Fri

Evangeliets budskap: Hur reagerar vi?

I den här samlingen kommer vi att fundera på hur vi reagerar när vi hör budskapet om Jesus Kristus. Människor kan reagera på många olika sätt, en del blir förundrade, andra konfunderade och vissa blir förargad eller förblir apatiska. Att reagera på evangeliet är inte något vi bara gör en gång i våra liv utan något vi tar ställning till varje dag. Det är en vandring med Jesus som gör att vi lär känna honom bättre och bättre. Vi kommer att läsa några bibelberättelser om hur lärjungarna reagerade när de fick höra om Jesus. Jesus sa till dem: Följ mig! och de gjorde det. Hur skulle du reagera om Jesus bad dig följa honom?

Bibelställen: Luk 5:17-26, 1 Pet 3:15

Samlingens längd: 88 min

Mål

 • Att barnen ska få fundera på hur de reagerar när de hör evangeliet.
 • Att fundera på vad det innebär att "reagera på" evangeliet varje dag.
 • Att fundera på hur vi kan dela med oss av evangeliet till våra vänner även om deras reaktion är annorlunda än vår egen.

Beskrivning

I den här samlingen kommer vi att fundera på hur vi reagerar när vi hör budskapet om Jesus Kristus. Människor kan reagera på många olika sätt, en del blir förundrade, andra konfunderade och vissa blir förargad eller förblir apatiska. Att reagera på evangeliet är inte något vi bara gör en gång i våra liv utan något vi tar ställning till varje dag. Det är en vandring med Jesus som gör att vi lär känna honom bättre och bättre. Vi kommer att läsa några bibelberättelser om hur lärjungarna reagerade när de fick höra om Jesus. Jesus sa till dem: Följ mig! och de gjorde det. Hur skulle du reagera om Jesus bad dig följa honom?

Bibelställen: Luk 5:17-26, 1 Pet 3:15

Material till samlingen

 • pennor
 • post-it lappar
 • Bibel
 • bilagan Vad säger du om det?
 • biblar (eventuellt)
 • Bilagan Hur mycket känner du till?
 • penna
 • pris
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
 • Jelly beans
 • Bilagan Vad är det för min
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internetuppkoppling

Samlingens moduler

Vad är det för min?

Lek
8 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan "Vad är det för min?"

Aktivitet 1

 • Sätt upp bilderna med de olika ansiktsuttrycken/minerna (från bilagan) på en vägg i rummet.
 • Be barnen välja en bild (i hemlighet och utan att ta ned den bilden).
 • Förklara att de ska försöka förmedla den känsla de ser på bilden (göra den minen).
 • På given signal ska de sedan gå runt i rummet och försöka hitta den person/de personer som gör samma min som de själva, dvs. valt samma bild som dem.
 • Fråga sedan ett par personer varför de valde just den bild de gjorde och om de någon gång känt sig så. 

Aktivitet 2

 • Låta barnen välja att utföra en min som de inte tror att de andra ska välja.
 • På given signal gör alla sin min.
 • Varje gång åker de som gör den min som de flesta i gruppen gör ut. (Om de flesta gör en glad min åker alla som gjorde den minen ut.) 
 • Den som är kvar sist vinner.

Säg
I den här leken fick ni se bilder och utförde sedan olika miner, men det är inte säkert att ni tolkade bilderna likadant. Idag ska vi fundera på hur vi reagerar på budskapet om Jesus. Vi reagerar förmodligen alla väldigt olika och har olika sätt att se på saken. Allt från tro och glädje till otro eller skepticism. Vi kommer att prata om hur vi reagerar och att vi kan "reagera på" evangeliet varje dag. Att ta ställning till Jesus är inte något vi bara gör en gång i livet.

Modul material
Bilagan Vad är det för min
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling

Gissa vem?

Lek
8 mins

Aktivitet

 • Be barnen tänka på en person från Bibeln som levde när Jesus vandrade på jorden. Till exempel en av lärjungarna, Maria från Magdala eller någon från Jesus mirakler.
 • Be barnen fundera på hur den personen reagerade på Jesus.
 • Be en frivillig komma fram och försöka spela den person som de har valt.
 • De övriga ska genom att ställa ja/nej frågor försöka lista ut vilken person de spelar.
 • När de gissat rätt får den frivillige berätta något om den person som de valt (om de är osäkra kan hela gruppen hjälpa till).

