ljus i mörker

Tänkvärt
10 mins

Säg
Jesus kom till jorden för att ge ljus i en mörk värld full av synd. Han kom för att hjälpa människorna ur den besvärliga situation som de hade skapat för sig själva. Han tog på sig straffet för människornas fel och misstag. Jesus betalade syndens pris – döden. Han dog för dig och mig och kom för att visa oss ett nytt sätt att leva. Som kristna är vi kallade till att berätta för andra om vad Jesus gjort för oss. Kristna ska alltså vara ett ljus i mörkret.

Samtala

 1. Finns det något som du ser hända i skolan som du vet inte är rätt? 
 2. Om du hade superkrafter, vad skulle du ändra på i skolan?
 3. Endast med hjälp av dina vanliga krafter (utan superkrafter), vad skulle du kunna påverka/förändra i skolan?
 4. Finns det något i ditt eget liv, hur du är och agerar, som inte är så bra som det borde. Vad kan du göra för att förändra det?

Tänkvärt
Tänd ett ljus och placera det mitt i rummet. Ge en tändsticka till varje barn. 
Låt barnen, en åt gången, tända sin tändsticka med hjälp av ljuset. 
Innan deras tändsticka brinner upp ska barnen fundera på vilket sätt de kan sprida ljus i mörkret. (Se till att de inte bränner sig på lågan. Ställ fram en skål med vatten i vilken de kan släppa tändstickan om de skulle bli rädda och vilja kasta bort den, eller att lägga den efter att de har blåst ut tändstickan.)

Modul material
tändstickor
rostfri skål
ljus

Res dig upp!

Sammanfattning
5 mins

Säg
Bibeln talar om att det finns ett sätt att resa sig upp efter att vi har fallit. Ett sätt att vända sig bort från det som Bibeln kallar “synd”. 

Sammanfattning

 • Avsluta samlingen genom att be barnen lägga sig på golvet.
 • Om möjligt be dem också att sluta sina ögon. 
 • Låt barnen ta en kort stund att fundera över saker som inte är bra i deras egna liv eller i världen. 
 • Be en kort bön att Jesus ska visa/hjälpa oss hur vi ska leva våra liv i en värld full av mörker. 
 • Låt barnen ligga ner och reflektera ytterligare en minut innan de får resa sig upp igen.