bråk

När det är kaos hemma

Under den här samlingen kommer vi att titta på en familj i Bibeln som hade en riktigt svår situation (Jakob, Rakel och Lea). Vad kan vi lära från deras situation? Jo, att Gud arbetar för det goda även under svåra familjeförhållanden och kan hjälpa oss i vår egen knepiga familjesituation.

Obs! Det här ämnet kan vara känsligt för vissa barn. Var lyhörd för deras känslor och respektera om någon inte vill prata om sin familj. 

Bibelverser: 1 Mos 29: 15–25, 1 Mos 29: 31–30: 1, Rom 8: 15–16

Samlingens längd: 90 min

Mål

 • Att fundera på vad som definierar en familj. 
 • Att prata om olika familjevärden och saker som kan vara svåra i familjer. 
 •  Att tänka på vad och vem vi är tacksamma för i våra familjer.

Beskrivning

Under den här samlingen kommer vi att titta på en familj i Bibeln som hade en riktigt svår situation (Jakob, Rakel och Lea). Vad kan vi lära från deras situation? Jo, att Gud arbetar för det goda även under svåra familjeförhållanden och kan hjälpa oss i vår egen knepiga familjesituation.

Obs! Det här ämnet kan vara känsligt för vissa barn. Var lyhörd för deras känslor och respektera om någon inte vill prata om sin familj. 

Bibelverser: 1 Mos 29: 15–25, 1 Mos 29: 31–30: 1, Rom 8: 15–16

Material till samlingen

 • en hinderbana
 • Toalettpapper
 • ett antal valfria föremål
 • post-it lappar
 • pennor
 • A4-ark
 • markeringspenna
 • Tejp
 • musik
 • vykort
 • pennor
 • Spelkort
 • ballonger
 • stort papper
 • markeringspenna
 • Biblar
 • En ingrediens per deltagare
 • muggar
 • Papperstallrikar
 • vaxduk
 • Biblar
 • maskeringstejp
 • bordtennisboll
 • ögonbindel
 • visp
 • Biblar

Samlingens moduler

En familjesak

Diskussion
10 mins

Aktivitet

 • Be barnen räkna upp ett antal ord som de tänker på när de hör ordet "familj".
 • Skriv deras förslag på ett blädderblock eller vit tavla där alla kan se.
 • Låt dem sedan sätta sig två och två och skriva en egen definition av vad ordet familj betyder.
 • Förklara att de måste använda sig av minst tre av de ord som skrivits på tavlan/blädderblocket.
 • Be sedan grupperna läsa upp sina definitioner för varandra.

Läs
Läs en av följande definitioner för barnen:

 1. "En grupp bestående av två föräldrar och deras barn som lever tillsammans som en enhet"
 2. "En grupp människor som är släkt genom blodsband eller äktenskap".

Fråga

 1. Vad tycker du om den här definitionen av en familj? 
 2. Skulle du vilja ändra något?
 3. Hur skiljer sig familjer från varandra? Varför är det svårt att beskriva hur en familj ser ut eller ska vara?
 4.  Hur ser din familj ut och hur skulle du beskriva den?
   

Säg
Familjer kan vara väldigt komplicerade. Vissa familjer bor i olika hushåll, andra är inte biologiska men fungerar ändå som en familj. En del familjer kan faktiskt vara ganska bra på att såra varandra men det finns också familjer som är fantastiska! Idag kommer vi att ta en stund och fundera på hur olika familjer fungerar.

Modul material
Papper och penna

Familjevärderingar

Fundera
5 mins

Säg
Förr i tiden brukade familjer skriva ned olika värderingar man skulle ha som familj, något som kanske inte är lika vanligt idag. Det kunde saker som man som familj skulle sträva efter att vara som att vara hjälpsam generös eller modig. Dessa värden påverkade hur familjen levde och fungerade i vardagen. De flesta familjer idag har inga särskilda värderingar som de lever utifrån, men det kan vara till hjälp att fundera på hur just din familj fungerar.

Aktivitet

 • Ge barnen var sitt papper och penna låt dem sätta sig för sig själva på en plats i rummet.
 • Ge dem några minuter på sig att skriva ner vad deras familjevärden skulle kunna vara (t.ex. 5 stycken).
 • När de är klara kan någon/några få dela med sig av vad de kommit fram till med de övriga i gruppen.

