Avengers 4

Avengers 4: End Game

Det här är en rolig och lättsam samling byggd på filmen Avengers: End Game. Under samlingen kommer vi att återberätta vad som har hänt under de tidigare Avengers filmerna; Om deras kamp att rädda världen, men också hur allt gick fel. Den här samlingen kommer att sätta fokus på situationer som kan kännas hopplösa, men hur Gud kan ge oss hopp i alla situationer. 
 

Samlingens längd: 93 min

Mål

 • Att ha en rolig samling med din Rock Solid grupp kring Avengers temat. 
 • Att känna att det finns hopp även i hopplösa situationer.
 • Att fundera över hur Gud kan ge oss hopp. 

Beskrivning

Det här är en rolig och lättsam samling byggd på filmen Avengers: End Game. Under samlingen kommer vi att återberätta vad som har hänt under de tidigare Avengers filmerna; Om deras kamp att rädda världen, men också hur allt gick fel. Den här samlingen kommer att sätta fokus på situationer som kan kännas hopplösa, men hur Gud kan ge oss hopp i alla situationer. 
 

Material till samlingen

 • saft/dricka
 • Koppar
 • Bibel
 • bilaga Dr Strange symboler
 • papper
 • pennor
 • högtalare och projektor
 • papper
 • aluminiumfolie
 • saxar
 • Lim
 • Tejp
 • disksvampar
 • toalettpapperstrullar
 • flaska
 • torkade ärtor
 • saker som går att krossa
 • sop
 • små skålar
 • små godis
 • ögonbindlar
 • mjöl
 • högtalare och projektor

Samlingens moduler

Avkoda Avengers

Intro
5 mins

Till ledaren: Om barnen i din Rock Solid Club inte känner till Avengers så mycket, kan du börja kvällen med att hänga upp bilderna på de olika Superhjältarna (i bilagan) runt om i lokalen. På det sättet kan de lära känna namnen på några av Superhjältarna och därigenom göra uppgiften nedan enklare. 

Intro

 • Dela in barnen i par eller mindre grupper. Försöka att ha en Avengers fantast i varje grupp. 
 • Ge en penna och en kopia av bilagan till varje grupp.
 • Bilagan består av ett anagram (bokstavsomkastning) av kända Avengers från Marvel filmerna. Barnen ska avkoda dessa anagram och skriva ut namnen på superhjältarna. (Om det skulle bli för svårt kan du ge dem några ledtrådar t.ex. namn på ett antal olika superhjältar.)
 • Ge grupperna tre minuter för att slutföra uppgiften. 
 • När de är klara ger du ut bilagan med svaren och låt grupperna kontrollera sina svar. Ge ut ett pris till de grupper som har fått alla 10 rätt, eller till den grupp med flest rätta svar. 

Säg
Dagens samling är byggd kring Avengers och då framförallt filmen Avengers: Endgame. 
 

Modul material
bilaga
pennor

Captain Americas sköld

Lek
8 mins

Till ledaren: Den här leken är baserad på Captain Americas sköld. Om du har tid och inspiration kan du göra ett antal kopior av bilagan och klippa ut skölden. Limma sedan fast skölden på papperstallrikar för att det ska se ut som riktiga sköldar!

Lek

 • Ställa fram en hink eller en rockring i en änden av rummet. 
 • Dela in barnen i två lag och ge varje lag en papperstallrik.
 • Låt lagen ställa sig på ett bestämt avstånd från hinken/rock ringen (som du tycker blir bra). 
 • Förklara att de har två minuter på sig att försöka få “skölden” in i hinken/rock ringen så många gånger som möjligt.
 • Båda lagen tävlar samtidigt och de turas inom laget om att kasta. 
 • När den första personen har kastat “skölden” ska han/hon springa och hämta den och ge den till nästa person i tur. 
 • Det lag som får “skölden” flest gånger i hinken/rock ringen vinner. 

Alternativ 1:
Om lagen istället står på ett länge avstånd från hinken kan person två kasta från den plats där “skölden” landat. Det lag som först lyckas få “skölden” i hinken vinner.

Alternativ 2:
Om du gör fler sköldar kan fler personer kasta samtidigt (för att öka tempot i leken). Du kan till och med låta alla barnen få sin egen sköld. 
 

