duva

Andens frukter: Frid

Varje termin presenterar vi ett nytt avsnitt i den serie som handlar om "Andens frukter". I dagens samlingen fokuserar vi på frid. Barnen får möjlighet att bekanta sig med begreppet, fundera på vad det betyder och hur det kan påverka deras och andras liv.

Samlingens längd: 81 min

Mål

 • Att prata om vad ordet frid betyder.
 • Att fundera på hur frid påverkar oss och barnens liv.
 • Att utforska sätt som vi kan utstråla frid på och hur detta kan påverka andra människors liv. 
   

Beskrivning

Varje termin presenterar vi ett nytt avsnitt i den serie som handlar om "Andens frukter". I dagens samlingen fokuserar vi på frid. Barnen får möjlighet att bekanta sig med begreppet, fundera på vad det betyder och hur det kan påverka deras och andras liv.

Material till samlingen

 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • plaster
 • papper
 • blyertspennor
 • märkpennor
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • papper
 • 2 A4-ark
 • Tärning
 • räknare
 • bilagan Frid eller inte?
 • papper
 • pennor
 • flera bambukäppar eller liknande

Samlingens moduler

Fiska efter munkar! 

Lek
5 mins

Förberedelser: Trä ett ca: 50 cm långt snöre genom en munk och fäst snöret mellan två blyertspennor. Gör en uppsättning per lag.

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag.
 • Be varje lag skicka fram två representanter.
 • Be den ene lägga sig ned på golvet.
 • Den andre ska genom att hålla i pennorna hålla munken ovanför sin lagkamrats mun.
 • Personen på golvet ska sedan försöka äta munken så snabbt som möjligt utan att använda händerna.
 • Det lag som först ätit upp hela sin munk vinner. 
Modul material
Donuts
pinnar
Snöre
CORE

Andens frukter

Videoklipp
7 mins

Förberedelser: Titta på videon. Skriv ut bilagan och klipp ut orden. Sätt upp dem på en vägg i rummet på liknande sätt som i videon.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: 
https://www.youtube.com/watch?v=ijv9Ef-R7Sg (Andens frukter)

Fråga 
Kommer någon ihåg vilka av andens frukter som räknades upp i videon?

Gör
Peka på väggen och visa på de ord som du satt upp.
Repetera andens frukter genom att läsa dem högt tillsammans.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
CORE

Jakten på frid

Lek
5 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan Jakten på frid och klipp ut bokstäverna. Häll upp okokt ris(eller sand) i två skålar. Göm 5 mynt och bokstäverna F-R-I-D i varje skål.

Aktivitet 

 • Dela in barnen i två lag. Be dem ställa upp sig för att springa en stafett.
 • Placera de två skålarna med ris i den motsatta änden av rummet.
 • Förklara att det finns bokstäver och mynt i skålarna.
 • Deras uppgift är att fiska upp alla mynt och ta dem tillbaka till sitt lag. (Varje person får bara fiska upp ett mynt.)
 • När alla mynt har hittats får de börja fiska efter bokstäver. När alla bokstäver hittas ska lagen lista ut vilket ord det blir.
 • Det första laget som har placerat bokstäverna i rätt ordning vinner. 

Säg 
Dagens samling kommer att handla om "frid". 

Fråga 
Vad betyder ordet frid för dig? Vem är den fridfullaste personen du känner och varför?

Modul material
Hinkar
ris
(eller sand)
10 mynt
bilagan Jakten på frid

Sänk den!

Lek
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i lag med 4-5 personer i varje.
 • Låt lagen sprida ut sig i rummet så att varje lag kan arbeta ostört.
 • Låt en hjälpledare överse varje lag så att de inte startar innan du gett alla anvisningar.
 • Ge varje lag en bambukäpp (eller någon annan lång käpp du har!)
 • Be lagen balansera käppen på sina pekfingrar (ett pekfinger per person).
 • De får inte vidröra käppen med någon annan dela av sin kropp.
 • Förklara att deras uppgift är att tillsammans försöka sänka käppen ned till golvet.
 • Det lag som först är klar tar hem segern.
 • Barnen kommer förmodligen att upptäcka att käppen genom deras omedvetna handlingar kommer att stiga uppåt istället. De måste verkligen koncentrera sig för att lyckas sänka den ner till marken. 