Säg
Om vi tittar på olika personer från Bibeln kan vi se att de hade olika reaktioner på det budskap som Jesus kom med. Simon Peter, en av Jesus närmaste lärjungar blev till exempel rädd när han blev utfrågad om Jesus och förnekade att han kände honom. Sackeus å andra sidan blev så förvandlad och upprymd att han genast började följa Jesus. Idag kommer vi att tala om hur vi reagerar på Jesus och  hans inbjudan att följa honom.

Söt och sur

Fundera
4 mins

Till ledaren: Innan ni gör denna aktivitet kontrollera om de finns några matallergier i gruppen. Det är också viktigt att skapa en trygg atmosfär där alla kan vara fria att berätta hur de känner och tänker när det gäller Gud.

Förberedelser: Häll upp Jelly Beans i en skål.

Aktivitet

 • Be barnen sätta sig i en cirkel på golvet.
 • Skicka runt skålen med Jelly Beans och låt varje deltagare välja en.
 • Be dem smaka på godisen och sedan beskriva vilken smak de känner.
 • Hur reagerar de? Är de glada och tyckte om den, eller är de ledsna och besvikna?

Säg
Precis som vi reagerar olika på godis och olika smaker så reagerar vi människor på olika sätt när vi hör berättelsen om Jesus. En del blir jätteglada eller förvånade över vad de fått höra medan andra blir konfunderade och tvivlar. Det är helt normal att ha olika reaktioner när det handlar om tro. 

Modul material
Jelly beans
CORE

Utforska evangeliet 

Videoklipp
12 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp om evangeliet om Jesus:https://www.youtube.com/watch?v=9W9ZOANQkf0
(Vem är Jesus Kristus (Svensk)

Fråga

 1. Var det något som du reagerade särskilt på i videoklippet?
 2. Var det något som förvånade dig? Gjorde dig konfunderad? Förundrad?
 3. Vilken del av berättelsen tilltalar dig mest?
 4. Hur får detta klipp dig att känna dig? Vad är din reaktion?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Hur mycket känner du till?

Uppdrag
10 mins

Säg
I evangelierna i Nya testamentet (Matteus/Markus/Lukas/Johannes) kan vi lära oss om Jesu liv här på jorden. Idag ska vi göra ett litet quiz för att se vad ni redan nu vet om honom.

Aktivitet

 • Dela ut en kopia av bilagan "Hur mycket känner du till?" till varje deltagare.
 • Ställ fram pennor på borden.
 • Låt barnen göra quizet.
 • Låt dem arbeta tillsammans två och två om de vill.
 • Alternativt kan ni arbeta i helgrupp och låta barnen räcka upp handen om de kan svara på frågan.
 • Gå sedan igenom rätt svar och låt barnen rätta sina egna quiz (Detta är ingen tävling och det är viktigt att ingen känner sig mindre värd för att de t.ex. har mindre förkunskap på dagens ämne.) 

Till ledaren:
Här är facit till frågorna: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7B, 8A, 9B, 10B

Modul material
Bilagan Hur mycket känner du till?
penna
pris
CORE

Förbluffad

Tankar från Bibeln
10 mins

Förberedelser: Be någon av era ledare berätta om hur de reagerade när de hörde talas om Jesus för första gången. Be ledaren också berätta om de någon gång tvekat på att Gud finns och hur de isåfall blev övertygade. Hur reagerar de på Guds ord i sina dagliga liv?

Läs
Dela ut biblar till alla barnen och be någon/några läsa Luk 5:17–26.

"17 En dag när Jesus undervisade satt där några av fariséerna och laglärarna. De hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen, och också från Jerusalem. Herrens kraft var över Jesus så att han kunde bota människor.18 Då kom några män bärande på en bår med en förlamad man. De försökte tränga sig fram för att sätta ner honom framför Jesus, 19 men lyckades inte ta sig fram genom folkmassan. De gick därför upp på taket och tog bort några takplattor och firade sedan ner den förlamade på båren mitt framför Jesus. 20 När Jesus såg deras tro, sa han: ”Min vän, dina synder är förlåtna.” 21 ”Vad är det här för en, som hädar?” tänkte de skriftlärda och fariséerna. ”Vem utom Gud kan förlåta synder?” 22 Men Jesus förstod vad de tänkte och frågade: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 23 Vilket är lättare att säga: ’Dina synder är förlåtna’, eller: ’Res dig upp och gå’? 24 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig” – nu talade han till den förlamade: ”Res dig upp, ta din bår och gå hem!” 25 Och genast reste sig mannen upp, mitt framför ögonen på dem. Sedan tog han sin bår där han hade legat och gick hem, och hela tiden prisade han Gud. 26 Alla som såg det var förbluffade och prisade Gud. Fyllda av fruktan sa de: ”Det vi har sett idag är helt otroligt!” (NUB)

Säg
I den här bibeltexten kunde vi läsa om hur människorna som såg Jesus göra under blev förbluffade och började prisa Gud. Nu ska ni få höra hur en av oss ledare reagerade när han/hon hörde talas om Gud för första gången och hur han/hon reagerar på Guds ord idag. 