Säg
Varje familj har sitt sätt att fungera och göra saker. Ingen familj är likadan! När vi tittar på någon annans familj kanske vi tror att den är perfekt, men så är det inte. Våra familjer består av människor som gör fel ibland och försöker komma igenom svåra situationer tillsammans. 

Modul material
Papper och penna

Hur hände detta?

Tankar från Bibeln
8 mins

Säg
Att familjer kan vara komplicerade är inte något nytt fenomen. Idag ska vi läsa om en familj i Bibeln som var oerhört komplicerad och det slutade med att de verkligen skadade varandra. Berättelsen handlar om en kille som heter Jakob som flyr hemifrån från sin egen bror. Efter ett tag stannar han till hos sin morbror Laban...
 
Läs
1 Mos 29:15–25
 
Fråga
1. Hur föreställer du dig Jakob och Lea i den här berättelsen?
2. Hur tror du att detta påverkade deras äktenskap och hur de såg på sig själva och varandra?
3. Tror du att smärta från det förflutna kan påverka ens familjeliv?
4. Hur påverkas de övriga i familjen om en eller flera familjemedlemmar är sårade eller kanske helt lämnat familjen? 

Modul material
Biblar

Vad är problemet?

Lek
10 mins

Lek

 • Dela in barnen i två lag och markera ett målområde i varje ände av rummet.
 • Förklara sedan för lagen att de kommer att spela ett lite annorlunda fotbollsmatch.
 • Istället för en fotboll kommer de att spela med en bordtennisboll och de måste spela stående på sina knän.
 • Det kommer inte heller att finnas några målvakter.
 • Förklara att några spelare dessutom kommer att ha ett "handikapp" som de måste spela med.
 • Välj ut några spelare som får särskilda instruktioner (se nedan).
 • När alla vet vad de ska göra och vilket håll de ska spela låter du spelet börja.
 • Låt matchen pågå i cirka 5 minuter (byt sida vid halvtid).

Regler

 1. Passa bollen med hjälp av en visp.
 2. Sätt på dig en ögonbindel.
 3. Du får bara flytta dig baklänges.
 4. Du får bara använda din vänstra hand.
   

Säg
Eftersom familjer består av människor och människor är komplicerade, tar vi ofta med oss våra erfarenheter och våra smärtor in i våra familjesituationer. Det innebär att medlemmarna i våra lag ofta spelar med olika svårigheter och komplikationer och det påverkar hela laget och hur de arbetar i det laget. Ofta kan det till och med innebära att andra medlemmar i deras team blir skadade eller känner sig sårade som resultat. Men som familj borde vi alla spela som ett lag och för laget, oavsett vilken sorts familj vi växer upp i.

Modul material
maskeringstejp
bordtennisboll
ögonbindel
visp

Bra på att jämföra?

Tankar från Bibeln
5 mins

Säg
Vi kommer nu att fortsätta läsa berättelsen om Jakob, Rakel och Lea. Jakob hade gift sig med Lea men älskade henne aldrig. Det var ju lillasystern Rakel han var förälskad i. När han några år senare gifter sig även med henne börjar familjesituationen knaka i fogarna...
 
Läs 
1 Mos 29:31–30:1
 
Fråga
1. Händer det ofta att vi jämför oss själva med andra i familjen? Vilken effekt kan det få för våra relationer?
2. Hur får det oss att känna oss när familjen är "splittrad"?
3. Kan du tänka på några exempel när familjen inte har varit överens, man har jämfört sig med varandra eller på något annat sätt sårat varandra?
4. Hur kan man lösa det här problemet?

Modul material
Biblar

Vid dukat bord

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Ställ fram en mugg och en tallrik på varje bord. Be gärna barnen tvätta sina händerna innan de gör denna aktivitet.
 

Aktivitet

 • Ge varje deltagare en ingrediens som kan användas till en dryck, mellanmål eller måltid.
 • Dela sedan slumpmässigt in barnen i mindre grupper och be dem ta med sig sin ingrediens och sätta sig runt ett av borden.
 • Ge varje grupp 3 minuter att komma på ett mellanmål, måltid eller dryck baserat på de ingredienser de har och duka upp den på bordet.
 • När grupperna har skapat sin rätt ska de byta plats med en annan grupp.
 • En person från varje grupp måste smaka på rätten som skapats! 

