Här och nu

Här och nu

I den här samlingen fokuserar vi på givande och tjänande. Ofta tänker vi oss att bara riktigt rika människor kan ge bort av det de har. Men, vi kan alla bidra med något för att förändra världen runt omkring oss. Oavsett vem vi är, vad vi har eller vart vi befinner oss, kan vi hjälpa andra. 

Samlingens längd: 110 min

Mål

 • Att tänka på att oavsett vem vi är, vad vi har eller var vi befinner oss, kan vi ge en hjälpande hand till människor runt omkring oss.
 • Att barnen ska förstå att det som de redan har räcker för att hjälpa andra.
 • Att samtala om hur vi på ett praktiskt sätt kan hjälpa andra människor.

Beskrivning

I den här samlingen fokuserar vi på givande och tjänande. Ofta tänker vi oss att bara riktigt rika människor kan ge bort av det de har. Men, vi kan alla bidra med något för att förändra världen runt omkring oss. Oavsett vem vi är, vad vi har eller vart vi befinner oss, kan vi hjälpa andra. 

Material till samlingen

 • bilaga Utmaningen
 • bilaga Påståenden
 • glasspinnar av trä eller liknande
 • Kartong
 • pennor
 • saxar
 • Tejp
 • Limstift
 • papper
 • pennor
 • googlyeyes
 • Tidningar
 • väska eller påse
 • många olika objekt
 • pennor
 • bilaga Påståenden
 • brödpinnar och/eller fiskpinnar
 • Tejp
 • pressening eller soppåsar

Samlingens moduler

Byt plats

Intro
7 mins

Mål: Att klara sig kvar i leken längst.

Intro

 • Ställ lika många stolar som du har barn i en cirkel och låt barnen sätta sig på var sin stol. 
 • Ropa sedan ut meningar som till exempel: “Alla som har sandaler på sig…”, “Alla som har något blått på sig…”, “Alla som är födda på vintern…”. 
 • Använd även ibland påståenden som gäller alla: “Alla som sitter på en stol…”, “Alla som har lungor…”. 
 • När du ropar ut ett påstående ska alla de som påståendet passar in på ställa sig upp och snabbt byta plats med någon annan som ställt sig upp. 
 • Medan barnen byter plats ska du snabbt plocka bort en av stolarna. 
 • Den som inte hittar en ledig stol att sätta sig på är ute ur leken. (Det fungerar alltså på ett liknande sätt som “hela havet stormar” fast du plockar bort stolen medan de gör platsbytet.)
 • Ge ett pris till vinnaren (eller vinnarna om du väljer att avsluta leken medan det är flera tävlande kvar).  
   
Modul material
stolar

Vad ser du här och nu

Lek
10 mins

Lek

 • Låt barnen sätta sig ner och sätt på dem ögonbindlar. 
 • Förklara för barnen att du kommer att ställa frågor om vad som finns i rummet och om de personerna som finns där. 
 • Förklara att de måste räcka upp handen om de tror att de vet svaret.
 • Ställ frågorna och låt den som först räckte upp sin hand svara.
 • Om de svarar de rätt, får de en poäng. Om de svarar fel, får nästa person chansen att besvara samma fråga.
 • Den som har fått flest poäng när leken är slut har vunnit.
 • Om du har en stor grupp kan du välja att dela in barnen i grupper. Då tävlar grupperna mot varandra.

Förslag på frågor:
(Anpassa frågorna efter din situation och det rum som ni befinner er i.)

 1. Hur många personer finns i rummet just nu?
 2. Vilken färg har dörren?
 3. Vad har jag för sorts skor på fötterna?
 4. Vilken tavla/vilka tavlor hänger på väggarna i detta rum?
 5. Vad ser man när man tittar ut genom fönstret?
 6. Vilken färg är det på golvet/mattan på golvet?
 7. Hur många fönster finns det i rummet?
 8. Vad står på bordet vid …?
 9. Hur många har glasögon på sig i det här rummet?
 10. Hur många har keps på sig i det här rummet?
   

Säg
De här frågorna krävde att du visste lite om situationen runt omkring dig. Dagens tema är "här och nu" och handlar om att vi alltid kan hjälpa människor runt omkring oss oavsett vem vi är, vad vi har eller vart vi är. Det viktiga är att vi är uppmärksamma på vad som händer runt omkring oss och att vi är redo (här och nu) att hjälpa till när människor behöver det. 
 

Modul material
priser
CORE

Bröd- och fiskkastning

Lek
12 mins

Till ledaren: Detta är en enkel och lite tokig spjuttävling, Istället för att använda spjut kommer barnen att tävla om vem som kan kasta brödpinnar och fiskpinnar längst. (Se till att använda frysta fiskpinnar direkt ur frysen. Annars kommer de att falla sönder). 

Lek

 • Lägg ut en pressening för att underlätta uppstädningen. 
 • Låt barnen tävla om vem som kan kasta brödpinnarna och fiskpinnarna längst. (Se till att de förstår att de ska kasta dem som spjut, inte som en boll.
 • Se till att alla håller brödpinnarna på liknande sätt, helst bara med fingertopparna. (Tanken är inte att de ska slunga iväg dem, utan kasta dem som spjut.)
 • Markera med tejp där “spjuten” landar för att hålla koll på vem som leder.
 • Ge pris till den som kastat längst.

