Andakt

På djupet 1: Andakt

“På djupet” ärr en serie i tre delar som vill uppmuntra barnen att söka en djupare gemenskap med Gud. Målet är att barnen ska fundera på hur de kan utveckla en djupare gemenskap med Gud genom att skapa ett bra andaktsliv, få en fungerande bibelläsning samt börja lyssna in Gud. 

Den första samlingen i serien handlar om att etablera ett regelbundet andaktsliv och hur det kan utformas. Vi kommer att titta på hur Jesus tillbringade tid ensam med Fadern, vad han fick ut från dessa stunder, samt vad barnen kan lära sig från det för att skapa en regelbundenhet i sina andaktsliv. 

Bibelverser: Markus 1:35–37, Lukas 5:12–16, Efesierbrevet 3:14–21

Samlingens längd: 87 min

Mål

 • Att ta Jesus som föredöme i våra egna andaktsliv
 • Att titta på hur vi kan utforma våra andaktsliv och komma nära Gud
 • Att visa barnen på något nytt och annorlunda när det gäller andaktsliv

Beskrivning

“På djupet” ärr en serie i tre delar som vill uppmuntra barnen att söka en djupare gemenskap med Gud. Målet är att barnen ska fundera på hur de kan utveckla en djupare gemenskap med Gud genom att skapa ett bra andaktsliv, få en fungerande bibelläsning samt börja lyssna in Gud. 

Den första samlingen i serien handlar om att etablera ett regelbundet andaktsliv och hur det kan utformas. Vi kommer att titta på hur Jesus tillbringade tid ensam med Fadern, vad han fick ut från dessa stunder, samt vad barnen kan lära sig från det för att skapa en regelbundenhet i sina andaktsliv. 

Bibelverser: Markus 1:35–37, Lukas 5:12–16, Efesierbrevet 3:14–21

Material till samlingen

 • dator
 • Högtalare
 • pennor och papper
 • papper
 • bilaga Kreativ tro
 • Biblar
 • färgpennor
 • Biblar
 • Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare
 • Biblar

Samlingens moduler

Andaktens tre ben

Lek
10 mins

Lek

 • Genomför (om möjligt) denna lek utomhus. 
 • Dela in barnen i par och bind samman det högra benet på den ena personen med det vänstra hos den andra. Resultatet ska bli ett par som har “tre ben”. 
 • Markera en startlinje och ställ en hink med vatten en bit bort. 
 • Ge varje par en sked (eller två skedar så varje person har sin egen) samt en kopp som ska stå vid deras startpunkt.
 • Målet med tävlingen är att se vilket par som kan förflytta mest vatten på en bestämd tid. 
 • De får endast använda sina skedar för att ta vatten från den stora hinken till sin egen kopp. 
 • Du kan välja att göra tävlingen ännu svårare genom att en av ledarna flyttar på hinken så att paren måste ändra riktning för att ta sig till hinken. 

Säg
Dit din partner valde att gå, dit gick även du. Ni var tvungna att arbeta tillsammans. När vi talar om vår relation med Gud är det som ett partnerskap mellan oss och Honom. Denna samling är en del av en ny serie som vi kallar “På djupet” och idag ska vi samtala kring hur vi kan fördjupa vårt personliga andaktsliv (relation) med Gud. 
 

Modul material
vatten
Koppar
skedar
hink
tygremsor eller liknande

Följ rytmen

Aktivera
6 mins

Lek 

 • Låt alla barnen ställa sig i en cirkel.
 • Förklara att det finns ett mönster till orden i denna aktivitet och deras uppgift är att memorera det. Exempel: Blip, Blap, Blop eller Zip, Zap, Zop. 
 • Låt den första tävlande klappa sina händer och säga “Blip”. Den personen ska sedan välja någon annan i cirkeln och peka på den personen. 
 • Den utvalda personen ska då klappa sina händer och säga “Blip, Blap”. Sedan pekar den på någon annan som säger: “Blip, Blap, Blop”. 
 • Om någon glömmer vilket ord de ska säga, säger fel ord eller tar för lång tid på sig innan de säger ordet är de ute ur leken. 
 • Du kan med jämna mellanrum ändra orden för att göra det svårare.
 • Ett alternativ är att använda ljud istället för ord. Välj en serie av olika ljud och gå tillväga på samma sätt som med orden. 

