Friends

Vänner och utanförskap

I den här samlingen kommer vi att prata om hur det känns att vara utanför, men också om hur bra det är att ha vänner. Vi funderar på vad vi kan lära oss från Bibeln och hur vi sedan kan representera Jesus i vår vardag.
Vi kommer även att tala om hur vi kan vara mer vänliga och inkludera andra så att ingen känner sig utelämnad.
 

Till ledaren: Skolan kan vara utmanande för vissa barn. Tänk på att det inte är alla som trivs och har vänner och det inte alltid är lätt att prata om detta öppet.

Bibelverser: Rom 15:7,1 Pet 4:9,Pre 4:12

Samlingens längd: 75 min

Mål

 • Att tala om att vänskap är viktigt och att vi inte är skapade till att vara ensamma.
 • Att fundera på vad Bibeln har att säga om att välkomna och bry sig om de som de som är utanför.
 • Att fundera på hur vi kan bli mer inkluderande och finnas till för dem som känner sig utanför.

Beskrivning

I den här samlingen kommer vi att prata om hur det känns att vara utanför, men också om hur bra det är att ha vänner. Vi funderar på vad vi kan lära oss från Bibeln och hur vi sedan kan representera Jesus i vår vardag.
Vi kommer även att tala om hur vi kan vara mer vänliga och inkludera andra så att ingen känner sig utelämnad.
 

Till ledaren: Skolan kan vara utmanande för vissa barn. Tänk på att det inte är alla som trivs och har vänner och det inte alltid är lätt att prata om detta öppet.

Bibelverser: Rom 15:7,1 Pet 4:9,Pre 4:12

Material till samlingen

 • musik
 • Högtalare
 • Penna Papper
 • pussel
 • video
 • bärbar dator
 • A3-ark
 • pennor
 • bilagan Var inte klickig
 • Biblar
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • Biblar
 • Kartonger
 • sax
 • Tejp
 • färgpennor
 • pysselmaterial
 • namn eller bilder av olika djur
 • en bit kartong
 • sax
 • Tejp
 • målarpennor och papper

Samlingens moduler

Utelämnad 

Introduktion
7 mins

Lek 

 • Sätt på lite “poppig” musik och be barnen sprida ut sig i rummet.
 • Ledaren kommer att ropa ut ett nummer och barnen ska forma grupper med det antalet. Om ledaren till exempel ropar "3" ska de forma grupper av tre.
 • Den som blir över är ute och får sitta ner och titta på medan de övriga fortsätter leken.
 • Förklarar för barnen att du också kommer att ge dem en utmanande uppgift.

Exempel på uppgifter

 1. Kom på ett lagnamn som innehåller allas initialer.
 2. Gör en mänsklig pyramid.
 3. Lyft upp en person i gruppen i luften.
 4. Bilda en stjärnformation.

Alternativ: Du kan också ropa ut mer specifika kategorier. Till exempel: En grupp med 2 killar och 2 tjejer. En grupp med 5 killar. En grupp där alla har blont hår. En grupp av dem som går på samma skola. En grupp där alla har tandställning. En grupp där alla tuggar tuggummi. 

Säg
I den här leken åkte man ut om man inte passade in i en grupp. Då var man tvungen att titta på medan alla andra fick pröva på saker och ha roligt. Idag kommer vi att prata om hur det känns att vara utanför. Ibland kan klickar göra så att andra känner sig utelämnade. Vi kommer att fundera på vad vi kan göra för att vara mer medvetna och inkluderande.

Modul material
ljudsystem och glad musik

Ensam är inte stark

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilder på ett antal djur på separata lappar. (Alternativt kan du bara skriva ut namnen på djuren.) Dessa kommer att delas ut till barnen som ska sätta sig i grupper med andra av samma art. Se till att grupperna varierar i storlek och att det finns ett par djur som det bara finns en av. 

