Right or wrong

Apologetik 3: Rätt och fel

"Apologetik 3: Rätt och fel" är en fortsättning på den serie som återkommer varje termin om apologetiska argument för tron. I den här samlingen kommer vi att fokusera på moralfrågor. Hur kan det komma sig att människan har ett inre kompass för vad som är rätt och fel? Tillsammans med barnen funderar vi på var moral kommer från, om den är objektiv och hur den hänger ihop med Gud. 

Till ledaren: I den här samlingen tar vi itu med en del svåra frågor som förmodligen kommer att väcka ytterligare frågor. Det är därför viktigt att ge tid och utrymme efter samlingen så att barnen kan fundera och ställa frågor om de vill. Det finns inte så mycket material på svenska när det gäller apologetik för barn och unga, men den som vill förbereda sig kan titta på följande engelska videos:

https://www.youtube.com/rebootquestions (REBOOT är ett ungdomsevenemang från RZIM (Ravi Zacharias International Ministries) som startade för fem år sedan i London för att ge möjlighet för tonåringar med olika bakgrund att ställa frågor om Gud och den kristna tron.)

http://www.reasonablefaith.org/ (Reasonable Faith vill ge människor ett intelligent, välformulerat och kompromisslöst (men ändå nåderikt) kristet perspektiv på de viktigaste frågorna för kristen tro idag.)

Samlingens längd: 79 min

Mål

 • Att hjälpa barnen utveckla en kritisk förståelse av Gud.
 • Att fundera på om det finns rätt och fel och hur detta kan användas för att visa på Guds existens.
 • Att fundera på hur vi kan bi mer lika Jesus och imitera hans gärningar.

 

Beskrivning

"Apologetik 3: Rätt och fel" är en fortsättning på den serie som återkommer varje termin om apologetiska argument för tron. I den här samlingen kommer vi att fokusera på moralfrågor. Hur kan det komma sig att människan har ett inre kompass för vad som är rätt och fel? Tillsammans med barnen funderar vi på var moral kommer från, om den är objektiv och hur den hänger ihop med Gud. 

Till ledaren: I den här samlingen tar vi itu med en del svåra frågor som förmodligen kommer att väcka ytterligare frågor. Det är därför viktigt att ge tid och utrymme efter samlingen så att barnen kan fundera och ställa frågor om de vill. Det finns inte så mycket material på svenska när det gäller apologetik för barn och unga, men den som vill förbereda sig kan titta på följande engelska videos:

https://www.youtube.com/rebootquestions (REBOOT är ett ungdomsevenemang från RZIM (Ravi Zacharias International Ministries) som startade för fem år sedan i London för att ge möjlighet för tonåringar med olika bakgrund att ställa frågor om Gud och den kristna tron.)

http://www.reasonablefaith.org/ (Reasonable Faith vill ge människor ett intelligent, välformulerat och kompromisslöst (men ändå nåderikt) kristet perspektiv på de viktigaste frågorna för kristen tro idag.)

Material till samlingen

 • pennor
 • pennor
 • musik
 • bilagan Gud är...
 • Biblar
 • Hinkar
 • vatten
 • kulor
 • Timer
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
 • Papper och pennor
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Samlingens moduler

Fingerkrig

Lek
5 mins

Lek

 • Be barnen dela in sig två och två.
 • Förklara att de ska ställa sig ansikte mot ansikte med sin partner.
 • De ska sedan ta tag i sin partners högra hand medan pekfingret pekar rakt ut. 
 • Deras högerfötter ska nudda varandras.
 • Målet med leken är att de ska försöka vidröra sin motståndare med sitt finger. 
 • OBS! De får inte vidröra den andres ansikte och deras högerfot måste hela tiden vidröra motståndarens.
 • Vinnaren går vidare och möter vinnaren av ett annat par.
 • Förloraren får sätta sig ned.
 • Fortsätt tills bara en person finns kvar - den slutliga segraren!

Vad betyder det?

Fundera
6 mins

Förberedelser: Skriv bokstäverna A, B och C på tre A4-ark och sätt upp dem på tre väggar i rummet.

Aktivitet

 • Förklara för barnen att du kommer att läsa upp ett ord och de ska gissa vad det betyder. 
 • De kommer att ha tre möjliga definitioner att välja på.
 • Barnen måste välja vilken del av rummet de ska gå till beroende på vilket svar de tror är korrekt.
 • (Det rätta svaret står i fet stil.)

