Läsa Bibeln

På djupet 2: Bibelläsning

“På djupet” är en serie i tre delar som vill uppmuntra barnen att söka en djupare gemenskap med Gud. Målet är att barnen ska fundera på hur de kan utveckla en djupare gemenskap med Gud genom att skapa ett bra andaktsliv, få en fungerande bibelläsning samt börja lyssna in Gud. 

Under den andra samlingen ska vi titta närmare på Bibeln. Ett av sätten som vi kan lära känna Gud bättre är genom att läsa Hans ord. Genom bibelläsning kan vi dessutom få en bättre förståelse av hur Gud vill att vi ska leva våra liv. Under denna samling kommer vi att uppmuntra barnen att fundera över hur ofta de läser sin Bibel, vad som kan hjälpa dem att läsa den mer och visa på att Bibeln är fylld av underbara berättelser som beskriver hur fantastisk Gud är. 

Bibelverser: Hebréerbrevet 4:12; Psalm 119:105

Samlingens längd: 78 min

Mål

 • Att samtala om varför bibelläsning är viktig för oss idag
 • Att samtala om olika sätt att läsa och lära sig från Bibeln
 • Att samtala om hur Bibeln kan hjälpa oss att fördjupa vår relation med Gud 

 

Beskrivning

“På djupet” är en serie i tre delar som vill uppmuntra barnen att söka en djupare gemenskap med Gud. Målet är att barnen ska fundera på hur de kan utveckla en djupare gemenskap med Gud genom att skapa ett bra andaktsliv, få en fungerande bibelläsning samt börja lyssna in Gud. 

Under den andra samlingen ska vi titta närmare på Bibeln. Ett av sätten som vi kan lära känna Gud bättre är genom att läsa Hans ord. Genom bibelläsning kan vi dessutom få en bättre förståelse av hur Gud vill att vi ska leva våra liv. Under denna samling kommer vi att uppmuntra barnen att fundera över hur ofta de läser sin Bibel, vad som kan hjälpa dem att läsa den mer och visa på att Bibeln är fylld av underbara berättelser som beskriver hur fantastisk Gud är. 

Bibelverser: Hebréerbrevet 4:12; Psalm 119:105

Material till samlingen

 • Projektor
 • högtalare 
 • papper
 • vita färgkritor
 • vattenfärg
 • penslar
 • muggar
 • Projektor
 • papper
 • dagstidningar och veckotidningar
 • färgpennor
 • saxar
 • Lim
 • Biblar
 • lego
 • Biblar
 • Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare
 • pennor
 • papper
 • böcker
 • häftmassa
 • papper

Samlingens moduler

Ljus för vår stig

Aktivera
5 mins

Lek
Släck lamporna i lokalen och låt en ledare lysa med laserpekare eller ficklampor på olika platser runt om i rummet. Barnen ska ta sig så snabbt som möjligt till den “upplysta” platsen och den sista personen att komma dit är ute ur leken. Ledaren därefter upp en ny plats och höjer stegvis tempot på leken tills alla är ute. 

Säg
Alla levande varelser söker sig till ljus. Växter vänder sig i riktning mot ljuset, människor föredrar ljus och vissa är till och med rädda för mörkret. Bibeln säger att Guds ord är en lykta för våra fötter, ett ljus för vår stig. Vi behöver inte söka efter ljuset, det finns tillgängligt för oss i Guds ord - Bibeln. Genom att läsa Bibeln får vi hjälp att hitta riktningen för våra livet och den “lyser upp vår stig” så att vi vet vad vi borde göra och vilken väg i livet vi borde välja. 

Modul material
laserpekare eller kraftfull ficklampa

Bibeln

Videoklipp
5 mins

Till ledaren: Här nedan finns två videoklipp som du kan visa om du känner att du vill börja samlingen med en generell översikt av Bibeln och dess syfte. Ett av videoklippen är från Logia och det andra från Katolska kyrkan. Titta och se vilket av klippen som passar bäst för din samling. 

Visa
https://youtu.be/K4AdSS_cokE
(Vad är Bibeln?)

https://youtu.be/KVPLZDw7lww
(Bibeln)

Fråga

 • Var det något nytt i detta videoklipp som du inte visste tidigare?
 • Vad tyckte du var mest intressant?
Modul material
Projektor
högtalare 

Rätt ordning

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Skriv ner namnen på utvalda böcker från Bibeln och sätt fast dem med hjälp av häftmassa på ryggen av ett antal vanliga böcker. Det finns en bilaga tillgänglig med alla bibelns böcker utskrivna om du vill använda den istället för att skriva ner namnen själv.

Aktivitet

 • Ge barnen de böcker (med lapparna på ryggen) som du har förberett och ge dem i uppgift att placera dem i rätt ordning (enligt den ordning de kommer i Bibeln). 
 • Om du har tillgång till en bokhylla kan det vara lättast att låta barnen ställa upp böckerna i den. Annars kan du placera namnen på böckernas framsida och låta baren lägga böckerna bredvid varandra på golvet.
 • Om uppgiften är för svår för barnen kan du efter några minuter ge dem en bibel som hjälp för att rätt kunna stapla böckerna i korrekt ordning. 