Säg 
Det kan vara riktigt svårt att koncentrera sig och vara uthållig ibland eller hur? Så kan det vara med att vara full av frid också. Det kan kräva vår koncentration. Vi ska prata mer om det i våra nästa aktiviteter.

Modul material
flera bambukäppar eller liknande
CORE

Vad är frid?

Fundera
10 mins

Aktivitet 

 • Ge en penna och ett papper till varje deltagare. 
 • Be barnen sedan rita en bild av vad de tänker på när de hör ordet frid.
 • Därefter får de vända på pappret och skriva ned de ord som de kommer att tänka på när de hör ordet frid.
 • Ge den som vill möjlighet att visa upp vad de ritat och skrivit.

Säg
Människor tänker på alla möjliga saker när de hör ordet frid. Vissa kommer att tänka på hippies eller rädda miljön medan andra tänker på lugn och ro, fredstecknet eller en duva. Vissa kommer att tänka på människor som moder Teresa eller Gandhi medan andra kommer att tänka på Gud. 

Fråga 
Föreställer du dig Gud som en fridfull Gud - varför eller varför inte? 

Modul material
papper
pennor

Frid eller inte?

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Skriv ut det antal exemplar av bilagan "Frid eller inte?" som du kommer att behöva.

Lek

 • Dela in barnen i grupper med 3–4 personer i varje grupp.
 • Dela ut ett brädspel, spelpjäser och tärningar till varje grupp.
 • Förklara att de i tur och ordning ska kasta tärningarna och flytta motsvarande antal steg på brädet.
 • Bestäm att turen går medsols.
 • När de hamnar på en ruta ska de följa de instruktioner som står på den rutan. 
Modul material
Tärning
räknare
bilagan Frid eller inte?

Det är något som saknas!

Aktivera
0 mins

Lek

 • Dela in barnen i två lag. Låt lagen ställa upp sig i ena änden av rummet.
 • Ge det första laget ett papper per person.
 • Ge det andra laget två papper för hela laget.
 • Förklara att syftet med tävlingen är att få hela laget över till andra sidan rummet utan att vidröra golvet - de kan bara röra papperet.
 • Lagen kan ta sig över till den andra sidan i par och när ett par kommit över får nästa par starta.
 • Det lag som bara fick två pappersark måste skicka tillbaka en person igen för att hämta nästa person.
 • Ingen får vidröra golvet när de tar sig över till den andra sidan.
 • Varje lag kan skicka två personer över rummet åt gången.
 • Det snabbaste laget vinner. 

Säg 
Ni kanske la märke till att det ena laget saknade tillräckligt med papper för att kunna fungera optimalt. Det händer ibland att vi känner att vi saknar något i livet och att allt inte fungerar som det ska. Vi känner oss oroliga och har ingen frid inom oss. Det kan gälla allt från att oroa sig för ett prov i skolan till att mamma och pappa bråkar eller någon släkting befinner sig i ett krigshärjat land. Det finns många situationer som kan göra att vi saknar den där inre friden. Om det fanns frid/fred i stället för våld, stress, oro, ilska etc., skulle världen vara en mycket bättre och lyckligare plats. Det vi saknar är ofta det där lilla ordet "frid". Vi (kristna) tror att verklig frid är något som kommer från Gud. 

Modul material
2 A4-ark

Skapa det

Aktivera
8 mins

Aktivitet
Dela in barnen i ett par lag (minst 4 personer per lag). En ledare ropar sedan ut ett ord som alla lagen ska försöka bilda med sina kroppar: 

Träd 
hund 
hus 
en kopp tee 
snigel 
blomma 
duva 
fredssymbolen 
ett kors

Säg 
Precis som du var en del av en större bild i den här leken kan du också vara en del av den större bilden och hjälpa till att skapa frid i olika situationer i ditt liv. 

Fråga 

 1. Vilka situationer skulle behöva mer frid? 
 2. När skulle du kunna vara lugnare/mer fridfull?
Modul material
papper

Gör det!