Modul material
Papperstallrikar
hink eller rock ring
bilaga
Limstift
sax 

Återblick

Samtala
5 mins

Samtala
Gör en kort resumé eller återblick av vad som har hänt i de tidigare Avengers berättelserna. Be barnen hjälpa dig att komma ihåg viktiga saker som du kanske inte har nämt. Använd gärna PowerPoint bilderna i bilagan som visuell hjälp.
 

Sammanfattning (för dig som kanske inte känner till Superhjältarna så väl):

 • Under de senaste åren (filmerna) har vi fått träffa olika superhjältar som Thor, Iron Man och Hulken Vi har lärt känna deras personliga berättelser i de filmer som har handlat om dem. 
 • Några av dem valde sedan att gå samman och bilda “Avengers” för att kunna samarbete vid krissituationer där många människor liv eller hela jordens existens var i fara. 
 • Avengers har lyckats ganska bra med att rädda jorden tills vi kommer till filmen "Avengers: Infinity War".  I den filmen träffar vi på en riktig otrevlig person - Thanos - som försöker att samla fem olika stenar. Varje sten har en otroligt stark magisk kraft. När han får alla fem stenar kommer han att bli den mäktigaste varelsen i hela universum och kommer att kunna göra precis vad han vill. Det han planerar att göra är något fruktansvärt! Han vill döda 50% av alla levande varelser i hela universum. 
 • I filmen Infinity War försöker Avengers att stoppa Thanos. De misslyckas dock och resultatet blir att 50% av levande varelser dör, även hälften av alla Avengers försvinner. (Vi får dock veta att Ant-man finns kvar och kommer att kunna hjälpa till.)
 • Vi har också fått träffa Captain Marvel som har otroliga krafter. Det är här filmen Endgame börjar. Hälften av alla levande varelser är borta men de återstående Avengers har fortfarande hopp…
   
CORE

Avengers: Endgame 

Videoklipp
7 mins

Videoklipp
Visa följande trailer för Avengers: Endgame
https://www.youtube.com/watch?v=JejDauDJ4P8
(Avengers – NY TRAILER - Official SE Marvel | HD)

Fråga

 • Har någon av er sett filmen? (Vad tyckte ni om den?)
 • Vilken är din favorit avenger?
 • För er som inte har sett filmen, hur tror ni att den slutar?
   
Modul material
högtalare och projektor

Den som söker ska finna 

Lek
12 mins

Förberedelser: Fyll två skålar med mjöl. Göm små godisar i skålen och platta sedan till mjölet så inget märks. 

Lek

 • Välj ut två frivilliga som får komma fram.
 • Ställ skålarna framför de två personerna och be dem hålla händerna bakom ryggen. (Du kan även välja att sätta på dem ögonbindel för att göra det ännu svårare).
 • Förklara att de får 90 sekunder på sig att med hjälp av munnen hitta så många godisar som de kan.
 • När tiden har gått ut, utse en vinnare och låt dem äta upp de godis som de har hittat (om de så skulle önska). 

Säg
I slutet på den tidigare Avengers filmen (Infinity War) lyckades superskurken Thanos genomföra sin plan att förinta hälften av alla levande varelser. Han gjorde det genom att endast knäppa med fingrarna. Många av våra favorit superhjältar förvandlades då till damm. I den filmen såg vi hur Avengers började inse att det var ganska hopplöst att försöka besegra Thanos. Men i filmen Avengers 4: Endgame väcks en strimma hopp och de kanske kan vinna trots allt. 

Fråga

 • Vad är hopp?
 • Varför är hopp viktigt?
 • Har du hoppats på något i ditt liv?
Modul material
små skålar
små godis
ögonbindlar
mjöl

Hulken kross

Lek
8 mins

Lek

 • Be några frivilliga komma fram och ställa sig bakom ett bord.
 • Sätt fram några saker som går att krossa, t.ex. vinddruvor, kakor, tomma glasstrutar, spisbröd, osv. 
 • (Om du har boxningshandskar kan du låta barnen använda en var. Du kan eventuellt använda grövre arbetshandskar som alternativ.)
 • Målet med leken är att krossa så mycket de kan på 60 sekunder. 
 • Den person som har lyckats krossa sakerna i de minsta bitarna har vunnit.

