Helige Ande

Pingsten: Kyrkans födelse

I den här samlingen berör vi pingstens budskap. Målet är inte teologiska funderingar kring pingsten utan att barnen ska förstå att den helige Ande är en viktig person i deras dagliga kristna liv. Genom den helige Ande kan vi hela tiden vara i kontakt med Gud, vara ledd av Honom och genom Anden får vi kraften att göra det vi är kallade att göra.  

Samlingens längd: 111 min

Mål

 • Att prata om varför vi firar pingst.
 • Att lära sig mer om den helige Ande.
 • Att samtala om vilken betydelse pingstens har för oss personligen.

Beskrivning

I den här samlingen berör vi pingstens budskap. Målet är inte teologiska funderingar kring pingsten utan att barnen ska förstå att den helige Ande är en viktig person i deras dagliga kristna liv. Genom den helige Ande kan vi hela tiden vara i kontakt med Gud, vara ledd av Honom och genom Anden får vi kraften att göra det vi är kallade att göra.  

Material till samlingen

 • Mobiltelefon
 • bilaga Uppdrag
 • Biblar
 • bilaga Missionsuppdraget
 • filmen Superhjältarna
 • Projektor
 • högtalare 
 • lovsångsmusik
 • post-it lappar
 • blyertspennor
 • Biblar
 • bilaga Våga säga
 • Biblar
 • Biblar
 • bilaga
 • saxar
 • Täckpapper
 • pennor
 • Biblar
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • Projektor
 • högtalare 
 • material för pyssel
 • färg
 • topzy
 • Lim
 • Biblar
 • A3 papper
 • pappersnäsdukar
 • Blädderblockspapper

Samlingens moduler

Skräck-pong

Lek
5 mins

Lek

 • Ställ upp 10 plastmuggar (likt bowlingkäglor) på golvet eller ett stort bord. 
 • Lägg något ätbart i varje mugg. I nio av dem lägger du något som inte är attraktivt att äta som t.ex. senap, fiskolja, kaviar, men i den sista muggen lägger du något gott som t.ex. Coca-cola. 
 • Välj ut två frivilliga bland barnen.
 • De ska turas om att studsa pingisbollen och försöka få den att landa i en mugg. 
 • Om pingisbollen landar i en mugg (med något som inte är gott) ska den andra personen dricka/äta upp det som är i muggen. 
 • Om pingisbollen landar i muggen med det goda vinner personen som studsade bollen. Han/hon får också dricka/äta upp innehållet och välja en annan mugg som motståndaren måste äta/dricka. 


Säg

Lärjungarna var mycket rädda efter att Jesus hade blivit dödad. Deras vän och lärare fanns inte längre tillsammans med dem. De visste inte vad som skulle hända och vad de skulle göra. De vara rädda att myndigheterna skulle hitta dem och döda dem som de hade dödat Jesus. Jesus hade dock sagt åt dem att vänta i Jerusalem och att de skulle få gåvan av den helige Ande. 

Modul material
10 plastmuggar
2 pingisbollar

Äta med sked

Aktivera
8 mins

Till ledaren: Tejpa fast en matsked på ett långt skaft som gör det omöjligt att få skeden till munnen. Fyll även två små skålar med godis utan papper på (t.ex. mini M&M´s). 

Lek

 • Välj ut två frivilliga som tycker om att äta godis. 
 • Ge dem var sin matsked (som är fasttejpad på ett långt skaft)
 • Förklara att de bara får hålla i skeden längst ut på skaftet. 
 • De ska sedan försöka äta godiset från skålen med hjälp av skeden. 
 • Låt dem köra igång på given signal (med största sannolikhet kommer de att försöka att stopp skeden med godis i sin mun. Eftersom skaftet är för långt kommer detta att vara omöjligt). 
 • Förklara att det finns ett sätt att få skeden till munnen och äta godiset. (Förhoppningsvis kommer de på hur de ska göra det- förklara annars att det enklaste är att mata varandra istället för att försöka äta själv:-) 


Säg
När vi försöker att göra saker på egen hand kan det ibland vara svårt, och ibland faktiskt helt omöjligt. Jesus berättade för sina lärjungar om den helige Ande. Vi kan läsa om det i Johannes 16:7 och det hjälper oss att förstå mer om varför vi behöver den helige Ande.