Aktivitet

 • Låt din ledare ge sitt vittnesbörd.
 • Uppmunta barnen att ställa frågor när ledaren är klar.
Modul material
biblar (eventuellt)

Sprida evangelium

Samtala
8 mins

Aktivitet
Dela in barnen i mindre grupper och placera en hjälpledare i varje grupp. 

Samtala om följande frågor:

 1. Vad innebär det att "sprida evangelium"? (berätta det glada budskapet om Jesus...)
 2. Vad tror du det berodde på att berättelsen om Jesu liv spreds över hela världen?
 3. Hur kunde den spridas så snabbt fast det inte fanns några sociala medier på den tiden?
 4. Vad är din reaktion när du hör talas om Jesus? Vad får det dig att tänka och känna? Utmanar budskapet om Jesus dig på något sätt? Isåfall hur?
CORE

Vad säger du om det?

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Den här aktiviteten fungerar som ett rollspel.
 • Låt barnen dela upp sig två och två.
 • En person spelar sig själv och den andra en icke-troende vän.
 • Vännen kommer att ställa olika frågor (eller påståenden) som den andre ska besvara.
 • Hur reagerar de på vännens frågor och hur svarar de?
 • Ge barnen ca: 5 min att ställa och besvara frågorna.
 • Samla sedan gruppen igen och låt de som vill berätta om sina svar. 

Frågor

 1. Varför borde jag tro på det du tror på? (nyfiken)
 2. Jag tror inte på att Jesus verkligen gjorde en massa under. (otro)
 3. Jag är arg på Gud för att han låter så många dåliga saker hända. (ilska/ smärta)
 4. Hur kunde Gud bli människa? (konfunderad)
 5. Hur kan jag bli en kristen? (sökare)
 6. Är inte Jesus bara en historisk person? (frågande)
 7. Varför går du till kyrkan? 

Säg
Våra vänner som inte är troende kommer att ha sina egna frågor och reaktioner på budskapet om Jesus. Ett bra sätt att sprida evangeliet är genom att berätta om våra egna erfarenheter för andra.
I 1 Pet 3:15 står det "Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och om någon frågar om ert hopp, ska ni alltid vara beredda att redogöra för det,"

Modul material
Bibel
bilagan Vad säger du om det?
CORE

Min roll

Fundera
8 mins

Förberedelser: Skriv "Reaktioner" på ett A4-papper och "Hur man kan sprida evangeliet" på ett annat A4-papper. Sätt upp dessa bredvid varandra på en vägg i rummet.

Aktivitet

 • Ge barnen en penna och tre post-it lappar var.
 • Ställ seden följande fråga: Beskriv tre reaktioner du har när du hör evangeliet. 
 • Förklara att de bara ska skriva ett svar per lapp.
 • Ge sedan ut tre nya post-it lappar.
 • Be dem skriva ned tre exempel på hur man kan sprida budskapet om Jesus till andra.
 • När alla är klara får de sätta upp sina lappar under rätt kategori på väggen så att alla kan läsa dem.
 • Läs upp lapparna och se om ni kan hitta några gemensamma nämnare under varje rubrik.
 • Samtala med barnen om de olika reaktionerna och hur ni som Alive grupp kan sprida evangeliet.
Modul material
pennor
post-it lappar

Jag är också en lärjunge!

Be
10 mins

Fråga
1. På vilket sätt kan man "reagera på" budskapet om Jesus varje dag?
2. Vad kan hindra oss från att reagera på budskapet om Jesus?
3. Hur kan vi försäkra oss om att Jesus blir någon som vi regelbundet tar tid för och inte bara blir någon som vi pratar om vid speciella högtider som jul eller påsk?
4. Hur kan vi växa som Jesu lärjungar?

Be
Be för barnen att de aldrig ska förlora sin förundran över vem Jesus är. Be att de ska ta tid med Jesus regelbundet och växa i sin relation med honom. Be att deras relation med Honom ska vara något som på ett naturligt sätt flödar över så att andra kan se det. Be att barnen ska ha mod att tala om sin tro med sina vänner.

Tid för överlåtelse
Om det finns någon i din grupp som ännu inte gett sitt liv till Jesus men är intresserad att göra det kan ni ta tid för detta vid samlingens slut.