Svärd

Efesierbrevet: Guds rustning

I den här samlingen tittar vi närmare på Efesierbrevet. Vi kommer att prata om vem som skrev det och varför det skrevs för att sedan fokusera på kapitel 6 som handlar om Guds rustning. Barnen får fundera på vad Paulus menar i vers 12 när han säger att vår kamp inte är mot människor utan mot andliga makter, och varför det är viktigt att varje dag sätta på sig sin andliga "rustning".

Obs! Denna samling kan med fördel användas vid två tillfällen. Detta ger barnen möjlighet att repetera men också tid att studera de olika delarna av rustningen mer på djupet.

Bibeltext: Ef 6

Samlingens längd: 96 min

Mål

 • Att lära sig lite mer om Efesierbrevet.
 • Att fundera på vad det innebär att vi är i en andlig kamp.
 • Att förstå vikten av att ta på sig Guds rustning.

Beskrivning

I den här samlingen tittar vi närmare på Efesierbrevet. Vi kommer att prata om vem som skrev det och varför det skrevs för att sedan fokusera på kapitel 6 som handlar om Guds rustning. Barnen får fundera på vad Paulus menar i vers 12 när han säger att vår kamp inte är mot människor utan mot andliga makter, och varför det är viktigt att varje dag sätta på sig sin andliga "rustning".

Obs! Denna samling kan med fördel användas vid två tillfällen. Detta ger barnen möjlighet att repetera men också tid att studera de olika delarna av rustningen mer på djupet.

Bibeltext: Ef 6

Material till samlingen

 • Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare
 • cocktailpinnar
 • Etiketter eller post-it lappar
 • Bilagan Allt i bön
 • Biblar
 • karameller
 • Videoklipp
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • Videoklipp
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • Videoklipp
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • papperskorg
 • lock
 • papper
 • Videoklipp
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • Papper och pennor
 • Videoklipp
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • papper
 • pennor
 • saxar
 • Videoklipp
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling

Samlingens moduler

Tidningsninjas

Lek
8 mins

Lek

 • Dela in gruppen i lag med 5–10 personer på varje lag.
 • Utse en person från varje lag att vara ”ninja”.
 • Gruppen får sedan 5 minuter på sig att klä upp den personen till en ninja med hjälp av tidningspapper och tejp. Detta kan inkludera huvudbonad, svärd etc.
 • När detta är klart ska de tejpa fast ninjans starkare arm längs personens ena sida så att de inte kan använda den armen. Detta är viktigt inför nästa fas.
 • När detta är klart får alla ninjor ställa sig i mitten av rummet och de övriga barnen bildar en cirkel runt dem.
 • Leken går ut på att ninjorna ska försöka riva av så mycket tidningspapper från sina motståndare som möjligt.
 • Den ninja som har mest tidningspapper kvar efter t.ex. 2 minuter vinner.
 • De övriga hejar på sin favorit.

Obs! Låt barnen hjälpa till att snabbt samla upp allt tidningspapper i en skräppåse innan ni går vidare till nästa aktivitet.

Modul material
dagstidningar
silvertejp

Klä dig rätt

Introduktion
5 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:
https://www.youtube.com/watch?v=IGqzL61jmYc
(Käl dig rätt i Guds rustning! – Jonas Päivärinta)

Fråga

 • Brukar ni när ni kliver upp på morgonen först titta ut för att se vilket väder det är för att sedan välja kläder rätt kläder efter väderleken?
 • Hur ni någon gång tänkt på att vi i vårt kristna liv bär på kläder för att hjälpa oss i olika situationer?

Läs
Efesierbrevet 6:10–11
"Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker." (NUB)

Säg
Paulus säger att vi ska hitta vår styrka i Gud och sättet att leva i Guds kraft är enligt Paulus att vi tar på oss Guds vapenrustning. Vi ska idag titta närmare på vad Guds rustning symboliserar och hur vi kan leva i Guds kraft. 

Modul material
Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare

Gör dig redo!