Hantlangare:

a). Ett rep för att dra upp seglen på en segelbåt
b). En maskin som snurrar kebabkött framför en låga så att det grillas
c). Person i underordnat ställning som hjälper någon med något

Smärt:
a). Att vara smal och smidig
b). En festklädsel för män liknande en kostym
c). En typ av vattendinosaur med lång hals 

Kroton:
a). Ett speciellt franskt bröd som liknar en croissant
b). En sorts växt
c). Ett verktyg som inbrottstjuvar brukar använda

Städet:
a). Små häftstift eller spikar som används i spikpistoler
b). En sorts apa som bor i Amazonas regnskogar och bygger ett bo av trä
c). Ett litet ben i örat

Aviarium:
a). Ett tal som hålls vid bröllop
b). En stor fågelbur
c). Ett sorts trähjul som romarna använde sig av

Samtala om
Har du någon gång tänkt på vad ordet moral betyder? Vad innebär det att ha bra moral?

Säg
Moral innebär principer som har att göra med skillnaden mellan rätt och fel uppförande.
I dagens samling kommer vi att prata om människors moral, vad som är rätt och fel och vad det har med Gud att göra.

Bra eller dålig?

Diskussion
8 mins

Samtala om
Dela ut en penna och en röd och grönt lapp till alla deltagare.
Förklara för barnen att de ska hålla upp den gröna lappen om de tycker att något är bra, och den röda lappen om något är dåligt. Be sedan barnen berätta varför de röstat som de gjort.

Förslag på saker att läsa upp:

 • Att ge någon en komplimang
 • Att ljuga
 • Söndagsmiddag
 • Att stjäla för att försörja sin familj
 • Terrorism
 • Ge till välgörenhet
 • Att prata bakom ryggen på någon
 • Mord
 • Folkmord

Säg
Det finns saker som inte nödvändigtvis är rätt eller fel. Men det finns också saker som vi är hundra procent säkra på är rätt eller fel. Den första saken jag läste up var subjektiv. Subjektiv innebär att det beror på vad olika människor tycker. Vi har alla olika åsikter och vi tycker till exempel om olika sorters glass och olika ämnen i skolan. Därför kan man inte säga att en glassort är bättre än någon annan. Men det finns saker som t.ex. mord som vi kan säga är en objektiv sak. Vi vet att det är fel och även om någon skulle tycka annorlunda skulle de ha fel. Det finns en viktigt skillnaden mellan subjektivt och objektivt.

Modul material
Grönt och rött papper

Subjektivt eller objektivt?

Videoklipp
9 mins

Till ledaren: Förklara gärna för barnen ord som objektiv, subjektiv, moral innan ni tittar på videoklippet. Titta igenom videoklippet en gång och se om det finnas andra ord som din grupp kan behöva få förklarade innan de ser det.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:
https://youtu.be/Jpjo1zzBWSc  (Klicka på "CC" om svensk text inte startar automatiskt).
Finns det rätt och fel (objektiv moral)?

Samtala om

 1. Finns det verkligen rätt och fel eller är detta bara subjektiva åsikter?
 2. Om det inte finns någon Gud så finns det ingen objektiv moral. Är detta ett bra argument?
 3. Pekar kärlek och hopp mot att det finns en Gud? Isåfall, hur/varför?
 4. Är allt vackert bara en sidoprodukt av evolution eller har det ett större mening?
 5. Skulle det inte vara konstigt om universum inte har någon mening men människorna i det ändå hela tiden försöker finna meningen?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Den perfekta cirkeln

Uppdrag
5 mins

Aktivitet
Dela ut papper och pennor till alla deltagare.
Förklara för barnen att de ska rita tre olika saker på sitt papper (utan att ta hjälp av något):

 1. En helt rak linje som är minst 10 cm lång
 2. En perfekt cirkel
 3. En perfekt kvadrat

Säg
När man funderar på moral så kan man fundera på varför vi alla har en liknande standard på vad som är rätt och fel? Hur kan det komma sig att vi alla är överens om att det finns saker som definitivt är rätta och de som definitivt är fel? Hur kan vi veta när en linje inte är rak eller om en cirkeln inte är helt rund? Därför att vi vet hur en rak linje och en perfekt cirkel ser ut! Vi vet alla hur en rak linje ser ut och därför kan vi snabbt avgöra om en linje är rak eller inte. På samma sätt kan vi se om saker är fel objektivt eftersom vi vet att Gud är objektivt rätt. Gud är som en måttstock, något som hjälper oss avgöra om något är rakt. Utan Gud har vi inget måttstock.