Säg
Bibeln är inte bara en bok utan en samling av många böcker som är skrivna av olika författaren under olika tidsperioder. Varje bok är unik. Några innehåller berättelser om Jesus, andra är samlingar av dikter, böner eller ordspråk. Idag ska vi lära oss mer om Bibeln. 

Modul material
böcker
häftmassa
papper

Samla in Bibelns böcker

Aktivera
6 mins

Lek

 • Ge varje barn en bit papper och be dem skriva ner namnet på en bok i Bibeln. (Det är viktigt att de kommer ihåg vilken bibelbok de skrev ner). 
 • Samla in papperna och läs sedan upp de olika böckerna högt. Blanda dem och läsa dem igen ytterligare två gånger. Det spelar ingen roll om det finns dubbletter. Läs upp alla. 
 • Låt barn gärna sätta sig i en ring och välj ett av barnen som börjar genom att välja ut en person och försöka gissa vilken bibelbok den personen skrev på sitt papper. 
 • Om gissningen är korrekt måste han eller hon (som skrev ner bibelboken) gå och sätta sig hos personen som gissade rätt. (De får nu tillsammans chansen att gissa igen. De ska samarbeta.)
 • Om gissningen var fel går istället turen till den som blev tillfrågad och den personen får chansen att välja någon annan person och vilken bok den har skrivit ner på sitt papper. 
 • Leken fortsätter tills alla har hamnat på samma lag, (alltså när en person har samlat ihop alla “bibelböckerna” hos sig). 

Säg
Det finns många böcker i Bibeln. Vissa av dem känner vi till ganska bra medan andra är kanske är okända för oss. De är dock alla viktiga och de finns till för att ge oss en så fullständig bild av Gud som möjligt. 

Modul material
pennor
papper

Bibeln i våra liv

Visa
8 mins

Visa
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/vIkKjgl_sW0 (Barn svarar på frågor om Bibeln)

Diskutera

 • Vad har du för tankar om om Bibeln?
 • Finns det några delar av Bibeln som du inte känner till så väl?
 • Finns det några delar av Bibeln som du tycker är svåra att förstå?
 • Vilken vers eller bok i Bibeln är din favorit och varför?

Säg
Bibeln är en bok som innehåller många böcker, vilka i sin tur innehåller många berättelser. Vi har förmodligen alla olika favoritberättelser och vi fäster oss vid olika berättelser av olika anledningar. Dessa berättelser hjälper oss dock att fördjupa vår relation med Gud samt att lära oss mer om Honom. 

Modul material
Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare
CORE

Lykta och svärd

Tänkvärt
10 mins

Läs

 • Dela in barnen i två olika grupper och sätt en ledare i varje grupp.
 • Ge varje grupp ett av bibelorden nedan och låt grupperna sätta sig någonstans där de i lugn och ro kan läsa bibelordet och samtala kring frågorna. 
 • När de är klara samlas alla igen och en person från varje grupp får berätta någon kort om vad de samtalade om i sin grupp.

Bibelord 1: Psalm 119:105

 1. Hur beskrivs Bibeln i denna vers?
 2. Vad tror ni att det betyder att Bibeln lyser upp som en lykta för våra fötter?
 3. Vilka områden i våra liv kan behöva belysas?
 4. Hur kan vi använda Bibeln för att uppmuntra andra människor?

Bibelord 2: Hebreerbrevet 4:12

 1. Hur beskrivs Bibeln i denna vers?
 2. Vad tänker du på när du hör ordet “svärd”?
 3. Vad tror du att det menas med att Bibeln är levande?
 4. Hur kan vi använda Bibeln för att uppmuntra andra människor?
Modul material
Biblar

Säg det med lego

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Placera lite lego i ett antal skålar/byttor vid olika ord i rummet. Se till att det finns en grundplatta att bygga på i varje skål.

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper (3-4 personer).
 • Be grupperna sätta sig vid var sitt bord.
 • Förklara att de med hjälp av legot ska bygga sina favoritbibelberättelse.
 • När de är klara ska de visa upp sina skapelser och se om de andra grupperna kan gissa vilken berättelse de har byggt. 
 • Välj ut någon från varje grupp att återge berättelsen.

Säg
Ibland kan det vara svårt att fullt ut förstå Bibeln och vad som händer i bibelberättelser. Därför är det viktigt att hitta sätt genom vilka berättelsen kan bli levande och lätt att förstå för oss. Det kan ske genom att vi tittar på bilder, ser på ett videoklipp som gestaltar berättelsen, eller att vi skapar något kreativt som beskriver berättelsen. Det finns många olika sätt att göra en berättelse levande och lättare att förstå eller relatera till.

Modul material
lego

Bibelkollage

Aktivera
9 mins

Mål: Att låta barnen jobba med sin favoritvers på ett kreativt sätt.