Läs
Joh 16:7
"Men jag säger er sanningen: det är bäst för er att jag går bort för om jag inte gör det, kommer inte Hjälparen till er. När jag har gått bort, ska jag sända honom till er." (NUB)

Säg
Jesus sa till lärjungarna att han inte skulle lämna dem ensamma utan att de skulle få en hjälpare vid sin sida som skulle var med dem för alltid. Denne hjälpare (den helige Ande) är även med oss idag och hjälper oss när vi möter svårigheter i livet eller måste ta svåra beslut.

Modul material
matsked
Tejp
2 små skålar
godis utan papper

En gåva till oss

Visa
5 mins

Visa
Visa några minuter från filmen “Narnia: Häxan och lejonet”. (Cirka minut 1:08:30-1:11:30. Tiden kan variera beroende på DVD eller streaming.) Du börjar att visa från där de träffar tomten och får gåvorna. Du slutar när tomten ger sig av.

Säg
Precis som barnen i filmen fick gåvor (verktyg) som skulle hjälpa dem i de strider som de skulle möta, på liknade sätt får vi gåvan av den helige Ande. En gåva som gavs till människorna på pingstdagen för cirka 2000 år sedan och som förändrade allt. Genom den helige Andes kraft (inte sin egen kraft) började lärjungarna att predika och berätta för människor om Jesus. 3,000 människor kom till tro den dagen och de fick ta emot den helige Ande. Det var här den kristna kyrkan föddes. 

Modul material
Projektor
Högtalare

Beskriv det!

Aktivera
10 mins

Aktivitet (alternativ 1): Beskriv det!

 • Gör grupper med fyra barn i varje grupp. 
 • Låt barnen med hjälp av pysselmaterial skapa en bild av hur de tror att det såg ut på pingstdagen.
 • Läs högt Apg 2:1–4 och be barnen att återskapa händelsen på ett stort blädderblockspapper. 
 • Låt sedan grupperna visa upp vad de har skapat och förklara vad det representerar. 

Läs
Apg 2:1–4
“När pingstdagen kom, var de troende alla samlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm och det fyllde hela huset där de satt. Sedan såg de något som såg ut som eldslågor och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den heliga Anden och började tala andra språk som Anden gav dem.” 

Samtala

 • Varför tror du att detta hände lärjungarna och de som var samlade i det rummet?
 • Vad tror du att det betyder att vara fylld med den helige Ande?
 • På vilket sätt gäller detta för oss idag?

Aktivitet alternativ 2: Skapa en bild!

Ge varje grupp en del av texten (Apg 2:1–4) och låt dem agera ut scen efter scen för att beskriva vad som hände. Exempel:

 • Grupp 1: “När pingstdagen kom, var de troende alla samlade.”
 • Grupp 2: “Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm och det fyllde hela huset där de satt.”
 • Grupp 3: “Sedan såg de något som såg ut som eldslågor och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den heliga Anden”
 • Grupp 4: “och de började tala andra språk som Anden gav dem.”

Samtala

 • Varför tror du att detta hände lärjungarna och dem som var samlade i det rummet?
 • Vad tror du att det betyder att vara fylld med den helige Ande?
 • På vilket sätt gäller detta för oss idag?

Modul material
material för pyssel
färg
topzy
Lim
Biblar
A3 papper
pappersnäsdukar
Blädderblockspapper

Den helige Ande

Videoklipp
9 mins

Till ledaren: Här nedan finns tre olika videoklipp som handlar om den helige Ande. Du kan välja att visa ett eller flera av klippen. Vi har satt Alfakursens videoklipp som första alternativ men de andra fungerar också bra. 

Visa
https://youtu.be/c8zvnmNq5ZM
(Vem är Den Heliga Anden? - Alphakurs 2016)

https://youtu.be/sLYube0vnlw
(Vad gör Den Helige Ande?): Logia

https://youtu.be/_JIdKdd1w_k
(Ta Emot Helig Ande): Evangelisk-luterska kyrkan i Finland

Fråga

 • Hur ser du på den helige Ande? Vem är han för dig?
 • Var det något som sades i videoklippet som var nytt eller intressant för dig?
 • På vilket sätt kan den helige Ande för en större plats i ditt liv?
Modul material
Projektor
högtalare 

Hinder

Aktivera
8 mins

Aktivitet
Skapa grupper med 2–3 barn i varje och ge varje grupp ett av följande scenarios:
(Om du har en liten grupp kan du välja ut ett framtidsscenario och ge det till barnen).

