Grav

Upp till bevis 2: Jesu död och uppståndelse

Upp till bevis är en serie på två delar som behandlar vanliga frågor som människor har om Jesus. Detta är den andra delen av serien där vi fokuserar på frågan om Jesu död och uppståndelse verkligen har hänt. Det finns många teorier om detta som t.ex. att Jesus inte dog på riktigt, att lärjungarna ljög eller hallucinerade eller att det bara är en påhittad berättelse. I den här samlingen tittar vi på några av dessa teorier och låter barnen utforska möjliga svar.

Samlingens längd: 92 min

Mål

 • Att låta barnen fundera på om Jesus verkligen dog och återuppstod.
 • Att fundera på olika teorier om Jesu uppståndelse.
 • Att ta reda på vilka av barnen som vill veta mer om Jesus.

 

Beskrivning

Upp till bevis är en serie på två delar som behandlar vanliga frågor som människor har om Jesus. Detta är den andra delen av serien där vi fokuserar på frågan om Jesu död och uppståndelse verkligen har hänt. Det finns många teorier om detta som t.ex. att Jesus inte dog på riktigt, att lärjungarna ljög eller hallucinerade eller att det bara är en påhittad berättelse. I den här samlingen tittar vi på några av dessa teorier och låter barnen utforska möjliga svar.

Material till samlingen

 • skål
 • godis
 • att antal föremål som tillhör ledarna
 • stol
 • mjuk boll
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
 • bilagan Hallucinationsteorin
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling

Samlingens moduler

Kommissarie Gadget

Aktivitet
12 mins

Förberedelser: Förbered lite olika pysselmaterial på ett bord. T.ex. piprensare, aluminiumfolie, papper, pennor, lim, tejp, gem etc.

Fråga 
Fråga barnen om någon av dem sett Kommisarie Gadget. Förklara att det är en serie om en polis som alltid har något fiffigt hjälpmedel för att lösa sina detektivgåtor. 

Aktivitet

 • Förklara för barnen att de kommer att få möjlighet att designa ett eget detektivhjälpmedel av det material du lagt fram.
 • Låt dem använda sin fantasi! (De kanske t.ex. vill skapa en hatt som gör så att de kan höra från flera kilometers håll,  en minidator som de kan fästa på sin arm eller ett laserförstoringsglas!)
 • Låt barnen arbeta individuellt eller i par.  
 • Ge dem ett par minuter att avsluta sina projekt och låt dem sedan visa upp dem och berätta vilka funktioner de har.

Säg
Ni har just skapat en massa fantastiska detektivprylar som skulle kunna hjälpa er lösa brott och samla in bevis. Idag kommer vi att tillsammans vara detektiver och fundera på om Jesus verkligen dog och återuppstod.

Modul material
piprensare
papper
gem
Tejp
Lim
alluminiumfolie
etc.
CORE

Detektivgåtan

Aktivera
7 mins

Till ledaren: Skriv ut de olika detektivgåtorna och kopiera sedan upp ett antal kopior där lösningen på gåtan inte finns med. Gör lika många kopior som ni har grupper. 

Aktivitet

 • Dela in barnen in grupper.
 • Dela ut papper och penna till varje grupp.
 • Förklara att varje grupp kommer att få tre detektivgåtor som de ska försöka lösa. 
 • Be dem skriva ned lösningen på sitt papper.
 • Kontrollera hur många rätt varje grupp har fått och berätta vad den rätta lösningen är.

Gåtorna har tagits från följande webbsida: http://stenfalk.se/mysterier.html

Säg
För att lösa några av dessa gåtor fick ni ta hjälp av olika bevis. Det finns flera historiska bevis på att Jesus var verklig och att han korsfästes, blev lagd i en grav, att graven vaktades av romerska soldater och att den sedan var tom. Historiker erkänner dessa händelser. Bibeln säger att Jesus dog och uppstod igen från de döda, men då frågar människor ofta: "Kan det inte finnas någon annan förklaring på vad som hände med honom? Idag ska vi titta på vad olika människor tror hände med Jesus och om det finns några andra bra förklaringar.