Säg
Det fanns ett mönster eller en rytm till denna aktivitet som du behövde kunna för att lyckas. När vi idag talar om hur vi kan gå på djupet i vårt andaktsliv med Gud handlar det ofta om att skapa en rytm i våra liv så att vi dagligen möter med Gud. Om du ännu inte tar regelbunden tid för Gud kommer vi att prata om hur vi kan börja göra det. Om du är van att ta tid med Gud så kommer du att få fundera på hur du kan gå ännu djupare din relation med Honom. Målet är att skapa en rytm i våra andaktsliv där vi regelbundet tar tid med Gud. 
 

Tappa inte fokus

Aktivitet
8 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med fyra barn i varje (fyll på med ledare om det behövs). 
 • Varje grupp ska sedan ha ett “tumkrig” där de sätter sina tummar mot andra personers tummar. (De ska alltså sätta en av sina tummar mot en persons tumme och sina andra tumme mot någon annans tumme. Det innebär alltså att alla tävlar mot två personer samtidigt).
 • På din signal ska de börjar tävla och det gäller att vinna genom att orka trycka bakåt de andras tummar.
 • Barnen kommer förmodligen att tycka att det är svårt att tävla med båda tummarna samtidigt. 
 • Dela sedan in dem i par och de får tävla på nytt men denna gång endast med en tumme. 
 • Om tiden tillåter kan du låta vinnarna tävla vidare tills ni har en final och segrare. 

Fråga

 • Var det lättare eller svårare att fokusera på tumkriget när du var tvungen att använde båda tummarna?
 • Blev det lättare när ni tävlade i par och endast använde en tumme?

Säg  
Idag ska vi fokusera på vår personliga andakt med Gud och hur vi kan förbättra den. Om vi är helt ärliga är det ibland lätt att bli distraherad och tappa fokus. När olika saker kräver vår uppmärksamhet kan det vara svårt att fokusera på vår tid med Gud. Vad är det som kan distrahera oss från att ta tid med Jesus? Det kan vara våra mobiler, våra kompisar, TV och många andra saker. Vi ska titta hur hur Jesus gjorde och hur han lyckades hitta tid för att vara med Gud.  

Tidigt på morgonen

Samtala
10 mins

Diskussion

 • Varför tror du att det är viktigt att ta tid med Gud?
 • Kan du komma på några personer i Bibeln som var noga med att ta tid med Gud? (T. ex. Moses och Jesus). 
 • Finns det några personer som du känner som tar regelbunden tid med Gud? 
 • Varför tror du att de väljer att prioritera tid med Gud?
 • Nämn några olika sätt som vi kan komma nära Gud och lära känna Honom bättre? (T. ex. genom bön, att läsa Bibeln, lovsjunga Gud). 

Läs

 • Sätt er i mindre grupper (med en ledare i varje grupp).
 • Dela ut biblar och slå upp Markus 1:32–39.
 • Låt varje barn läsa någon vers var. 

Samtala

 • Var det något speciellt som du la märke till kring hur Jesus tillbringade tid med Fadern? (Se vers 35)
 • Vad kan vi lära oss från detta?
 • Hur viktig är sömnen för dig? Kan du tänka dig att vakna tidigt på morgonen för att be?

Säg
Det kan vara väldigt viktigt och betydelsefullt att ta tid för Gud på morgonen. Det är ett tecken på att Gud är av högst prioritet för oss den dagen. Detta innebär dock inte att vi plötsligt måste vakna klockan fem på morgonen. Det kan t.ex. handla om en kortare tid av bön eller bibelläsning medan vi äter frukost. 

