Lapp med kors

Upp till bevis 1: Jesu existens 

Upp till bevis är en serie på två delar som tar itu med två vanliga frågor som människor kan ha om Jesus. I den första samlingen kommer vi att titta på huruvida Jesus verkligen existerat eller inte. I den får barnen hjälp att fundera på om han bara var en myt eller om han faktiskt funnits på riktigt.

Samlingens längd: 87 min

Mål

 • Att titta på några historiska bevis för att Jesus levat som människa.
 • Att fundera på vem Jesus påstod sig vara, och om det kan stämma.
 • Att fundera på vad det skulle betyda för oss om Jesus verkligen har existerat.

Beskrivning

Upp till bevis är en serie på två delar som tar itu med två vanliga frågor som människor kan ha om Jesus. I den första samlingen kommer vi att titta på huruvida Jesus verkligen existerat eller inte. I den får barnen hjälp att fundera på om han bara var en myt eller om han faktiskt funnits på riktigt.

Material till samlingen

 • post-it lappar
 • pennor
 • A3-ark
 • post-it lappar
 • pennor
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • pennor
 • blädderblock
 • papper
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling
 • bilagan Hitta extra bevis
 • sax
 • A3-ark
 • A3-ark och färgpennor
 • 3 rockringar
 • 3 A4-ark
 • märkpenna

Samlingens moduler

Mästerdetektiven

Lek
7 mins

Lek

 • Utse en person i gruppen som får spela detektiv och en annan som ska spela tjuv.
 • Be de övriga stå eller sitta alldeles stilla på olika platser i rummet. 
 • Låt detektiven lämna rummet i 2 minuter. 
 • Under den tiden ska tjuven flytta på 5 saker i rummet. Denne kan flytta på saker eller på något som har att göra med personerna i rummet. (Förändringarna måste vara tillräckligt stora för att de ska vara möjliga att upptäcka.)
 • Se till att ingen annan rör sig och på så sätt försvårar för detektiven!
 • Låt sedan detektiven komma in i rummet igen och förklara att denne ska försöka upptäcka vilka förändringar som gjorts. Detektiven har tre liv och  förlorar ett liv för varje gång han/hon gissar fel.
 • Tjuven vinner om detektiven inte (med hjälp av sina tre liv) lyckas räkna ut vilka de fem förändringarna är.

Säg
Idag kommer ni att få vara lite av detektiver allihopa. Vi kommer nämligen att titta på ett mycket spännande fall tillsammans. Vi ska fundera på om Jesus verkligen existerat på riktigt.

Följ ledtrådarna

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Göm ett antal chokladbitar runt om i rummet. De platser du gömmer dem på ska matcha de ledtrådar som föreslås i samlingen (se nedan) eller de ledtrådar du själv skapar. 

Aktivitet

 • När alla barn kommit berättar du att du gömt chokladbitar någonstans i rummet.
 • Förklara att du kommer att läsa upp ledtrådar som kan hjälpa dem hitta godiset.
 • När du har läst ledtråden får de börja leta den chokladen.
 • För att undvika kaos kan ledaren läsa ledtråden och be dem som tror att de vet var den finns räcka upp sin hand och svara.
 • Om de har rätt får de gå och leta reda på godisen.
 • Ett annat alternativ är läsa ledtrådarna för en person i taget.

Här är några ledtrådar du kan använda:

 1. Jag saknar armar men jag har händer, jag saknar ögon men jag har ett ansikte (bakom klockan)
 2. Ju mer jag torkar - ju blötare blir jag (under en kökshandduk)
 3. Jag väger lika mycket som en fjäder och ändå förstör jag stenar (under ett papper)
 4. Jag gör märken var jag än går, jag krymper när dina idéer växer (bredvid några pennor)
 5. Se till att jag är tömd när jag har fyllts (i papperskorgen)
 6. Folk köper oss för att äta, men äter oss aldrig (nära tallrikar eller bestick)
 7. Det som börjar med ett T och har T i sig (i en tekanna)
 8. Vad har fyra ben men kan inte springa? (under bordet)
 9.  