Säg
I Bibeln finns det en berättelse där Jesus gör ett mirakel med hjälp av bröd och fisk. 

Läs
Matteus 14:13–21

Säg
I den här berättelsen är Jesus tillsammans med en stor skara människor – mer än 5000. Den enda mat som finns är fem bröd och två fiskar. Jesus tar denna lilla mängd mat och förvandlar den till mat som räcker för alla. Det blir till och med många korgar över. Det är lätt att tänka att vi behöver äga en massa saker för att kunna hjälpa andra, men så är det inte. Det du och jag har räcker till. Vi kan använda det vi har för att ge en hjälpande hand. Som kristna tror vi också att Gud kan använda det lilla vi ger på ett speciellt sätt, och att vårt bidrag kan bli till större välsignelse (hjälp) än vi kanske själv hade räknat med. Tänk inte: “Jag har inget att bidra med”. Ge av det lilla du har, hjälp människor på det sätt som du kan. Det kan bli till större glädje än du tror!               
     
 

Modul material
brödpinnar och/eller fiskpinnar
Tejp
pressening eller soppåsar
CORE

Påståenden

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagorna och kopiera gärna upp dem till A3 storlek. (Du kan behöva mer än en kopia beroende på hur många barn du har). 

Aktivitet
Lägg fram de två bilagorna på golvet och låt barnen skriva ned sina tankar eller diskutera dem som grupp. (Om ni har många barn kan ni dela upp dem i mindre grupper med en hjälpledare i varje grupp). 

Fråga

 • En av dessa påståenden är från Bibeln (Romarbrevet 12:7–8) och den andra är från Theodore Roosevelt (f.d. president i USA). Vilken tror du är från Bibeln och vilken tror du Roosevelt har sagt?
 • Vilka likheter/olikheter finns det mellan dessa två påståenden?
 • På vilket sätt har någon hjälpt dig under den senaste tiden?
 • Varför är det viktigt att hjälpa andra människor?

Säg
Tanken bakom dessa påståenden är att vi alltid kan ge andra människor en hjälpande hand. Stycket från Bibeln uppmuntrar oss att använda de gåvor vi har. (I Bibeln står det att ALLA har fått gåvor). Roosevelts påståendet handlar om att vi ska använda det vi har i den situation vi befinner oss i. Vi behöver inte vara något mer än det vi är. Vi behöver inte ha mer än det vi har eller vara någon annanstans än där vi befinner oss. Vi kan göra skillnad här och nu!

Modul material
pennor
bilaga Påståenden

Hur kan du hjälpa?

Aktivitet
8 mins

Förberedelser: Lägg ett antal saker som t.ex. en penna, gem, tepåse, gosedjur, sagobok, gaffel, fotboll, telefon och liknande i en väska eller påse (ej genomskinlig). Se till att du har minst ett föremål per person. 

Aktivitet

 • Be barnen sätta sig i en ring på golvet.
 • Be dem blunda medan du skickar runt väskan med föremål.
 • Förklara att de ska välja en sak ur påsen (utan att titta).
 • Be sedan barnen öppna sina ögon och se vad de har valt och sedan fundera på hur de kan använda denna sak för att hjälpa någon. T.ex. ett limstift kan användas till att göra ett pyssel som man ger till en vän. En fotboll kan användas till att bjuda med den “ensamma eleven” till att spela fotboll på rasten. En tepåse kan användas till att bjuda mormor på en kopp te. 
 • Ge barnen cirka 30 sekunder att fundera på hur de kan använda sin sak till att hjälpa någon.
 • Låt sedan barnen en åt gången berätta hur de tänker använda sitt föremål till att hjälpa någon. 

Till ledaren: Ett alternativ är att barnen får sätta sig i små grupper och varje grupp får en sak/objekt. Gruppen kan sedan ge en kortare presentation hur de tänker sig att de kan använda denna sak till att göra något bra för någon annan. 

Säg
Ibland kan det kännas som att man behöver stora och bra saker för att kunna ge en hjälpande hand. Så är det dock inte. Vi kan nästan använda vad som helst för att hjälpa någon i det dagliga livet. Du kan till och med titta runt i ditt rum när du kommer hem och fundera över vilka saker som skulle kunna användas för att hjälpa andra. Det handlar om att använda det vi har!

Modul material
väska eller påse
många olika objekt
CORE

Ön

Lek
10 mins

Lek

 • Lägg ut några tidningsblad på golvet i rummet.
 • Förklara för barnen att de ska gå runt i rummet och när du ropar “ÖN” måste de hitta en bit tidningspapper(en "ö") att ställa sig på. 
 • Om någon inte skulle få plats eller faller av “ön” är de ute ur leken. 
 • Låt barnen fortsätta att gå runt i rummet och ta eftersom bort tidningsblad (eller gör bladen mindre).
 • Ropa med jämna mellanrum “ÖN” och fortsätt så till endast en person är kvar. 