Exempel på djur: Får, hund, elefant, giraff, häst, tiger

Aktivitet

 • Dela ut alla lappar.
 • Låt barnen gå runt och söka efter andra med samma djur som dem.
 • Be grupperna sätta sig vid ett bord tillsammans.
 • Förklara att vissa inte har någon grupp utan kommer att arbeta ensamma. 
 • (Ha en ledare till hands som kan hjälpa dem om det behövs.)
 • Ge varje grupp en bit kartong, sax, tejp, målarpennor och papper. 
 • Ge dem sedan några minuter för att skapa det djur som de hade på sitt papper med hjälp av det material de fått.
 • När alla är klara får lagen visa upp sina konstverk och någon av ungdomsledarna får besluta vem som lyckats bäst och är vinnaren.

Fråga 
1. Hur gick det att arbeta på egen hand? 
2. Hur kändes det när du insåg att ingen annan var i din grupp? 
3. Hur var det att arbeta tillsammans som grupp?
 

Modul material
namn eller bilder av olika djur
en bit kartong
sax
Tejp
målarpennor och papper

Ingen är en ö

Uppdrag
5 mins

Aktivitet

 • Låt barnen arbeta två och två, helst med någon som de i vanliga fall inte brukar samarbeta med.
 • Förklara att de har 30 sekunder på sig att berätta lite om sig själva. Till exempel sitt namn, varifrån de kommer, vilken musik de gillar eller vilket fotbollslag de hejar på etc.
 • Den andre ska försöka komma ihåg vad partnern har sagt.
 • Samla sedan hela gruppen och låt barnen i tur och ordning presentera sin parter.
 • Syftet med detta är att få barnen att interagera med personer som de vanligtvis inte brukar umgås med.
 • De kanske till och med upptäcker att de har saker gemensamt som de inte visste om! 

Säg
Ibland måste vi tvinga oss själva att prata med människor som vi inte brukar prata med. Vi kan inte vara vänner med alla men vi kan inte veta om vi vill vara vänner med någon om vi inte först tar oss tid att prata med dem! Idag kommer vi att fundera på hur vi ska vara mer vänliga och välkomnande till dem vi inte vanligtvis umgås med. Det är oftast svårare att göra saker på egen hand och det är därför vi behöver vänner och andra människor som kan hjälpa och stötta oss.

Läs
Pre 4:12 ”Den ensamme kan bli överfallen, men två kan stå emot. Och en tredubbel tråd brister inte så lätt.” (NUB).

Säg
Vi är skapta till gemenskap med andra människor. Idag funderar vi på vikten av vänskap och hur vi kan inkludera andra. Prästen och poeten John Donne som levde för 400 år sedan sa så här "Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet.”

Modul material
Kartonger
sax
Tejp
färgpennor
pysselmaterial

Alla är välkomna

Tankar från Bibeln
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med en ledare i varje. 
 • Dela ut biblar och be barnen slå upp 1 Pet 4:8–9 "Och viktigast av allt är att ni älskar varandra helhjärtat, för kärleken skyler över många synder. Visa gästfrihet utan att klaga." (NUB)
 • Låt ett barn i varje grupp läsa bibelverserna för de andra.

Säg
Detta brev tros vara skrivet av Petrus som var en av Jesu lärjungar. Det var adresserat till de troende som mötte förföljelse och skulle uppmuntra dem och lära dem hur de skulle leva som kristna. I verserna vi läste gav han några mycket praktiska råd som också gäller oss idag! Han säger att vi borde älska varandra och vara gästvänliga mot andra.

Fråga
1) Vad säger oss dessa verser om vänskap och klickar? 
2) Vad menas med gästfrihet? Hur kan man vara gästfri/gästvänlig? 
3) På vilka praktiska sätt kan vi få andra att känna sig välkomna och inkluderade? 
4) Kan man välkomna dem som tillhör en annan kompisgrupp än en själv?

Modul material
Biblar

Upptagen med annat?