Säg
I den här leken var du tvungen att ta reda på vad ledtrådarna betydde och sedan följa dem. Att följa bevisen är god vetenskaplig och historisk praxis. Vi använder de bevis som vi har och följer dem för att kunna dra den bästa slutsatsen vi kan. Under den här samlingen kommer vi att titta på några ledtrådar kring en av de viktigaste historiska frågorna som finns; Har Jesus funnits på riktigt? 

Modul material
choklad i papper

Vad skulle krävas?

Fundera
5 mins

Samtala om
Diskutera vilka bevis som skulle behövas för att övertyga er om att följande är sant:

 1. Månen är gjord av ost.
 2. Delfiner är det andra smartaste djuret i världen.
 3. När man fyller 86 år faller öronen av.
 4. Romarna var världens mäktigaste stridsmakt.
 5. Att bara äta Big Macs är dåligt för din hälsa.
 6. Jesus har funnits på riktigt.

Säg
Vi tror inte blint på allt vi hör. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, förlitar vi oss på bevis som hjälper oss avgöra vad som är sant. Vi baserar vad vi vet på fakta som kan bevisas - det är det mest fantastiska med den vetenskapliga och historiska metoden - att vi kan testa saker och se om de fungerar. Kristna tror delvis på Gud genom tro - men inte på bekostnad av fakta och bevis. Vi tror att Jesus verkligen fanns, men också att det går att bevisa att han existerat.

CORE

Drama i rättssalen

Lek
10 mins

Förberedelser: För att göra denna aktivitet behöver du sätta upp rummet lite som en rättssal. Som ledare kommer du att fungera som domare. Nominera sedan två personer till advokater och låt de övriga ta plats som jury.

Så här fungerar spelet:

 • Domaren väljer ett argument (se listan nedan).
 • Den ene advokaten väljer att representera den ena sidan och den andre advokaten den andra.
 • Varje advokat presenterar sitt ärende för juryn i 1 minut vardera.
 • Juryn röstar sedan för det argument som de tycker var bäst.

Här några förslag på argument ni kan använda:
- Ost gör världen till en bättre plats att leva.
- Iron Man är den absolut bästa Avengers actionfiguren (om din grupp tittar på Avengers filmer!)
- Vi borde alla flytta till månen.
- Att ha ögonbrynen är till mer besvär än det är värt.
- Vår ungdomsledare är en av de största personligheterna som levat under de senaste 100 åren.

Säg
Bevis blir bevis när de anses vara tillräckligt bra för att förklara en händelse eller teori. Så, vad finns det för bevis att lägga fram för att att Jesus verkligen existerat? Vi ska strax ta en titt på detta tillsammans....

CORE

Vem var Jesus?

Diskussion
8 mins

Förberedelser: Placera tre rockringar på olika platser i rummet. Skriv orden "myt", "legend" och "historisk person" på tre olika A4-ark. Placera ett ark i varje rockring.

Diskutera
Hur skulle ni definiera de tre ord som ni ser i ringarna :
Myt
Legend
Historisk person

Säg
Ett sätt att beskriva dem på är så här:
Myt - En allmänt hållen men falsk berättelse eller idé.
Legend - En traditionell berättelse som inte kan bevisas vara historisk.
Historisk - Något som kan verifieras (bevisas) genom tidigare händelser.

Fråga
Vilken av dessa tre kategorier tycker du att Jesus passar in i? (Låt dem fundera på frågan en stund.)

Aktivitet
Ge varje deltagare ett mynt.
Be sedan barnen kasta sitt mynt i den ring som de tycker bäst identifierade vem Jesus var (om du inte har så många mynt kan du välja något annat som barnen kan använda för att kasta in i rockringarna).
Om du har tid kan du fråga barnen varför de tror att Jesus var en myt, en legend eller en historisk person.

Modul material
3 rockringar
3 A4-ark
märkpenna
CORE

Gud eller galning?

Videoklipp
5 mins

Säg
Det är inte många som anser att berättelsen om Jesus bara är en myt, vissa kanske anser att han är en legend, men de flesta historiker tror faktiskt att Jesus var en historisk person. 