Videoklipp
7 mins

Läs
Ef 6:10-11 "Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker." NUB

Säg
Är det någon som vet vem Ironman är? (Förklara annars att han är en av superhjältarna i Marwels olika filmer). Han är en superhjälte som bekämpar brottslingar och onda makter. För att klara av att göra det har han skapat en superhjälte dräkt- en slags rustning. Vi ska strax titta på ett videoklipp som visar hur Ironman håller på att tillverka sin superhjältedräkt. När han ska sätta på sig den har han lite problem med konstruktionen... (Klippet är på engelska men barnen kan följa med i det som händer.)

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:
https://www.youtube.com/watch?v=98FO19TuI9A (Iron Man 3 - Mark 42 Suit Up Scene)

Säg
Iron man sätter ihop sin rustning bit för bit. Lade ni märke till hur väl de enskilda delarna av rustningen passar ihop och skapar den perfekta dräkten så att han kan ta sig an skurkarna. På samma sätt skriver Paulus till de kristna i Efesus att de ska ta på sig sin rustning och komma ihåg alla viktiga saker de bör hålla fast vid för att vara redo för den andliga strid som de kommer att möta.

Modul material
Videoklipp
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling

Skydd mot allt!

Videoklipp
8 mins

Förberedelser: Skriv de olika delarna av Guds rustning på ett stort blädderblock så att alla kan se det medan de utför övningen.

Guds rustning:

 1. Sanningens bälte 
 2. Rättfärdighetens pansar
 3. Beredskapens skor
 4. Trons sköld
 5. Frälsningens hjälm
 6. Andens svärd

Säg
Idag kommer vi att fokusera på Efesierbrevets sjätte kapitel som handlar om Guds rustning. Man tror att Efesierbrevet skrevs av Paulus när han satt i fängelse på någon plats i romarriket. Därför är det kanske inte så konstigt att han använder en soldats rustning för att beskriva vad Gud har gett oss kristna som skydd för våra liv.

Aktivitet
Be barnen ställa sig upp på en rad. Det är bra om det finns lite utrymme mellan varje person så att de kan röra sig fritt utan att vidröra varandra. Förklara att ni kommer att titta på ett videoklipp tillsammans där ni får lära er vilka de olika delarna av Guds rustning är och ni kommer att få vara med och sjunga och göra de olika rörelserna till sången tillsammans. Kör gärna videon flera gånger så barnen hinner memorera de olika momenten.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=IBepzx1MVnU (Hela Guds rustning)

Modul material
blädderblock
markeringspenna
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling

Redo för strid

Lek
5 mins

Lek

 • Dela in barnen i två lag.
 • Förklara att de båda lagen kommer att tävla mot varandra i att så snabbt som möjligt sätta på och ta av sig "Guds rustning".
 • Varje lag ska dela på sig i två grupper och halva laget ställa sig i ena änden av rummet och den andra halvan i den andra änden. (Förklara att de ska ställa sig på en rak linje och titta mot sina lagkamrater på andra sidan.)
 • Placera rustningens olika delar i mitten av rummet (ett set för varje lag).
 • Håll upp de olika delarna och förklara vad de är utifrån Efesierbrevet kapitel 6 (se nedan).
 • Räkna till tre och låt sedan den första personen i laget springa fram och sätta på sig rustningen.
 • Personen ska sedan springa över till den andra sidan där den första personen i raden ska sätta på sig rustningen och springa över till den första sidan igen och upprepa hela processen.
 • Detta fortsätter tills alla i laget, på båda sidor, har haft rustningen på sig.
 • Det lag som är klar först och sätter sig ned på golvet vinner!

Guds rustning 

 1. Sanningens bälte 
 2. Rättfärdighetens pansar
 3. Beredskapens skor
 4. Trons sköld
 5. Frälsningens hjälm
 6. Andens svärd

 

Modul material
2 skärp
2 hattar
2 papperstallrikar
2 jackor
2 par gummistövlar
2 pinnar/käppar

Vår kamp

Tankar från Bibeln
7 mins

Visa (eventuellt)
Om du vill och har tid kan du använda den första delen (minut 00:00–3:47) av berättelse om "Theo och hans vänner" som introduktion till temat.
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/
(Guds rustning)

Läs
Ef 6:10–13 "Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt." NUB

Fråga

 1. Har du någon gång tänkt på det faktum att Bibeln säger att vi befinner oss i en kamp? Hur får det dig att känna dig?
 2. Vem tror du att striden står mellan? Var sker den här striden och hur kommer den att gå? 
 3. Vad tror du att vår roll som kristna är i den här striden?