Fundera
14 mins

Aktivitet 

 • Dela in barnen i grupper och ge varje grupp en av situationerna som beskrivs nedan.
 • Ge dem lite tid att tänka ut en kort sketch om situationen (de kan också beskriva det eller berätta om det) samt hur de skulle reagera.
 • Be grupperna visa varandra vad de har gjort.
 • Fråga dem om det skulle ha kunnat finnas en mer fridfull lösning på situationen än den de spelade upp.

Situationer 

 1. Om du blev vittne till ett slagsmål i skolan - vad skulle du göra? 
 2. Om skulle få 100 kronor extra i fickpeng skulle du donera dem till en välgörenhetsorganisation, spendera dem på dig själv eller skulle du göra något annat? 
 3. Dina vänner har spridit ett rykte om dig - skvallrar du om dem eller förlåter du dem? 
 4. Vad skulle du göra om dina föräldrar bad dig hjälpa till med något hemma men du hade tänkt shoppa med dina vänner?
 5. Du har 10 minuter ledigt efter du gjort klart dina läxor innan det är dags för middag- - ser du på YouTube eller hjälper du till med att duka på bordet?
 6. Dina föräldrar ber dig att tömma diskmaskinen - gör du det direkt eller tjafsar du emot?

Slappna av en stund

Videoklipp
10 mins

Förberedelser: Förbered videoklippet så att barnen inte behöver störas av reklamklippet i början av videon. Be barnen sätta sig ned och vara alldeles tysta en stund. Be dem lyssna på musiken som spelas i videon.

Videoklipp
Titta på en bit av följande videoklipp tillsammans (några minuter räcker): https://www.youtube.com/watch?v=l7DVd3nwdaw (Relaxing Disney Piano Music ~ Beautiful Music for Studying & Sleeping)

Fråga 

 1. Hur fick den här videon dig att känna dig? 
 2. Brukar du lyssna på musik för att slappna av?

Säg 
Det finns saker vi kan göra för att känna oss mer fridfulla och mindre stressade. Den sanna friden kommer från att känna Gud och välkomna honom in i våra liv. 

Fråga 
Vad skulle du kunna göra för att göra livet lugnare? T.ex. Inte starta konflikter, ta tid att koppla av etc. 

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
CORE

Friden segrar

Reflektera
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och låt dem sätta sig runt ett bord tillsamens med en hjälpledare.
 • Ge varje deltagare en blyertspenna, märkpenna och lite papper.
 • Be dem sedan med blyertspennan skriva ned områden i sins liv där de upplever att de saknar frid.
 • Låt barnen sedan fundera på vad de skulle kunna göra för att förändra den situationen.
 • Om ni vill kan ni samtala med varandra i gruppen och fundera på lösningar tillsammans.
 • När de kommit på något får de med hjälp av märkpennan skriva lösningen över det de skrivit med blyerts.
 • Detta symboliserar att friden segrar i deras liv!
Modul material
papper
blyertspennor
märkpennor

Den här veckan kan jag..

Avslutning
5 mins

Aktivitet 

 • Ge varje barn ett plåster.
 • Be dem ta med sig plåstret hem och sedan välja något att fästa det på.
 • Förklara att de ska fästa det på något som representerar stress för dem; det kan vara ett skolschema, en dator, en spegel etc.
 • Be dem sedan stanna upp varje gång de ser plåstret och fundera på vad som skulle kunna ge dem mer frid i just den situationen.
 • Vad skulle de kunna göra annorlunda?

Säg
Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska ändra på för att undvika stress och oro. När man inte har någon lösning kan det vara en hjälp att stanna upp och läsa något från Bibeln eller prata om problemet med någon vän eller familjemedlem.

Be 
Avsluta samlingen med att be tillsammans.
Exempel: Tack Herre, för att du har gett oss din helige Ande. Tack för att han är med oss och hjälper oss. Jag ber att var och en av oss här, vad vi än går igenom, kan känna din kärlek och frid. Tack för den du är och för att du inte har lämnat oss ensamma. Amen

Modul material
plaster