Höra Guds röst

På djupet 3: Höra Guds röst

“På djupet” är en serie i tre delar som vill uppmuntra barnen att söka en djupare gemenskap med Gud. Målet är att barnen ska fundera på hur de kan utveckla en djupare gemenskap med Gud genom att skapa ett bra andaktsliv, få en fungerande bibelläsning samt börja lyssna in Gud. 

I den tredje och sista delen av serien “På djupet” kommer vi att samtala kring hur Gud talar till oss idag och hur vi kan lära oss att känna igen hans röst. Det här temat kan vara något helt nytt och ovant för barnen eller så kanske det är något som de upplever enkelt och naturligt. Vi kommer att titta närmare på hur människor i Bibeln hörde Guds röst och fundera över hur vi kan höra Gud idag. Elia hörde Gud som en stilla viskning medan Paulus mötte Jesus i ett starkt ljussken. I dagens samling får barn och ledare öppet samtala om sina tankar och erfarenheter och även vara med och ställa frågor.

Bibelverser: 1 Kung 19:12; Apg 9:1–22

Samlingens längd: 84 min

Mål

 • Att titta på vad Bibeln säger om att höra Guds röst.
 • Att berätta om när vi har hört Guds röst i våra liv.
 • Att lyfta fram några bra riktlinjer när det gäller att höra, testa och lita på Guds röst/budskap.
   

Beskrivning

“På djupet” är en serie i tre delar som vill uppmuntra barnen att söka en djupare gemenskap med Gud. Målet är att barnen ska fundera på hur de kan utveckla en djupare gemenskap med Gud genom att skapa ett bra andaktsliv, få en fungerande bibelläsning samt börja lyssna in Gud. 

I den tredje och sista delen av serien “På djupet” kommer vi att samtala kring hur Gud talar till oss idag och hur vi kan lära oss att känna igen hans röst. Det här temat kan vara något helt nytt och ovant för barnen eller så kanske det är något som de upplever enkelt och naturligt. Vi kommer att titta närmare på hur människor i Bibeln hörde Guds röst och fundera över hur vi kan höra Gud idag. Elia hörde Gud som en stilla viskning medan Paulus mötte Jesus i ett starkt ljussken. I dagens samling får barn och ledare öppet samtala om sina tankar och erfarenheter och även vara med och ställa frågor.

Bibelverser: 1 Kung 19:12; Apg 9:1–22

Material till samlingen

 • kuddar
 • lovsångsmusik
 • Biblar
 • pennor och papper
 • ljus
 • Papper och pennor
 • ögonbindel
 • pennor och papper
 • Blädderblockspapper
 • märkpennor
 • Biblar
 • Projektor
 • bilaga Kvinnan med lampan
 • papper
 • priser

Samlingens moduler

Gissa ljudet

Aktivitet
8 mins

Till ledaren: Här finns 22 ljud tillgängliga (https://www.youtube.com/watch?v=lZsssS_I_2Y). (Du väljer själv hur många du vill spela upp). Svaren hittar du i bilagan och där kan du ta bort de svar som du inte behöver och skriva ut bilagan endast med de svar som gäller för er grupp. 

Lek

 • Ge varje barn en penna och ett papper. 
 • Förklara att du kommer att spela upp ett antal ljud och de ska gissa vad det är de hör. 
 • Be dem skriva ner sina svar på pappret utan att visa dem för de andra. 
 • Ge ut bilagan med svaren och låt barnen rätta sina egna svar. 
 • Utse en vinnare (och ge gärna ett lite pris till den personen).

Säg
Några av oss verkar vara bättre på att lyssna än andra! Sanningen är att vissa av ljuden var enklare att känna igen än andra. Idag ska vi samtala om hur vi kan lyssna till Guds röst. Det kanske låter som något omöjligt eller något som bara pastorn/prästen kan göra. Vi hoppas att du genom den här samlingen ska få fundera mer på detta ämne och att att du ska få svar på frågor som du kanske har.

Modul material
pennor
papper
priser
Projektor
högtalare 

Lyssna noga

Lek
7 mins

Lek

 • Välj ut två frivilliga och be dem ställa sig på var sin sida av rummet. 
 • Ge person 1 ett papper med en mening skriven på det. (Det kan vara vad som helst eller information som du vill förmedla till gruppen). 
 • Be de andra barnen ställa sig mellan de två frivilliga.
 • Person 1 ska försöka förmedla det som står skrivet på lappen till person 2 (som står på andra sidan av rummet). 
 • De andra barnen ska försöka förhindra att meddelandet går fram genom att skrika, ställa sig i vägen för dem eller distrahera dem på olika sätt. 
 • Notera hur lång tid det tar för person 1 att få hela meddelandet till person 2. 
 • Upprepa aktiviteten med nya frivilliga och se vilket par som lyckades förmedla meddelandet snabbast. 