Säg
Efesierbrevet säger oss att vi befinner oss i en strid. Det är en strid mellan gott och ont, ljus och mörker, Gud och djävulen. Striden utspelar sig inte på ett stridsfält som i många filmer utan det är snarare en andlig kamp. Det är till viss del en strid för våra hjärtan och sinnen, och för alla människor på hela jorden. Gud vill att vi alla ska bli räddade och lära känna honom, djävulen vill förstöra för oss och stjäla vår identitet som guds barn från oss. Efesierbrevet säger oss att vi har en roll att spela i denna kamp.

Modul material
Biblar

Guds rustning

Videoklipp
0 mins

Den video som handlar om de olika delarna av Guds rustning kan antingen visas på en gång eller delas upp i olika segment beroende på vad du tror kommer att fungera bäst för just din grupp. Sätt på följande videoklipp om du vill visa hela videon på en gång, gå annars vidare till följande moduler där varje del av rustningen behandlas separat. (Om du föredrar att hoppa över videoklippen helt och hållet kan du ta inspiration från filmen och istället låta någon av barnen demonstrera att ta på sig rustningen medan du berättar.)

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: 
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/ 
(Guds rustning)

CORE

Sanningens bälte

Fundera
8 mins

Läs
Ef 6:14a " Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett bälte" NUB

Videoklipp
Titta på följande videoklipp (minut 3:48–5:33) tillsammans: 
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/ 
(Guds rustning)

Skapa (om du har tid)

 • Klipp ut en pappersremsa som är tillräckligt lång för att barnen ska kunna skriva på den. Den kommer att fungera som ett bälte.
 • Ge barnen några minuter att skriva några sanningar som de känner till om Gud och om vad Gud säger om dem. Till exempel "Gud är kärleksfull", "Jag är ett Guds barn", "Gud ser mig och är med mig". 
 • Låt barnen ta på sig sina bälten. (Sätt ihop bältet med en bit tejp eller häftmassa).

Säg
Bibeln säger att det är viktigt att hålla sig till sanningen. Det kan vara en bra idé att skriva ned det vi vet är sant och är säkra på, till exempel om vem Gud är och vem vi är i honom.

Modul material
papper
pennor
saxar
Videoklipp
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling

Rättfärdighetens pansar

Tänkvärt
8 mins

Läs
Ef 6:14b "och rättfärdigheten som en bröstsköld." NUB

Videoklipp
Titta på följande videoklipp (minut 5:33–5:58) tillsammans:
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/
(Guds rustning)

Säg
Ordspråksboken 4:23 säger "Att du vakar över ditt innersta är viktigare än något annat, för därifrån utgår livet." NUB
Det här bibelordet handlar inte om en fysisk del av vår kropp. Vad som menas är istället det som vi har i våra hjärtan. Det handlar om våra innersta drömmar och önskningar, den person som vi har inom oss och vår inre identitet. Många av oss kan under uppväxttiden ha svårt att hitta vår identitet, vårt rätta jag. Hjärtat är en central del i den andliga strid vi har pratat om. Gud vill beskydda våra hjärtan och har därför gett oss ett bröstpansar! Vi kan veta att Gud älskar oss för den vi är och att vi rättfärdiga (utan skuld) inför Gud. Oavsett vad någon säger till oss, skyddar denna sanning vårt hjärta.

Läs
Rom 8:31–33
Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo, att om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Gud skonade ju inte ens sin egen Son, utan utlämnade honom för att rädda oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud själv har ju gjort oss rättfärdiga. (NUB)

Skapa (om du har tid)
Låt barnen rita ett hjärta på ett papper. Be dem sedan skriva ned vad de har i sitt hjärta. Till exempel drömmar, önskningar eller något som gör dem till vem de är. När ni är klara kan ni be tillsammans att Gud ska beskydda dessa saker som de har i sina hjärtan. 