Aktivitet

 • Be barnen välja en vers att jobba med, t.ex. sin favoritvers.
 • Om de inte kommer på någon speciell kan de välja något av följande alternativ: Psalm 139:1–18; Psalm 23; Rom 8:15; Ord 3:5–6; Fil 4:13; Jer 29:11; Joh 3:16; Joh 10:10; Matt 6:33; Ef 3:20
 • Förklara att de ska skapa ett bibelkollage av sin vers.
 • De kan klippa ut bokstäver och ord från tidningar sam limma fast dem på ett papper för att skapa sin favoritvers. De kan även måla och färga med pennor. Om de har en lång vers kan de välja att bara klippa ut viktiga ord och limma fast dem. Sedan kan de färga och rita runt dessa nyckelord.
 • Om de är villiga och ni har tid kan ni avsluta med att de berättar varför denna vers är en av deras favoriter. 

Säg
Bibeln är en viktig del i vår relation med Gud. Vi kommer alla att ha ett personligt sätt hur vi relaterar till Bibeln, vilka berättelser som är våra favoriter och vilka verser vi gärna memorerar.  Gud använder sitt ord för att tala till oss och vid olika tidpunkter i livet kommer olika delar av Bibeln att blir speciellt viktiga för oss. Bibeln kan hjälpa oss när livet känns svårt och jobbigt men också när vi är glada och vill jubla!

Modul material
papper
dagstidningar och veckotidningar
färgpennor
saxar
Lim
Biblar

Bibeln berör

Tänkvärt
5 mins

Säg
Be en eller flera ledare att berätta om hur Bibeln har påverkat deras tro och relation med Gud. Följande frågor kan användas om ni skulle vilja göra det i form av en intervju.

 • Vilken bibelberättelse tycker du mest om och varför?
 • Varför är Bibeln viktig för dig?
 • Har du haft tidpunkter när det har varit svårt att läsa Bibeln? Hur kom du igång med läsandet igen?
 • Hur har Bibeln påverkat din relation med Gud?
CORE

Plan för bibelläsning

Visa
8 mins

Visa
Titta på  följande videoklipp tillsammans: http://logiasverige.se/starta-en-bibellasningsplan/ (Starta en bibelläsningsplan!)

Säg
Det kanske är en väl stor utmaning att försöka att läsa Bibeln på ett år men tanken att ha en plan kan vara ett bra sätt att regelbundet läsa Bibeln.

Fråga

 • Tror du att en plan för bibelläsning skulle vara något som skulle kunna fungera för dig?
 • Föredrar du att läsa Bibeln på din mobil eller i bokform?

Säg
Det finns planer för bibelläsning att ladda ner från Internet. Det finns också ett antal appar där du kan läsa Bibeln på din mobil. Dessa appar har olika bibelplaner som du kan välja mellan. Du kan t.ex. ladda ner appen “Bibeln” eller “Bibelstund”. Det finns också en bra app som heter “ReadScripture” om du vill läsa på engelska. 

Visa
https://www.youtube.com/watch?v=d2PcuM1TJWQ
(Hur studerar jag Bibeln?)
Visa följande del: minut 3:40–5:50

Fråga

 • Var kan du läsa din Bibel i lugn och ro?
 • När passar det bäst för dig att läsa din Bibel?
Modul material
Projektor

Osynligt blir synligt

Aktivera
12 mins

Aktivitet
Be barnen skriva ner något som de har lärt sig eller något som de hoppas få ut av bibelläsning på ett vitt papper. De ska skriva det med en vit färgkrita (ja det stämmer att det inte kommer att synas). De kan t.ex. skriva “starkare tro”, “frid och glädje”, “bättre förståelse”. De får gärna forma det som en kort bön om de önskar.

Be
Fader, ibland kan det vara svårt att läsa Bibeln och vi ber därför att uppenbara Dig för oss när vi läser så att vi kan lära känna Dig bättre. 


Aktivitet
Låt nu barnen måla med vattenfärg på sitt papper så att deras böner blir synlig. 

Säg
När vi söker Gud och förväntar oss att Han ska visa sig för oss, kan vi lita på att Han kommer att göra det. När vi läser Bibeln får vi en bättre förståelse av vem Gud ä men han kan även tala till oss på andra sätt. Vi kan se Hans avtryck i naturen eller vi kan uppleva Hans kärlek i vårt inre. Till Israels folk sa Gud så här: Ni ska då åkalla mig, komma och be till mig, och jag ska lyssna på er. Ni ska söka mig och finna mig, om ni helhjärtat söker mig. (Jer 29:12–13)
Guds hjärta längtar efter oss. Om vi helhjärtat söker Honom kommer Han att visa sig för oss. Bibeln är en plats där vi verkligen kan hitta Honom. Låt oss därför uppmunta varandra att varje dag öppna Bibeln för att söka Gud. 

Modul material
papper
vita färgkritor
vattenfärg
penslar
muggar