Cross

Påsken är fantastisk!

Påsken är en glädjefylld tid som representerar en ny början och ett nytt hopp. I den här samlingen kommer vi att fundera på varför vi firar påsk och hur vi kan dela med oss av vår tro till andra. Vi läser påskens berättelse om Jesu död på korset och hans uppståndelse, för att sedan prata om olika teorier om vad det var som hände. Vi funderar också på vad Jesu död innebär för oss personligen och hur vi kan tacka Gud för allt han gjort för oss.

Bibelverser: Matt 27–28, Mar 16, Rom 5:8

Samlingens längd: 77 min

Mål

 • Att fundera på vad Bibeln har att säga om Jesu uppståndelse.
 • Att fundera på hur man kan presentera evangeliet idag.
 • Att dela med oss av det glada budskapet till våra vänner och bekanta.

 

Beskrivning

Påsken är en glädjefylld tid som representerar en ny början och ett nytt hopp. I den här samlingen kommer vi att fundera på varför vi firar påsk och hur vi kan dela med oss av vår tro till andra. Vi läser påskens berättelse om Jesu död på korset och hans uppståndelse, för att sedan prata om olika teorier om vad det var som hände. Vi funderar också på vad Jesu död innebär för oss personligen och hur vi kan tacka Gud för allt han gjort för oss.

Bibelverser: Matt 27–28, Mar 16, Rom 5:8

Material till samlingen

 • pennor
 • post-it lappar
 • Biblar
 • Papper och pennor
 • färgpennor
 • Bilagan Säg det med bilder
 • Biblar
 • bilagan Uppståndelseteorier 1
 • bilagan Uppståndelseteorier 2
 • tunga föremål
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare
 • Papper och pennor
 • litet pris till vinnaren
 • bilagan Sa Jesus så?
 • bilagan påskmaffia

Samlingens moduler

Påskäggsstafett

Lek
6 mins

Förberedelser: Göm ett antal ägg runt om i rummet eller byggnaden. 

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag.
 • Låt en person från varje lag ge sig iväg för att söka ett ägg.
 • När de hittat ett ägg ska de springa tillbaka till sin grupp där de får en charad att utföra för sitt lag. (Det kan vara ett djur, en sport etc.)
 • När laget gissat charaden får nästa person i laget ge sig iväg.
 • Det lag som först hittat alla sin påskägg vinner.
 • Ge det vinnande laget ett litet pris.

Säg
Idag kommer vi att prata om Jesu död och uppståndelse, vilket är vad påsken handlar om. Vi äter ofta ägg på påsk och det symboliserar nytt liv. Påsken handlar om hur Jesus dog på korset i vårt ställe och uppstod igen så att vi kan få nytt liv och komma nära Gud.

Modul material
små påskägg av plast

Från ägg till kung

Lek
6 mins

Lek

 • Förklara för barnen att ni kommer att köra en variant av sten, sax, påse.  
 • Alla kommer att få starta som ägg.
 • Sedan ska de spela sten, sax, påse mot ett annat ägg.
 • Den som vinner går vidare till nästa nivå och blir en kyckling.
 • Den som blivit kyckling får möta andra kycklingar och vinnaren blir drottning och till sist kung.
 • Den förste som vinner som kung vinner spelet.
 • Det är bara tillåtet att spela mot personer på samma nivå som en själv och om man förlorar går man tillbaka till sin tidigare nivå (om man var drottning och förlorade går man tillbaka till att vara kyckling).

Säg
Ägg och nytt liv hör ihop med påsken och idag kommer vi att prata om hur vi kan fira det nya liv som vi fått genom vad Jesus gjorde för oss på korset.

Påskmaffia

Lek
10 mins

Förberedelser: Öppna bilagan "Påskmaffia" för att ta del av instruktionerna.

Lek

 • Förklara att ni kommer att köra en version av leken Maffia, men att det kommer att finnas en extra person.
 • Efter rättegången kan man använda sig av "Jesuskortet".
 • Då ska man säga : Jesus var en person som passade in i samhället men han bestämde sig för att ta på sig straffet och rädda någons liv. Han visste inte om han räddade en ur maffian eller en vanlig medborgare, men han var ändå villig att ta på sig straffet.
Modul material
bilagan påskmaffia

Sa Jesus så?

Fundera
6 mins

Till ledaren: Det här är ett quiz med citat som antingen sagts av Jesus eller någon annan känd person.

