tjej

Min berättelse

Den här samlingen handlar om olika "berättelser”, både trendiga berättelser på sociala medier och berättelser i allmänhet. Det är en lättsam samling som visar vilken kraft det kan finnas i en berättelse. Vi får också höra vittnesbörd och ta del av barnens egna livshistorier. 

Samlingens längd: 86 min

Mål

 • Att barnen ska förstå att alla har en egen berättelse, oavsett vem man är. 
 • Att barnen ska få lyssna till någons vittnesbörd om Jesus.
 • Att barnen ska få möjlighet att fundera på hur deras liv skulle kunna förändras om Jesus fick bli del av deras livsberättelse.

 

Beskrivning

Den här samlingen handlar om olika "berättelser”, både trendiga berättelser på sociala medier och berättelser i allmänhet. Det är en lättsam samling som visar vilken kraft det kan finnas i en berättelse. Vi får också höra vittnesbörd och ta del av barnens egna livshistorier. 

Material till samlingen

 • papper
 • pennor
 • pappersberättelserna
 • glasskål
 • glas
 • vatten
 • liten sten
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • Internetuppkoppling 
 • chokladmynt eller godis
 • papper
 • papperskassar
 • tidningspapper
 • färgpennor
 • Lim
 • sax
 • Tejp
 • aliminiumfolie etc.
 • bilagan Vilket filter använder du?

Samlingens moduler

Vilket filter använder du?

Lek
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan med de fyra skyltarna och sätt upp dem i rummets fyra hörn.

Aktivitet 

 • Förklara att varje hörn i rummet representerar olika typer av Instagram/Snapchat-filter.
 • Peka på skyltarna och tala om att de föreställer ett a) hundfilter b) blomdiadem c) ansiktsbyte och d) roligt ansikte.
 • Be en frivillig komma fram och ställa sig framför de andra men med ryggen vänd mot dem.
 • De övriga ska nu välja ett hörn att gå till.
 • När barnen har valt hörn ropar den frivillige ut ett av de fyra hörnen (hundfilter, blomdiadem, ansiktsbyte, roligt ansikte).
 • Alla som står i det hörnet är nu ute ur spelet.
 • De som är kvar i leken får varje omgång välja ett nytt hörn och tills bara vinnaren finns kvar. 
Modul material
bilagan Vilket filter använder du?

Gör ditt eget filter

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och ge varje grupp lite pysselmaterial som papper, tidningar, lim, färgpennor, aliminiumfolie, papperskassar, färgat papper etc.
 • Be varje grupp välja en person som kommer att stå modell.
 • Förklara att de ska försöka skapa ett verkligt “Snapchat-filter”.
 • De kan använda sådana som redan finns eller skapa något fritt ur fantasin om de vill.
 • Ge dem några minuter att göra detta och låt dem sedan visa upp sina skapelser. 

Säg 
Titta, ni har just skapat ert eget filter! Många människor använder filter på sina Instagram- eller Snapchatinlägg och idag kommer vi att prata mer de berättelser som vi får höra från andra människor (men inte bara dem på sociala medier!) 

Fråga 
Brukar du skriva på sociala medier? Om ja, vad är det bästa inlägget du någonsin publicerat?

Modul material
papper
papperskassar
tidningspapper
färgpennor
Lim
sax
Tejp
aliminiumfolie etc.

Filmcharader 

Lek
9 mins

Aktivitet

 • Spela en omgång av filmcharader med barnen.
 • Låt ett barn åt gången komma fram och framföra en charad.
 • De övriga ska gissa vilken film denne försöker föreställa.
 • Den som gissar rätt får göra nästa charad. 

Filmer
Nalle Puh
Hitta Dory
Kejsarens nya stil
Fåret Shaun
Frost
Shrek
Kung Fu Panda
Svampbob fyrkant
Sune
Bamse

Fråga 
Vad var din favoritberättelse som barn? 