Säg
Hulken är känd för att vara en superhjälte som har problem med sin ilska! Han blir lätt uppjagad, känslomässig och mycket arg. Även du och jag hamnar ibland i hopplösa situationer som gör att vi mår dåligt, blir ledsna eller blir på allmänt dåligt humör.  

Fråga

 • Har du någon gång upplevt att du har hamnat i en hopplös situation. 
 • Hur kändes det? 
 • Vad förändrad situationen? Vad gjorde situationen bättre?
   
Modul material
saker som går att krossa
sop
CORE

Ärta i flaskan

Lek
8 mins

Lek

 • Ställ en glassflaska på golvet och be en frivillig att komma fram. 
 • Ge den frivillige några ärtor (helst torkade) och förklara att målet med leken är att få ärtan i flaskan. 
 • De ska gå fram till flaskan, stå rakt upp, hålla armarna rakt ut framför sig och försöka släppa ärtan ner i flaskan. (De får alltså inte böja knäna eller böja sig framåt).
 • Du kan låta ett antal barn pröva på detta. (Om du har en större grupp kan du förbereda fler flaskor och ärtor.)

Säg
Det är ganska svårt att lyckas släppa ner ärtan i flaskan. På liknande sätt kan det vara svårt att hitta hopp i svåra situationer. När det kommer till Marvel filmerna slutade Infinity War med at allt hopp var ute, men efter Captain Marvel filmen dyker dock lite hopp upp igen. I trailern till Endgame filmen kunde vi se hur de Avengers som fortfarande lever bestämmer sig för att göra allt de kan för att återställa det som Thanos har förstört. 

I de mörkaste och svåraste stunderna i livet kan det kännas som att allt hopp är ute. Vad kan vi göra i dessa situationer? Vi kan då luta oss tillbaka på Jesus, eftersom han ger hopp i hopplösa situationer. Jesus dog för oss för att kunna ge oss överflödande liv. Det handlar om ett liv efter döden men även om hjälp och hopp för ditt och mitt liv här i den här världen. Vårt hopp ligger i de ord som står i Bibeln, där det sägs att Gud alltid ska vara med oss. Han älskar oss, bryr sig om oss och lyssnar när vi ber till Honom. 

Modul material
flaska
torkade ärtor
CORE

Iron Man uppfinning

Aktivitet
15 mins

Aktivitet

 • Iron Man är känd för sina otroliga uppfinningar. Nu är det barnens tur att skapa något. 
 • Dela upp dem i mindre grupper (vid behov) och ge varje grupp material som de kan arbeta med. Tejp, limstift, aluminiumfolie, papper, toalettpappersrullar, disksvampar, osv. 
 • Deras uppgift är att på åtta minuter skapa en uppfinning som kan ta hand om ett av nedanstående problem:
  • Hela världen har fått slut på pizza och choklad.
  • Det är en flock zombie kängrus som skapar kaos i Australien. 
  • Kungen och drottningen sitter fast mitt på Atlanten i en liten gummibåt och ni måste åka och rädda dem.
 • Efter att de har skapat sin uppfinning, låt dem visa upp den för de andra grupperna och förklara hur den fungerar och hur den kommer att lösa situationen. 

Säg
Precis som Iron Man bygger saker för att ta itu med problem har ni precis uppfunnit några coola saker för att lösa de problem som ni var tvungen att fixa. När vi hamnar i svåra och hopplösa situationer, kan det ibland vara bra att ta några aktiva steg och göra något åt situationen.       

Fråga

 • Vad kan du göra för att försöka att förändra en situation som känns hopplös? (T.ex. ta hjälp av andra, tala med någon, be till Gud, lita på det som står i Bibeln. Du kan även passa på och ge ett personligt vittnesbörd hur du har blivit hjälpt i en hopplös situation). 
 • Till vem eller till vad vänder du dig i svåra tider?
 • Vad ger dig hopp?
Modul material
papper
aluminiumfolie
saxar
Lim
Tejp
disksvampar
toalettpapperstrullar

Letitias Speech 

Videoklipp
5 mins

Säg
Letitia Wright som spelar princessan Shuri i filmen Black Panther är en bekännande kristen. När hon vann ett pris gav hon följande tacktal där hon talade om vad Gud betyder för henne och det hopp som hon funnit hos Honom.