Modul material
Papper och pennor

Moralargumentet

Videoklipp
8 mins

Till ledaren: Den här videon är ganska rakt på sak i början men i slutet går den in på djupare saker. Det kan vara bra att titta på den i förväg och avgöra vad som är meningsfullt att visa i just din grupp. Förklara även gärna viktiga ord för barnen i förväg. Det kan också vara en god idé att spela videoklippet på 0.75 fart så att barnen har mer tid att ta in vad som sägs. 

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans:https://www.youtube.com/watch?v=4FIgo-UlR7M&t=13s (Kan man vara god utan Gud? Argument för tro)

Samtala om

 1. Är det moraliska argumentet logiskt för dig?
 2. Tänkte du på något särskilt när du såg videon?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Det moraliska argumentet

Tänkvärt
4 mins

Förberedelser: Skriv upp det "moraliska argumentet" på ett blädderblock eller vit tavla.

Säg
Objektiva moraliska värden är saker som är giltiga vare sig människor tror på dem eller ej. De har objektiv giltighet. 
Det finns ett starkt argument för att Gud existerar baserat på moral. Det lyder så här: 

 1. Om det finns objektiva moraliska värden så finns Gud.
 2. Det finns objektiva moraliska värden.
 3. Därför finns Gud.

Den bästa förklaringen till hur objektiva moralisk värden kan existera är just att de är förankrade i Guds natur. Vi vet nog alla innerst inne att objektiva moraliska värden existerar. Men om de inte kan existera utan Gud, och de ändå existerar, ja då följer det logiskt att Gud existerar.

Samtala om
Samtala om detta tillsammans med barnen. Låt dem jobba med de olika teserna och slutsatserna. Är Gud den bästa anledningen för varför vi har moral? Finns objektiv moral? Kan vi förstå godhet om det inte finns någon Gud?

Till ledaren: Den här diskussionen kommer förmodligen att behöva lite hjälp av ledaren eftersom de flesta baren förmodligen aldrig har tänkt i dessa banor förut. Det är djupa tankar men det är väl värt att utmana oss själva och barnen med dessa frågor!
 

Fiska kulor

Lek
8 mins

Till ledaren: Den här leken har ingen direkt koppling till temat utan finns med för att ge barnen en paus från det relativt tunga tema som apologetik och moral kan vara. Det går därför bra att hoppa över detta moment om du har ont om tid.

Förberedelser: Fyll upp två hinkar med vatten och lägg i ett antal spelkulor i varje hink (lika många i varje, t.ex. 15 stycken). Ställ en stol bakom varje hink.
 
Lek

 • Be 2 frivilliga komma fram.
 • Förklara att leken går ut på att fiska upp så många spelkulor som möjligt ur hinken på två minuter.
 • De får dock bara använda sig av sina fötter för att göra detta.
 • Be de frivilliga sätta sig på stolarna och ta av sig sina skor och strumpor på den ena foten innan de börjar.
 • Sätt timern på två minuter och starta leken.
 • Den som lyckas fiska upp flest kulor vinner.
 • Kör så många rundor som ni har tid och lust med.
Modul material
Hinkar
vatten
kulor
Timer

I hans avbild

Aktivitet
6 mins

Lek
Be barnen sprida ut sig i rummet. Förklara för dem att de snart kommer att få använda sig av sin skådespelartalang:-) Förklara att du kommer att läsa upp namnen på olika typer av djur och att de ska imitera det djuret genom att göra en "stillbildsimitation" av det djuret. Djuren blir svårare och svårare allteftersom leken fortgår (det är det som är meningen) och om barnen inte vet vad det är för djur får de gissa hur det skulle kunna se ut.