Videoklipp
6 mins

Till ledaren: Det här klippet är på engelska men det krävs bara ett par meningar för att instruera barnen om vad de ska göra. Titta därför på klippet i förväg så att du som ledare vet vad du ska säga och du vet när du ev. ska pausa klippet.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans och förklara för barnen att de ska räkna hur många passningar det vita laget gör: //www.youtube.com/watch?v=KB_lTKZm1Ts (Basketball Awareness test)

Aktivitet

 • Låt först barnen redovisa hur många passningar de räknade för det vita laget.
 • Fråga sedan om det var någon som la märke till att det plötsligt dök upp en björn i klippet? (De lade antagligen inte märke till björnen eftersom de var upptagna med att räkna.) 
 • Visa videoklippet igen och be barnen den här gången hålla utkik efter en björn. (Detta brukar bli ganska lustigt.)

Säg
Ni höll inte utkik efter en björn eller hur? Det är ofta så att man inte ser saker om man inte faktiskt letar efter dem. Det kan finnas personer i skolan eller i kyrkan som känner sig utelämnade men vi skulle inte lägga märke till dem om vi inte fokuserade på att se dem. Vi är ofta upptagna med vårt eget liv och kompisgäng.

Diskutera 
1. Hur kan man bli bättre på att lägga märke till dem som är utanför?  
2. Hur tror du att de som är utanför känner sig? 
3) Skulle vi kunna bjuda in dem vi märker är utanför till vår kompisgäng?

Modul material
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling

Jesus välkomnar alla

Tankar från Bibeln
11 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 4–5 personer i varje. 
 • Dela ut biblar till varje grupp.
 • Be barnen slå upp och läsa Luk 15:1–7. 

Fråga 
1) Vilken typ av människor förknippas Jesus med i vers 2? 
2) Vilket ord används för att beskriva hans relation med dem? (välkomnade) 
3) Vad säger detta oss om Jesus som person? 
4) På vilket sätt är detta ett exempel för oss? Hur borde vi behandla dem som är annorlunda och utanför? 
5) På vilka praktiska sätt skulle du kunna välkomna andra t.ex. i skolan eller i kyrkan?

Säg
Gud gläder sig över varje person som lär känna honom. Han ser individen och bryr sig om dem som andra dömer, ignorerar eller stöter bort. Hans ultimata plan är att välkoman dem som är utstötta så att de kan komma till honom. Detta är en stor utmaning för oss! Hur tar vi hand om den som ingen annan ser eller den som ingen annan pratar med? Hur kan vi berätta för dem om Jesus?

Modul material
Biblar

Var inte "klickig"

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Var inte "klickig"" och sätt upp dem på en vägg där barnen kan se dem.

Samtala om
Läs upp de två förslagen som du satt upp och diskutera dem med barnen:

 • ”Begränsa dig inte till en utvald grupp vänner. Då lämnar du per automatik andra utanför. Om du låser fast dig vid en speciell grupp kanske du går miste om andra fantastiska vänner. ”
 • "Försök att ha en så varierad grupp vänner som möjligt och bli inte en klick!"

Fråga

 1. Vad tycker du om dessa råd?
 2. Hur kan vi försöka få en varierad vänskapsgrupp?
 3. Varför tror du att det kan vara bra att inte hamna i en klick?

Säg
Kompisgäng kan ha stor inverkan på människor. De kan påverka både positivt eller negativt. De kan få människor att känna sig utelämnade eller att de måste vara ett visst sätt för att passa in. Om du är i ett kompisgäng hur kan du försöka ha en positiv påverkan på gruppen och andra människor runt omkring?

Aktivitet

 • Skriv ordet "Vänskap" på et stort papper.
 • Uppmuntra barnen att skriva ner sina idéer för hur de som kompisgäng skulle kunna ha en positiv påvekan på andra människor.
Modul material
A3-ark
pennor
bilagan Var inte klickig

Detta är jag

Inspirera
5 mins

Säg
Idag har vi funderat på kompisgäng och hur vi kan försöka få människor att känna sig inkluderade istället för utelämnade. Men ibland är det kanske vi själva som känner oss utelämnade eller som inte passar in. Kom ihåg att du är du och du är unik! Du behöver inte skämmas över vem du är, även om du skulle råka vara annorlunda än andra. 