 • Du planerar en resa till en safaripark i Afrika.
 • Du planerar en resa till Nordpolen.
 • Du planerar en resa till världens största vulkan.
 • Du planerar att korsa Atlanten i en segelbåt.
 • Du planerar att göra en djuphavsdykning.
 • Du planerar att spåra tigrar i Indien.

Förklara att deras uppgift är att planerar resan och hur de ska ta sig dit. Ge barnen papper och pennor så att de kan skriva ned sin plan. 

Säg
I den här aktiviteten var er uppgift att planera resan efter bästa förmåga. Men sanningen är nog den att ni skulle ha lyckats bättre om ni hade haft en expert till hjälp, någon med kunskap och erfarenhet som kunde ha hjälpt er. Någon som hade varit som en guide för er och kunnat visa hur ni borde göra. Den helige Ande är den som vägleder oss i livet. När vi är oroliga och osäkra på vad nästa steg är kan den helige Ande hjälpa oss om vi förlitar oss på Honom och hans vägledning. 

Läs
Joh 16:13
“Men när han kommer, sanningens Ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara berätta det han hör och låta er veta vad som kommer att hända i framtiden.” (NUB)

Modul material
papper
pennor
Biblar

Stärkt

Tänkvärt
8 mins

Säg
En av de saker som den helige Ande gör är att ge oss styrka. Vi talar då inte om fysisk styrka utan om att han hjälper oss att bli stärkta på insidan. 

Aktivitet

 • Be en frivillig att lägga sig ner på ett brett täckpapper.
 • Använd en märkpenna för att dra en linje runt hela personen (en siluett) av den frivillige.
 • Ge sedan en penna till varje barn och be dem skriva vad det innebär att någon är styrkt av den helige Ande inuti siluetten.
 • Exempel på vad man kan skriva är:
  • modig när de möter något som de är rädda för
  • uthållighet när de har det tufft och svårt
  • hjälpa och älska andra som har det jobbigt 
  • leva utan att känna skuld
  • utföra Guds arbete
  • hålla fast vid Guds löften oavsett hur situationen ser ut
  • förmåga att visa självkontroll
 • Allt detta kräver stryka som vi inte har i oss själva, men genom den helige Ande kan vi vara starka även om vi skulle känna oss svaga. 

Läs
2 Kor 12:9–10
“Men Herren har svarat mig: ”Min nåd är allt du behöver. I svagheten fullkomnas nämligen kraften.” Därför vill jag hellre skryta över min svaghet, för att Kristus kraft ska bo i mig. 10 Jag är därför glad över svagheten, över förolämpningar, lidanden, förföljelser och svårigheter för Kristus skull. För när jag är svag, då är jag stark.” (NUB)

Samtala
Har du någon gång upplevt att Gud har varit din styrka när du har känt dig svag/sårad/ledsen?

Modul material
Täckpapper
pennor
Biblar

Enhet i Anden

Lek
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan med meningar på olika främmande språk.

Lek


 • Dela in barnen i två lag. Låt en person från det ena laget komma fram och dra en lapp (med en mening på ett främmande språk). 
 • Personen ska sedan läsa upp sitt påstående till det egna laget. Laget får en chans att gissa vad det betyder på svenska. 
 • Om laget gissar rätt får de ett poäng. Om de gissar fel kommer det andra laget att få chansen att gissa vad det betyder.
 • Fortsätt på det sättet tills ett av lagen lyckas gissa rätt. (Om inget av lagen verkar klara av det få ni gå vidare till nästa påstående). 
 • Det lag som gissar rätt får en poäng. 
 • Sedan är det dax för någon från det andra laget att dra ett påstående och läsa upp det för sitt lag. Om de misslyckas får motståndarlaget möjligheten o.s.v.
 • Fortsätt på detta sätt tills alla påståenden är tagna och räkna sedan ihop poängen och se vilket lag som vunnit. 


Säg
Ni märkte säkert att det var svårt att förstå vad som sades på ett främmande språk. Ungefär så var det i Jerusalem på pingstdagen. Staden var full av människor från olika platser som talade olika språk. Det fanns säkert problem att förstå varandra eller iallafall de olika dialekter som talades. När lärjungarna tog emot den helige Ande hände ett mirakel och lärjungarna började tala språk som de aldrig förr talat. Människor från andra länder kunde höra hur lärjungarna prisade Gud på deras eget språk. Detta skapade en gemenskap.