Förslag på djur:

 1. Kamel
 2. Bläckfisk
 3. Pelikan
 4. Springråtta (en råtta som hoppar fram som en känguru)
 5. Vandrande pinne (insekt som finns i varma länder och ser ut som torra kvistar)
 6. Bältdjur (Ett däggdjur som har ett pansarskal och rullar ihop sig som en boll vid fara)
 7. Gavial (En krokodil som fångar fisk med sin långa smala trut)
 8. Narval (en val som har en spjutliknande tand som de stångas mot andra valar med)
 9. Taggagam (en mycket taggig men ofarlig ödla)
 10. Basilisk (en ödla som kan springa på vatten)

Säg
I den här leken var det mycket lättare om man kände till det djur man skulle härma eller hur? Så är det när det gäller Gud också, det är lättare att imitera honom om vi faktiskt vet vem han är och vad han gjort. Om vi vill visa andra vem Jesus är borde vi göra vårt bästa att reflektera honom i våra dagliga liv.

Var god eftersom Gud är god

Tankar från Bibeln
6 mins

Läs
Dela in barnen i fyra mindre grupper och dela ut biblar till varje grupp. (Avsätt tillräckligt med tid så att att alla grupper hinner slå upp de fyra bibelorden.)

 • Matt 5:48 "Var fullkomliga som er Fader i himlen är fullkomlig." (NUB)
 • 1 Joh 4:19 "Vi älskar därför att han först älskade oss. " (NUB)
 • 1 Kor 11:1 "Följ därför mitt exempel, så som jag följer Kristus exempel." (NUB)
 • Ef 5:1–2 "Ha alltså Gud som förebild, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och gett sig själv som en offergåva, som en välbehaglig lukt för Gud." (NUB)

Samtala om

 1. Vad har dessa bibelord gemensamt?
 2. Vad innebär det att imitera Kristus?
 3. Hur skulle detta kunna ta sig uttryck i ditt liv?
 4. Hur kan detta hjälpa andra att se vem Jesus är?

Säg
De här bibelverserna säger att vi ska imitera vår skapare. Det är i Honom som vi människor kan hitta mening med livet och en anledning till att vara goda människor och bry oss om andra och vår natur. Utan Gud skulle inget ha någon betydelse.Det står i 1 Mos att vi är skapade i Guds avbild, vi bär på hans godhet och moral. Detta är ett viktigt bevis på att Kristus existerar.

Modul material
Biblar

Den hemlige ledaren

Lek
5 mins

Lek

 • Be om en frivillig som ska vara detektiv.
 • Låt denne lämna rummet en kort stund medan de övriga förbereder sig.
 • Förklara för de övriga barnen ska ställa sig i en cirkel och välja en person som ska vara (hemlig) ledare.
 • Den hemlige ledaren ska göra olika danssteg som de övriga följer.
 • När gruppen är redo får detektiven komma tillbaka in i rummet igen och ställa sig med de andra i cirkeln.
 • Detektivens uppgift är att lista ut vem den hemlige ledaren är.

Säg
I den här leken fanns det en person som vi skulle följa. Som kristna har vi vår källa i Kristus och vi följer hans exempel i våra liv. Som kristna ska vi imitera Kristus.

Gud är...

Be
5 mins

Aktivitet

 • Ställ fram tuschpennor/färgpennor och en kopia av bilagan "Gud är...".
 • Sätt på lite bakgrundsmusik och låt sedan barnen fylla i formuläret och fundera på vilka av Guds karaktärsdrag de skulle vilja ha.
 • (Säg att de gärna får färglägga sitt papper medan de funderar på frågan)
 • Be sedan tillsammans för det som barnen skrivit.
Modul material
pennor
musik
bilagan Gud är...

Gör som Jesus

Avslutning
3 mins

Säg
I den här samlingen har vi funderat på moralfrågor och hur de kan hjälpa oss att visa andra människor att Gud är en god Gud. Vi har också funderat på hur viktigt det är att demonstrera Guds godhet genom våra gärningar. Detta är vad det innebär att vara en kristen.

Aktivitet

 • Dela ut pennor till alla deltagare.
 • Be dem skriva 1 Joh 4:19 eller Matt 5:48 på sina händer (två av de verser som de läst i modulen "Var god eftersom Gud är god")
 • Varje gång de ser detta blir de påminda om att leva som Jesus lärde.
 • Uppmuntra dem att fråga sina vänner följande fråga: Tror du att det finns "rätt och fel"? Isåfall, varför?
Modul material
pennor