Några av de främsta anledningarna till att man tror att Jesus är en historisk person är:

 • Att källan i Nya testamentet är tillförlitlig.
 • Att många av källorna talar om historiska händelser som vi kan studera (till exempel vem som var den romerska guvernören vid Jesu tid eller om man verkligen gjorde en folkräkning vid Jesu födelse).
 • Det faktum att Nya testamentet består av fyra individuella redogörelser.
 • Att även de övriga historiska texter som finns stöder Jesu existens.

Säg
I följande videoklipp ska vi få höra ytterligare några anledningar till varför vi tror att Jesus funnits och att han faktiskt var Gud..

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=69cRPxt2uag (Skeptikerns guide till Jesus: Vem var Jesus - Gud eller galning?)

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
CORE

Hur bra är Bibeln?

Inspirera
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och låt varje grupp sätta sig runt ett bord.
 • Placera en hjälpledare vid varje bord.
 • Dela ut ett A3-ark och några tuschpennor till varje grupp.
 • Förklara att de ska placera arket horisontalt framför sig och rita in en tidslinje.
 • Be dem sedan att skriva "Jesu liv" i den ena änden av tidslinjen och "oss" i den andra. 
 • De kan även skriva in datum mellan Jesus och oss om de vill.

Förklara
Det finns fyra evangelier, olika berättelser om Jesu liv. De har skrivits vid olika tidpunkter och av olika person och till olika målgrupper. De kallas Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. (Be varje grupp gissa ungefär hur lång tid efter Jesu liv det var som dessa berättelser skrevs ned.)

Säg
När det gäller äldre historiska händelser antar många att de måste vara opålitliga eftersom de skrevs för så länge sedan. Egentligen är det viktiga inte hur lång tid det är mellan då och nu, utan hur lång tid det var mellan de historiska händelserna och när de skrevs ned. Ju närmare skrivandet  händelsen är desto mer pålitlig är den! När det gäller Bibeln så är de fyra berättelserna om Jesus, jämfört med de flesta andra antika skrifter, OTROLIGT nära Jesu liv. Till och med inom samma generation.

Aktivitet
Be barnen skriva ner de ungefärliga datumen för evangelierna på sina tidslinjer:
Markus: 50–70 f.Kr.
Matteus och Lukas: 70–80 f.Kr.
Johannes: 100 f.Kr.

Säg
Med tanke på att vi har fyra berättelser, nära händelsens skeende, vars historier i stort sett stämmer överens med varandra - så ger det oss starka bevis för att vad de skriver om är sant.

Modul material
A3-ark
A3-ark och färgpennor

Hitta mer bevis

Uppdrag
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Hitta mer bevis". Klipp ut bilagorna i remsor - varje remsa ska innehålla författaren, datum samt citat.

Aktivitet

 • Dela in barnen i fyra grupper.
 • Ge varje grupp en remsa med ett "extra-bibliskt" bevis.
 • Ge varje grupp 1 minut för att gömma sitt bevis någonstans i rummet. (Du kan behöva släppa in en grupp i taget i rummet för att göra detta.)
 • Låt sedan alla grupper komma tillbaka in i rummet och börja söka efter ett bevis som gömts av en annan grupp.
 • När alla bevis har hittats läser ni upp författarna, dateringarna och citaten tillsammans.

Säg
Inget av dessa citat kommer från Bibeln - de var alla skrivna av judiska och grekiska historiker. Några är mer vaga än andra - och på egen hand säger de inte så mycket. Men de talar alla på något sätt om existensen av en man som dog och många människor trodde på. När man lägger till detta historiska bevis till det vi hittar i Bibeln får man ändå ett ganska starkt bevis en sådan person existerat.

Modul material
bilagan Hitta extra bevis
sax

Vad säger Bono om Jesus?

Videoklipp
8 mins

Säg
Så om vi accepterar att Jesus funnits på riktigt, är nästa fråga - vem var han? Var han bara en kille som historiker gjort en stor grej av? Eller var han något mer? Bono, sångaren i U2, ett av världens mest kända band, har något att säga om detta.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:
https://www.youtube.com/watch?v=kOQClgNRoPc
(Bono - vem var Jesus?)