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper eller par.
 • Dela ut papper och penna till varje grupp.
 • Be barnen skriva siffrorna 1–10 under varandra på pappret och sedan svara på de frågor du ställer dem.
 • Förklara att de ska skriva Jesus eller inte Jesus när du läser upp citaten.
 • Om citatet inte kommer från Jesus och de vet vem som sagt det kan du ge dem extra bonuspoäng.
 • Belöna det vinnande laget med ett litet pris.

Säg
Påsken handlar om Jesus. Den handlar inte om att fira någon annan. Vi ska strax fundera lite mer på detta och på hur Jesus är absolut grundläggande för vår tro.

Modul material
Papper och pennor
litet pris till vinnaren
bilagan Sa Jesus så?

Vad betyder påsken för dig?

Videoklipp
10 mins

Säg
Varje kristet vittnesbörd innehåller egentligen bitar av påskens budskap. Påsken är anledningen till varför vi kan ha en relation med Gud. Vi ska strax se på ett videoklipp där ni får höra ett vittnesbörd om hur en person kom att förstå påskens budskap.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=1OULTqmqeE8 (Jag tror på Jesus)

Samtala om 
Låt barnen berätta för varandra om hur de kom att tro på Jesus. Påminn dem att berätta om hur korset spelar in i deras berättelser. Ge dem ca: 2 minuter var att göra detta.

Fråga
Hur gick det? Skulle någon vilja dela med sig av sitt vittnesbörd med oss andra?

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Uppståndelseteorier

Uppdrag
12 mins

Förberedelser: Skriv ut den bifogade bilagan "Uppståndelseteorier". Placera en kopia av bilagan samt en Bibel och ett tungt föremål vid varje station i rummet så att det finns en station för varje teori. Skriv även ut ledarnas instruktioner och ge dessa till dem.

Aktivitet

 • Dela in barnen i lagom stora grupper och tillsätt en ledare för varje grupp.
 • Ge gruppen en tygkasse som de ska ha med sig hela tiden.
 • Låt grupperna sedan besöka en station åt gången.
 • Förklara att de vid varje station kommer att hitta en teori och bibelord.
 • Med hjälp av Bibeln ska de sedan försöka bevisa teorin felaktig.
 • De får slå upp bibelorden och som grupp prata om hur dessa motbevisar teorin.
 • Ledarens instruktioner kan vara av hjälp för diskussionen.
 • När de är klar vid en station får de välja ett av de tunga föremålen, placera det i sin tygpåse och fortsätta till nästa station.
 • Avsluta med teorin att Jesus faktiskt uppstod igen från de döda.
 • Där läser ledaren upp vad som står och plockar sakta ur de tunga sakerna från lagets tygpåse (den borde vara ganska tung vid det här laget).
 •  

Säg
Efter att ha tittat på dessa olika teorier kan vi se att Bibeln ger bevis för att Jesus verkligen uppstod igen från de döda. Påskberättelsen beskriver hur Jesus dog på korset och tog våra synder på sig. Det är ungefär som när (referera till personen som bar tygpåsen) bar omkring på alla tunga saker tidigare.

Fråga

 1. Hur kändes det att vara tvungen att bära på alla saker?
 2. Hur kändes det när all den vikten togs av dig?

Säg
Vi går omkring med så mycket som tynger oss här i livet och ibland gör vi fel val. Genom att lita på att Jesus är den han säger att han är och att han verklig uppstått igen från de döda kan vi få hjälp med detta. De goda nyheterna är att Jesus ger oss frihet, förlåtelse och hopp så att vi inte måste gå omkring och skämmas eller vara arga. Det är de här goda nyheterna som lärjungarna delade med sig av till alla runt omkring dem. Det är därför vi borde dela med oss av vår tro med våra vänner och familjer, så att de också kan ta emot Jesu kärlek och slippa bära omkring på saker som tynger dem.

Modul material
Biblar
bilagan Uppståndelseteorier 1
bilagan Uppståndelseteorier 2
tunga föremål

Kinesiska viskningar

Lek
4 mins

Aktivitet

 • Be barnen sätta sig i en cirkel.
 • En person börjar med att viska ett meddelande till den person som sitter på deras vänstra sida.
 • Denne fortsätter berätta för näste person och så vidare.
 • När viskningen gått varvet runt får den siste personen tala om vad denne hörde.
 • Försök komma på svåra meningar som får barnen att blanda ihop saker.
 • Resultatet kan bli ganska komiskt.