Modul material
Papper och pennor
Videoklipp
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling
CORE

Beredskapens skor

Fundera
5 mins

Läs
Ef 6:15 "Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger." NUB

Videoklipp
Titta på följande videoklipp (minut 5:58–6:37) tillsammans:
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/
(Guds rustning)

Fråga

 1. Är det någon av er som har podofobi? (rädsla för fötter) 
 2. Vilka skor är du stoltast över? Eller vilka skor använder du mest? Varför älskar du det paret?
 3. Vad tror du att den här versen betyder som talar om skor och "beredskap som evangeliet om fred ger"? 
 4. Vad betyder ordet evangelium? Vad betyder fred?
 5. Varför är fredens evangelium kopplat till skor?
Modul material
Videoklipp
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling
CORE

Trons sköld

Lek
9 mins

Läs
Efesierbrevet 6:16 
"Håll alltid trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar."

Videoklipp
Titta på följande videoklipp (minut 6:37–7:15) tillsammans:
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/
(Guds rustning)

Säg

Skölden skyddar mot tvivel. Att hålla trons sköld framför sig är att hålla fram Guds löften i Bibeln. Den Onde kan försöka att säga saker som:  "Du tror väl inte på det där?" "Inte bryr sig Gud om dig." De romerska sköldarna gick att haka fast vid varandra och tillsammans blev de ännu starkare. Vi behöver varandra. Du behöver hjälp av tron från andra runt omkring dig och din tro kan hjälpa andra...  

Lek
(om du har tid) 

 • Välj ut en frivillig som får komma fram och ge denne ett lock till en papperskorg (eller något av liknande storlek) som kan fungera som en sköld.
 • Ge de andra barnen var sitt papper som de får skrynkla ihop till en boll.
 • Låt den frivillige ställa sig i den ena sidan av rummet och de andra i den andra änden.
 • Målet med denna lek är enkel; den frivillige ska försöka ta sig från den ena sidan av rummet till den andra (inte mot resten av gruppen, men t.ex. från kortsida till kortsida).
 • Resten av gruppen ska försöka träffa den frivillige med sina "pappersmissiler".
 • Den frivillige kan använda sin sköld för att blockera pappersmissilerna.
 • Om den frivillige blir träffad måste denne stanna upp. Om den frivillige tar sig till andra sidan får den vända och fortsätta tillbaka igen.
 • Kör ett par omgångar för att se vem som lyckas ta sig längst utan att bli träffad.
Modul material
Videoklipp
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling
papperskorg
lock
papper
CORE

Frälsningens hjälm

Fundera
10 mins

Läs
Ef 6:17a "Ta emot frälsningens hjälm" NUB

Videoklipp
Titta på följande videoklipp (minut 7:16–7:46) tillsammans:
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/
(Guds rustning)

Fråga

 1. Varför är hjälmar så viktiga?
 2. Vad betyder frälsning för dig?
 3. Varför tror du att frälsningen beskrivs som en hjälm?

Säg
Vi har vår frälsning i Jesus Kristus. Den beror inte på oss, eller vad vi har gjort eller inte gjort. Frälsningen beror endast på vår tro på Jesus. Att bära frälsningens hjälm är att lita på att Jesus har räddat oss och att vi är frälsta genom Honom.  Med den hjälmen på våra huvuden står vi skyddade och trygga. Frälsningens hjälm beskyddar också våra tankar. Som Guds barn kan vi lita på Gud och vad som Han har lovat i sitt ord.

Modul material
Videoklipp
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling

Andens svärd

Uppdrag
6 mins

Läs
Ef 6:17b "och Andens svärd, som är Guds ord." NUB

Videoklipp
Titta på följande videoklipp (minut 7:46–8:20) tillsammans:
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/
(Guds rustning)

Läs
Läs upp följande bibelreferenser ett åt gången. Barnens uppgift är att att så snabbt som möjligt slå upp verserna i Bibeln och läsa dem högt för resten av gruppen. Den som hinner först får en poäng (du kan ge ut tändstickor till den som hann först för att lättare komma ihåg hur många poäng barnen har). Den som i slutänden fått ihop flest poäng vinner ett pris! 