Aktivitet

 • Rita 3 cirklar på ett blädderblocksark.
 • Skriv orden "galen" "ond" och "Gud" i var sin cirkel.
 • Be barnen fundera på vad Jesus skulle ha gjort om han var galen.
 • Upprepa sedan samma sak med orden dålig och Gud.

Säg
Som Bono nämnde i videon så sa Jesus till människor att han var Gud. Han sa att han var gudomlig och att han var Messias (vilket betyder den som räddar oss). Men han sa och gjorde också massor av andra saker. De saker som han gjorde överensstämmer inte med tanken att han skulle ha varit galen eller ond. Han botade till exempel människor, återställde relationer, han sa till människor att de var älskade. Han återuppväckte människor från de döda. Han talade om en gud som älskar, tar hand om oss och vill ge oss frid och vila.
Jesus gav människor mat, tillbringade tid med människor som var utanför och ensamma och han rörde till och med vid människor som samhället sa var helt orena och ovärdiga nån kontakt alls. Det går därför inte att läsa källor och dra slutsatsen att Jesus var ond - tvärtom är istället sant, han verkar vänlig och kärleksfull - kan han vara båda dessa saker och samtidigt galen? Kan han vara både dessa saker och samtidigt ond? Det verkar ganska osannolikt ...

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
pennor
blädderblock
papper

Under förstoringsglaset

Tankar från Bibeln
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två grupper och ge varje grupp en Bibel samt en kopia av bilagan "Under förstoringsglaset".
 • Be grupperna slå upp nedanstående bibelord.
 • När de är klara ska de samtala om vad det bibelordet säger och vad det har för betydelse för Bibeln som historiskt dokument och för Jesus som historisk figur.
 • Be dem skriva ned vad de kommer fram till i eller runt omkring förstoringsglaset.
 • Om du inte har så mycket tid kan grupperna ta en bibelvers var. 

Bibelord
Luk 1:1–3
2 Pet 1:16

Säg
Trots allt det som vi redan pratat om kanske någon fortfarande hävdar att berättelsen om Jesus bara är en skickligt påhittad historia. I de två olika bibelorden som vi tittat på kan vi se två separata återberättelser om samma sak. Att någon säger sig skriva ned något korrekt innebär ju inte att de faktiskt gör det. Vi kan faktiskt tvivla på alla som skriver historia. Men det faktum att 2 författare säger sig ha vetenskapliga avsikter och beskriver samma händelse stärker dock tillförlitligheten i det de skriver. Det de säger verkar stämma.

Modul material
Biblar
CORE

Är det ännu viktigare?

Fundera
6 mins

Samtala om

 • Dela ut post-it lappar till alla deltagare.
 • Be dem rita ett självporträtt på lappen (ansiktet räcker).
 • Rita sedan en skala från ett till tio på ett stort blädderblock.

Fråga
Vilken skillnad gör det för världen om Jesus var verklig? (Förklara att siffran ett betyder att det inte spelar någon roll och tio att det har jättestor betydelse.) Låt barnen fästa sin post-it ansikte på skalan beroende på hur viktigt de tycker att det är.

Samtala om
Låt barnen berätta om varför de valt at placera sina post-it lappar där de gjorde.

Fråga
"Vilken skillnad skulle det göra för DIG om Jesus var verklig?"

Modul material
A3-ark
post-it lappar
pennor
CORE

Vad skulle du säga?

Be
6 mins

Fråga
Om Jesus fanns och var Guds son - och kunde göra mirakler - vilken fråga skulle du då vilja ställa till Honom?
Be barnen berätta om sina frågor.

Säg
Man kan säga att detta är vad vi som kristna menar med bön. Förmågan att prata med Jesus i tro att han var verklig och kan kommunicera med oss. Vi kan ställa honom frågor med tillförsikt eftersom vi vet att han är verklig.

Be
Ge en post-it lapp till varje deltagare. Be barnen skriva "Jesus, om du är verklig ..." längst upp på sina lappar och be dem sedan avsluta meningen på det sätt de vill. Ta en stund av bön där barnen under en minut får möjlighet att ställa sina frågor till Gud.

Modul material
post-it lappar
pennor