Säg 
Dagens tema kommer att handla om berättelser. Människor älskar berättelser ... oavsett om de är från böcker, filmer, videospel, en rolig berättelse som din vän berättar för dig eller någons berättelse på sociala medier eller YouTube. Men har du tänkt på att vi alla har våra egna berättelser också? Du har din egen berättelse om ditt liv som består av en massa mindre berättelser. Bibeln är full av berättelser och många kristna har berättelser om vem Jesus är för dem och vad han har gjort.

Våra berättelser 

Fundera
8 mins

Fråga

 1. Har någon av er en rolig pinsam berättelse ni kan berätta? (Be en av ledarna att förbereda en kort pinsam historia som de har varit med om ifall barnen inte kommer på något att berätta!) 
 2. Vilket är ditt favoritminne? 
 3. Vilken är den bästa historien du någonsin hört? 
 4. Tror du att någon del av din berättelse (eller liv) skulle kunna vara till hjälp för någon annan? Varför/varför inte? 
CORE

Sten, sax, påse

Lek
12 mins

Aktivitet

 • Meddela barnen att ni kommer att köra en omgång sten, sax, påse. 
 • Ge tre chokladmynt/godisar till varje deltagare.
 • Förklara sedan att de har 2 minuter på sig att gå runt i rummet och köra sten, sax, påse mot varandra.
 • Om de förlorar måste de ge den andra personen ett av sina mynt/godis.
 • Låt även en ledare vara med och spela, men om någon förlorar mot ledaren måste de ge denne två mynt eller godis istället för ett.
 • Den som får slut på godis/mynt kan fortfarande vara med och spela men då inkasseras inga mynt/godis.
 • När två minuter gått kontrollerar ni vem som lyckats få ihop flest godis/mynt. 

Säg 
I den här leken fick du fler godisar/mynt genom att vinna över någon i sten, sax, påse. Men du la kanske märke till att när du spelade mot ledaren (infoga ledarens namn) tog denne dubbelt så mycket från dig som de andra gjorde. Det var precis det här en kille i Bibeln gjorde också. Han hette Sackeus och jobbade med att driva in skatt från folket och ge dem till dem som styrde landet. Men han fuskade ofta och fick människor att betala mer än de egentligen behövde.

Läs 
Luke 19:1-10 (Känn dig fria att återberätta berättelsen med egna ord om det känns lättare för din grupp.)

Fråga 

 1. Hur förändrade Sackeus efter han hade träffat Jesus? 
 2. Kan någon sammanfatta hans berättelse i en mening? 
Modul material
chokladmynt eller godis
CORE

Vittnesbörd 

Videoklipp
10 mins

Säg 
Människor som är kristna och har valt att följa Jesus berättar ibland om hur de blev kristna och vad Gud har gjort i deras liv. Det brukar kallas för vittnesbörd och beskriver hur någon kommit till tro på Jesus. Vi kommer att ta ett par minuter för att lyssna på ett sådant vittnesbörd. 

Videoklipp 
Du kan antingen låta en av dina ledare berätta ett personligt vittnesbörd eller använda dig av följande videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=Kg66QcsXcH4 (Elinas vittnesbörd)

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
Internetuppkoppling 

Ett ord 

Aktivitet
5 mins

Aktivitet

 • Be alla sätta sig i en cirkel.
 • Förklara att ni kommer att berätta en berättelse som grupp genom att säga ett ord vardera.
 • Låt en av dina hjälpledare börja med att säga: Idag…och gå sedan runt i cirkeln och låt varje person bidra med ett ord var. Det kommer förmodligen att bli en lite lustig och otippad berättelse!
 • Om du tror att din grupp kan behöver lite hjälp på traven kan du låta dem återberätta en känd saga som t.ex. Rödluvan.
 • För att göra leken mer intressant kan du stoppa leken nu och då och begära att de använder ett särskilt ord som t.ex. flamingo eller målarpensel.