Modul material
bilaga
saxar

Gemenskap första kyrkan

Tänkvärt
8 mins

Läs
Apg 2:44–46
“Alla de troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra, allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet, och i hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet.” (NUB)

Samtala
Samtala kring bibelordet i de mindre grupperna och använd följande frågor som hjälp i samtalet:

 1. Vad var det viktigaste för de troende?
 2. Vad var speciellt med deras dagliga gemenskap i församlingen?
 3. Om dessa troende skulle ha levt idag, hur skulle deras kyrka se ut?
 4. Kan vi lära oss något från dem när de gäller hur man tar hand om varandra?
 5. Hur kan vi blir bättre på att bry oss om och ta hand om de som finns i vår närhet (familj, bostadsområde, församling)?
Modul material
Biblar

Våga säga

Tänkvärt
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut de olika meningarna.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och ge dem de olika scenarios du skrivit ut från bilagan.
 • (Du kan välja att låta grupperna få alla scenarier att titta på eller välja att bara ge ett scenario till varje grupp).
 • Be dem ställa och besvara följande fråga för varje scenario:
  • Hur kan den helige Ande hjälpa dig att tala/göra något åt situationen?
  • Hur tror du att han skulle vilja att du agerade?

Scenario:

 • Scenario 1 - Du märker att en av dina klasskompisar (eller någon från din årskurs) alltid sitter ensam vid lunch.
 • Scenario 2 - Någon i din klass frågar dig vad du gjorde i söndags? Du gick till kyrkan
 • på morgonen och sedan till din kyrkas barn- och ungdomsgrupp på kvällen.
 • Scenario 3 - Det finns en kille i din SO-klass som absolut inte tror på Gud och han frågar de andra i klassen om de tror på Gud. Han ställer även dig den frågan.
 • Scenario 4 - Du är ute med några av dina kompisar en fredagskväll när en av dem föreslår att ni ska göra något som du vet är fel och dumt.
 • Scenario 5 - Du märker att några av dina klasskompisar sitter i ett hörn i uppehållsrummet och tittar på något. När du kommer närmare ser du att de tittar på pornografiska bilder på mobiltelefonen.
 • Scenario 6 - En av dina vänner har bråkat med en annan kompis och de är ovänner nu. Din kompis är väldigt upprörd och ledsen. De kommer sedan båda två till dig för att få hjälp eftersom de inte vet vad de ska göra.

Säg
Det finns tillfällen i livet när du kommer att möta svåra situationer och där du kommer att tvingas att stå upp för din tro, även om det kan kännas svårt och tufft. Det härliga med den helige Ande är att han kan ge oss kraften och styrkan att våga stå upp för vad vi tror på och även att kunna ge ut av Guds kärlek och sanning till människor runt omkring oss. Genom detta kan vi vara en positiv kraft på människor i vår omgivning. 

Läs
2 Timoteus 1:7–9
“Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Därför ska du inte skämmas för att vittna om vår Herre, och inte heller skämmas över mig som sitter i fängelse för hans skull. Var beredd att lida för evangeliet du också, för Gud ska ge dig kraft. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan på grund av sitt beslut och sin nåd, som han gav oss i Kristus Jesus redan före tidens början,” (NUB)

Modul material
bilaga Våga säga
Biblar

Hjälparen

Be
10 mins

Läs
Apg 9:31

"Församlingen fick nu vara ifred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga Andens tröst och stöd.”

Aktivitet

 • Ge en post-it lapp och en penna till varje barn.
 • Be dem skriva ner ett område där de behöver att den helige Ande ger dem tröst och stöd. 
 • Förklara att det inte alltid är Guds väg och lösning att ta oss bort från jobbiga situationer, men han har lovat att han alltid kommer att hjälpa oss igenom dem. Den helige Ande är vår hjälpare och han kommer inte att lämna oss ensamma.. 
 • När de har skrivit ner behoven/böneämnena, Låt sedan barnen sätta upp sina böneämnen på en utvald plats och be tillsammans  för de olika behoven. 