Modul material
bilagor Detektivgåta
pennor

Vad tycker du?

Samtala
8 mins

Samtala om
Ta en stund och fundera på följande frågor tillsammans med barnen. Uppmuntra dem att uttrycka sina tankar och funderingar.

Fråga

 1. Tror du att Jesus dog och återuppstod? Varför eller varför inte?
 2. Om du inte tror att Jesus dog och återuppstod, hur tror du då att man kan förklara vad som hände?

Bevismaterial

Videoklipp
10 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=ce3xoaSlHPk (Dog Jesus på korsset?)

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling

Hallucinationsteorin

Tänkvärt
7 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan till varje två deltagare (Varje sida har två bilder så en sida räcker för två personer om du klipper isär bilderna).

Aktivitet

 • Dela ut bilagan med bilden av en tjej på.
 • Be alla fokusera på de 3 färgade prickarna på näsan i 30 sekunder  (ställ en timer).
 • När tiden är ute ber du barnen titta på en vit yta (t.ex. en vägg) och be dem blinka så snabbt de kan.
 • Nu borde de se bilden av tjejen i färg!

Säg
Denna optiska illusion brukar kallas för en "efterbild" och det betyder att vi ser saker som inte egentligen finns - ungefär som en
hallucination. En del tror faktiskt att Jesus inte dog och återuppstod utan att de som påstod sig ha sett honom bara hallucinerade. De menar att allt bara fanns i deras fantasi trots att de var övertygade om att de hade träffat Jesus. Över 500 personer i olika åldrar, kön och bakgrunder påstod att de hade sett Jesus efter han uppstått från de döda (1 Kor 15: 6). Chansen att alla dessa människor hade samma hallucination (och för många av dem ... samma hallucination på exakt samma tid och plats) är väldigt liten. Särskilt eftersom hallucinationer orsakas av våra egna hjärnor. Att kunna dela en hallucination med någon vore som att väcka din kompis mitt i natten och be dem stiga in i din dröm!

Modul material
bilagan Hallucinationsteorin
CORE

Jag tror jag svimmar!

Videoklipp
8 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:https://www.youtube.com/watch?v=YI4hzzepEcI (Best of Fainting Goats/EpicVirals)

Fråga
Getter som svimmar är ganska lustigt, men att svimma kan faktiskt vara ganska otäckt. Har någon av er svimmat någon gång? Vad hände?

Säg
En teori om Jesus är att han inte dog på korset utan att han bara svimmade och blev medvetslös. Denna teori skulle innebära att han levde när de begravde honom och sedan vaknade upp ett par dagar senare och lämnade graven. Det finns dock STORA problem med denna teori.

 1. För det första beskriver Bibeln att romerska soldater genomborrade Jesu sida med ett spjut så att blod och vatten strömmade ut (Joh 19:34). Om Jesus inte skulle ha varit död redan innan - skulle han nog vara det efter att ett stort spjut genomborrat hans kropp!
 2. För det andra skulle han efter att ha svimmat och överlevt spjutet vara så svag att det skulle vara svårt att tro att han skulle kunna resa sig upp, ta av sig lindorna, rulla bort ett stort stenblock och promenera ut ur sin grav.
 3. För det tredje var Jesu grav bevakad av romerska soldater och det är mycket osannolikt att han skulle ha lyckas öppna graven och gå ut ur den utan att soldaterna skulle ha märkt det!
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
CORE

Romersk soldat

Lek
10 mins

Lek

 • Be barnen antingen ställa i en ring.
 • Ge ett av barene en mjuk boll.
 • Placera en stol i mitten av cirkeln och be en frivillig sätta sig på den och vara den romerska soldaten.
 • Målet med leken är att barnen ska försöka träffa stolen med bollen.
 • Den romerska soldaten ska vakta stolen och försöka hindra bollen från att träffa den.
 • Soldaten kan fånga bollen, slå på den, eller bara deflektera den (men måste hela tiden vidröra stolen på något vis). 
 • Barnen i cirkeln kan passa bollen mellan varandra för att förvirra soldaten så att denne inte vet vem som kommer att kasta den.
 • När någon lyckas träffa stolen får denne byta plats med den romerske soldaten och spelet fortsätter.