Visa
https://youtu.be/LPenwrPq0Z0
Letitia Wrights tacktal (svensk text) 

Modul material
högtalare och projektor
CORE

Dr Strange symboler

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagorna och dela dem mitt itu så att det blir en symbol på varje pappersbit. 

Lek

 • Doctor Strange använder många konstiga symboler som en del av hans förmågor som superhjälte. I den här leken ska barnen återskapa dessa symboler. 
 • Ge en penna och några pappersark (A5) till varje barn. 
 • Håll upp en av symbolerna och låt barnen titta på den under 10 sekunder (eller längre om du tycker att det behövs). De får inte hålla i sina pennor medan de tittar på symbolen. 
 • Lägg sedan undan symbolen och ge barnen tio sekunder att försöka rita av den symbol de precis har sett. 
 • Avgör vem som har lyckats bäst med att rita av originalet.
 • Fortsätt på liknande sätt med resten av symbolerna. 

Säg
I den tidigare filmen Infinity War ser Doctor Strange framtiden och han säger att det bara finns ETT sätt att besegra Thanos. De övriga Avengers var tvungen att lita på Doctor Strange och det sätt han sagt de skulle besegra Thanos på. Fastän de litade på honom verkade allt gå fel och Thanos segrade. (Det fanns dock Marvel-fans som trodde att det dåliga slutet i filmen Infinity War var tvunget att hända för att Avengers skulle kunna vinna senare.) Doctor Strange sa att det fanns ett sätt att vinna och därför fanns det hopp. Ibland vill Gud att vi ska följa den väg Han visar oss. Han vill att vi ska lita på Honom i svåra och hopplösa situationer. Detta kan ibland kännas svårt att göra - speciellt om vi upplever att situationen blir sämre istället för bättre. 

Fråga

 • Skulle du ha litat på Doctor Strange även när allt verkade gå fel?
 • Tror du att du skulle kunna lita på Gud i svåra och hopplösa situationer? Varför/varför inte?
   
Modul material
bilaga Dr Strange symboler
papper
pennor

Gud vid din sida 

Tänkvärt
5 mins

Säg
Avengers är otroliga superhjältar men tyvärr kommer de inte att kunna hjälpa dig med dina problem. Gud däremot älskar dig och vill ha en relation med dig. Gud kan stå vid din sida och hjälpa dig när allt känns hopplöst och svårt.  

Läs
"Gud är vår tillflykt och starkhet, en beprövad hjälp i vår nöd. Därför är vi inte rädda även om jorden skulle skaka och bergen störta ner i havsdjupen, även om dess vatten skulle brusa och skumma och bergen skaka vid havets uppror. "
Psalm 46:2-4 

Eftertanke
Ge barnen en stund att fundera över bibelordet. Du kan gärna läsa det igen för dem. 

Fråga
Vad tänker du om det vi precis har läst från Bibeln?
 

Modul material
Bibel

Fylld med glädje och hopp

Sammanfattning
5 mins

Förberedelser: Häll upp saft eller vatten i muggar - en till varje barn. 

Läs
Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid när ni tror på honom, så att den heliga Andens kraft gör ert hopp allt starkare. Romarbrevet 15:13 (NUB)

Säg
Den här versen talar om Gud som hoppets Gud, och att Han kan ge oss glädje och frid när vi litar på Honom. Guds Ande hjälper oss och gör att hoppet inom oss kan blir starkare. 

Sammanfattning

 • Be barnen sätta sig i en ring på golvet.
 • Dela ut en mugg med saft/vatten till varje person.
 • Be alla blunda och sitta stilla på sin plats.
 • Förklara för barnen att vi kan tala till Gud och be honom fylla oss med glädje och hopp. Precis som saften/vattnet fyller våra magar kan Gud fylla vårt inre med sin glädje.
 • Be barnen långsamt dricka saften/vattnet medan de talar med Gud och ber honom fylla deras liv.
 • (Förklara att detta bara är symboliskt och vi blir inte fyllda av Gud genom att driva saft, men att det kan vara vår bön till Gud att han ska fylla vårt inre som saften fyller vår mage). 
Modul material
saft/dricka
Koppar