ELLER


 • Låt barnen sätta sig i par och be för varandra. Låt deras fokus vara på områden där de behöver den helige Andes hjälp och stöd. Det är viktigt att de sätter sig i par där de kan känna sig trygga och vågar att öppna upp och vara ärliga. 
 • Du kan spela lite lovsångsmusik i bakgrunden medan de ber tillsammans. 
 • Se till att du har tillräckligt med tid för denna aktivitet och avsluta sedan med en gemensam bön. 
Modul material
lovsångsmusik
post-it lappar
blyertspennor
Biblar

Superkrafter

Visa
5 mins

Visa

 • Visa ett kort avsnitt från filmen Superhjältarna. 
 • Börja visa från där Helen, Violet och Dash har kommit till grottan efter att deras flygplan har exploderat.
 • Visa fram till Helen avslutar sitt samtal med Violet och lämnar grottan. (Cirka tid är minut 1:10:45–1:12:40)

Säg
Varje person i familjen (Superhjältarna) har superkrafter. De har alla någon sorts superkraft och kan göra otroliga saker som att springa så snabbt att de kan springa på vatten, bli osynliga, eller göra sina kroppsdelar väldigt långa. De kan göra dessa saker eftersom de har det i blodet. De är Superhjältar med superkrafter. Även om Violet är en superhjälte har hon svårt att förstå kraften som hon faktiskt har inom sig (eftersom hon är en superhjälte). Som troende har vi den helige Ande inom oss och han finns alltid tillgänglig för oss. Hans kraft finns där och vi behöver förstå att den kraften finns tillgänglig för oss när vi vill göra Guds vilja. Det var därför Jesus kunde säga: “Ja, sannerligen säger jag er: den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag har gjort och till och med ännu större, för jag går till Fadern.” John 14:12 (NUB)

Modul material
filmen Superhjältarna
Projektor
högtalare 

Missionsuppdraget

Uppdrag
15 mins

Lek/tävling
Dela in barnen i två grupper (eller fler om ni har många barn) och ge varje grupp en lista (bilagan "Missionsuppdraget") med de olika kategorier som de kan välja från för att skapa sina kreativa bilder. Se till att varje grupp har minst en mobiltelefon tillgänglig. Deras uppgift är att skapa den mest kreativa bilden som passar ihop med en av kategorierna nedan. De får göra så många bilder som de hinner på den tid som du ger dem. 

Kategorier

 1. Låtsas att ni spelar en sport i idrottshallen.
 2. Jag önskar jag kunde spela ett instrument!
 3. Det är så här en fågel ser vårt lag.
 4. Oj, vårt lag ser farligt ut från en myras perspektiv. 
 5. Jag har lite pengar på mig, låt oss spendera dem!
 6. Dags att "chilla" framför en bra film.
 7. Vem har stulit min cykel?!?
 8. Tyst! Det kommer några vuxna…
 9. Tennis på ett bord???

Visa
Låt grupperna visa upp sina bilder. Om ni har tid kan de skicka dem till dig (din dator) och ni kan visa dem med hjälp av en projektor. Ge eventuellt ett litet pris för bästa bild.

Säg
I den här leken fick ni instruktioner till vad ni skulle göra. Förhoppningsvis lyckade ni genomföra ert uppdrag (mission) och hade roligt samtidigt. I Bibeln kan vi läsa om en mission som Jesus har gett oss. 

Läs
Matteus 28:19–20
“Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.” (NUB)

Säg
Det är inte alltid lätt att vittna till andra människor, men det är därför vi har den helige Ande som hjälper oss. På pingsten blev lärjungarna fyllda med den helige Ande och kraft och mod att gå ut och berätta om Jesus. Det var något som de inte skulle ha klarat utan Guds hjälp. 

Läs

Apostlagärningarna 1:8
“Men när den heliga Anden kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig, både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden.” (NUB)

Säg

Det handlade inte om vad lärjungarna kunde klara av i sin egen kraft utan om att de tillät Gud att ge dem kraften och styrkan för att göra det han ville att de skulle göra. Ditt uppdrag, om du väljer att ta det, är att berätta om Jesus för någon denna vecka. Inte i din egen styrka utan genom att be den helige Ande om kraft och mod att klara av det. 

Be

 • Låt barnen skriva ner namnet på någon som de önskar ska få höra om Jesus.
 • Låt barnen sätta sig i par och be för de namn som de har skrivit ner.
 • (Alternativt kan ni be som grupp om barnen ännu inte är redo att be i par). 
Modul material
Mobiltelefon
bilaga Uppdrag
Biblar
bilaga Missionsuppdraget