Videoklipp
Lyssna på följande sång tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=yAD9HUQTAWE (Camp Rock- This is me (Swedish, Norwegian and Danish)

Säg
Vi kommer att ta en liten stund och fundera över vilka vi är och vad det är som gör oss unika. Vi vill försöka se oss själva som Gud ser på oss.

Aktivitet

 • Ge varje person en liten post-it lapp och be dem skriva ned negativa ord som andra människor har sagt om dem, eller som de har sagt om sig själva.
 • Det kan vara något någon har sagt som påverkat dem negativt och fått dem att känna att du inte passar in.
 • Låt sedan barnen ta en röd penna och stryka över de negativa orden.
 • Be dem skriva det motsatta, positiva ordet eller frasen vid sidan om. (Om de inte har några negativa saker att skriva kan du be dem skriva ner de saker de tycker om eller är bra på.)

Säg
Vi vill tala sanning över oss själva och tro på det. Vi är alla olika och tycker om att göra olika saker, men det är något positivt och inte negativt. 

Modul material
video
bärbar dator

En del av bilden

Fundera
3 mins

Förberedelser: Ta med ett litet enkelt pussel till samlingen som du är beredd att ge bort (om du inte har ett sådant hemma kan det t.ex. köpas i en secondhandbutik). Sätt ihop pusslet och placera det på ett bord där barnen kan se det.

Säg
Idag har vi pratat om kompisgäng och vänskap och om att passa in.

Aktivitet

 • Låt barnen ta loss en bit av pusslet var.
 • Ge dem sedan en liten papperslapp och en penna och be dem skriva sina namn på lappen.
 • Lägg alla lappar i en korg/skål och blanda om.
 • Låt barnen dra en lapp från skålen.
 • Förklara att de ska skriva något uppmuntrande till den person som står på lappen (de kan vända på lappen och skriva på den andra sidan) och sedan ge den personen lappen tillsammans med pusselbiten. 

Säg
Vi är alla en del av Guds stora familj, oavsett hur olika vi kanske är. Din pusselbit är representativ för den roll du spelar i den här ungdomsgruppen. Vi kan umgås i olika vänskapsgrupper men låt oss göra en ansträngning att se varandra och prata med alla så att ingen känner sig utanför. Vi kanske hänger med olika vänner på fritiden men låt oss alla anstränga oss lite extra, uppmärksamma varandra och se till att ingen i vår grupp känner sig utanför.

 

   

Modul material
Penna Papper
pussel

Extra vänlig 

Be
3 mins

Säg
Idag har vi fått fundera på hur vi välkomnar utomstående. Vem kan du försöka inkludera den kommande veckan? Fundera på vilka personer du kommer att möta och vem du kan anstränga dig lite extra för att nå ut till? Kanske på skolan eller vid aktiviteter efter skolan? Kanske fins det någon som är ny i din klass som skulle behöva en vän? Låt oss be Gud lägga någon på våra hjärtan som vi kan vara lite extra vänlig mot den här veckan.

Be
Tack Gud, för de vänner vi har som vi kan ha kul med. Tack för att du älskar var och en av dem. Vi ber nu att du ska hjälpa oss bli bättre på att se andra människor och nå ut till dem som känner sig utanför. Visa oss någon som känner sig utanför och hjälp oss nå ut till den personen under den kommande veckan. Amen.

Den ofattbara kärleken

Be
5 mins

Aktivitet 

 • Ta som avslutning en stund av stillhet tillsammans med barnen.
 • Uppmuntra dem att fundera över om det finns någon de behöver säga förlåt till för att de har utelämnat den personen.

Säg
Om du någonsin har känt att du inte är tillräckligt vacker, populär eller smart för att passa in är det viktigt att komma ihåg att det finns en Gud som alltid är med oss. Gud lämnar oss aldrig utanför.

Videoklipp
Sätt på följande videoklipp och låt barnen lyssna till texten:https://www.youtube.com/watch?v=SV2swegxKJA (Den ofattbara kärleken) 

Avslutning
Låt varje ungdomsledare be en kort bön för barnen.

Modul material
musik
Högtalare