Säg
Det är inte alltid lätt att höra vad Gud vill säga till oss. Under den här samlingen kommer vi att samtala om vad som hindra oss från att höra hans röst och hur vi kan kan göra lättare.

Modul material
papper
priser

Kvinnan med lampan

Visa
4 mins

Visa

 • Visa pdf-fotografiet av Florence Nightingale och fråga barnen om de vet vem hon är? 
 • Vad känner de till om henne? 
 • Förklara för barnen att Florence Nightingale växte upp i en rik familj i England men blev känd som damen med lampan som revolutionerade sjuksköterskeyrket under och efter Krimkriget. 
 • Berätta för gruppen att det finns något om Florence Nightingale som de kanske inte har hört tidigare. Hon berättade själv senare i livet hur hon som tonåring (16 år år gammal) var hemma i sina föräldrars trädgård när hon klart och tydligt hörde en röst, Guds röst, som berättade för henne att hon hade ett stort uppdrag framför sig. 
 • Florens tog detta på allvar. Hon tillbringade resten av sitt liv med att arbeta hårt med det som hon trodde att Gud hade gett henne i uppgift att göra.
 • Hon gjorde detta istället för att följa sina föräldrars önskemål för hennes liv. Hon gifte sig aldrig utan valde istället att arbeta inom sjukvården vilket på den tiden ansågs olämpligt för unga kvinnor. 
 • En kvinna i hennes ställning förväntades bli en hustru och mor och att istället välja att bli en sjuksköterska uppfattades som en revolt. På den tiden hade yrket dåligt rykte och sköttes främst av fattigare kvinnor. 
 • Idag kommer vi att samtala mer kring vad det betyder att höra Guds röst. Många människor känner till Florens Nightingale, men få har hört att hon utförde sin livsuppgift i gensvar till Guds kallelse på sitt liv.
Modul material
bilaga Kvinnan med lampan
CORE

Vad tror du?

Diskussion
7 mins

Diskutera

 • Dela in barnen i mindre grupper med en ledare i varje grupp. Samtala kring följande frågor:
 • Hur tror du att vi kan komma i kontakt med Gud?
 • Vad tror du menas med att höra Guds röst?
 • Vad tror du att han kan tänkas vilja säga till dig?
 • Är det någon här som tror att de har hört Gud tala till dem någon gång?
 • Vad är det svåraste kring det här med att höra Guds röst?

Säg
Det här temat kan vara lite utmanande att tänka på. Det är mycket enklare att samtala kring hur vi ska lära oss mer om Gud, om bön och bibelläsning. När vi börjar prata om att vi ska höra Guds röst, känns det genast svårare och som något vi inte kan klara av. I den här samlingen kommer vi att ge möjlighet att fundera över hur vi kan höra Guds röst och det är okej att ställa frågor. Känn dig fri att under samlingen säga vad du känner och tänker kring detta med att höra Guds röst. 

Överraskad av Gud

Videoklipp
10 mins

Till ledaren: Till denna aktivitet behöver du tillgång till filmen Evan den Allsmäktige.

Visa 

 • Förklara att Evan Baxter har blivit vald till USAs kongress. Hans kampanjslogan var “Förändra världen”. 
 • Kvällen innan han ska gå till första dagen på jobbet ber han (motvilligt) Gud om hjälp att kunna klara av detta – att vara kongressledamot och att förändra världen. (Denna scen händer ungerför 7 minuter in i filmen). 
 • Börja visa från cirka minut 13 när Evan ligger i sängen precis innan väckarklockan ringer. Visa till slutet av minut 16 när Evan lämnar Gud och går tillbaka till huset. 

Fråga

 • När vi ber, vad förväntar vi oss ska hända?
 • Evan blev minst sagt förvånad över svaret på sin bön. Hur skulle Gud kunna förvåna oss?

Säg
Att höra Gud tala innebär med största sannolikhet inte att vi ska göra något så radikalt som att bygga en ark! Idag ska vi fundera kring detta med att höra Guds röst och på vilka sätt vi kan förvänta oss att Gud talar till oss. 