CORE

En stilla plats

Fundera
10 mins

Läs
Dela ut biblar till barnen och slå först upp Lukas 5:12–16 och sedan Matteus 6:5–6. Be två frivilliga läsa var sitt bibelord. 

Diskutera

 • Vad kan vi lära oss från dessa bibeltexter när det gäller vår relationen med Gud?
 • Varför tror ni att Jesus drog sig undan till öde trakter i Lukas 5:16?
 • På vilket sätt tror ni att det hjälpte Jesus?
 • Hur menar Jesus att vi ska tillbringa tid med Gud enligt Matteus 6:6?
 • På vilket sätt kan tid ensamma med Gud hjälpa oss?

Säg
När vi tillbringar tid med Gud resulterar det i flera olika saker; Det hjälper oss att växa i vår relation med Honom; Det påminner oss om hur fantastisk Gud är; Det hjälper oss att se vår egen situation från rätt perspektiv; Det kan ge oss styrka och energi samt påminna oss om att Gud är vår hjälpare och vårt allt. Vi tillbringar inte tid med Gud för att andra ska se hur duktiga vi är, som fariséerna gjorde i Matteus 6:5. Det handlar om att hitta den stilla platsen och tillbringa tid med Gud.

Modul material
Biblar
CORE

Bön som att andas

Visa
9 mins

Säg
Ett sätt att komma nära Gud i vår andakt är att be. Vi ska titta på en kort video om vad bön är och sedan prata om det. 

Visa
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/9RwCisSmGPA (Om Bön! - Alphakurs 2016)

Fråga

 • Vad var mest intressant för dig i detta videoklipp?
 • Inspirerade denna korta video dig till att be mer? På vilket sätt?
   
Modul material
Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare
CORE

Böner i Bibeln

Be
8 mins

Diskutera

 • Hur skulle ni beskriva vad bön är?
 • På vilka olika sätt kan vi be?

Säg
Ibland kan vi hamna i situationer eller tider när vi inte vet hur vi ska be. Ett sätt kan då vara att använda de böner som vi hittar i Bibeln. Vi kan ta dessa böner och göra dem personliga genom att sätta våra namn i dem eller namnet på någon vi vill be för. Exempel på sådana böner är:

 • Psalm 23
 • Psalm 91
 • Efesierbrevet 3:14–21
 • Matteus 6:9–13

T. ex. kan vi be Herrens bön i Matteus 6 på detta sätt: 
“Herre ge mig idag den mat jag behöver, och förlåt mig mina skulder, liksom jag förlåter dem som står i skuld till mig. Hjälp mig när jag prövas, och rädda mig från det onda.”    

Eller använda Efesierbrevet 3:16, 20 på detta sätt:
“Jag ber dig Gud som är så rik på härlighet att du ska ge min syster kraft och inre styrka genom din Ande. Du som verkar i min syster med din kraft och kan göra långt mer än vad hon någonsin kan be om eller tänka sig.”

Be
Låt barnen ta lite stilla tid för sig själva och gå igenom en bön från Bibeln och be den för sig själv samt för någon i sin familj eller kompis. De kan välja att bara be den eller skriva ut dem med namnet på den som de ber för. När alla är klara samlas ni och fråga hur de upplevde att använda böner från Bibeln. Uppmuntra dem att pröva detta sätt att be under den kommande veckan. 
 

Modul material
Biblar
CORE

Kreativ tro (Bible journaling)

Aktivera
12 mins

Säg
Ett bra sätt att spendera tid med Gud är genom att läsa Hans ord - Bibeln. Det finns många sätt man kan läsa Bibeln på, t.ex. med hjälp av en bibelplan eller att bara slå upp en sida och läsa. Det finns även något som kallas för “Bible journaling” där man “jobbar med bibelordet” genom att man målar och skriver saker. Det finns en webbsida som heter kreativtro.se där man kan läsa mycket om hur man gör Bible journaling. De använder biblar (som de oftast har köpt billigt på en Second Hand) för att måla i dem och sätta färg på bibelorden.  Idag ska ni få pröva att göra detta men då på ett separat papper.  
    