Säg
Romerska soldater vaktade Jesu grav och i Matteus 28:11–15 kan vi läsa att soldaterna blev tillsagda av översteprästerna att säga att de hade somnat och att lärjungarna hade stulit Jesus kropp. På den tiden kunde man bli dödat för att ha somnat på sin post men översteprästerna försäkrade dem om att inget skulle hända. Detta visar vilka drastiska åtgärder som översteprästerna och de äldste gick till för att försöka dämpa uppståndelsen och förankra teorin om att Jesus smugglades ut ur graven medan soldaterna sov.

Modul material
stol
mjuk boll
CORE

Vilket påhitt!

Fundera
10 mins

Förberedelser: Be dina ledare ta med sig en ägodel var till dagens samling. Det är bra om minst en av er tar med sig något som anknyter till en personlig händelse.

Aktivitet

 • Be ledarna ta med sig sitt föremål och ställa sig framför barnen.
 • Tanken är varje ledare kort (30–60 sekunders) får berätta något om sitt föremål.
 • Några ledare göra sanna påståenden och några påhittade.
 • När ledarna är klara ber du barnen fundera på vad de tror är sant och vad de tror är påhittat.

Säg
Detta leder oss till den sista teorin som vi ska vi titta på idag: nämligen att Jesu lärjungar bara hittade på att han uppstått fast han egentligen var död. Detta är en ganska stor lögn! Särskilt när man tänker på att lärjungarna, Jesu närmaste följare, blev dödade för sin tro. Det är ganska osannolikt att någon skulle hålla sig så mycket till en lögn att de hellre skulle vilja dö för den
än erkänna att de ljugit.

Modul material
att antal föremål som tillhör ledarna

Bara teorier?

Reflektera
5 mins

Säg
Det som vi pratat om idag handlar inte bara om teorier och konspiration. Det är viktiga saker eftersom det bokstavligen påverkar våra liv! Jesus gör skillnad för miljontals människor.

Samtala om
Be en av era ledare att dela ett kort vittnesbörd om vilken skillnad Jesus gjort i deras liv.

Dina tankar

Diskussion
5 mins

Samtala om

 1. Vad tycker du om de teorier som vi diskuterat idag? Var det någon som du fastnade mer för än någon annan?
 2. Tror du att Jesus dog och återuppstod?
 3. Har det vi pratat om idag ändrat din syn på detta på något sätt?

Den största skillnaden av alla

Reflektera
5 mins

Tanke
Be barnen sätta sig någonstans i rummet där de kan vara ostörda. Förklara att om Jesus inte dog och återuppstod igen så påverkar han inte våra liv på något sätt MEN om han gjorde det (vilket vi kristna tror) så berör det våra liv på ALLA sätt!
Ge barnen en minut eller två för att reflektera över vilken skillnad det skulle göra om de kunde vara 100 % säkra på att Jesus verkligen dog och återuppstod för dem.

CORE

Vill du ha mer?

Avslutning
5 mins

Aktivitet

 • Dela ut en godis till varje deltagare som de kan suga på medan ni pratar.
 • Säg: Idag har du fått en hel del kunskap om Jesus, men det finns så mycket mer
 • att veta om honom - särskilt att Han bjuder dig att följa honom och vill att du ska leva ditt liv tillsammans med honom.
 • Förklara att du kommer att ge dem ett ögonblick att fundera på om de skulle vilja veta mer om Jesus personligen.
 • Prata med barnen om deras tankar.
 • Följ upp barnens beslut på det sätt som passar just din kyrka.
Modul material
skål
godis