Modul material
Projektor
CORE

Lika men olika

Fundera
13 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två mindre grupper med en ledare i varje grupp. 
 • Ge varje grupp ett blädderblockspapper, några märkpennor och ett antal Biblar. 
 • Låt en grupp läsa om profeten Elia (1 Kung 19:10–13) och den andra gruppen berättelsen om Saul  (Apg 9:1–22). 
 • Förklara att båda grupperna ska besvara samma fråga: “Hur talar Gud till människor?”
 • Be barnen läsa sin berättelse och sedan skriva ner i punkt form på pappret alla svar de hitta från sin berättelse. 
 • Låt varje grupp summera vad de har kommit fram till utifrån sin berättelse.
 • När de är klara får grupperna sätta upp sina papper sida vid sida på en vägg i rummet.

Diskutera

 1. Finns det något som är lika i dessa berättelser?
 2. Vad kan vi lära oss om att höra Guds röst när vi tittar på dessa två berättelser sida vid sida?
 3. Vilka frågor får ni när ni ser detta?
 4. Känner ni till några andra berättelser där Gud talade till någon i Bibeln?
 5. Är det möjligt att besvara frågan: “Hur talar Gud till sitt folk?” genom att bara titta på en berättelse från Bibeln?
 6. När vi jämför alla de här olika berättelserna, vad kan vi lära oss angående hur Gud talar till oss människor?

Säg
En av anledningarna till att det är svårt för oss att veta när Gud talar till oss är att Han inte alltid gör det på samma sätt. Dessa två berättelser visar på helt olika sätt hur människor hörde Guds röst. I båda berättelserna var det solklart att det var Gud som talade, men på helt olika vis. Under samlingen ska vi fundera mer över vad detta betyder för oss personligen och hur vi kan höra Gud. 

Modul material
Blädderblockspapper
märkpennor
Biblar

Gud talade till mig

Lyssna
15 mins

Till ledaren: Bjud in två ledare eller “speciella gäster” från din kyrka som skulle vilja komma och berätta om sina erfarenheter av hur Gud har talat till dem. Be gästerna dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Uppmuntra dem att tala enkelt och ärligt. Framför allt ska de förklara hur de kunde veta att det var Gud som talade till dem. 

Aktivitet

 • Låt dina utvalda ledare eller “gäster" sätta sig på stolar längst fram i rummet.
 • Låt barnen sätta sig så att de kan se bra och samtidigt skriva. 
 • Ge varje barn en penna och ett papper och förklara att gästerna kommer att berätta om sina upplevelser av hur Gud har talat till dem. 
 • Förklara för barnen att de kommer att få möjlighet att skriva ner en fråga som de skulle vilja ställa den personen efter att ha hört deras berättelse.
 • När dina gäster har berättat om sina erfarenheter samlar du ihop barnens frågor i en liten korg. Välj sedan några av frågorna som du ställer till gästerna. (Låt frågorna vara anonyma.)
 • Tacka gästerna för deras medverkan och låt dem lämna samlingen.
 • (Om barnen har fler frågor kan du låta dem ställa dem till dig senare under samlingen.)
Modul material
pennor och papper

Vem talar?

Lek
4 mins

Lek

 • Den här leken går ut på att en person ska gissa vem som talar. 
 • Börja med att låta en frivillig lämna rummet. 
 • Låt sedan resten av barnen sätta sitt ner på olika platser i rummet. 
 • Välj ut ett av barnen som ska säga siffran “99” till personen som lämnade rummet (när den kommer tillbaka). 
 • Den utvalda personen ska dock förvränga sin röst genom att t.ex. tala med en pipig röst eller väldigt grov manlig röst (de kan förvränga rösten som de själv önskar).
 • När ni är klara kan personen som fått lämna rummet komma tillbaka in, fast med en ögonbindel, Personen med ögonbindeln ska lyssna när den utvalda personen säger numret “99”. (Ni kan naturligtvis välja vilket ord ni vill). 
 • Personen med ögonbindeln får tre försök att gissa vem det var som sa “99”.
 • Om du vill och har tid kan någon annan få prova att gå ut ur rummet och försöka gissa vem som talar. (Låt då alla barnen byta plats i rummet medan personen väntar utanför och välj även ut någon ny som ska säga “99”).

Säg
Under den här samlingen har vi ställt oss frågan hur vi kan veta att det är Gud som talar till oss. I Johannesevangeliet 10:27 säger Jesus:  “Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.” (NUB) Vi lär oss höra Guds röst och följa Honom när vi utvecklar en relation med Honom. Desto mer vi ber och läser Bibeln desto lättare blir det för oss att känna igen Guds röst. Vi kan även tillbringa tid med andra kristna som kan lära oss saker som de redan upplevt och lärt sig från.