Säg
Som ni kanske har förstått så har Jesu uppståndelse orsakat en hel del förvirring och uppståndelse. En del har viskat och pratat om olika teorier. Därför bör vi som kristna se till att vi vet vad vi tror på  och kan förklara vår tro för andra. På så sätt kan vi hjälpa dem förstå evangeliet istället för att vara förvirrade.

Modernt evangelium

Inspirera
8 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 4–5 personer i varje.
 • Be varje grupp komma på ett modernt och kreativt sätt att berätta påskens budskap på.
 • Förklara att varje episod bara får vara max 60 sekunder långt och att de ska hålla sin idé hemlig. 
 • Ge grupperna ca: 5 minuter på sig att förbereda detta. 
 • Låt sedan varje grupp uppträda medan de övriga gissar vad det är som händer.

Exempel

 • I rymden med utomjordingar (Jesus märks och är annorlunda)
 • På stranden (livräddare som räddar livet på människor)
 • I skolan (någon som står upp för den som blir mobbad)

Till ledaren: Om du inte tror att din grupp är tillräckligt kreativ kan ledaren ge varje grupp en förutbestämt scenario.

Säg det med bilder

Fundera
8 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan till varje deltagare (eller varje par om du vill att de ska jobba två och två).

Aktivitet

 • Dela ut biblar, färgpennor och papper till varje deltagare.
 • Be barnen slå upp påskberättelsen i Matteusevangeliet 27:27–28.
 • Ge dem i uppgift att återberätta berättelsen genom att göra en tecknad version av den. 
 • Be dem göra det på ett modern sätt med hjälp av bilagan.
 • De kan till exempel skapa en serietidning eller en trailer för en film.
 • Låt sedan barnen presentera sina berättelser för varandra. (Låt dem arbeta i par eller mindre grupper om de vill).
Modul material
Papper och pennor
färgpennor
Bilagan Säg det med bilder

Stora svar

Tankar från Bibeln
7 mins

Till ledaren: Målet med den här aktiviteten är att barnen ska prata om evangeliet och svara på svåra frågor. Ett sätt kan vara att arbeta i par och svara på varandras frågor. Det går även bra att arbeta i stor grupp.

Aktivitet

 • Be barnen slå upp bibelreferenserna nedan.
 • Låt barnen komma på egna frågor som de tror att deras icke-kristna vänner skulle ställa dem om Jesus och om påsken.

Exempel på frågor

 1. Hur kan jag veta att Jesus älskar mig?
 2. Hur kan man veta att Jesus uppstod från de döda?
 3. Varför är påsken så viktig?

OBS! Bibelverserna nedan kan ge hjälp med svaren!

 • Joh 3:16
 • Joh 15:13
 • Rom 5:8
 • 1 Kor 15

Samtala
Samla gruppen igen och samtala om hur man skull kunna svara på dessa frågor. Uppmuntra barnen att dela med sig av sina tankar och svar. Om ni ledare inte kan besvara frågan så kan ni säga att ni ska gå hem och ta reda på svaret till nästa gång! Uppmuntra barnen att prata med sina vänner eller sin familj om påskens budskap under påsklovet. 

Modul material
Biblar

Sätt upp dem

Fundera
0 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare 2 post-it lappar.
 • Förklara för barnen att de på den första lappen ska skriva något de är tacksamma till Gud för och på den andra lappen ska de skriva något de är tacksam till någon i gruppen för.
 • När de är klara får de gå och sätta upp lappen till Gud på en vägg i rummet och den andra på personens rygg.
 • Om din grupp är väldigt stor kan ni dela upp den i två grupper så att det går enklare och snabbare att genomföra aktiviteten.
 • Läs sedan upp de lappar som var adresserade till Gud högt för gruppen.
 • De individuella lapparna behöver barnen inte läsa upp om de inte vill.

Be
Tack Jesus att du alltid är med oss och gör ett jobb i våra liv. Tack för att du dog på korset för oss så att vi kan komma till Gud.  Vi ber att vi ska lära känna dig bättre och bygga en relation med dig. Ge oss styrka och vishet så att vi kan känna igen dina gärningar och tacka dig för allt du gör i våra liv. Amen.

Modul material
pennor
post-it lappar