Säg 
Alla har en egen berättelse, oavsett vem vi är och om vi inte tycker att vi har något att berätta. I leken tvingade vi er att ibland använda er av specifika ord. Gud vill också vara med i våra berättelser men han kommer aldrig att tvinga sig på oss utan låter det vara vårt egna beslut om vi vill inkludera honom eller inte.  

Ringar på vattnet

Reflektera
6 mins

Förberedelser: Ställ fram en skål eller glas med vatten på ett bord.

Aktivitet

 1. Be barnen ställa sig runt bordet.
 2. Släpp en liten sten i glasskålen och låt barnen iaktta hur den bildar ringar på vattnet. 

Säg 
När vi släpper något i vattnen blir det ringar på vattnet. Stenen påverkar vattnet runt omkring. Det är samma sak med berättelser - när de berättas får de effekt på dem som hör dem. Oavsett om vi skrattar åt en rolig berättelse, gråter när något sorgligt händer eller känner att vi blir inspirerade att göra något så har berättelser en effekt på våra liv. 

Fråga 

 1. Har du någonsin påverkats av en berättelse du har sett/hört? Vad hände? 
 2. Tror du att din berättelse kan påverka andra? Varför? Varför inte? 

Säg 
Var och en av er har en berättelse (eller många berättelser) och dessa kan ha en positiv inverkan på andra och hjälpa dem i den situation de är i. Ibland är vi kanske inte ens själva medvetna om det. 

Modul material
glasskål
glas
vatten
liten sten
CORE

Hur skulle ditt liv se ut om….

Fundera
7 mins

Aktivitet

 • Be barnen sätta sig i en cirkel.
 • Ställ några av följande frågor: 

'Hur skulle ditt liv se ut om ... ...:

- Du plötsligt ärvde ett slott i Frankrike? 

- Du plötsligt fick reda på att du hade adopterat 3 babyelefanter? 

- Du fick veta att du var tvungen att göra en ansiktstransplantation med din favoritkändis? 

- Du fick reda på att alla mobilsignaler skulle upphöra för evigt? 

- Du fick reda på att du inte på något sätt kunde förhindra att du luktade som en skunk? 

 • När du har ställt dessa frågor fortsätter du med den sista frågan; 

- Vad tror du att ditt liv skulle se ut om du bestämde att Jesus var verklig och värd att följa? Hur tror du att det skulle påverka “din berättelse” (ditt liv)? 

Säg 
För oss ledare på Rock Solid har beslutet att följa Jesus inte bara bidragit med den största förändringen i våra liv, utan också den bästa. Att lära känna Jesus har inneburit förändringar, våra liv ser annorlunda ut än hur de skulle ha sett ut annars, men det är så värt det! Att låta Jesus vara en del av “din berättelse” kan vara det bästa du någonsin gör.

Till ledaren: Vi har inte planerat för en inbjudan till frälsning denna samling, men om det skulle kännas rätt för din grupp var fria att göra det.

Modul material
pappersberättelserna
CORE

Din berättelse

Uppdrag
8 mins

Aktivitet

 • Dela ut pennor och ett papper till varje person.
 • Ge barnen några minuter att skriva ner en kort berättelse om sina egna liv på ena sidan av papperet. 
 • Be dem att tänka på familj, skola, alla stora livshändelser, saker de tycker är jobbiga, saker som har gått bra etc. 
 • På den andra sidan ska de sedan skriva ner sitt svar på frågan "Vad skulle du be Gud göra om han kunde göra något för att påverka nästa del av din berättelse? ”
 • Det kan t.ex. vara att de skulle vilja att han ska hjälpa dem att inte bli så arg på skolan, att hjälpa dem med familjeproblem eller kanske vill de bara veta om han är verklig eller inte.
 • Om du känner att det passar sig kan du be någon/några berätta lite om sina tankar.

Be 
Avsluta med att be tillsammans med barnen.

Modul material
papper
pennor