Modul material
ögonbindel
CORE

Lyssna, kolla och lita

Aktivitet
7 mins

Aktivitet

Den här aktiviteten innehåller tre delar med fokus på att lyssna, testa och kolla om något är från Gud samt sist men inte minst att lita på Gud. 


Del 1: Lyssna

Diskutera

 • Be barnen sätta sig i grupper där de känner sig fria att samtala med varandra. Sätt även en ledare i varje grupp. 
 • Dela ut papper och pennor till de olika grupperna. 
 • Be barnen att göra en lista med olika sätt som Gud talar till oss. Låt ledaren hjälpa dem med detta efter behov. 

Del 2: Testa/kolla

Säg
Det finns tillfällen när någon berättat att Gud har sagt något till dem, vilket senare har visat sig vara fel. Ibland har det varit skadligt och personen har blivit sårad. Det kan ha varit ett ärligt misstag där personen “tror” att de har hört Gud tala till dem, vilket sedan visat sig vara felaktigt. 

Diskutera
Be barnen i sina grupper skapa lista nummer två, denna gång med olika sätt som de kan kolla/testa om något är från Gud.
Samla barnen och låt dem berätta vad de har skrivit ner. Skapa en gemensam kvalitativ lista med olika sätt som vi kan testa om något är från Gud eller inte. 
Exempel:

 1. Stämmer det överens med det som står i Bibeln?
 2. Har också någon annan hört Gud säga det? Någon som kan bekräfta att Gud har sagt så?
 3. Bygger (styrker) detta Guds folk?

Påminn gruppen att det är OK att göra misstag ibland. Vi lär oss hela tiden hur vi bättre kan höra Guds röst. Däremot borde vi vara försiktiga med att “berätta för hela världen” vad Gud har sagt innan vi har kollat/testat att det verkligen är från Gud. 


Del 3: Lita

Säg
När vi har hört något från Gud och testat att det stämmer, då är det dax att våga lita på det. Allt eftersom vi lär känna Jesus bättre kommer också vår tro att växa. Vi kommer att bli säkrare på att höra vad Gud säger och även få mer tro att Gud kan göra det Han har lovat. 

Modul material
Papper och pennor

Skapa utrymme

Reflektera
5 mins

Förberedelser: Om möjligt försök skapa en atmosfär där barnen på ett bra sätt kan stilla sig. Du kan lägga ut några kuddar, sätta fram Biblar, papper och pennor. Om det passar kan du spela lovsångsmusik i bakgrunden. 

Reflektion

 • Förklara för barnen att de nu ska få ta lite tid i lugn och ro för att lyssna till Gud. 
 • Gör klart för barnen att Gud inte är en “kran” som vi bara sätter på och stänger av. Gud talar till oss när Han vill tala och tiden är rätt. Det kommer inte automatiskt bara för att vi skapar en lugn plats. 
 • Det är dock en bra vana att “sitta inför Gud”och lägga åt sidan det som normalt kan distrahera oss. Att ge oss själva tiden att sitta tyst inför Honom. 
 • Gör dina förväntningar klara för barnen: Att alla ska delta i detta (att stilla sig) och berätta även för dem hur lång tid du har tänkt att de ska vara stilla inför Gud. 
 • Låt även ledarna sätta sig ner och lyssna in Gud. 
 • När tiden är slut, samla alla och se om någon har något att säga om denna upplevelse. 
 • Hjälpte detta dem att komma närmare Gud?
 • Hur kan de hitta mer tid i vardagen att regelbundet göra detta med Gud?
 • Förklara för barnen att du är tillgänglig att samtala mer om detta efter samlingens slut. 
Modul material
kuddar
lovsångsmusik
Biblar
pennor och papper
ljus

Herre tala

Be
4 mins

Säg
Under den här samlingen har vi funderat på vad det innebär att höra Gud tala. Vi har kommit fram till att det är lättare att höra honom tala ju bättre vi känner honom. Kanske kommer ni ihåg berättelsen om Samuel i Bibeln. När han var en liten pojke vaknade han mitt i natten och hörde hur någon (Gud) ropade på honom. Samuel bodde hos prästen Eli när detta hände och Eli lärde Samuel att säga: “Tala, din tjänare hör!” Samuel kom att höra Guds röst många gånger och han blev en stor profet i Gamla testamentet. Är du och jag villiga att söka Gud, att stilla oss och säga som Samuel sa - “Tala, din tjänare hör!”?

Bön
Käre Fader, tack för att du talar till oss. Hjälp oss lyssna till vad du har att säga till oss så att vi kan växa i vår relation med dig. Amen.