Säg
I den här leken gick du och väntade på att höra ordet “ÖN” ropas ut, för att sedan snabbt ställa dig på ett tidningspapper för att förhindra att du åkte ur leken. Sanningen är att du skulle ha kunna ställt dig på ett av papperna när som helst, men du väntade på att höra “ÖN” ropas ut. Ibland gör vi likadant i livet när det handlar om att hjälpa andra. Vi väntar på att något eller någon ska be om hjälp eller visa oss ett behov. Behoven finns dock där hela tiden och möjligheten att hjälp människor är konstant. 

Fråga

 • Varför tror du att vi inte alltid tänker på att hjälpa andra?
 • Vad är det som hindrar oss från att tänka på andra och vad vi kan göra för dem?
 • Vad skulle hjälpa oss att vara mer uppmärksamma på det som händer runt omkring oss och de behov som människor har av en hjälpande hand?
Modul material
Tidningar

Töm dem!

Tänkvärt
6 mins

Tänkvärt
Be barnen att tömma sina fickor, väskor, jackfickor och lägga alla sakerna framför sig. Några har kanske många saker, andra nästan inget alls. Det är helt ok!


Fråga
Hur kan du använda det som finns framför dig för att hjälpa någon annan? Tänk kreativt!

Det jag har

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Ge barnen papper och pennor och ev. lite pyssliga saker som färgpennor, googly eyes (toy eyes) osv. 
 • Ge barnen några minuter att skapa en miniatyr version av sig själv på pappret med hjälp av det material de fått. 
 • Läs sedan Romarbrevet 12:7–8 och uppmuntra barnen att skriva ner saker som de är duktiga på. De kan även beskriva sin personlighet, kunskaper som de har, osv. De kan t.ex. skriva att de är duktiga på att dansa, att de är vänliga och roliga, samt att de kan mycket om datorer. 
 • Ge barnen några minuter att skriva ner dessa gåvor och kunskaper som de kan använda för att betjäna/hjälpa andra människor. 
 • Du kan även uppmuntra dem att skriva på varandras papper. Många gånger ser andra människor de talanger och kunskaper vi har bättre än vi gör själva. 

Fråga
Hur kan de saker som du skrivit ner vara till hjälp för andra människor?

Till ledaren: Var uppmärksam på barn med lågt självförtroende som har det jobbigt med denna aktivitet. Låt en hjälpledare hjälpa till med att komma på vad detta barns starka sidor är.

Modul material
papper
pennor
googlyeyes

Platsen där du är

Aktivitet
12 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i par eller i grupper av tre. 
 • Ge varje grupp ett antal glasspinnar, kartong, sax, tejp och pennor. 
 • Förklara att de har fem minuter på sig att skapa den bästa “mini-byggnaden” de kan av det material de har framför sig. 
 • Låt sedan barnen visa upp sina byggnader för varandra.

Säg
När vi tänker på hur vi kan hjälpa andra handlar det ofta om vad vi har och vad vi kan ge dem. Vi tänker inte lika ofta på vart vi befinner oss. lats Vi kan ofta ge en hjälpande hand till andra på den plats vi befinner oss t.ex. i skolan, på fotbollsträningen, i kyrkan, hemma hos kompisen eller hos dig själv. Alla dessa är platser där vi potentiellt tillbringar mycket tid och möter människor som kan behöva vår hjälp eller uppmuntran.

Fråga

 • Var tillbringar du mest tid?
 • Finns det människor där som du skulle kunna hjälpa?
Modul material
glasspinnar av trä eller liknande
Kartong
pennor
saxar
Tejp
Limstift

Här och nu

Aktivitet
15 mins

Aktivitet
Följande är förslag på saker barnen kan göra för att hjälpa andra redan under denna samling:

 1. Städa upp i kyrkan eller de lokaler där ni normalt har era Rock Solid aktiviteter.
 2. Plocka upp skräp utomhus, runt om er kyrka eller lokal.
 3. Skriv tackkort till ledare eller andra förebilder som barnen har.
 4. Gå till affären och köp något gott att ge till någon. 
 5. Låt barnen göra kort till sina föräldrar som de kan ge dem när de kommer hem. 

                
 

Ta ett steg

Samtala
7 mins

Samtala

 • Använd samma bilagor som ni använde i modulen “Påståenden”.
 • Låt barnen läsa de två påståendena igen.
 • Samtala kring följande fråga: Hur skulle du kunna börja ge en hjälpande hand till andra?
Modul material
bilaga Påståenden
CORE

Utmaningen

Sammanfattning
3 mins

Sammanfattning

 • Skriv ut en kopia av bilagan och ge till varje barn.
 • På bilagan finns ett antal utmaningar för barnen att göra under de kommande sju dagarna. 
 • Varje dag har två olika utmaningar (förklara att de själva  kan välja vilken av dem de vill göra).
 • Fråga barnen veckan därefter hur de lyckades med utmaningarna. 
Modul material
bilaga Utmaningen