Säg
Hur våra familjer än ser ut och oavsett vad de har håller på med kan det ofta kännas som att det är en blandning av olika människor som trots sina olikheter försöker leva tillsammans. En nyckel till detta är att tänka på att vare sig du har det jobbigt med din familj eller om ni kommer jättebra överens så älskar Gud varje person. Oavsett om de är lätta eller svåra att komma överens med.

Modul material
En ingrediens per deltagare
muggar
Papperstallrikar
vaxduk

Gud vår fader

Tankar från Bibeln
10 mins

Säg
Ibland kan vår familjesituation vara tuff och ibland kan allt vara jättebra. Hur relationen till din familj än ser ut och hur bra ni än kommer eller inte kommer överens finns det en sak som är 100% säkert: Gud, din himmelske Far, älskar dig verkligen och kommer aldrig att lämna dig.

Läs
Rom 8:15–16 
 
Säg
I de här bibelverserna kan vi läsa om Paulus (han som skrev boken) och hans tankar om adoption. På den tiden var adoption ett enormt privilegium, det betydde att du blev utvald över andra eftersom föräldrarna såg något i dig och de ville att du skulle bli del av deras familj. Det är så Gud, din far i himlen ser dig. Orden 'Abba Father visar på intimitet och betyder ungefär samma sak som dagens ord "pappa". Din far i himlen, älskar dig! Han har valt dig och han vill lära känna dig och ge dig sin kärlek. 
 

Fråga
1. Har du tänkt på Gud som din far någon gång?
2. Hur känns det att tänka sig Gud på det sättet?
3. Hur skulle din relation med Gud förändras om du såg honom som din far och hur skulle det förändra hur du interagerar med honom?
4. Vilken skillnad tror du att det skulle göra i dina icke-kristna vänners liv om de visste hur Gud kände för dem och att han älskade dem så mycket

 

Modul material
Biblar

Familjekänsla

Fundera
8 mins

Säg
Den familj som vi växer upp med är inte den enda typen av familj som Gud ger oss, även om den har en enorm inverkan på vem vi blir! Gud kan också ge oss gemenskap, stöd och kärlek på andra sätt. Andra grupper och personer kan ibland fungera som en förlängning av våra familjer. 

Fråga
Be gruppen att nämna några andra grupper som de kanske anser fungerar som familj, (det kan till exempel vara deras ungdomsgrupp, en idrottsgrupp, vänskapsgrupp etc.) Hitta tre eller fyra grupper som majoriteten av barnen kan identifiera sig med och skriv namnet på dessa grupper på A4-ark och placera dem på olika bord i rummet.

Aktivitet
Sammanfatta vad du nämnde tidigare om familjevärden. Ge varje deltagare en penna och låt barnen gå runt i rummet och skriva några av de kärnvärden som de skulle vilja se fungera i de olika grupperna. Ge dem ett par minuter att utföra uppgiften och läs sedan upp vad barnen har skrivit vid de olika stationerna.

Modul material
stort papper
markeringspenna

Att vara med och påverka

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag och be dem att ställa sig på rad i två led framför dig.
 • Håll ett paket spelkort  i handen och placera en uppblåst ballong i slutet av ledet.
 • Se till att du har blandat korten i förväg och förklara för gruppen att du kommer att vända det översta kortet.
 • Om kortet har ett jämnt nummer ska personen vända sig 180 grader och ge personen bakom dem en "low five"(en handgest där två personer slår ihop sina handflator. Den ene har handflatan upp åt i midjehöjd och den andre rör handen i en nedåtgående rörelse.)
 • Den personen vänder sig till nästa person och upprepar samma sak. Detta fortsätter tills de kommer till den sista personen i ledet. När denne har blivit "low-fived" ska hon/han springa till ballongen och sätta sig på den så att den sprängs.
 • Det lag som först lyckas spränga sin ballong får ett poäng.
 • Den som stod längst fram i ledet går nu och ställer sig längst bak och blir den som ska spränga ballongen.
 • Utse det första laget som är klart som vinnare eller sätt en timer och se vilket lag som hunnit längst!