Visa (om du vill):
https://youtu.be/4lySfF2Agso
Testa Bible Journaling, måla i din Bibel!

https://youtu.be/wIMThusJFO4
3 orsaker till varför Bible Journaling är så bra!!

Aktivitet

 • Tanken är att barnen ska färglägga och dekorera den vers som talar till dem.
 • Låt dem välja en psalm eller några vers från en psalm som de skriver ner på ett papper och sedan arbetar med. 
 • De är fri att välja vad de vill men rekommendera dem att välja några verser från Psalm 23, 46 eller 84.
 • Dela ut papper, pennor och biblar och låt dem jobba med detta en stund. Det finns även en PDF tillgänglig om ni har begränsat med tid eller om barnen hellre jobbar med ett givet bibelord. 
Modul material
papper
bilaga Kreativ tro
Biblar
färgpennor

Bara 5 minuter

Reflektera
7 mins

Aktivitet
Förklara att ni nu ska ta lite tid att personligen spendera med Gud. Det här kan vara något som barnen har en vana att göra eller något som är helt nytt för dem. Påminn dem om vad ni har pratat om under samlingen. Jesus tog tid att vara själv med Gud Fadern. De kan t.ex. välja att be, samtala med Gud, sitta tyst eller lyssna på lovsång. Se till att det finns biblar, papper och pennor tillgängliga. Sätt en klocka på fem minuter och samla gruppen vid tidens slut. Se till att barnen sprider ut sig och hittar en plats där de kan vara för sig själva. 

Diskutera

 • Hur upplevde ni dessa fem minuter?
 • Vad behöver du göra för att hitta tid under din vecka för att kunna tillbringa med Gud?
 • Hur skulle det vara för dig att ta fem minuter med Gud varje dag? Hur tror du att du skulle använda den tiden? 
   

Börja någonstans

Fundera
4 mins

Fråga
Vad har du för morgonrutin?

Aktivitet
Skriv ner vad du gör på morgonen efter att du har vaknat (samt vilken tid du gör det). När vaknar du? När kliver du upp ur sängen? När äter du frukost, borstar tänderna och lämnar huset/lägenheten? När skulle det passa att ta fem minuter för Gud? Uppmuntra barnen att hitta en tid på morgonen när de kan ta fem minuter med Gud, (eller vid en annan tidpunkt under dagen om det skulle passa bättre). När de har valt en tid som de tror passar, fråga dem hur de skulle vilja använda dessa fem minuter. Kanske vill de göra samma sak varje dag eller olika saker på olika veckodagar?

Exempel:
Måndag - fem minuter att sitta tyst med Gud.
Tisdag - fem minuter att lyssna på lovsång.
Onsdag - fem minuter att be med hjälp av en psalm.
Torsdag - fem minuter att läsa Bibeln med hjälpa av en bibelplan. 
Fredag - fem minuter att skriva ner allt som jag är tacksam för denna vecka.

Uppmuntra barnen att dela med sig av sina tankar till de andra (om de känner sig bekväm att göra det). 

Säg
Det viktigaste är att komma igång! Det skulle vara fantastiskt om vi kunde komma in i en rytm av att regelbundet ta tid med Gud, (på ett liknande sätt som Jesus gjorde i evangelierna). Försöka att ta med något från den här samlingen och börja använda det i din egen andaktstid med Gud.  
 

Modul material
pennor och papper

Mer av dig

Reflektera
3 mins

Reflektera
Vi kommer att avsluta samlingen genom att lyssna på en sång om att vilja ha mer av Jesus i våra liv. Lyssna på sången och reflektera över dig och Gud. 
https://youtu.be/ulKy5NaGYL0
(Mer av dig)
 

Modul material
dator
Högtalare