 1. Hebreerbrevet 4:12 - "Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg, och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar."
 2. Jesaja 55:11  - "så är det också med ordet jag uttalar: Det vänder inte tillbaka tomt utan uträttar allt jag vill, och det har framgång vart jag än sänder det."
 3. Johannes 5:39  - "Ni forskar i Skrifterna, eftersom ni tror att de ger er evigt liv. Det är just de som vittnar om mig,"
 4. Matteus 4: 4  - "Men Jesus svarade: ”Det står skrivet: ’Människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som utgår ur Guds mun.
 5. Psaltaren 12:7  - "Herrens ord är rena, som silver som renats i smältugnen sju gånger.
 6. 2 Timoteus 3:16–17  - "Hela Skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet, så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar."
 7. Psaltaren 119:105  - "Ditt ord är en lykta för mina steg, de lyser upp stigen där jag går."
 8. Ordspråksboken 2: 6  - "För Herren ger vishet, och från hans mun kommer kunskap och förstånd."
 9. 2 Samuel 22:31  - "Guds väg är fullkomlig. Alla Herrens ord är sanna. Han är en sköld för alla som tar sin tillflykt till honom."
 10. Job 23:12  - "Jag har inte förkastat hans uttalade bud utan bevarat hans ord som mer värdefulla än mitt dagliga bröd."

Säg
Var och en av dessa verser talar om vikten av Guds ord. De visar vem Gud är och vilka vi är som kristna. Det är därför som Guds ord är så viktigt som en del av Guds rustning. Det skingrar lögnen och påminner oss om sanningen. Det är en bra anledning till att memorera bibelverser.

Modul material
Biblar
karameller
Videoklipp
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling

Allt i bön

Be
5 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan. Sätt upp rustningens olika delar runt om i rummet eller placera dem på golvet.

(Videoklipp)
Titta på följande videoklipp tillsammans om bönen. Visa minut 8:20–8:40
https://www.himlentv7.se/vod/player/61057/
(Guds rustning)

Säg
Efesierbrevet 6:18 säger ”Gör det under ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att tröttna." NUB
I den här sista delen av bibelversen påminner Gud oss om att lägga allt i bön. Bönen håller rustningen på plats och om det finns delar av rustningen som vi känner är svagare så kan vi be till Gud att hjälpa oss. Han uppmanar oss också också att be för varandra, för dem som står med oss i striden.

Be
Be barnen fundera på vilken del av Guds rustning som de tycker att det är svårast att sätta på sig eller som de är "sämst" på. Låt dem sedan ställa sig vid den delen av rustningen. Om barnen känner varandra väl och är okej med det kan de be för varandra. Alternativt kan ledarna ställa sig bredvid barnen och be för dem. Om barnen är utspridda i rummet kan ledaren använda mikrofon och be en bön för alla där de står. Spela gärna lite bakgrundsmusik/lovsång under denna del av aktiviteten.

Modul material
Bilagan Allt i bön

Redo för denna världen

Be
4 mins

Säg
Precis som för Tony Stark/Iron man (Se modulen "Gör dig redo!), håller vår rustning oss säkra. När vi tar på oss vår rustning så kommer andra att märka det. Som kristna är det det naturligt för oss att prata om Jesus med våra kompisar och ta tid att be för dem. Bönerna är en del av vår "vapen-arsenal". Även om böner är till för Gud och för att fördjupa vår relation med honom, arbetar varje bön också mot fiendens planer.

Aktivitet

 • Be barnen sätta sig i en cirkel på golvet.
 • Ge varje deltagare en post-it lapp.
 • Be barnen skriva ned namnet på någon vän som ännu inte känner Jesus men som de vill ta tid att be för.
 • Låt barnen vika ihop sina lappar, lägga dem i en korg eller kruka som placeras mitt i cirkeln.

Be
Be tillsammans som grupp för de lappar som barnen placerat i korgen/krukan eller dela in barnen i mindre grupper med en hjälpledare i varje. 

Modul material
cocktailpinnar
Etiketter eller post-it lappar