Säg
I den här leken gav siffran som visades på kortet en viss reaktion. Denna reaktion skickade sedan krusningar längs hela raden som påverkade resten av laget. På samma sätt kommer det att finnas saker i din familj som orsakar en reaktion i dig, ibland kommer dessa att vara positiva och ibland negativa. Men hur vi än reagerar, kommer våra reaktioner att "skicka krusningar" till resten av vår familj. Om vi t.ex. är oförskämd mot våra syskon eller föräldrar får det en effekt på resten av familjen.

Fråga
1) Hur tror du att dina reaktioner påverkar din familj (positivt och negativt)?
2) Vad är en praktisk sak som du kan göra hemma för att se till att dina reaktioner har en positiv inverkan på din familj?

Modul material
Spelkort
ballonger
CORE

Mina vänners Gud

Uppdrag
5 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare ett vykort och en penna och be dem sätta sig på en plats i rummet där de kan arbeta ostört.
 • Be dem fundera på om det finns någon som de känner som har det jobbigt hemma.
 • Ge varje person en bibel och ge dem några minuter att leta efter en vers som kan hjälpa eller uppmuntra deras vän.
 • Låt dem sedan skriva ett vykort till den vän som Gud lagt på deras hjärta.
 • Be dem skriva ned en uppmuntrande vers som de vill ge till den personen.
Modul material
vykort
pennor

Kämpa för familjen

Reflektera
6 mins

Förberedelser: Skriv följande ord på tre olika A4-ark: Förlåt - Tack - Snälla.

Aktivitet

 • Sätt upp de tre A4- arken på olika väggar i rummet.
 • Ge varje deltagare ett par post-it lappar och be dem skriva en familjemedlems namn på varje lapp.
 • Sätt på lite lovsång som bakgrundsmusik och låt barnen gå runt i rummet och välja vid vilken lapp de vill fästa de olika familjemedlemmarnas namn.
 • Förklara att om de vill be Gud om något för en person så ska de sätta den lappen vid "snälla", om de vill be om förlåt för något de gjort mot den personen sätter de lappen vid "förlåt" och om de är tacksamma för något en familjemedlem gör sätter de lappen vid "tack".
 • Ge barnen ett par minuter att utföra detta och avsluta sedan genom att be för hela gruppen.
 • Ta tid att prata med barnen efteråt om du märker att de är berörda av aktiviteten på något sätt.
Modul material
post-it lappar
pennor
A4-ark
markeringspenna
Tejp
musik

Håll ihop!

Lek
5 mins

Förberedelser: Förbered en hinderbana i rummet, detta kan inkludera filtar att gå under, bord för att gå över eller markerade delar av golvet där de bara får hoppa fram. Placera ett antal föremål i slutet av hinderbanan.

Lek

 • Dela in din grupp i två lag.
 • Ge varje deltagare en bit toalettpapper (fyra rutor) och be barnen ställa sig på rad med toalettpappret mellan sig så att de bildar en kedja.
 • Förklara att de inte vid någon tidpunkt får bryta kedjan medan spelet fortgår.
 • Förklara för lagen att de ska försöka ta sig igenom hinderbanan så snabbt som möjligt och hämta ett föremål innan de tar sig tillbaka till sitt lag.
 • Lagen tävlar ett åt gången och ledaren tar tid för att se vilket lag som är snabbast.
 • 5 sekunder dras av för varje objekt som tas tillbaka, men 20 sekunder kommer att läggas till för varje gång ett toalettpapper går av eller kedjan bryts.
 • Det lag som får den snabbaste tiden vinner.

Säg
Att arbeta med andra människor kan ofta vara riktigt svårt och frustrerande. Vi kanske känner att de gör saker fel, sinkar oss eller håller oss tillbaka - och ibland gör de det! I sådana situationer måste vi fundera på om vi ska umgås med dessa personer eller om vi borde bryta relationen. Idag kommer vi att fokusera på våra egna familjesituationer. De kan ibland vara jättebra och vid andra tillfällen jättejobbiga och bidra till stor smärta och frustration. Hur kan vi lära oss att leva med våra familjer och ha ett bra förhållningssätt till dem?
 

Modul material
en hinderbana
Toalettpapper
ett antal valfria föremål